Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1980
Number of items: 16.

1980

Cantio de millitibus, pulchra /így!/. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 112-126. (1980)

Arató György: Cantio de militibus pulchra /1565/ : - a históriás ének stilisztikai szempontu [! szempontú] elemzése - : a 16. századi történeti epika stilisztikai és müfaji [! műfaji] problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 73-111. (1980)

Bakó Dorottya: "Bual borult lelkemet megvigasztalod" : Balassi Bálint két zsoltárfordításának istenképe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 9-26. (1980)

Bakó Dorottya and Kámsonné Szabó Edit and Herner János and Hubert Gabriella and Marczali Ferenc and Cs. Havas Ágnes and Szőnyi Etelka: Summary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 295-304. (1980)

Bartók István: Bevezetés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 7-8. (1980)

Erdei Klára and Báthori István: Francia kálvinista meditációk a XVI. század végén : (Ecsedi Báthori István meditáció-modelljeinek kérdéséhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 207-234. (1980)

Fazekas István: Zólyomi Dávid sorsa a kéziratos- és a népköltészetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 159-178. (1980)

Fazekas István and Marczali Ferenc: A balladás dalok szövegelőzményei a 17. századi kéziratos költészetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 127-132. (1980)

Havas Ágnes: Eszterházy Pál: Egy gondolom Táncz Enek : Egy Szép Rosa Virágrul. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 179-186. (1980)

Herner János and Hubert Gabriella: Beszámoló a szegedi diákok történeti-poétikai csoportjának munkájáról : az 1600 előtt irt [! írt] magyar versek számitógépes [! számítógépes] feldolgozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 65-71. (1980)

Kámsonné Szabó Edit: A reneszánsz térélmény Balassi lírájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 45-64. (1980)

Kőszeghy Péter: Balassi Bálint költői szótárának kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 27-43. (1980)

Marczali Ferenc: A Rákoczi Sámuel ballada. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 133-157. (1980)

Simonffy Zsuzsa and Sponde Jean de: "A halál a forma, az élet a káosz" : Jean de Sponde: Stanzák és szonettek a halálról (verselemzés). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 235-252. (1980)

Szőnyi Etelka and Balassi Bálint and Rimay János and Ronsard Pierre de and Aubigné Agrippa d': Két mester - két tanítvány : (Balassi Bálint, Rimay János; Pierre de Ronsard és Agrippa d'Aubigné egy-egy szerelmes versének összevetése). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 187-206. (1980)

Tóth Tibor: A szépség lényege Aquinói Szent Tamásnál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (2). pp. 253-278. (1980)

This list was generated on 2023. november 28. 16:39:37 CET.