Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2001
Number of items: 61.

2001

Gabor S. Boritt könyveinek bibliográfiája. Aetas, (16) 2. p. 198. (2001)

Patrick McGreevy műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (16) 1. pp. 195-198. (2001)

Peter Laslett könyveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (16) 3. p. 289. (2001)

Számunk szerzői. Aetas, (16) 1. p. 222. (2001)

Számunk szerzői. Aetas, (16) 2. p. 239. (2001)

Számunk szerzői. Aetas, (16) 3. p. 333. (2001)

Balázs, Péter: Az egyenlőség szeretete : Jean-Fabien Spitz : L'amour de l'égalité : essai sur la critique de l'égalitarisme républicain en France, 1770-1830. Aetas, (16) 3. pp. 324-327. (2001)

Banyó, Péter: Válasz Homoki Nagy Mária bírálatára. Aetas, (16) 3. pp. 308-310. (2001)

Bató, Szilvia: Közvélemény és büntetőjog a reformkori Magyarországon. Aetas, (16) 3. pp. 182-216. (2001)

Boritt, Gabor S.: "És elérkezett a háború"? : Abraham Lincoln és az egyéni felelősség kérdése. Aetas, (16) 2. pp. 199-215. (2001)

Bácskai, Vera: "Csak saját erőmre és teljesítményemre utalva" : a "self-made man"-ek világa. Aetas, (16) 3. pp. 159-181. (2001)

Bódy, Zsombor: Egy induló folyóirat első két száma : egy induló folyóirat első két száma : Korall : Társadalomtörténeti folyóirat, 1. és 2. szám, 2000. Aetas, (16) 1. pp. 205-206. (2001)

Cinotto, Simone: "Vasárnapi ebéd? Ott kell lenned!" : az étkezés társadalmi jelentősége olasz Harlemben 1920 és 1940 között. Aetas, (16) 1. pp. 87-103. (2001)

Csikány, Tamás: Végzetes győzelem : Lützen, 1632. november 16. Aetas, (16) 2. pp. 15-28. (2001)

Csillag, András: Az amerikai polgárháború magyar származású szakértője : bemutatjuk Gabor S. Boritt történészt, a gettysburgi Polgárháborús Intézet igazgatóját. Aetas, (16) 2. pp. 194-198. (2001)

Csáky, Móric: Modernség - Bécs és Közép-Európa 1900 körül : kutatási program (Grazi egyetem). Aetas, (16) 3. pp. 217-223. (2001)

Csáky, Móric: A közép-európai modernség kritériumai. Aetas, (16) 3. pp. 103-114. (2001)

Deák, Eszter: A tudományos élet és magyarországi kapcsolatai Cseh-Morvaországban a felvilágosodás korában. Aetas, (16) 3. pp. 29-45. (2001)

Deák, Ágnes: Az 1867. decemberi ausztriai törvénycikkek a közös ügyekről és azok kezelési módjáról. Aetas, (16) 3. pp. 238-243. (2001)

Deák, Ágnes: Rendi-konzervatív ellenzékiség az 1840-50-es évek Ausztriájában : Madeleine Rietra : Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte : Viktor von Andrian-Werburgs Rezeption im Vormärz ; eine Dokumentation ; mit Einleitung, Kommentar und einer Neuausgabe von ₆sterreich und dessen Zukunft. Aetas, (16) 3. pp. 321-323. (2001)

Dér, Dezső: Az északi mozgó hadtest létrejötte : szervezési problémák és katonai kudarcok 1848-1849 fordulóján. Aetas, (16) 2. pp. 104-133. (2001)

Gebei, Sándor: Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban, 1699-1700. Aetas, (16) 2. pp. 134-154. (2001)

Gedeon, Magdolna: A római jog új magyar kézikönyve : Földi András, Hamza Gábor : A római jog története és institúciói. Aetas, (16) 3. pp. 311-313. (2001)

Gottsmann, Andreas: A Lombard-Velencei Királyság. Aetas, (16) 3. pp. 5-28. (2001)

H. Tóth, Ilona: Középkori bolgár-magyar kapcsolatok : Hriszto Dimitrov : Bălgaro-ungarski otnošeniâ prez srednovekovieto. Aetas, (16) 3. pp. 319-320. (2001)

Helo, Ari: Thomas Jefferson republikanizmusa és a történelem progresszív felfogása. Aetas, (16) 1. pp. 27-39. (2001)

Hermann, Róbert: Perczel Mór dunántúli hadjárata és a móri ütközet : 1848. december 30. Aetas, (16) 2. pp. 80-103. (2001)

Homoki-Nagy, Mária: Megjegyzések Banyó Péter : Birtoköröklés és leánynegyed : Kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére című tanulmányára. Aetas, (16) 2. pp. 189-193. (2001)

Kisantal, Tamás and Szeberényi, Gábor: Hayden White "hasznáról és káráról" : narratológiai kihívás a történetírásban. Aetas, (16) 1. pp. 116-133. (2001)

Krasznai, Zoltán: Két évszázad identifikációs diskurzusai a román szellemi életben : Antohi Sori : Imaginaire culturel et réalité politique dans la Roumanie moderne : Le stigmate et l'utopie, essais. Aetas, (16) 1. pp. 217-226. (2001)

Kövér, György: A bécsi Rothschildok és az 5%-os magyar papírjáradék : 1881-1893. Aetas, (16) 3. pp. 140-158. (2001)

Kőfalvi, Tamás: Fél évezred magyar történelme - új szemmel : Kristó Gyula : A tizenegyedik század története ; Makk Ferenc : A tizenkettedik század története ; Almási Tibor : A tizenharmadik század története ; Bertényi Iván : A tizennegyedik század története ; Draskóczy István : A tizenötödik század története. Aetas, (16) 2. pp. 220-223. (2001)

Kőszeghy, Miklós: 'Azeqah története. Aetas, (16) 1. pp. 104-115. (2001)

Laslett, Peter: A nyugalomba vonulás társadalomtörténete : a rokonság és a közösség szerepe az öregek támogatásában. Aetas, (16) 3. pp. 290-307. (2001)

Lipták, Dorottya: Polgári kulturális gyakorlat és nemzeti jelleg a közép-európai sajtóban. Aetas, (16) 3. pp. 46-83. (2001)

Lévai, Csaba: Az észak-amerikai történelem források tükrében : szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez : 1620-1980 : szerk. Bődy Pál, Urbán Aladár. Aetas, (16) 3. pp. 328-342. (2001)

Lévai, Csaba: "Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos" : Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. Aetas, (16) 1. pp. 5-26. (2001)

McGreevy, Patrick: A kultúrán túli tereket figyelve : a földrajz és az őrület. Aetas, (16) 1. pp. 187-198. (2001)

Melegh, Attila: A múlt hangjai és együttélés a jövőbeli énjeinkkel : interjú Peter Laslett történeti szociológussal. Aetas, (16) 3. pp. 279-289. (2001)

Miklós, Péter: A kereszténység emberideálja a 3-4. században : A III-IV. század szentjei : a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Vanyó László. Aetas, (16) 3. pp. 314-318. (2001)

Miskolczy, Ambrus: Az 1848-as populizmus a román fejedelemségekben : Andreia Roman : Le populisme quarante-huitard : dans les Principautés Roumaines. Aetas, (16) 1. pp. 207-216. (2001)

Müller, Ildikó: A nőoktatás helyzete Ausztriában az Osztrák-Magyar Monarchia idején. Aetas, (16) 3. pp. 84-102. (2001)

Nagy, István: Az austerlitzi csata. Aetas, (16) 2. pp. 50-79. (2001)

Pap, József: "A sebesült ellenség megdicsérte őket..." : Csikány Tamás : Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Aetas, (16) 2. pp. 230-234. (2001)

Raáb, Renáta: Szabadságharcunk és a dán közvélemény. Aetas, (16) 2. pp. 155-188. (2001)

Saillant, John: "Milyen rettenetes kérdéseket tanulunk meg feltenni!" : abolicionizmus, transzcendentalizmus és modernizmus Ralph Waldo Emerson gondolkodásában. Aetas, (16) 1. pp. 58-71. (2001)

Somogyi, Éva: Vezető magyar tisztviselők a Ballhausplatzon : a Monarchia és/vagy a nemzet szolgálatában? Aetas, (16) 3. pp. 115-139. (2001)

Szabados, György: "Elfeledett" háborúk? : B. Szabó János, Somogyi Győző : Elfeledett háborúk : magyar-bizánci harcok a X-XIII. században. Aetas, (16) 2. pp. 216-219. (2001)

Szekeres, András: Mikrotörténészek és az antropológia : egy diszciplínák közötti transzfer mibenléte. Aetas, (16) 3. pp. 244-256. (2001)

Szász, Géza: Huszáros integráció : Tóth Ferenc : Ascension sociale et identité nationale : intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siecle : 1692-1815. Aetas, (16) 2. pp. 224-229. (2001)

Szász, Géza: A történetírás - Voltaire-től a magyar jakobinusokig : Penke Olga : Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák : a francia és a magyar felvilágosodás. Aetas, (16) 1. pp. 199-204. (2001)

Székely, Melinda: Calamitas atrocissima : Teutoburgi-erdő, Kr. u. 9. Aetas, (16) 2. pp. 5-14. (2001)

Szívós, Erika: A "másik Bécs" : az osztrák századforduló változó képe a Schorske utáni történetírásban. Aetas, (16) 3. pp. 224-237. (2001)

Torre, Angelo: Társadalmi antropológia és történeti kutatás. Aetas, (16) 3. pp. 257-278. (2001)

Tóth, Ágnes: Az álmok Kaliforniája angol-amerikai bevándorlók írásaiban a 19. század első felében. Aetas, (16) 1. pp. 40-57. (2001)

Vajda, Zoltán: Rasszizmus és a fejlődés eszméje John C. Calhoun politikai gondolkodásában. Aetas, (16) 1. pp. 72-86. (2001)

Vajda, Zoltán: Természet, táj, kultúra és fejlődés összefüggései az Egyesült Államok újkori történelmében : beszélgetés Patrick McGreevy kulturális geográfussal. Aetas, (16) 1. pp. 176-186. (2001)

Vida, István Kornél: Abraham Lincoln és az emancipáció kérdése. Aetas, (16) 1. pp. 165-175. (2001)

White, Hayden: A történelem poétikája. Aetas, (16) 1. pp. 134-164. (2001)

Zachar, József: Huszárhadak helytállása a Dunai Monarchia szülőföldjén : Kolín, 1757. június 18. Aetas, (16) 2. pp. 29-49. (2001)

Zakar, Péter: Egy patrióta zsidó hitvallása 1850-ből : Einhorn Ignác : A forradalom és a zsidók Magyarországon. Aetas, (16) 2. pp. 235-246. (2001)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:27:49 CEST.