Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1993
Number of items: 79.

1993

Fejedelmi útmutató : Spanyolország jó kormányzása érdekében, a fenséges királyoknak, Ferdinándnak és Izabellának szánva. In: Aetas, (8) 1. pp. 131-142. (1993)

J. R. Sweeney bibliográfiája. In: Aetas, (8) 1. pp. 144-146. (1993)

James Ross Sweeney. In: Aetas, (8) 1. pp. 143-146. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 3. pp. 266-268. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 1. p. 211. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 2. p. 203. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 4. p. 246. (1993)

Albert, Dávid: Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja, Csíkszereda. In: Aetas, (8) 3. pp. 201-207. (1993)

Anderle, Ádám: Felfedezés vagy holocaust? : megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról. In: Aetas, (8) 4. pp. 218-222. (1993)

Balog, Iván: Kirekesztők - befogadók : kígyótojás vagy kakukktojás? : Kirekesztők : antiszemita írások : 1881-1992 : vál., bev. tan. Karsai László. In: Aetas, (8) 3. pp. 256-260. (1993)

Balog, Iván: A normális - mint kivételes jelenség? : Befogadók : írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 : vál., bev. tanulmányt írta Karsai László. In: Aetas, (8) 3. pp. 260-262. (1993)

Bellus, Ibolya and Boronkai, Iván: Pii II pontificis maximi De bello Turconico liber imperfectus : egy humanista műhelyéből. In: Aetas, (8) 1. pp. 106-127. (1993)

Benkő, Elek: A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. In: Aetas, (8) 3. pp. 5-20. (1993)

Berkes, Tímea: A tragikus titok : Raffay Ernő : Trianon titkai : avagy, hogyan bántak el országunkkal. In: Aetas, (8) 3. pp. 250-252. (1993)

Boronkai, Iván and Szovák, Kornél: Pótlások a magyarországi középkori latinság szótárához : I. közlemény. In: Aetas, (8) 1. pp. 187-218. (1993)

Bácskai, Vera and Dénes, Iván Zoltán and Engel, Pál and Erdmann, Gyula and Faragó, Tamás and Gerő, András and Gyáni, Gábor and Gyimesi, Sándor and Hiller, István and Jakó, Zsigmond and Kövér, György and Kristó, Gyula and Kubinyi, András and Makk, Ferenc and Pach, Zsigmond Pál and Niederhauser, Emil and Várdy, Béla: Aetas-körkérdés : a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. In: Aetas, (8) 4. pp. 165-212. (1993)

Bárdi, Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1920. In: Aetas, (8) 3. pp. 76-120. (1993)

Czoch, Gábor and Szabó, Gábor and Zsinka, László: Változások a magyar város- és településrendszerben : 1784 és 1910 között : egy adatbázis első tanulságai. In: Aetas, (8) 4. pp. 113-133. (1993)

Câmpeanu, Remus: Az erdélyi román felvilágosodás : Kosáry Domokos : Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. In: Aetas, (8) 3. pp. 244-245. (1993)

Demény, Lajos: A Székely Oklevéltár új sorozata. In: Aetas, (8) 3. pp. 151-162. (1993)

Deák, Ágnes: Történetírás Nagy-Britanniában : beszélgetés R. J. W. Evansszel, az English Historical Review társszerkesztőjével. In: Aetas, (8) 4. pp. 213-217. (1993)

Deé Nagy, Anikó: Teleki-Téka, Marosvásárhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 230-240. (1993)

Eiler, Ferenc: Elfeled(tet)ett múlt : Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart : ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung : hrsg. Ingeborg Fleischhauer, Hugo Jedig. In: Aetas, (8) 2. pp. 195-210. (1993)

Gombos, József: Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül : Finnország. In: Aetas, (8) 2. pp. 37-87. (1993)

Gombos, József: Sztolipin és az orosz modernizáció kérdése : Sztolipin P. A. : Nam nuzsna Velikaja Rosszija... : Poln. szobr. recsej v Goszudarsztvennoj dume i Goszudarsztvennoj szovete : 1906-1911. In: Aetas, (8) 2. pp. 189-194. (1993)

Gángó, Gábor: Továbbra sincs alapmű : Magyar liberalizmus : válogatta Tőkéczki László. In: Aetas, (8) 4. pp. 232-235. (1993)

Harding, Sandra: Episztemológiai kérdések. In: Aetas, (8) 4. pp. 154-164. (1993)

Hermann, Gusztáv Mihály: Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél. In: Aetas, (8) 3. pp. 40-56. (1993)

Horváth, Emőke: A nyugati gót történetírás emlékei : Isidorus Hispalensis és Johannes Biclarensis történeti művei. In: Aetas, (8) 1. pp. 14-27. (1993)

Horváth, Géza: Az oroszországi zsidó programok. In: Aetas, (8) 2. pp. 107-138. (1993)

Jakó, Klára: Egyetemi és Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 207-211. (1993)

Karsai, László: Holocaust Romániában és Szlovákiában : Sas Andor, szerk. Csanda Gábor : A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 ; Carp Matatias, ford. Takács Ferenc : Holocaust Romániában 1940-1944. In: Aetas, (8) 4. pp. 236-242. (1993)

Kelly-Gadol, Joan: A nemek társadalmi viszonyai : a nők történelmének módszertani jelentősége. In: Aetas, (8) 4. pp. 139-153. (1993)

Kiss, András: A kolozsvári levéltárak. In: Aetas, (8) 3. pp. 176-189. (1993)

Kiss, Mária Rita: A bolsevik-eszer koalíció története : J. G. Felstinszkij : Bolseviki i levije eszeri oktjabr 1917-ijul 1918 : Na putyi k odnopartyijnoj diktature. In: Aetas, (8) 2. pp. 175-178. (1993)

Kocsis, Mihály: Mitől friss egy tudományos munka? : I. P. Kripjakevics : Isztorija Ukrajini ; Zsukovszkij A., Szubtelnij, O. : Narisz isztoriji Ukrajini. In: Aetas, (8) 2. pp. 185-188. (1993)

Kordé, Zoltán: A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. In: Aetas, (8) 3. pp. 21-39. (1993)

Koszta, László: Középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben : 1948-1988. In: Aetas, (8) 1. pp. 64-105. (1993)

Kristó, Gyula: Anonymus - latinul és németül : Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars : Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte : Hrsg. v. Gabriel Silagi ; Mitarb. László Veszprémy. In: Aetas, (8) 1. pp. 173-176. (1993)

L. Bozai, Zsuzsanna: Női hang : Histoire des Femmes en Occident : Sous la direction G. Duby et M. Perrot ; 3. XVIe-XVIIe siécles : Sous la direction Natalie Zemon Davis et Ariette Farge. In: Aetas, (8) 4. pp. 223-226. (1993)

Majoros, István: Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere : 1917-1922. In: Aetas, (8) 2. pp. 5-36. (1993)

Makai, János: Egy rendkívüli utazás krónikája : Kolumbusszal Amerikába, 1492 : Paolo Emilio Taviani ; ford. Tóth Éva. In: Aetas, (8) 1. pp. 185-186. (1993)

Maklakov, Vasilij Alekseevič: A II. Állami Duma : a terror elítélésének kérdése. In: Aetas, (8) 2. pp. 139-159. (1993)

Marza, Iacob: Batthyaneum Könyvtár, Gyulafehérvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 227-229. (1993)

Menyhárt, Lajos: Az orosz politikai liberalizmus a századelőn. In: Aetas, (8) 2. pp. 133-138. (1993)

Mirnics, Károly: A mozaik egy színe : Kocsis Károly : Egy felrobbant etnikai mozaik esete. In: Aetas, (8) 3. pp. 253-255. (1993)

Molnár, Edit Katalin: Feminizmus és történetírás : beszélgetés Susan Árpáddal. In: Aetas, (8) 4. pp. 134-138. (1993)

Mândruţ, Stelian: Vélemények egy új "Források és tanulmányok" sorozatról. In: Aetas, (8) 3. pp. 246-249. (1993)

Nagy, Edit: Idő nélkül és időben : Időben élni : történeti-szociológiai tanulmányok : válogatta: Gellériné Lázár Márta. In: Aetas, (8) 4. pp. 227-231. (1993)

Nekrič, Aleksandr Moiseevič: A szovjet múlt tisztázásához : részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 1992. február 12-én elhangzott előadásból. In: Aetas, (8) 2. pp. 160-174. (1993)

Nägler, Doina: A Brukenthal Könyvtár, Nagyszeben. In: Aetas, (8) 3. pp. 224-227. (1993)

Patkós, Éva: Szemtanúként a történelemről : Sesztov. In: Aetas, (8) 2. p. 88. (1993)

Petrovics, István: Középkori törvényeink angolul : The laws of the medieval kingdom of Hungary, Vol. I., 1000-1301 : transl., ed. by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney, Peter I. Hidas. In: Aetas, (8) 1. pp. 177-181. (1993)

Piti, Ferenc: A XV. század várépítészete : Várak a későközépkorban : Die Burgen im Spätmittelalter : hrsg. Juan Cabello. In: Aetas, (8) 1. pp. 182-184. (1993)

Pál, Judit: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. In: Aetas, (8) 3. pp. 212-219. (1993)

Pál-Antal, Sándor: Állami Levéltár, Marosvásárhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 191-201. (1993)

Rasztik, Tibor: Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban. In: Aetas, (8) 1. pp. 49-63. (1993)

Rusu, Adrian Andrei: Boldog Várad : szerk. Bálint István János. In: Aetas, (8) 3. pp. 241-243. (1993)

Róth, András Lajos: Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 220-223. (1993)

S. Horváth, Jenő: Új utakon a magyar szovjetológia : gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán : Szovjet füzetek. In: Aetas, (8) 2. pp. 179-184. (1993)

Sebők, Ferenc: A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között. In: Aetas, (8) 4. pp. 27-43. (1993)

Sipos, Gábor: Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 189-191. (1993)

Soós, István: Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére : Horvát István és Schwartner Márton. In: Aetas, (8) 4. pp. 44-91. (1993)

Sroka, Stanisław: Egy recept a középkorból : a fejfájás csillapítására. In: Aetas, (8) 1. pp. 43-48. (1993)

Sweeney, James Ross: III. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita : a Bone Memorie II. dekretális történeti háttere. In: Aetas, (8) 1. pp. 147-169. (1993)

Szczur, Stanislaw: Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó. In: Aetas, (8) 1. pp. 28-42. (1993)

Szász, Géza: A történész életei : Alain Boureau : Histoires d'un historien. In: Aetas, (8) 4. pp. 243-254. (1993)

Szécsi, Gábor: A történelmi megismerés alapjai. In: Aetas, (8) 4. pp. 5-26. (1993)

Tomka, Béla: A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet"-ig : változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. In: Aetas, (8) 4. pp. 92-112. (1993)

Veres, Péter: Az identitás jelképei. In: Aetas, (8) 3. pp. 163-177. (1993)

Veszprémy, László: Középkori novellák : Középkori históriák oklevelekben 1002-1410 : válogatta Kristó Gyula. In: Aetas, (8) 1. pp. 170-176. (1993)

Vincze, András: Véres história : Frank Chalk, Kurt Jonassohn : The history and sociology of genocide. In: Aetas, (8) 3. pp. 263-264. (1993)

Vincze, Gábor: Székely autonómia a XX. században : illúzió vagy realitás? In: Aetas, (8) 3. pp. 130-150. (1993)

Vincze, Gábor: Székely autonómia terv : 1946. In: Aetas, (8) 3. pp. 139-150. (1993)

Vígh, Éva: Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre : fejedelmi útmutató. In: Aetas, (8) 1. pp. 128-130. (1993)

Zepeczaner, Jenő: Kelemen Lajos levele Bányai Jánoshoz. In: Aetas, (8) 3. pp. 121-129. (1993)

Zepeczaner, Jenő: Orbán Balázs temetései. In: Aetas, (8) 3. pp. 57-75. (1993)

Zsoldos, Attila: Adalékok a magyar koronázási palást eszmetörténeti hátteréhez. In: Aetas, (8) 1. pp. 5-13. (1993)

Šestov, Lev Isaakovič: Mi az orosz bolsevizmus? In: Aetas, (8) 2. pp. 89-106. (1993)

This list was generated on 2020. augusztus 7. 03:13:19 CEST.