Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2018
Number of items: 42.

2018

Almási Tibor: Megjegyzések Nagymartoni Pál királyi országbíró pályájához és működéséhez, 1328-1349. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 3-34. (2018)

Badó Attila and Lőrinczi János and Patyi Zsófia: A magyar joghallgatók motivációi, céljai, életstratégiái egy empirikus vizsgálat alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 35-63. (2018)

Bakos-Kovács Kitti: A szabadkereskedelem és a fogyasztóvédelem kölcsönhatása a jog szemszögéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 29-41. (2018)

Bató Szilvia: "a használt erőszak miatt valakinek halála következett" : az élet és testi épség elleni cselekmények szabályozási rendszere Csatskó Imre tervezetében, 1868-1869. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 65-77. (2018)

Brekalo Miljenko and Matanović Damir and Adanić Stjepan: A Krajinai Szerb Köztársaság jogi vonatkozásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 43-55. (2018)

Gergen Thomas: Mennyiben köti az örökösöket a post mortem szerzői jog a német jog szerint? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 79-86. (2018)

Gyémánt Richárd: Etnikai és felekezeti viszonyok a Német-bánsági Ezred területén. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 87-119. (2018)

Gyémánt Richárd: A történelmi Fehértemplomi járás etnikai viszonyai és népesedéstörténete. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 73-92. (2018)

Gácsi Anett Erzsébet: The legal institution of ‘plea bargaining’ in Hungary : 'how the cooperation by the defendant works’ in Hungarian criminal proceedings. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 57-71. (2018)

Hajdú József: A szociális jogok európai pillérének körvonalai. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 93-106. (2018)

Hajdú József and Lukács Adrienn: Közösségi média és a közérdekű bejelentők a versenyszférában, különös tekintettel a magyar jogi szabályozásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 121-147. (2018)

Juhász Krisztina: A differenciált integráció fogalma, típusai és szerepe az Európai Unió fejlődésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 149-164. (2018)

Juhász Krisztina: A menedékkérők uniós áthelyezési mechanizmusa. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 107-124. (2018)

Juhász Zsuzsanna: Börtönkörnyezet és az internethez való hozzáférés : online vagy offline? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 125-136. (2018)

Juhász Zsuzsanna: Túlzsúfoltság és börtönügy. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 165-179. (2018)

Karsai Krisztina: A Rend észtana - avagy recenzió Finszter Géza "Rendészettan" c. munkájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 181-195. (2018)

Kiss Barnabás: A kínzás és más kegyetlen, embertelen, megalázó büntetés vagy bánásmód tilalma az emberi jogok rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 197-212. (2018)

Lydorf Claudia: Aktuelle Rechtsprechung zum Recht der Verwertungsgesellschaften. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 137-146. (2018)

Merkovity Norbert: Self-surveillances in MPs communication : how parliamentary representatives use Facebook? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 147-162. (2018)

Molnár Erzsébet: A bizalmi vagyonkezelési titok büntetőjogi védelméről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 213-226. (2018)

Molnár Erzsébet: A szándékosság és gondatlanság normatív fogalmának értelmezési problémái az immateriális bűncselekmények körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 163-176. (2018)

Nagy Ferenc: A jogállami büntetőjogról és a fejlődési irányairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 227-240. (2018)

Nagy Janka Teodóra: A jogászság szerepe a jogi népéletkutatásban, 1939-1948. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 177-202. (2018)

Nagy Zsolt: Globalizáció és önkormányzatiság. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 203-226. (2018)

Nánási László: A népköztársaság ügyészségétől a köztársaság ügyészségéig : államügyészség, népügyészség, ügyészség Magyarországon, 1945-2003. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 241-279. (2018)

Papp László: Iparjogvédelmi bíráskodás Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 227-239. (2018)

Papp László: Uzsorabíróság. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 297-309. (2018)

Pákozdi Zita: Megújult polgári perrendtartás változatlan bírói szervezettel : rövid elemzés a szabadalmi különbíróság kapcsán a Pp. kodifikáció tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 281-296. (2018)

Pétervári Máté: Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztása járási szinten. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 241-253. (2018)

Pétervári Máté: Die Bezirkshauptmannschaft und das Stuhlrichteramt : Vergleichende Prüfung der Bezirksverwaltung in der ÖsterreichischUngarischen Monarchie. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 311-321. (2018)

Rokolya Gábor: Az állami közjegyzői intézmény kiépítése és működése, 1950-1956. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 369-384. (2018)

Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény átalakulása a rendszerváltáskor, 1987-1991. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 283-303. (2018)

Révész Béla: Az igazságszolgáltatás átalakításának vitái a rendszerváltás időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 323-367. (2018)

Révész Béla: A szocialista igazságszolgáltatás pártirányításának történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 255-281. (2018)

Stipta István: A történelmi alkotmány és a közigazgatási bíráskodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 305-330. (2018)

Szalai Anikó: Milyen magasra tehető egy villanyóra? : 2000/43/EK sz. faji diszkrimináció elleni irányelvvel kapcsolatos kisebbségi és roma ügyekről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 331-346. (2018)

Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilági bűncselekmény mint a transznacionális szervezett bűnözés egyik formája. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 347-364. (2018)

Takács Albert: Az amerikai alkotmány politikai filozófiája és jogelmélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 385-426. (2018)

Tóth Tibor: A skandináv jóléti modell a 30-as évek válságkezelési gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 427-441. (2018)

Varga Norbert: A városi tanács működése a magyar közigazgatási rendszerben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 443-471. (2018)

Were Boaz Oyoo: Judicial independence as a contemporary challenge : perspectives from Kenya. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 365-399. (2018)

Ámán Ildikó: A kiegyezés hatása a jogászképzésre. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 5-27. (2018)

This list was generated on 2022. december 4. 18:35:07 CET.