Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2003
Number of items: 65.

2003

Számunk szerzői. Aetas, (18) 2. p. 213. (2003)

Számunk szerzői. Aetas, (18) 1. p. 203. (2003)

Számunk szerzői. Aetas, (18) 3. p. 334. (2003)

Tonk Sándor műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (18) 2. pp. 164-165. (2003)

Várdy Béla válogatott bibliográfiája. Aetas, (18) 3. pp. 272-285. (2003)

Ankersmit, Frank R.: Válasz Iggers professzornak. Aetas, (18) 3. pp. 210-214. (2003)

Ankersmit, Frank R.: A historizmus : szintézis-kísérlet. Aetas, (18) 3. pp. 189-204. (2003)

Bagi, Zoltán Péter: Térképek a török elleni védelem szolgálatában : Pálffy Géza : Európa védelmében : haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16-17. században. Aetas, (18) 2. pp. 166-169. (2003)

Balogh, László: A lovagok kora : The Crusades and the Military Orders : expanding the frontiers of medieval Latin christianity : in memoriam Sir Steven Runciman (1903-2000) : ed. by Zsolt Hunyadi, József Laszlovszky. Aetas, (18) 3. pp. 329-333. (2003)

Bostan, Idris: A szultáni ágyúöntő műhelyben (Tophane-i Amire) folyó tevékenység a 16. század elején. Aetas, (18) 2. pp. 5-20. (2003)

Christian, Jr. William and Krasznai, Zoltán: A limpiasi csodás feszület és Magyarország kálváriája. Aetas, (18) 3. pp. 137-154. (2003)

Csillag, András: "Célom a magyarság megismertetése az angolszász világgal..." : beszélgetés Várdy Béla történésszel. Aetas, (18) 3. pp. 267-271. (2003)

Demény, Lajos: Történelmi távlatok az önazonosság keresésében : Borsi Kálmán Béla : Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár : írások a "nemesi polgáriasodás" témaköréből. Aetas, (18) 2. pp. 170-174. (2003)

Dér, Terézia: Gondolatok egy Szent István-szekvencia kapcsán. Aetas, (18) 2. pp. 109-117. (2003)

Emecen, Feridun M.: Az Oszmán Birodalom sztyeppei határai és a moldvai kijáró. Aetas, (18) 2. pp. 21-29. (2003)

Font, Zsuzsa: Tonk Sándor, 1947-2003. Aetas, (18) 2. p. 154. (2003)

Gebei, Sándor: Egy sztereotípia nyomában : oroszellenesség a 18. századi Lengyelországban. Aetas, (18) 3. pp. 68-86. (2003)

Gelléri, Gábor: Utazás az utazás mélyére : Houari Touati : Islam et voyage au Moyen Age : histoire et anthropologie d'une pratique lettrée. Aetas, (18) 3. pp. 322-328. (2003)

Gombos, József: Átértékelt és újraírt történelem : a finn-szovjet "téli háború" : gondolatok két könyv kapcsán : Zimnyaja vojna 1939-1940. Knyiga pervaja: Polityicseszkaja isztorija : otv. red.: Rzsesevszkij, O. A. - Vehviläinen, O. ; Zimnyaja vojna 1939-1940. Knyiga vtoraja : J. V. Sztalin i finnszkaja kampanyija : otv. red.: Kulkov, Je. N., Rzsesevszkij, O. A. Aetas, (18) 1. pp. 171-177. (2003)

Hadnagy, Szabolcs and Papp, Sándor: Békekötési kísérlet a tizenöt éves háború idején, 1601-ben. Aetas, (18) 2. pp. 118-153. (2003)

Halász, Iván: A "Fehér Eszme" és a "Fehér Gárda" : az orosz fehérgárdista mozgalom ideológiája és szervezetei. Aetas, (18) 1. pp. 54-77. (2003)

Hodossy-Takács, Előd: Források és óizraeli mindennapok : Kőszeghy Miklós : Cseréplevelek : héber feliratok a fogság előtti Palesztinából. Aetas, (18) 3. pp. 312-317. (2003)

Hoffmann, Zsuzsanna: Divus Iulius : adalékok a Caesar mítoszhoz. Aetas, (18) 3. pp. 12-23. (2003)

Iggers, Georg G.: Megjegyzések F. R. Ankersmit "Historizmus : szintézis-kísérlet" című írásához. Aetas, (18) 3. pp. 205-209. (2003)

Jászay, Tamás: Scientia sexualis : Kenneth James Dover : Görög homoszexualitás. Aetas, (18) 1. pp. 178-187. (2003)

Karamzin, Nikolaj Mihajlovič: A régi és új Oroszországról, politikai és polgári vonatkozásaiban. Aetas, (18) 1. pp. 96-112. (2003)

Keller, Márkus and Koltai, Gábor and Elter, András: A berceli zenebona és a mikrotörténelem : Für Lajos : A berceli zenebona, 1784 : kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Aetas, (18) 2. pp. 175-182. (2003)

Kocsis, Mihály: Egy hézagpótló bibliográfia : Káprály Mihály : Kárpátaljai Tudományos Társaság : Kiadványok, 1941-1944. Aetas, (18) 1. pp. 200-202. (2003)

Koszta, László: "...az 1919 után elvágott szálakat újra kellene kötözni, gondolom, ez mindenkinek közös érdeke..." : beszélgetés Tonk Sándor, erdélyi történésszel. Aetas, (18) 2. pp. 155-163. (2003)

Lüdtke, Alf: Anyagiság, hatalom-vágy és a felszín varázsa : az "Alltagsgeschichte" perspektíváiról. Aetas, (18) 1. pp. 149-158. (2003)

Majtényi, György: "Ön-fejűség" - a "másik" Németország történelme. Aetas, (18) 1. pp. 142-148. (2003)

Maróti, Egon: A görög olympiai győztesek heroizálása : mitikus hiedelmek, kultikus tiszteletadás. Aetas, (18) 3. pp. 5-30. (2003)

Miklós, Péter: Huszadik századi román spiritualitás : Ioanichie Balan : A moldvai szerzetesek élete. Aetas, (18) 1. pp. 168-170. (2003)

Miskolczy, Ambrus: A magyar neorevizionizmus gyöngéd bája. Aetas, (18) 3. pp. 261-266. (2003)

Miskolczy, Ambrus: A román nemzet útja a barokk rendiségtől a modern liberalizmusig Erdélyben és Magyarországon. Aetas, (18) 2. pp. 86-96. (2003)

Monostori, Adél: Franciaország keresztény mindennapjai : Francois Lebrun : Etre chrétien en France sous l'ancien régime : 1516-1790. Aetas, (18) 3. pp. 318-321. (2003)

Nazir, Bayram: Kísérletek Kossuth Lajos Kütahjából való megszöktetésére és az Oszmán Birodalom által tett ellenintézkedések. Aetas, (18) 2. pp. 97-100. (2003)

Nótári, Tamás: Ius commune Europaeum novum : Hamza Gábor : Hamza Gábor : Az európai magánjog fejlődése : a modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Aetas, (18) 3. pp. 306-311. (2003)

Nótári, Tamás: Numen és numinozitás - a római tekintélyfogalom vallási aspektusai. Aetas, (18) 3. pp. 33-54. (2003)

Pap, József: Széchenyi életmű - CD-n : Gróf Széchenyi István minden írása : CD kiadvány. Aetas, (18) 1. pp. 188-190. (2003)

Pap, József: A passzív ellenállás, a neoabszolutizmus korának mítosza? Aetas, (18) 3. pp. 119-136. (2003)

Papp, Sándor: Erdély és a török Porta viszonya a mai romániai történetírásban : Cristina Fenesan : Constituirea principatului autonom al Transilvaniei. Aetas, (18) 2. pp. 189-195. (2003)

Pieters, Jürgen: Új historizmus : posztmodern történetírás a narratológia és a heterológia között = A(t) its most brilliant, most elegant new historicism is charecteristically postmodern. Aetas, (18) 3. pp. 215-229. (2003)

Pál, Judit: Kvantitatív kutatási módszer és az erdélyi urbanizáció : Sonkoly Gábor : Erdély városai a XVIII-XIX. században. Aetas, (18) 2. pp. 183-188. (2003)

Riasanovsky, Nicholas: Oroszország helye Eurázsiában : történeti és historiográfiai vázlat. Aetas, (18) 1. pp. 158-167. (2003)

Sashalmi, Endre: Útban egy új hatalmi ideológia felé : a moszkvai hatalomfelfogás elemei és nyugati hatások : "Avraamij szerzetes füzeteiben", 1696. Aetas, (18) 1. pp. 78-93. (2003)

Sofuoğlu, Ebubekir: Az Oszmán Birodalom és a magyar menekültek kiadatásának megtagadása. Aetas, (18) 2. pp. 101-108. (2003)

Spira, György: Az olasz-magyar viszony történetéhez : egy úti céljától eltérített levél 1848 első hónapjából. Aetas, (18) 3. pp. 230-260. (2003)

Sulyok, Hedvig: Olasz monográfia a magyar történelemről : Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo : Storia e cultura dell'Ungheria : dalla preistoria del bacino carpatodanubiano all'Ungheria dei giorni nostri. Aetas, (18) 1. pp. 191-193. (2003)

Szabó, Tünde: A gondolkodó világ modellje : in memoriam Jurij Mihajlovics Lotman : 1922-1993. Aetas, (18) 1. pp. 113-141. (2003)

Szergej, Filippov: Egy méltatlanul elfelejtett tanulmány rövid története. Aetas, (18) 1. pp. 94-95. (2003)

Szergej, Filippov: A politikai gondolkodás kezdetei Oroszországban : Karamzin a régi és az új Oroszországról. Aetas, (18) 1. pp. 5-32. (2003)

Szili, Sándor: Az "eurázsiai" történeti paradigma. Aetas, (18) 1. pp. 33-53. (2003)

Szász, Géza: Kossuth Lajos elfogatása és perének első szakasza a francia kortárs szemével. Aetas, (18) 3. pp. 109-118. (2003)

Székely, Melinda: "Theodosius amator pacis generisque Gothorum" : Theodosius gót politikájáról. Aetas, (18) 3. pp. 24-32. (2003)

Sáringer, János: Magyarország és Spanyolország a követi jelentésekben, 19-20. század : A magyar kérdés : spanyol követi jelentések Bécsből : 1848-1868 : összeáll., szerk. Anderle Ádám ; A Marosy-iratok : Magyar Királyi Követség Madridban, 1948-1957 : összeáll. és szerk. Anderle Ádám. Aetas, (18) 2. pp. 196-207. (2003)

Tóth, Ferenc: A la hussarde... : adalékok a franciaországi huszármítosz történetéhez. Aetas, (18) 3. pp. 55-67. (2003)

Tóth, Sándor László: A "nagy szegény ártatlan pap" élete és kora : Horn Ildikó : Báthory András. Aetas, (18) 2. pp. 208-211. (2003)

Ugrai, János: Egy 18. század végi deákzendülés nyomában. Aetas, (18) 2. pp. 30-43. (2003)

Urbán, Aladár: A pesti Középponti Választmány lapja : a Nép barátja 1848-ban. Aetas, (18) 3. pp. 155-188. (2003)

Vajda, Mihály: Hitler Európája : István Deák : Essays on Hitler's Europe. Aetas, (18) 1. pp. 194-199. (2003)

Várdy, Béla: Trianon megnyilvánulása a két világháború közti magyar történetírásban. Aetas, (18) 3. pp. 286-305. (2003)

Várkonyi, Gábor: Angol békeközvetítés és a lengyel-török tárgyalások a tizenöt éves háború időszakában : 1593-1598. Aetas, (18) 2. pp. 44-62. (2003)

Zakar, Péter: "Kossuth a magyarok Mózese" : liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. Aetas, (18) 3. pp. 87-108. (2003)

Zombori, István: Az 1532-es török hadjárat és V. Károly. Aetas, (18) 2. pp. 63-85. (2003)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:10:22 CEST.