Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1999
Number of items: 70.

1999

Dominique Barthélemy műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (14) 3. pp. 163-165. (1999)

Markus Köhbach műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (14) 4. pp. 173-176. (1999)

Számunk szerzői. In: Aetas, (14) 1. p. 329. (1999)

Számunk szerzői. In: Aetas, (14) 3. p. 196. (1999)

Számunk szerzői. In: Aetas, (14) 4. p. 213. (1999)

Anderle, Ádám: Spanyol külügyi instrukciók a bécsi követeknek : 1809-1856. In: Aetas, (14) 1. pp. 166-186. (1999)

Bagi, Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös ostroma. In: Aetas, (14) 4. pp. 59-65. (1999)

Bagi, Zoltán Péter: Új szintézis a hódoltságról : Hegyi Klára : Török berendezkedés Magyarországon. In: Aetas, (14) 4. pp. 184-186. (1999)

Barthélemy, Dominique: A történeti gondolkodás visszafejlődése : az "ezredik év körüli átalakulás" teóriája. In: Aetas, (14) 3. pp. 166-173. (1999)

Barát, Erzsébet: "A politizáláshoz autonómia szükséges" : a 'nőkérdés' társadalmi és tudományos aktualitása : Pető Andrea : Nőhistóriák : a politizáló magyar nők történetéből : 1945-1951. In: Aetas, (14) 1. pp. 322-334. (1999)

Cieger, András: A magyar mikrotörténelem hajnala. In: Aetas, (14) 4. pp. 163-167. (1999)

Csite, András: A "szántói" modell : a helyi gazdaság eltartóképességének növekedése és az ezt kiváltó tényezők Zalaszántón 1790-1850 között. In: Aetas, (14) 1. pp. 5-29. (1999)

Czoch, Gábor and Sonkoly, Gábor: A "hosszú időtartam" új értelmezése : beszélgetés Jean-Yves Grenierrel, az Annales folyóirat főszerkesztőjével. In: Aetas, (14) 1. pp. 306-311. (1999)

Deák, Ágnes: Együttműködés vagy konkurencia : Az alsó-ausztriai, a csehországi és a magyarországi ellenzék összefogási kísérlete 1847-1848-ban. In: Aetas, (14) 1. pp. 43-61. (1999)

Dávid, Géza: Az első szegedi bég, Dervis életpályája. In: Aetas, (14) 4. pp. 5-18. (1999)

Emecen, Feridun M.: Egy régi imágó újbóli felfedezése : Oguz hagyomány és Közép-Ázsia ismerete az első oszmán krónikákban. In: Aetas, (14) 4. pp. 19-26. (1999)

Fodor, Pál: Az oszmán pénzrendszer 16. századi válságáról : megjegyzések az 1585/89. évi leértékelésről. In: Aetas, (14) 4. pp. 27-40. (1999)

Font, Márta: A kijevi (nagy) fejedelmi hatalom jellegéről. In: Aetas, (14) 3. pp. 22-33. (1999)

Greenblatt, Stephen: A reneszánsz költészet rezonanciája. In: Aetas, (14) 1. pp. 301-305. (1999)

Gángó, Gábor: Trefort Ágoston tervezete az osztrák birodalom megszervezésére 1850 novemberében. In: Aetas, (14) 1. pp. 187-207. (1999)

Gángó, Gábor: Értekezés az eszközökről, melyekkel a forradalom befejezhető az osztrák birodalomban és Magyarországon. In: Aetas, (14) 1. pp. 189-207. (1999)

Hermann, Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. In: Aetas, (14) 1. pp. 62-85. (1999)

Hoffmann, Zsuzsanna: Újabb monográfiák a római jog témaköréből : Zlinszky János : Ius privatum : a római magánjog története ; Állam és jog az ősi Rómában. In: Aetas, (14) 1. pp. 312-314. (1999)

Homonnai, Sarolta: "...eundo in nuncium regis versus regem Hungariae..." : egy diplomáciai utazás és költségei 1346-ban. In: Aetas, (14) 3. pp. 34-56. (1999)

Horváth, Brigitta: A magyar társadalom élete az oszmán uralom idején : Szakály Ferenc : Magyar intézmények a török hódoltságban. In: Aetas, (14) 4. pp. 195-198. (1999)

Iogna-Prat, Dominique: A politikai tér keresztény létrehozása : bibliográfiai vázlat. In: Aetas, (14) 3. pp. 57-72. (1999)

Ivanics, Mária: Krími tatár követjárások a bécsi udvarban 1598-1682 : vázlat a krími tatár diplomácia 16-17. századi történetéről. In: Aetas, (14) 4. pp. 41-50. (1999)

Janowski, Maciej: Kecskék és tokhalak : a közép-kelet-európai liberalizmus sajátosságai a francia forradalom és az első világháború között. In: Aetas, (14) 1. pp. 130-146. (1999)

Jánoska, Antal: A magyar kártya története, ikonográfiája, készítői. In: Aetas, (14) 1. pp. 147-165. (1999)

K. Horváth, Zsolt: Az eltűnt emlékezet nyomában : Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia látképe. In: Aetas, (14) 3. pp. 132-141. (1999)

Keller, László: A hunok társadalmi szerkezete : Tibor Schäfer : Untersuchungen zur Gesellschaft des Hunnenreiches auf kulturanthropologischer Grundlage. In: Aetas, (14) 3. pp. 174-176. (1999)

Kiss, Gábor Zoltán: Inspiratív metahistóriai elegy. In: Aetas, (14) 1. pp. 294-300. (1999)

Kordé, Zoltán: "Minden egyes nemzedék olyan, mint ugyanannak a könyvnek a lapjai..." : beszélgetés Dominique Barthélemyvel. In: Aetas, (14) 3. pp. 158-165. (1999)

Kołodziejczyk, Dariusz: Az oszmán "katonai lemaradás" problémája és a kelet-európai hadszíntér. In: Aetas, (14) 4. pp. 142-148. (1999)

Köhbach, Markus: Casar vagy imperátor? - a római császárok oszmánok által használt megszólításairól a zsitvatoroki békét követően. In: Aetas, (14) 4. pp. 177-183. (1999)

Kövér, György: Elmélet és módszer a legújabb gazdaságtörténet-írásban. In: Aetas, (14) 1. pp. 285-293. (1999)

Kőszeghy, Miklós: Jaj neked, Asszíria! : Náhum: egy tipikus próféta a kivételesek között. In: Aetas, (14) 1. pp. 112-122. (1999)

Maróti, Egon: Bajnok dinasztiák az ókori sportéletben. In: Aetas, (14) 1. pp. 123-129. (1999)

Maróti, Egon: Egyház és állam a késő ókorban : Rigobert Günther : Hosianna dem Sohn Davids : kurze Geschichte des frühen Christentums. In: Aetas, (14) 4. pp. 192-194. (1999)

Miklós, Péter: Egy elfelejtett szent : Magyar Mózes : Ivancsó István : Magyar Mózes : liturgikus tiszteletének tükrében. In: Aetas, (14) 3. pp. 177-179. (1999)

Miru, György: Kísérlet az állam körül : Schvarcz Gyula reformtervei a dualizmuskori alkotmányosság továbbfejlesztésére. In: Aetas, (14) 1. pp. 86-111. (1999)

Miskolczy, Ambrus: Jules Michelet, a próféta és a tanár. In: Aetas, (14) 1. pp. 244-284. (1999)

Moačanin, Nenad: Kapudánságok a bosnyák határvidéken a 16-18. században. In: Aetas, (14) 4. pp. 51-58. (1999)

Monnet, Pierre: A középkori Patria Németország vonatkozásában, birodalomszervezés és regionális tudatformák között : kritikai és historiográfiai megjegyzések. In: Aetas, (14) 3. pp. 73-94. (1999)

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között : a helyek problematikája. In: Aetas, (14) 3. pp. 142-157. (1999)

Novák, Veronika: "Párizsban mindenki erről beszélt..." : hírek egy 15. századi Párizsi polgár naplójában. In: Aetas, (14) 4. pp. 100-122. (1999)

Nótári, Tamás: Studiorum atque artium contentio : Cic. Mur. 22-30. In: Aetas, (14) 1. pp. 224-243. (1999)

Nótári, Tamás: A török terjeszkedés állomásai Aeneas Sylvius Piccolomini Európa című művében. In: Aetas, (14) 4. pp. 149-162. (1999)

Pap, József: 1848-49 német szemmel : 1848 : Aufbruch zur Freiheit. In: Aetas, (14) 1. pp. 315-318. (1999)

Papp, Sándor: Székely Mózes erdélyi fejedelem hatalomra kerülésének diplomáciai tanulságai és egy nagyvezíri előterjesztés keletkezése. In: Aetas, (14) 4. pp. 71-88. (1999)

Papp, Sándor: "Én azonban azt gondolom, hogy nekünk még hosszú ideig forráskiadásra lesz szükségünk" : beszélgetés Markus Köhbachhal, a Bécsi Egyetem Orientalisztikai Intézetének vezetőjével. In: Aetas, (14) 4. pp. 168-176. (1999)

Römer, Claudia: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-Ausztriában. In: Aetas, (14) 4. pp. 66-70. (1999)

Seláf, Levente: Nagy Sándor és a trójaiak a burgundi irodalomban. In: Aetas, (14) 3. pp. 95-122. (1999)

Szegfű, László: Még egyszer Szent Gellért prédikációiról. In: Aetas, (14) 3. pp. 12-21. (1999)

Szávai, Ferenc: Német nemzetiség - magyar hazafiság : Tilkovszky Loránt : Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. In: Aetas, (14) 1. pp. 319-321. (1999)

Takács, Károly: Néhány észrevétel Györffy György Árpád-kori történeti földrajzának legújabb kötetéhez. In: Aetas, (14) 3. pp. 123-131. (1999)

Tóth, Ferenc: Egy arisztokrata a nagy változások Európájában : Philip Mansel : Le charmeur de l'Europe : Charles-Joseph de Ligne 1735-1814. In: Aetas, (14) 4. pp. 199-202. (1999)

Tóth, Sándor László: A 15 éves háború a Vatikán szemszögéből : Marko Jacov : I Balcani tra Impero Ottomano a potenze Europee : (Sec. XVI e XVII) : il ruolo della diplomazia pontifica. In: Aetas, (14) 4. pp. 203-205. (1999)

Tóth, Sándor László: Kücsük Mehmed magyarországi tevékenységéhez. In: Aetas, (14) 4. pp. 89-99. (1999)

Ungváry, Jenő: Rendíthetetlen szavárdok? In: Aetas, (14) 3. pp. 5-11. (1999)

Urbán, Aladár: Az osztrák kormány jegyzékei és nyilatkozata a magyar-osztrák viszonyról 1848 nyarán : dokumentumok az 1848. május 10-augusztus 8. közötti időszakból. In: Aetas, (14) 1. pp. 208-223. (1999)

Vadkerti, Mária: Egy dunántúli végvár a 15 éves háború forgatagában : Tata a tizenötéves háborúban. In: Aetas, (14) 4. pp. 206-209. (1999)

Vajda, Tamás: Újabb könyv a német lovagrendről : Font Márta : A német lovagrend alkonya. In: Aetas, (14) 3. pp. 180-183. (1999)

Velich, Andrea: Az ünnepségek szerepe VII. Henrik és London kapcsolatában. In: Aetas, (14) 4. pp. 123-141. (1999)

Vígh, Éva: Alberti és a "pictor doctus" : Leon Battista Alberti, ford. Hajnóczi Gábor : A festészetről = Della pittura : 1436. In: Aetas, (14) 3. pp. 194-202. (1999)

Völgyesi, Orsolya: Királyi biztosi vizsgálat Békés megyében : 1835. In: Aetas, (14) 1. pp. 30-42. (1999)

Vörös, Gábor: Egy török végvár a Dunántúlon : Veszprém a török korban : felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről : szerk. Tóth G. Péter. In: Aetas, (14) 4. pp. 210-218. (1999)

Weisz, Boglárka: Történelem a nevekben : Benkő Loránd : Név és történelem : tanulmányok az Árpád-korról. In: Aetas, (14) 3. pp. 191-193. (1999)

Zakar, Péter: Egy törvényesített forradalom polgára : László Elek : Egy gyulafehérvári polgárnak naplója az 1848/9. évi forradalom alatt. In: Aetas, (14) 4. pp. 187-191. (1999)

Zimonyi, István: Magyar kalandozások a Nyugat szemével : Maximilian Georg Kellner : Die Ungarneinfälle im Bild der Quellen bis 1150 : von der "Gens detestanda" zur "Gens ad fidem Christi conversa". In: Aetas, (14) 3. pp. 184-190. (1999)

This list was generated on 2020. augusztus 7. 03:44:07 CEST.