Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1994
Number of items: 73.

1994

Bemutatjuk Jerzy Kloczowski lengyel egyháztörténészt. Aetas, (9) 1. pp. 158-165. (1994)

David F. Good bibliográfiája. Aetas, (9) 3. pp. 93-94. (1994)

Jean Bérenger műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (9) 4. p. 165. (1994)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 1. p. 281. (1994)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 2. p. 259. (1994)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 3. p. 183. (1994)

Kötetünk szerzői. Aetas, (9) 4. p. 197. (1994)

Vermes Gábor műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (9) 2. pp. 221-222. (1994)

XVIII. nemzetközi történész kongresszus : Montreál, 1995. augusztus 27.- szeptember 3. Aetas, (9) 1. p. 216. (1994)

Almási, Tibor and Kőfalvi, Tamás: Az 1327. évi nagyszombati királytalálkozó szerződéslevele. Aetas, (9) 1. pp. 151-157. (1994)

Ayton, Andrew: Katonai forradalom a 14. századi Angliában. Aetas, (9) 4. pp. 5-27. (1994)

Bencze, László: Gondolatok Deák István "Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918" című könyvének olvasása közben : Deák István : Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918. Aetas, (9) 2. pp. 232-241. (1994)

Berend, Nóra: Szent a családban : Alessandro Barbero : Un santo in famiglia. Aetas, (9) 1. pp. 222-224. (1994)

Berkes, Tímea: A Bibó-életmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei : A hatalom humanizálása : tanulmányok Bibó István életművéről : szerk. Dénes Iván Zoltán. Aetas, (9) 3. pp. 162-166. (1994)

Bismarck, Otto von: A hármasszövetség. Aetas, (9) 2. pp. 172-193. (1994)

Borus, György: Politikai játékszabályok Angliában a 18. század közepén. Aetas, (9) 4. pp. 53-71. (1994)

Bárány, Attila: Brit nemzet a 18. században? : Linda Colley : Britons : forging the nation 1707-1837. Aetas, (9) 4. pp. 179-185. (1994)

Bérenger, Jean: A francia külpolitikai stratégia főbb vonulatai a 18. században. Aetas, (9) 4. pp. 166-178. (1994)

Csontos, Szabolcs: Szokásaiban lázad az angol? : E. P. Thompson : Customs in common. Aetas, (9) 4. pp. 189-206. (1994)

Csukovits, Enikő: "Cum capsa... cum bacillo" : középkori magyar zarándokok. Aetas, (9) 1. pp. 5-27. (1994)

Deák, Ágnes: A még mindig hiányzó monográfia : Király Béla : Deák Ferenc. Aetas, (9) 2. pp. 223-228. (1994)

Deák, Ágnes: A történelem a múlt életének a megértése : beszélgetés Vermes Gáborral. Aetas, (9) 2. pp. 194-202. (1994)

Deák, Ágnes: A történelem, mint veszélyeztetett faj? : viták a posztmodern történetírásról : History and theory, 1989-1990, past and present, 1991-1992. Aetas, (9) 3. pp. 155-161. (1994)

Diószegi, István: Egy dinasztia szolgálatában? Aetas, (9) 2. pp. 170-171. (1994)

Diószegi, István: Nemzeti törekvések és dinasztikus velleitások az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikájában a 19. század utolsó harmadában. Aetas, (9) 2. pp. 5-42. (1994)

Eddie, Scott M.: Cluster-analízis a földbirtok-szerkezet vizsgálatában : Porosz és magyar példák a 19. század végéről. Aetas, (9) 3. pp. 17-36. (1994)

Gerics, József: Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és a krónikában. Aetas, (9) 1. pp. 28-35. (1994)

Good, David F.: Gazdasági átalakulás Közép- és Kelet-Európában : történelmi kitekintés. Aetas, (9) 3. pp. 80-94. (1994)

Györffy, György: Jób esztergomi érsek kapcsolata III. Béla királlyal és szerepe a magyar egyházi művelődésben. Aetas, (9) 1. pp. 58-63. (1994)

Gálffy, László: Parasztszerelem az újkorban : Jean-Louis Flandrin : Les amours paysannes. Aetas, (9) 2. pp. 248-250. (1994)

Gángó, Gábor: Portrék, hazai tájban : Sic Itur ad Astra 1992/1-3. szám, á. n. Történészportrék : válogatta, az előszót írta, a jegyzeteket és a bibliográfiákat kiegészítette : Vörös Boldizsár. Aetas, (9) 2. pp. 229-231. (1994)

Halmos, Károly: Magyarországi polgárosodás : tallózás az 1988-1992 közötti történeti irodalomban. Aetas, (9) 3. pp. 95-154. (1994)

Jakó, Zsigmond: Fügedi Erik életművéről, posztumusz könyve kapcsán : Fügedi Erik : Az Elefánthyak. Aetas, (9) 1. pp. 236-243. (1994)

Karsai, László: Holocaust Franciaországban : Cohen, Asher : Persécutions et sauvetages. Juifs et Francais sous l'Occupation et sous Vichy : Üldöztetések és mentések. Zsidók és franciák a megszállás és Vichy idején. Aetas, (9) 3. pp. 167-171. (1994)

Kenyeres, Zsolt: A svéd dinasztizmus (1523-1721). Aetas, (9) 2. pp. 121-133. (1994)

Komlos, John: Az antropometrikus történetírás jelentőségéről. Aetas, (9) 3. pp. 5-16. (1994)

Koszta, László: Egy francia származású főpap Magyarországon : Bertalan pécsi püspök (1219-1251). Aetas, (9) 1. pp. 64-88. (1994)

Kosztolnyik, J. Zoltán: Esetleges spanyol (León-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak összetételében. Aetas, (9) 1. pp. 49-57. (1994)

Kovács, Marian: Egy elfelejtett házasságkötési szándék a spanyol Bourbonok és a Romanovok között a 18. század elején. Aetas, (9) 2. pp. 102-120. (1994)

Kristó, Gyula: Orosz hercegnő volt e Károly Róbert felesége? Aetas, (9) 1. pp. 194-199. (1994)

Kubinyi, András: Szalkai László esztergomi érsek politikai szereplése. Aetas, (9) 1. pp. 102-119. (1994)

Kövér, Lajos: Turgot politikai pályája. Aetas, (9) 4. pp. 107-132. (1994)

Kövér, Lajos: XVI. Lajos és Franciaország. Aetas, (9) 2. pp. 75-101. (1994)

Kłoczowski, Jerzy: A civilizáció fejlődése Közép- és Kelet-Európában a XIV. és a XV. században. Aetas, (9) 1. pp. 166-186. (1994)

Magyarics, Tamás: Az Alapító Atyák (Új)világa : Urbán Aladár : Köztársaság az Újvilágban. Aetas, (9) 2. pp. 251-270. (1994)

Melinz, Gerhard and Zimmermann, Susan: A szegényügy "szerves" fejlődése vagy radikális szociális reform? : kommunális közjótékonyság Budapesten és Bécsben (1873-1914). Aetas, (9) 3. pp. 37-56. (1994)

Miskolczy, Ambrus: Eszmetörténet a periférián : Román eszmetörténet : 1866-1945 : válogatta és az utószót írta Pászka Imre. Aetas, (9) 3. pp. 178-190. (1994)

Miskolczy, Ambrus: A román romantika és folklórszemlélete : elemzések és megközelítések. Aetas, (9) 2. pp. 134-169. (1994)

Monok, István: Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai : Erdélyi Múzeum LIII. (1991) és LIV. (1992) kötetei. Aetas, (9) 1. pp. 247-249. (1994)

Mályusz, Elemér: Az első Habsburg a magyar trónon : Albert király 1438-1439. Aetas, (9) 1. pp. 120-150. (1994)

Nógrády, Árpád: Elődeink története az Árpád-kor végéig : Kristó Gyula : A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Aetas, (9) 1. pp. 228-231. (1994)

Prokopp, Mária: "Csillagok közt fényességes csillag" : Szőke Gyula : Szent László király. Aetas, (9) 1. pp. 234-235. (1994)

Prokopp, Mária: Szent László a középkori magyar falképeken : László Gyula : A Szent László -legenda középkori falképei. Aetas, (9) 1. pp. 232-233. (1994)

Rácz, Lajos: "Az empíriának és az intuíciónak találkoznia kell" : beszélgetés Gyimesi Sándorral. Aetas, (9) 1. pp. 200-215. (1994)

Soós, Gábor: Homokszemek : Giovanni Giovannini : A kovakőtől a szilíciumig : a tömegkommunikációs eszköz története. Aetas, (9) 3. pp. 172-177. (1994)

Sroka, Stanisław: Egy lengyel származású főpap a 14. századi Magyarországon : Boleszló esztergomi érsek (1321-1328). Aetas, (9) 1. pp. 89-101. (1994)

Sroka, Stanisław: Ki volt Károly Róbert első felesége? Aetas, (9) 1. pp. 187-193. (1994)

Sroka, Stanisław: A Piasztok és az Árpádok dinasztikus kapcsolatai : Kazimierz Jasinski : Rodowód pierwszych Piastów. Aetas, (9) 1. pp. 225-227. (1994)

Swanson, John C.: Otto Bauer külpolitikája és a Magyar Tanácsköztársaság. Aetas, (9) 3. pp. 57-70. (1994)

Szovák, Kornél: Pótlások a magyarországi középkori latinság szótárához : Supplementum ad Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae voll. I-IV. : II. közlemény. Aetas, (9) 1. pp. 250-290. (1994)

Szász, Géza: Egy reformer a 18. századi Franciaországból : részletek Turgot és a champagne-i intendáns levelezéséből. Aetas, (9) 4. pp. 133-159. (1994)

Szász, Géza: A templomos rend tündöklése és bukása : Alain Demurger : Vie et mort de l'ordre du Temple 1118-1314. Aetas, (9) 1. pp. 217-221. (1994)

Tandori, Mária: A reformmozgalom irányzatai a brit parlamentben az 1780-as évek elején. Aetas, (9) 4. pp. 72-106. (1994)

Tomka, Béla: "A gazdaságtörténészek véleménye ugyanolyan fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez, mint a közgazdászoké" : Aetas-beszélgetés David F. Good-dal. Aetas, (9) 3. pp. 71-79. (1994)

Tóth, Ferenc: Beszélgetés a 18. századról Jean Bérenger professzorral. Aetas, (9) 4. pp. 160-164. (1994)

Tóth, Ferenc: A huszárok és Franciaország : André Corvisier : Les Hussards et la Francé. Aetas, (9) 4. pp. 186-188. (1994)

Török, János: Erdélyi parasztfelkelés : Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai : előszóval, jegyz. közzéteszi Demény Lajos, ford. Bodor András, Köllő Károly, Szabó György. Aetas, (9) 1. pp. 244-246. (1994)

Vadász, Sándor: Lajos Fülöp, a Polgárkirály. Aetas, (9) 2. pp. 43-74. (1994)

Velich, Andrea: VII. Henrik és a londoni lobbyk. Aetas, (9) 4. pp. 27-52. (1994)

Vermes, Gábor: A délszláv törekvések és a magyar nacionalizmus az Osztrák-Magyar Monarchiában. Aetas, (9) 2. pp. 203-222. (1994)

Veszprémy, László: Közös motívumok a 12-13. századi magyarországi és hispániai historiográfiában. Aetas, (9) 1. pp. 36-48. (1994)

Zakar, Péter: Kalkhasztól Szimonidesz Lajosig : Borovi József : A magyar tábori lelkészet története. Aetas, (9) 2. pp. 242-247. (1994)

Zepeczaner, Jenő: Erdélyi közgyűjtemények címtárából. Aetas, (9) 1. pp. 208-216. (1994)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:19:26 CEST.