Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1997
Number of items: 46.

1997

Kosztolnyik Zoltán bibliográfiája. In: Aetas, (12) 2. pp. 205-211. (1997)

Számunk szerzői. In: Aetas, (12) 1. p. 196. (1997)

Számunk szerzői. In: Aetas, (12) 2. p. 265. (1997)

Számunk szerzői. In: Aetas, (12) 4. p. 184. (1997)

Ablonczy, Balázs: Függetlenség - függőség : Anton Czettler : Pál Graf Teleki und die Aussenpolitik Ungarns : 1939-1941. In: Aetas, (12) 1. pp. 191-202. (1997)

Bagi, Dániel: Egyetemi jegyzet a keleti szlávokról : Font Márta : Oroszország, Ukrajna, Rusz : fejezetek a keleti szlávok korai történetéből. In: Aetas, (12) 2. pp. 251-252. (1997)

Benkes, Mihály: Mobutu-ellenes vallási énekek. In: Aetas, (12) 1. pp. 84-96. (1997)

Berend, Nóra: Paterna devotio vagy propria professio? : a középkori gyerekfelajánlás történetéhez : Pach Zsigmond Pálnak. In: Aetas, (12) 2. pp. 120-136. (1997)

Bódy, Zsombor: A legintelligensebb magyar falu : Porvár! In: Aetas, (12) 1. pp. 65-83. (1997)

Csepeli, Réka: Eötvös József levelei Charles de Montalembert-hez. In: Aetas, (12) 1. pp. 124-141. (1997)

Deák, Ágnes: Adatok Eötvös József 1850-es évekbeli tevékenységéről. In: Aetas, (12) 1. pp. 142-150. (1997)

Deák, Ágnes: A Habsburg Birodalom a nacionalizmus kihívásai között : tervek és koncepciók a birodalom újjáalakítására : 1848-1849. In: Aetas, (12) 4. pp. 5-44. (1997)

Galamb, György: Eretnekség, világi hatalom, szakralitás a 11-13. századi Nyugat-Európában. In: Aetas, (12) 2. pp. 51-71. (1997)

Gervers, Michael: Középkori angol oklevelek datálása szóelőfordulások alapján. In: Aetas, (12) 2. pp. 189-197. (1997)

Glant, Tibor: Herbert Hoover élete : George H. Nash : The life of Herbert Hoover : Volume I. : The engineer, 1874-1914, Volume II. : The humanitarian, 1914-1917, Volume III. : Master of emergencies, 1917-1918. In: Aetas, (12) 1. pp. 185-190. (1997)

Gyáni, Gábor: A mindennapi élet mint kutatási probléma. In: Aetas, (12) 1. pp. 151-161. (1997)

Göckenjan, Hansgerd: Kelet-Európa népei a 13. századi magyar domonkosok útleírásaiban. In: Aetas, (12) 2. pp. 93-119. (1997)

Güntner, Péter: A soproni prostitúció története : 1862-1918. In: Aetas, (12) 1. pp. 49-64. (1997)

Hermann, Róbert: "A tábornok úr kézipénztára". In: Aetas, (12) 1. pp. 97-123. (1997)

Horváth, Emőke: A hatalom etikája a kora középkorban : a Cathwulf levél. In: Aetas, (12) 2. pp. 80-92. (1997)

Horváth, Gábor: "Őseinket felhozád..." : A honfoglaló magyarság : kiállítási katalógus : szerk. Fodor István. In: Aetas, (12) 2. pp. 245-247. (1997)

Kincses, Katalin: A soproni fürdők a kora újkorban. In: Aetas, (12) 1. pp. 17-48. (1997)

Kordé, Zoltán: Az országgyarapító Fülöp : Könyvek II. Fülöp uralkodásáról : John Baldwin : Philippe Auguste et son governement : Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge ; Gérard Sivéry : Philippe Auguste. In: Aetas, (12) 2. pp. 230-232. (1997)

Kordé, Zoltán: Gondolatok a székely eredetkérdésről. In: Aetas, (12) 2. pp. 7-31. (1997)

Kosztolnyik, J. Zoltán: Róma és a területi egyház küzdelme a közép Duna-medencében a 9. század folyamán. In: Aetas, (12) 2. pp. 212-221. (1997)

Kovács, Katalin: Aetas repertórium : 1985-1995. In: Aetas, (12) 4. pp. 97-190. (1997)

Kovács, Katalin: Nagy Károly levelei Bártfay Lászlóhoz : 1831-1838. In: Aetas, (12) 4. pp. 63-86. (1997)

Kristó, Gyula: A doktori képzésről - szegedi tapasztalatok alapján. In: Aetas, (12) 2. pp. 225-229. (1997)

Kristó, Gyula: A magyar középkor oktatásának helyzete és feladatai a hazai felsőoktatási intézményekben. In: Aetas, (12) 2. pp. 222-224. (1997)

Lampe, John R.: Gazdasági integráció vagy a Balkán elszigetelődése : Délkelet-Európa a 20. századot követően. In: Aetas, (12) 1. pp. 170-180. (1997)

Makk, Ferenc: Egy őstörténeti kézikönyv margójára. In: Aetas, (12) 2. pp. 161-188. (1997)

Márton, Alfréd: Szakralitás és hatalom a türköknél. In: Aetas, (12) 2. pp. 72-79. (1997)

Orbán, Imre: Miért éppen Margit? : Álmos herceg kolostoralapításairól. In: Aetas, (12) 2. pp. 42-50. (1997)

Petrovics, István: In memoriam Boba Imre : Boba Imre : Morávia története új megvilágításban : kísérlet a középkori források újraértelmezésére. In: Aetas, (12) 2. pp. 233-241. (1997)

Sennyey, Pongrácz: A Duna-medence korai középkori történelme frank források szemszögéből : Richard Bowlus : Franks, Moravians, and Magyars : the struggle for the Middle Danube, 788-907. In: Aetas, (12) 1. pp. 181-184. (1997)

Szemán, Attila: Bányászkapánk becsülete. In: Aetas, (12) 1. pp. 5-16. (1997)

Szántó, Richárd: A királyi hatalom isteni eredete a nyugati politikai gondolkodásban az 5-8. században : a királyi hatalom legitimációjának főbb teóriái. In: Aetas, (12) 2. pp. 137-160. (1997)

Szántó, Richárd: A középkori Skandinávia enciklopédiája : Medieval Scandinavia : an encyclopedia : ed. Phillip Pulsiano. In: Aetas, (12) 4. pp. 87-91. (1997)

Thoroczkay, Gábor: Az európai és magyarországi városok korai históriája - intézménytörténeti látószögből : Ladányi Erzsébet : Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai szakaszában. In: Aetas, (12) 2. pp. 253-265. (1997)

Tóth, Ferenc: Egy udvar története : Philip Mansel : The court of France : 1789-1830. In: Aetas, (12) 4. pp. 92-96. (1997)

Tóth, Ildikó: "Hol vagy István király?" : Jákli István : Szent István az ember. In: Aetas, (12) 2. pp. 248-250. (1997)

Tóth, Sándor László: "Lélekben, szellemileg megmaradtam magyar származású európainak" : beszélgetés Kosztolnyik Zoltán történésszel. In: Aetas, (12) 2. pp. 198-211. (1997)

Veszprémy, László: Egy történeti rejtély nyomában : Kristó Gyula : A székelyek eredete. In: Aetas, (12) 2. pp. 242-244. (1997)

Völgyesi, Orsolya: A kormányzat álláspontja az operátumok napirendre tűzésének kérdéséről : 1830-1832. In: Aetas, (12) 4. pp. 45-62. (1997)

Wojtilla, Gyula: Királyság és szakralitás a kora középkori Indiában. In: Aetas, (12) 2. pp. 32-41. (1997)

Zilahi, Tibor: "Ez a tragédia és következményei sokkoltak bennünket" : beszélgetés John Lampe amerikai történésszel. In: Aetas, (12) 1. pp. 162-169. (1997)

This list was generated on 2020. augusztus 7. 03:35:29 CEST.