Aetas című kiadvány cikkei

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Találatok száma: 79.

1993

Fejedelmi útmutató : Spanyolország jó kormányzása érdekében, a fenséges királyoknak, Ferdinándnak és Izabellának szánva. Aetas, (9) 1. pp. 131-142. (1993)

J. R. Sweeney bibliográfiája. Aetas, (9) 1. pp. 144-146. (1993)

James Ross Sweeney. Aetas, (9) 1. pp. 143-146. (1993)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 3. pp. 266-268. (1993)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 1. p. 211. (1993)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 2. p. 203. (1993)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 4. p. 246. (1993)

Albert, Dávid: Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja, Csíkszereda. Aetas, (9) 3. pp. 201-207. (1993)

Anderle, Ádám: Felfedezés vagy holocaust? : megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról. Aetas, (9) 4. pp. 218-222. (1993)

Balog, Iván: Kirekesztők - befogadók : kígyótojás vagy kakukktojás? : Kirekesztők : antiszemita írások : 1881-1992 : vál., bev. tan. Karsai László. Aetas, (9) 3. pp. 256-260. (1993)

Balog, Iván: A normális - mint kivételes jelenség? : Befogadók : írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 : vál., bev. tanulmányt írta Karsai László. Aetas, (9) 3. pp. 260-262. (1993)

Bellus, Ibolya; Boronkai, Iván: Pii II pontificis maximi De bello Turconico liber imperfectus : egy humanista műhelyéből. Aetas, (9) 1. pp. 106-127. (1993)

Benkő, Elek: A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. Aetas, (9) 3. pp. 5-20. (1993)

Berkes, Tímea: A tragikus titok : Raffay Ernő : Trianon titkai : avagy, hogyan bántak el országunkkal. Aetas, (9) 3. pp. 250-252. (1993)

Boronkai, Iván; Szovák, Kornél: Pótlások a magyarországi középkori latinság szótárához : I. közlemény. Aetas, (9) 1. pp. 187-218. (1993)

Bácskai, Vera; Dénes, Iván Zoltán; Engel, Pál; Erdmann, Gyula; Faragó, Tamás; Gerő, András; Gyáni, Gábor; Gyimesi, Sándor; Hiller, István; Jakó, Zsigmond; Kövér, György; Kristó, Gyula; Kubinyi, András; Makk, Ferenc; Pach, Zsigmond Pál; Niederhauser, Emil; Várdy, Béla: Aetas-körkérdés : a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. Aetas, (9) 4. pp. 165-212. (1993)

Bárdi, Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1920. Aetas, (9) 3. pp. 76-120. (1993)

Czoch, Gábor; Szabó, Gábor; Zsinka, László: Változások a magyar város- és településrendszerben : 1784 és 1910 között : egy adatbázis első tanulságai. Aetas, (9) 4. pp. 113-133. (1993)

Câmpeanu, Remus: Az erdélyi román felvilágosodás : Kosáry Domokos : Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Aetas, (9) 3. pp. 244-245. (1993)

Demény, Lajos: A Székely Oklevéltár új sorozata. Aetas, (9) 3. pp. 151-162. (1993)

Deák, Ágnes: Történetírás Nagy-Britanniában : beszélgetés R. J. W. Evansszel, az English Historical Review társszerkesztőjével. Aetas, (9) 4. pp. 213-217. (1993)

Deé Nagy, Anikó: Teleki-Téka, Marosvásárhely. Aetas, (9) 3. pp. 230-240. (1993)

Eiler, Ferenc: Elfeled(tet)ett múlt : Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart : ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung : hrsg. Ingeborg Fleischhauer, Hugo Jedig. Aetas, (9) 2. pp. 195-210. (1993)

Gombos, József: Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül : Finnország. Aetas, (9) 2. pp. 37-87. (1993)

Gombos, József: Sztolipin és az orosz modernizáció kérdése : Sztolipin P. A. : Nam nuzsna Velikaja Rosszija... : Poln. szobr. recsej v Goszudarsztvennoj dume i Goszudarsztvennoj szovete : 1906-1911. Aetas, (9) 2. pp. 189-194. (1993)

Gángó, Gábor: Továbbra sincs alapmű : Magyar liberalizmus : válogatta Tőkéczki László. Aetas, (9) 4. pp. 232-235. (1993)

Harding, Sandra: Episztemológiai kérdések. Aetas, (9) 4. pp. 154-164. (1993)

Hermann, Gusztáv Mihály: Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél. Aetas, (9) 3. pp. 40-56. (1993)

Horváth, Emőke: A nyugati gót történetírás emlékei : Isidorus Hispalensis és Johannes Biclarensis történeti művei. Aetas, (9) 1. pp. 14-27. (1993)

Horváth, Géza: Az oroszországi zsidó programok. Aetas, (9) 2. pp. 107-138. (1993)

Jakó, Klára: Egyetemi és Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár. Aetas, (9) 3. pp. 207-211. (1993)

Karsai, László: Holocaust Romániában és Szlovákiában : Sas Andor, szerk. Csanda Gábor : A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 ; Carp Matatias, ford. Takács Ferenc : Holocaust Romániában 1940-1944. Aetas, (9) 4. pp. 236-242. (1993)

Kelly-Gadol, Joan: A nemek társadalmi viszonyai : a nők történelmének módszertani jelentősége. Aetas, (9) 4. pp. 139-153. (1993)

Kiss, András: A kolozsvári levéltárak. Aetas, (9) 3. pp. 176-189. (1993)

Kiss, Mária Rita: A bolsevik-eszer koalíció története : J. G. Felstinszkij : Bolseviki i levije eszeri oktjabr 1917-ijul 1918 : Na putyi k odnopartyijnoj diktature. Aetas, (9) 2. pp. 175-178. (1993)

Kocsis, Mihály: Mitől friss egy tudományos munka? : I. P. Kripjakevics : Isztorija Ukrajini ; Zsukovszkij A., Szubtelnij, O. : Narisz isztoriji Ukrajini. Aetas, (9) 2. pp. 185-188. (1993)

Kordé, Zoltán: A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. Aetas, (9) 3. pp. 21-39. (1993)

Koszta, László: Középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben : 1948-1988. Aetas, (9) 1. pp. 64-105. (1993)

Kristó, Gyula: Anonymus - latinul és németül : Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars : Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte : Hrsg. v. Gabriel Silagi ; Mitarb. László Veszprémy. Aetas, (9) 1. pp. 173-176. (1993)

L. Bozai, Zsuzsanna: Női hang : Histoire des Femmes en Occident : Sous la direction G. Duby et M. Perrot ; 3. XVIe-XVIIe siécles : Sous la direction Natalie Zemon Davis et Ariette Farge. Aetas, (9) 4. pp. 223-226. (1993)

Majoros, István: Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere : 1917-1922. Aetas, (9) 2. pp. 5-36. (1993)

Makai, János: Egy rendkívüli utazás krónikája : Kolumbusszal Amerikába, 1492 : Paolo Emilio Taviani ; ford. Tóth Éva. Aetas, (9) 1. pp. 185-186. (1993)

Maklakov, Vasilij Alekseevič: A II. Állami Duma : a terror elítélésének kérdése. Aetas, (9) 2. pp. 139-159. (1993)

Marza, Iacob: Batthyaneum Könyvtár, Gyulafehérvár. Aetas, (9) 3. pp. 227-229. (1993)

Menyhárt, Lajos: Az orosz politikai liberalizmus a századelőn. Aetas, (9) 2. pp. 133-138. (1993)

Mirnics, Károly: A mozaik egy színe : Kocsis Károly : Egy felrobbant etnikai mozaik esete. Aetas, (9) 3. pp. 253-255. (1993)

Molnár, Edit Katalin: Feminizmus és történetírás : beszélgetés Susan Árpáddal. Aetas, (9) 4. pp. 134-138. (1993)

Mândruţ, Stelian: Vélemények egy új "Források és tanulmányok" sorozatról. Aetas, (9) 3. pp. 246-249. (1993)

Nagy, Edit: Idő nélkül és időben : Időben élni : történeti-szociológiai tanulmányok : válogatta: Gellériné Lázár Márta. Aetas, (9) 4. pp. 227-231. (1993)

Nekrič, Aleksandr Moiseevič: A szovjet múlt tisztázásához : részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 1992. február 12-én elhangzott előadásból. Aetas, (9) 2. pp. 160-174. (1993)

Nägler, Doina: A Brukenthal Könyvtár, Nagyszeben. Aetas, (9) 3. pp. 224-227. (1993)

Patkós, Éva: Szemtanúként a történelemről : Sesztov. Aetas, (9) 2. p. 88. (1993)

Petrovics, István: Középkori törvényeink angolul : The laws of the medieval kingdom of Hungary, Vol. I., 1000-1301 : transl., ed. by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney, Peter I. Hidas. Aetas, (9) 1. pp. 177-181. (1993)

Piti, Ferenc: A XV. század várépítészete : Várak a későközépkorban : Die Burgen im Spätmittelalter : hrsg. Juan Cabello. Aetas, (9) 1. pp. 182-184. (1993)

Pál, Judit: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. Aetas, (9) 3. pp. 212-219. (1993)

Pál-Antal, Sándor: Állami Levéltár, Marosvásárhely. Aetas, (9) 3. pp. 191-201. (1993)

Rasztik, Tibor: Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban. Aetas, (9) 1. pp. 49-63. (1993)

Rusu, Adrian Andrei: Boldog Várad : szerk. Bálint István János. Aetas, (9) 3. pp. 241-243. (1993)

Róth, András Lajos: Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely. Aetas, (9) 3. pp. 220-223. (1993)

S. Horváth, Jenő: Új utakon a magyar szovjetológia : gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán : Szovjet füzetek. Aetas, (9) 2. pp. 179-184. (1993)

Sebők, Ferenc: A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között. Aetas, (9) 4. pp. 27-43. (1993)

Sipos, Gábor: Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. Aetas, (9) 3. pp. 189-191. (1993)

Soós, István: Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére : Horvát István és Schwartner Márton. Aetas, (9) 4. pp. 44-91. (1993)

Sroka, Stanisław: Egy recept a középkorból : a fejfájás csillapítására. Aetas, (9) 1. pp. 43-48. (1993)

Sweeney, James Ross: III. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita : a Bone Memorie II. dekretális történeti háttere. Aetas, (9) 1. pp. 147-169. (1993)

Szczur, Stanislaw: Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó. Aetas, (9) 1. pp. 28-42. (1993)

Szász, Géza: A történész életei : Alain Boureau : Histoires d'un historien. Aetas, (9) 4. pp. 243-254. (1993)

Szécsi, Gábor: A történelmi megismerés alapjai. Aetas, (9) 4. pp. 5-26. (1993)

Tomka, Béla: A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet"-ig : változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. Aetas, (9) 4. pp. 92-112. (1993)

Veres, Péter: Az identitás jelképei. Aetas, (9) 3. pp. 163-177. (1993)

Veszprémy, László: Középkori novellák : Középkori históriák oklevelekben 1002-1410 : válogatta Kristó Gyula. Aetas, (9) 1. pp. 170-176. (1993)

Vincze, András: Véres história : Frank Chalk, Kurt Jonassohn : The history and sociology of genocide. Aetas, (9) 3. pp. 263-264. (1993)

Vincze, Gábor: Székely autonómia a XX. században : illúzió vagy realitás? Aetas, (9) 3. pp. 130-150. (1993)

Vincze, Gábor: Székely autonómia terv : 1946. Aetas, (9) 3. pp. 139-150. (1993)

Vígh, Éva: Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre : fejedelmi útmutató. Aetas, (9) 1. pp. 128-130. (1993)

Zepeczaner, Jenő: Kelemen Lajos levele Bányai Jánoshoz. Aetas, (9) 3. pp. 121-129. (1993)

Zepeczaner, Jenő: Orbán Balázs temetései. Aetas, (9) 3. pp. 57-75. (1993)

Zsoldos, Attila: Adalékok a magyar koronázási palást eszmetörténeti hátteréhez. Aetas, (9) 1. pp. 5-13. (1993)

Šestov, Lev Isaakovič: Mi az orosz bolsevizmus? Aetas, (9) 2. pp. 89-106. (1993)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 18. 04:03:53 CET.