Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1991
Number of items: 53.

1991

Adriányi Gábor bibliográfiája. Aetas, (6) 2. pp. 62-68. (1991)

Bak János bibliográfiája. Aetas, (6) 3. pp. 146-151. (1991)

Enyedi György munkáinak válogatott bibliográfiája. Aetas, (6) 3. pp. 177-179. (1991)

Kötetünk szerzői. Aetas, (6) 1. p. 217. (1991)

Kötetünk szerzői. Aetas, (6) 2. p. 171. (1991)

Kötetünk szerzői. Aetas, (6) 3. p. 211. (1991)

Adriányi, Gábor: A Lefèbvre-féle egyházszakadás. Aetas, (6) 2. pp. 69-83. (1991)

Bak, János: Koronázástudomány - múlt, jelen és jövő. Aetas, (6) 3. pp. 152-166. (1991)

Balog, Iván: Az előítéletek nélküli embertől a tulajdonságok nélküli emberig : William McCagg Jr. : A history of Habsburg Jews : 1670-1918. Aetas, (6) 1. pp. 208-212. (1991)

Blazovich, László: Helytörténet európai színvonalon : Baranya : történelmi és honismereti folyóirat : 1988-1990. Aetas, (6) 3. pp. 208-218. (1991)

De Pourquery, Marie-Madeleine: A plébániák és a városi környezet : plébániatemplomok a XIV. és XV. századi magyar városokban. Aetas, (6) 3. pp. 59-93. (1991)

Dávid, Tamás: Erdélyi és hódoltsági Jezsuita missziók, 1609-1625 : beszélgetés Balázs Mihállyal. Aetas, (6) 2. pp. 84-87. (1991)

Dávid, Tamás: Szentek élete : Jacobus Voragine : Legenda Aurea. Aetas, (6) 2. pp. 160-161. (1991)

Galloni, Paolo: A bűnök hierarchiája és társadalmi ellenőrzésük : jegyzetek Worms-i Burchard bűnbánati könyvéhez. Aetas, (6) 2. pp. 5-18. (1991)

Giczi, Zsolt: "Negyven év lemaradását kell bepótolnunk...!" : beszélgetés Adriányi Gáborral. Aetas, (6) 2. pp. 59-68. (1991)

Horn, Gyula and Niederhauser, Emil and Pető, Iván and Surján, László and Vajda, Mihály: Kérdés-e a szovjet kérdés? : az Aetas körkérdése. Aetas, (6) 1. pp. 177-186. (1991)

Kis, Anita: Egy középkori falu élete : Emmanuel Leroy Ladurie : Montaillou, ein Dorf vor dem Inquisitor (1294-1324). Aetas, (6) 2. pp. 164-166. (1991)

Kordé, Zoltán: Magyarság és Európa : Acta Historica különszám : III. nemzetközi hungarológiai kongresszus (Szeged, 1991. augusztus 12-16.) tiszteletére. Aetas, (6) 3. pp. 204-205. (1991)

Koszta, László: Interdiszciplinaritás, összehasonlító vizsgálatok, középkorkutatás : beszélgetés Bak János történésszel. Aetas, (6) 3. pp. 137-151. (1991)

Koszta, László: A pozsegai társaskáptalan tagjai a XIV. század közepéig. Aetas, (6) 3. pp. 40-58. (1991)

Krausz, Tamás: Kérdés-e a szovjet kérdés? : az Aetas körkérdése. Aetas, (6) 2. pp. 172-182. (1991)

Kristó, Gyula: Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. Aetas, (6) 3. pp. 5-13. (1991)

Kubinyi, András: Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon. Aetas, (6) 2. pp. 26-46. (1991)

Kuti, Ágnes: A "Mihály arkangyal" Légió : Armin Heinen : Die Legion "Erzengel Michael" in Rumanies : Soziale Bewegung und politische Organisation. Aetas, (6) 1. pp. 205-207. (1991)

Kövér, Lajos: Érvek, érzelmek, indulatok : a francia forradalom a modern francia történettudományban. Aetas, (6) 1. pp. 187-197. (1991)

La Boetie, Étienne de: Javaslat a viszályok megbékítésére. Aetas, (6) 2. pp. 117-152. (1991)

Lele, József: Erdély a tizenöt éves háborúban és a Porta. Aetas, (6) 3. pp. 103-136. (1991)

Lele, József: Kuruc gazdaság, kuruc háború : Bánkúti Imre : A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái : 1703-1711. Aetas, (6) 2. pp. 167-171. (1991)

Lepahin, Valerij: A hészükhazmus és az "élő ikon" fogalma. Aetas, (6) 2. pp. 47-58. (1991)

László, Attila: Corvinák és háborúk : Dumitru Vitcu : Din istoria bibliotecii "Corvina" : semmificatia politica a unui gest reparator : A "Corvina" könyvtár történetéből : egy jóvátételi gesztus politikai jelentősége. Aetas, (6) 3. pp. 206-207. (1991)

Löffler, Tibor: Új Babilon épül : bolsevizmus és szociáldemokrácia : adalékok a Szocializmus című folyóirat történetéhez, 1934-1938. Aetas, (6) 1. pp. 40-63. (1991)

Molnár, Antal: Beszámoló a gazzadai egyháztörténeti konferenciáról. Aetas, (6) 2. pp. 88-91. (1991)

Náfrádi, Zoltán: Sztálini terror - amerikai szemmel : J. Arch Getty : A nagy tisztogatások eredete. Aetas, (6) 1. pp. 198-204. (1991)

Náfrádi, Zoltán and Vajda, Zoltán: Meg kell-e újítani a szovjetológiát? : a Russian Review című folyóirat vitája a szovjetológiai kutatások új irányzatairól, 1986-87. Aetas, (6) 1. pp. 87-105. (1991)

Pourquery, Maire-Madeleine: A laikusok és a középkori egyház : André Vauchez : Les laics au moyen age : pratiques et expériences religieuses. Aetas, (6) 2. pp. 153-155. (1991)

Rittersporn, Gábor Tamás: Az államilag szervezett terror és a szovjet állam dezorganizációja. Aetas, (6) 1. pp. 106-146. (1991)

Rácz, Lajos: "A regionalizmus a szó széles körű értelmében meg fog erősödni Magyarországon!" : interjú Enyedi Györggyel. Aetas, (6) 3. pp. 167-179. (1991)

Rácz, Lajos: A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról. Aetas, (6) 3. pp. 180-194. (1991)

Solymosi, László: Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai. Aetas, (6) 3. pp. 14-39. (1991)

Sroka, Stanisław: Fehér Ulászló lengyel herceg, a pannonhalmi bencés apátság kormányzója 1377-79-ben. Aetas, (6) 3. pp. 94-102. (1991)

Szende, Katalin: Középkori mindennapok képekben : riport Gerhard Jaritz történésszel a kremsi Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit munkájáról. Aetas, (6) 3. pp. 195-200. (1991)

Szende, Katalin: A magánélet terei a középkorban : Haus und Familie in der spatmittelalterlichen Stadt : hrsg. von Alfred Haverkamp. Aetas, (6) 2. pp. 162-163. (1991)

Szovák, Kornél: Bertalan jegyző fiai : adatok a vasvári káptalan történetéhez. Aetas, (6) 2. pp. 19-25. (1991)

Szénási, Sándor: Ezerkilencszáztizenhét : az orosz intelligencia és a forradalom : Szénási Sándor beszélget Szilágyi Ákossal. Aetas, (6) 1. pp. 153-176. (1991)

Tóth, Szergej: Az egyház kálváriája Oroszországban : kötetünk képeiről. Aetas, (6) 1. pp. 213-230. (1991)

Tóth, Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája. Aetas, (6). pp. 5-39. (1991)

Tóth, Sándor: A világhódító : Steven Béla Várdy : Attila : world leaders : past and present series. Aetas, (6) 3. pp. 201-203. (1991)

Varga, Beáta: Az ezeréves orosz kereszténység. Aetas, (6) 2. pp. 156-159. (1991)

Veszprémy, László: Függelék : Testamentum magistri Jacobi de Arquade phisici : Buda, 1385. szept. 9. Aetas, (6) 2. pp. 101-105. (1991)

Veszprémy, László: Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig : Antonio Sartori : adatgyűjtésének magyar vonatkozásai. Aetas, (6) 2. pp. 92-100. (1991)

Volkov, Valerij: Nyelv és ideológia : Lenin publicisztikájának pragmastilisztikai sajátosságai. Aetas, (6) 1. pp. 147-152. (1991)

Zilahi, Tibor: A szovjet-jugoszláv konfliktus balkáni előzményei. Aetas, (6) 1. pp. 64-86. (1991)

Újfalusi Németh, Jenő: Étienne de la Boétie : A tolerancia határán. Aetas, (6) 2. pp. 106-116. (1991)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:14:50 CEST.