Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2000
Number of items: 61.

2000

Egyed Ákos műveinek bibliográfiája. Aetas, (15) 3. pp. 163-175. (2000)

Jürgen Schlumbohm műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (15) 4. pp. 165-169. (2000)

Kecskeméti Károly műveinek bibliográfiája. Aetas, (15) 1. pp. 298-300. (2000)

Számunk szerzői. Aetas, (15) 1. p. 345. (2000)

Számunk szerzői. Aetas, (15) 3. p. 220. (2000)

Számunk szerzői. Aetas, (15) 4. p. 193. (2000)

Almási, Tibor: Záh Felicián ítéletlevele. Aetas, (15) 1. pp. 191-197. (2000)

Anderle, Ádám and Babos, Krisztina and Illikmann, Anita: A magyar szabadságharc spanyol megítélése : 1849. március-október. Aetas, (15) 1. pp. 249-275. (2000)

Balogh, László: A magyar őstörténet muszlim forrásai : Kmoskó Mihály, szerk. Zimonyi István : Mohamedán írók a steppe népeiről : földrajzi irodalom I/1. Aetas, (15) 1. pp. 324-327. (2000)

Balázs, Péter: A bűnös város és a tiszta vidék : a fiziokraták városfelfogása. Aetas, (15) 4. pp. 124-133. (2000)

Banyó, Péter: Birtoköröklés és leánynegyed : kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére. Aetas, (15) 3. pp. 76-92. (2000)

Beech, George T.: A hűbérúr-dependens (vazallus) viszony : esettanulmány Aquitániából, 1030 körül. Aetas, (15) 3. pp. 36-61. (2000)

Bódy, Zsombor: A magántisztviselő a német és a magyar kortárs és történeti diskurzusban a 20. században. Aetas, (15) 4. pp. 5-31. (2000)

Deák, Ágnes: "...a reformkor nem kezdet, hanem folytatás" : interjú Kecskeméti Károllyal. Aetas, (15) 1. pp. 292-297. (2000)

Dán, Károly: Kállay Béni és a magyar imperializmus : egy bátortalan kísérlet maradványai. Aetas, (15) 1. pp. 220-248. (2000)

Egyed, Ákos: Az 1848. évi erdélyi országgyűlés előzményeihez : viták az országgyűlés programjáról. Aetas, (15) 3. pp. 176-197. (2000)

Engel, Pál: Magyarország a keresztény államok rendszerében. Aetas, (15) 3. pp. 112-115. (2000)

Erős, Vilmos: Mit jelent a történetírás-történet, és miért írunk ilyet? Aetas, (15) 4. pp. 142-147. (2000)

Erős, Vilmos: Szabó István körül : Szabó István emlékkönyv : Kovács Ágnes közrem., szerk. Rácz István ; A szabadságharc fővárosa Debrecen : szerk. Szabó István. Aetas, (15) 3. pp. 121-135. (2000)

Gueniffey, Patrice: A biográfia a megújuló politikatörténetben. Aetas, (15) 3. pp. 136-149. (2000)

Györkös, Attila: Isten békéje és treuga Dei a 11. századi Franciaországban. Aetas, (15) 3. pp. 62-75. (2000)

Gángó, Gábor: Középkor és modernitás : két ismeretlen Eötvös József-tanulmány az emigráció időszakából. Aetas, (15) 4. pp. 148-160. (2000)

Gángó, Gábor: A katedrán, nem katedratörténészként : Michelet-előadások az 1848-as forradalmak előestéjén : Jules Michelet : Leçons au Collège de France : 1847. Aetas, (15) 3. pp. 217-226. (2000)

Güntner, Péter: A vagyon kutatásának nominális forrásai a századfordulón. Aetas, (15) 1. pp. 276-289. (2000)

Hermann, Róbert: Az 1849-1850. évi kivégzések. Aetas, (15) 1. pp. 82-131. (2000)

Hoffmann, Zsuzsanna: Egy "nem létező" jog jogintézményei : monográfia a római kereskedelmi jogról : Földi András : Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Aetas, (15) 3. pp. 198-201. (2000)

Hoffmann, Zsuzsanna: Seneca az öngyilkosságról. Aetas, (15) 1. pp. 184-190. (2000)

Janowski, Maciej: Eötvös és Heybowicz : egy összehasonlítás vázlata. Aetas, (15) 4. pp. 134-141. (2000)

Kecskeméti, Károly: Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben (1790-1848). Aetas, (15) 1. pp. 301-323. (2000)

Krasznai, Zoltán: Új kérdésfelvetések és megközelítések a nacionalizmusok kutatásában : The state of the nation : Ernest Gellner and the theory of nationalism : ed. John A. Hall. Aetas, (15) 4. pp. 180-184. (2000)

Kristó, Gyula: Géza fejedelem és István király. Aetas, (15) 3. pp. 25-35. (2000)

Kristó, Gyula: A magyar nomádállamtól Szent István államáig. Aetas, (15) 3. pp. 116-120. (2000)

Kurunczi, Jenő: Történeti szomszédok egymásról és egymásért : V. Molnár László : Magyar-orosz kulturális kapcsolatok, 1750-1815. Aetas, (15) 4. pp. 188-198. (2000)

Kövér, György: Biográfia és történetírás. Aetas, (15) 3. pp. 150-156. (2000)

Kövér, György: Hajnalhasadás? : megjegyzések egy konferenciabeszámolóhoz. Aetas, (15) 1. pp. 290-300. (2000)

Kőfalvi, Tamás: Büntető záradékok a pécsváradi konvent hiteleshelyi okleveleiben : 1254-1526. Aetas, (15) 1. pp. 23-38. (2000)

Miklós, Péter: A keleti kereszténység megértéséhez : Roman Myz : Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés. Aetas, (15) 3. pp. 213-216. (2000)

Miskolczy, Ambrus: Charles-Louis Chassin (és Irányi Dániel) párbeszéde Edgár Quinet-vel. Aetas, (15) 1. pp. 203-219. (2000)

Modzelewski, Karol: Római Európa, feudális Európa, barbár Európa. Aetas, (15) 3. pp. 5-24. (2000)

Nótári, Tamás: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Aetas, (15) 3. pp. 93-111. (2000)

Nótári, Tamás: Medea palatina : megjegyzések Cicero Caelianájához, különös tekintettel Clodia személyére. Aetas, (15) 1. pp. 5-22. (2000)

Pap, József: A megtalált tisztikar : Bona Gábor : Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Aetas, (15) 1. pp. 341-350. (2000)

Pap, József: "Én is a passzív ellenállók egyike voltam..."!? : a vármegye és hivatalnokai a reformkor végétől a Bach-rendszer bukásáig : Borsod, Csanád és Somogy vármegye. Aetas, (15) 1. pp. 159-183. (2000)

Pelyach, István: "...számomra a szülőfalu egyfajta laboratórium szerepét töltötte be" : beszélgetés Egyed Ákossal. Aetas, (15) 3. pp. 157-175. (2000)

Pogány, Ágnes: Válságok és választások : pénzügyi politika Magyarországon és Ausztriában, 1931-1936. Aetas, (15) 4. pp. 32-49. (2000)

Polgár, Tamás: A Győri Tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára : Győri Tanulmányok 22. : főszerk. Bana József. Aetas, (15) 4. pp. 185-187. (2000)

Pozsgai, Péter: "...én az általános eseteket állítottam munkám középpontjába" : beszélgetés Jürgen Schlumbohmmal. Aetas, (15) 4. pp. 161-169. (2000)

Schlumbohm, Jürgen: Mikrotörténelem - makrotörténelem. Aetas, (15) 4. pp. 170-179. (2000)

Semsey, Viktória: A mérsékelt liberálisok "aranykora" Spanyolországban : José Luis Comellas : Isabel II. : una reina y un reinado. Aetas, (15) 1. pp. 332-336. (2000)

Spannenberger, Norbert: A Volksbund : egy népcsoport nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs kisebbségi egyesület? Aetas, (15) 4. pp. 50-63. (2000)

Szabados, György: Az Esztergomi Érsekség Okmánytárának új kötetéről : Monumenta Ecclesiae Strigoniensis : Tomus quartus. Ab A. 1350. Ad A. 1358. Aetas, (15) 1. pp. 328-331. (2000)

Szász, Géza: A francia állam és a protestánsok a 17. században - tűréstől tiltásig. Aetas, (15) 1. pp. 39-61. (2000)

Szénási, Éva: A megújulás keresése : Henri Bergson és Guglielmo Ferrero egy-egy levele Georges Sorelhez. Aetas, (15) 1. pp. 198-202. (2000)

Tusor, Péter: Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizíció előtt : II. Mátyás kiközösítése. Aetas, (15) 4. pp. 89-105. (2000)

Urbán, Aladár: Gróf Batthyány Lajos emlékezete. Aetas, (15) 1. pp. 132-158. (2000)

Vajda, Tamás: Források a "szigeti klastrom" szentjéről : Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere : ford. Bellus Ibolya, Szabó Zsuzsanna. Aetas, (15) 3. pp. 209-212. (2000)

Vasas, Géza: A ruszin autonómia válaszútjain : 1939. március-szeptember. Aetas, (15) 4. pp. 64-88. (2000)

Várkonyi, Gábor: A konstantinápolyi angol politika a tizenötéves háború időszakában : Edward Barton angol portai követ jelentései Konstantinápolyból : 1593-1597. Aetas, (15) 4. pp. 106-123. (2000)

Völgyesi, Orsolya: Újabb források az 1832-36-os országgyűlés történetéhez : Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834 : sajtó alá rend., bev. és jegyz. írta Sándor Pál. Aetas, (15) 1. pp. 337-340. (2000)

Zakar, Péter: Haynau egyházi áldozatai. Aetas, (15) 1. pp. 62-81. (2000)

Zimonyi, István: A Nyugat és az Iszlám világ konfliktusa : E. G. Ban : The constant feud : forest versus desert. Aetas, (15) 3. pp. 202-208. (2000)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:26:39 CEST.