Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1995
Number of items: 55.

1995

Deák István válogatott bibliográfiája. Aetas, (10) 4. pp. 165-168. (1995)

Imreh István válogatott bibliográfiája. Aetas, (10) 1. pp. 240-242. (1995)

Számunk szerzői. Aetas, (10) 1. p. 311. (1995)

Számunk szerzői. Aetas, (10) 3. p. 192. (1995)

Számunk szerzői. Aetas, (10) 4. p. 193. (1995)

B. Szabó, János: Vázlat egy ellenségkép történetéről I. : a tatárok emlékezete Erdélyben, 1241-1621. Aetas, (10) 1. pp. 5-23. (1995)

Bak, János: A Korai magyar történeti lexikonról II. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. Aetas, (10) 1. pp. 267-269. (1995)

Balogh, Elemér: Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831 : sajtó alá rend. Molnár András. Aetas, (10) 4. pp. 177-178. (1995)

Benedek, Gábor: Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmuskori Magyarországon. Aetas, (10) 4. pp. 60-70. (1995)

Bárány, Attila: "Angliáért és Szent Györgyért!" : Andrew Ayton : Knights and warhorses : military service and the English aristocracy under Edward III. Aetas, (10) 4. pp. 169-176. (1995)

Bódy, Zsombor: Francia uralomtörténet : Christophe Charle : Histoire sociale de la France au XIX. siècle. Aetas, (10) 1. pp. 293-299. (1995)

Bódy, Zsombor and Czoch, Gábor and Sonkoly, Gábor: Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban. Aetas, (10) 4. pp. 131-141. (1995)

Csapodi, Zoltán: A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területén. Aetas, (10) 1. pp. 140-170. (1995)

Deák, Ágnes: Az emberiségnek szembe kell néznie saját embertelenségével : beszélgetés Deák Istvánnal. Aetas, (10) 4. pp. 159-164. (1995)

Deák, Ágnes: Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 185l-l852-ben. Aetas, (10) 4. pp. 27-59. (1995)

Dunn, John: A politikaelmélet története. Aetas, (10) 1. pp. 210-232. (1995)

Erdősi, Péter: Báthory Zsigmond ünnepi arcmása : a fejedelem és a ceremóniák. Aetas, (10) 1. pp. 24-66. (1995)

Evans, Robert J. W.: Linda White és Gál Polixéna : egy barátság, 1857-63. Aetas, (10) 4. pp. 71-100. (1995)

Ewans, Robert John Weston: Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 és 1867 között : a politika és a másokról alkotott kép. Aetas, (10) 4. pp. 5-26. (1995)

Filippov, Sergej: "Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol" : történelembölcseleti elképzelések a 15-17. századi Oroszországban. Aetas, (10) 3. pp. 5-31. (1995)

Filippov, Sergej and Sisák, Gábor: Filofej szerzetes : Levél a rossz napokról és órákról. Aetas, (10) 3. pp. 127-136. (1995)

Font, Márta: Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században (1118-1199). Aetas, (10) 3. pp. 53-75. (1995)

G. Etényi, Nóra: A 17. századi közvéleményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának tükrében. Aetas, (10) 1. pp. 95-139. (1995)

Gaál, György: A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést : beszélgetés Imreh Istvánnal. Aetas, (10) 1. pp. 233-242. (1995)

Grzesik, Rysard: Adelhaid, az állítólagos lengyel hercegnő a magyar trónon. Aetas, (10) 3. pp. 114-126. (1995)

Grzesik, Rysard: Európa keleti fele a középkor alkonyán : Jerzy Kloczowski : Europa slowianska w XIV-XV. wieku. Aetas, (10) 3. pp. 186-198. (1995)

Gurevič, Aron Âkovlevič: Boszorkányok a faluban és a vádlottak padján : a mágia értelmezésének népi és intellektuális hagyományai. Aetas, (10) 3. pp. 145-171. (1995)

Gángó, Gábor: Pennsylvaniából Márianosztrára : Mezey Barna : A magyar polgári börtönügy kezdetei. Aetas, (10) 1. pp. 274-276. (1995)

Havas, László: A középkorvégi Magyarországról : Ludovicus Tubero : Kortörténeti feljegyzések : Magyarország. Aetas, (10) 3. pp. 172-173. (1995)

Horkay Hörcher, Ferenc: Előszó John Dunn tanulmányához. Aetas, (10) 1. p. 209. (1995)

Hudi, József: Elmulasztott lehetőségek : Tóth Ágnes : Telepítések Magyarországon 1945-1948 között : a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Aetas, (10) 1. pp. 277-284. (1995)

Imreh, István: Alsó-Fehér megyei falusbírák számadásai, 1796-1806. Aetas, (10) 1. pp. 243-262. (1995)

Kurecskó, Mihály: A lengyel katolicizmus megértéséhez : Jerzy Kloczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek : A katolikus egyház Lengyelországban. Aetas, (10) 3. pp. 174-176. (1995)

Kádár, Judit: Előszó Michael Joseph Quin útleírásához. Aetas, (10) 1. pp. 194-195. (1995)

Lepetit, Bernard: Építészet, földrajz, történelem : a lépték használatai. Aetas, (10) 4. pp. 142-158. (1995)

Lukács, Zs. Tibor: Propaganda és közvélemény kutathatósága a történettudományban. Aetas, (10) 1. pp. 171-195. (1995)

Lukács, Zs. Tibor: A korabeli propaganda és II. Rákóczi György megítélése. Aetas, (10) 1. pp. 68-94. (1995)

Makai, János: A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a 12. század 30-50-es éveiben. Aetas, (10) 3. pp. 76-95. (1995)

Petkov, Kiril: A Korona elleni lázadóktól a fideli nostri Bulgariig : az ortodox balkáni népekről alkotott kép Kelet-Közép-Európában (1354-1572). Aetas, (10) 3. pp. 32-52. (1995)

Pósán, László: A "porosz" népnév tartalmi változásai a középkorban. Aetas, (10) 3. pp. 96-108. (1995)

Quin, Michael Joseph: Gőzhajóutazás a Dunán : találkozás Széchenyi Istvánnal. Aetas, (10) 1. pp. 196-208. (1995)

Seláf, Levente: Eretnekség és írásbeliség kapcsolata : definíció és akcidenciák : Heresy and literacy : ed. Peter Biller, Anne Hudson. Aetas, (10) 3. pp. 177-185. (1995)

Sierpawska, Anna: Elzártság és modernség : interjú Aron Jakovlevics Gureviccsel. Aetas, (10) 3. pp. 137-144. (1995)

Soós, Gábor: A modern várostörténet-írás dilemmái : A modern város történeti dilemmái : szerk. Gyáni Gábor. Aetas, (10) 4. pp. 184-202. (1995)

Sulyok, Hedvig: Kis (II.) Károly latin vitézeiről. Aetas, (10) 3. pp. 109-113. (1995)

Sulyok, Hedvig: Szentek és bűnösök : Filippo Tamburini : Santi e peccatori : Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano, 1451-1586. Aetas, (10) 1. pp. 285-288. (1995)

Szende, Katalin: A női munka a középkori gazdaságban. Aetas, (10) 1. pp. 179-193. (1995)

Tandori, Mária: Az ambíció módszere? : Jeremy Black : A system of ambition? : British foreign policy : 1660-1793. Aetas, (10) 1. pp. 289-292. (1995)

Tóth, Andrea: "Bukott eszmék" : Zichy Antal naplótöredéke 1862-ből. Aetas, (10) 4. pp. 101-107. (1995)

Tóth, Sándor: Román zsebkönyv, magyaroknak : Miskolczy Ambrus : Eszmék és téveszmék : kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről. Aetas, (10) 4. pp. 179-183. (1995)

Tóth, Sándor László: A pusztítás művészei? : Ivanics Mária : A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Aetas, (10) 1. pp. 270-273. (1995)

Tóth, Árpád: Mi a történelemelmélet? : E. H. Carr : Mi a történelem? Aetas, (10) 1. pp. 300-318. (1995)

Valuch, Tibor: Abszurditások kora : Erdmann Gyula : Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon : 1945-1956. Aetas, (10) 1. pp. 280-284. (1995)

Vizkelety, András: A Korai magyar történeti lexikonról I. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. Aetas, (10) 1. pp. 263-266. (1995)

Zichy, Antal: Naplótöredék 1862-ből. Aetas, (10) 4. pp. 108-130. (1995)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:20:31 CEST.