Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2004
Number of items: 60.

2004

Alföldy Géza irodalmi munkássága. Aetas, (19) 2. pp. 164-192. (2004)

Michel Espagne műveinek válogatott bibliográfiája ; Michael Werner műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (19) 3. pp. 283-284. (2004)

Scott M. Eddie műveinek bibliográfiája. Aetas, (19) 1. pp. 199-201. (2004)

Számunk szerzői. Aetas, (19) 1. p. 243. (2004)

Számunk szerzői. Aetas, (19) 2. p. 229. (2004)

Számunk szerzői. Aetas, (19) 3. p. 345. (2004)

Alföldy, Géza: Theodor Mommsen és a római felirattan utolsó 150 éve. Aetas, (19) 2. pp. 193-209. (2004)

Balázs, Eszter: Kulturális transzferek a történeti kutatásban : beszélgetés Michael Wernerrel, a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) tanárával. Aetas, (19) 3. pp. 245-253. (2004)

Balázs, Péter: Valóban abszolút volt-e a francia abszolút monarchia? : Tocqueville és a 20. század végi történetírás. Aetas, (19) 3. pp. 148-161. (2004)

Baráth, Katalin: Hálós és hálótlan történelem : a magyar e-történetírás áttekintése. Aetas, (19) 3. pp. 331-336. (2004)

Bárány, Attila: Az Alfréd-kori Anglia okleveles forrásai. Aetas, (19) 2. pp. 110-129. (2004)

Bárány, Attila: Zsigmond király 1416-os angliai kísérete. Aetas, (19) 3. pp. 5-30. (2004)

Bódy, Zsombor: A "társadalom kora" : munkásbiztosítás és munkaügy Magyarországon a 19. és a 20. század fordulóján. Aetas, (19) 1. pp. 5-30. (2004)

Csinády, Judit: Az angol értelmiség összetételének alakulása a viktoriánus kor utolsó harmadában : 1870-1901. Aetas, (19) 3. pp. 119-133. (2004)

Delogu, Paolo: Rothari király törvényei és a 7. századi langobard társadalom. Aetas, (19) 2. pp. 22-40. (2004)

Denéchère, Yves: A nők helye és szerepe a mai francia külpolitikában. Aetas, (19) 3. pp. 162-171. (2004)

Dülmen, Richard van: A németországi történeti antropológia kialakulása. Aetas, (19) 2. pp. 140-154. (2004)

Eddie, Scott M.: A pénzügyi függetlenség korlátai a vámunió szuverén államaiban : az Osztrák-Magyar Monarchia mint "adóunió" 1868 és 1911 között. Aetas, (19) 1. pp. 202-217. (2004)

Egry, Gábor: Az erdélyi szász Raiffeisen-mozgalom kezdetei. Aetas, (19) 1. pp. 100-130. (2004)

Erős, Vilmos: Látomás és indulat a szekfűlógiában : válasz Miskolczy Ambrusnak. Aetas, (19) 3. pp. 312-324. (2004)

Espagne, Michel: A francia-német kulturális transzferek. Aetas, (19) 3. pp. 254-284. (2004)

Galántai, Erzsébet and Maróti, Egon: Klasszikus értékek szolgálatában : Ladislai Havas : Corpus rei publicae : studia historico-philologica collecta. Aetas, (19) 3. pp. 325-327. (2004)

Gedeon, Magdolna: Monográfia Jézus és Szent Pál peréről : Sáry Pál : Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. Aetas, (19) 3. pp. 322-324. (2004)

Gombos, József: Finn "végvár" az Európára nyitott orosz "ablak" alatt : gondolatok a finn identitás formálódásáról két tanulmánykötet kapcsán : Saint-Petersburg ; Russian, European and beyond : ed. by Pertti Joenniemi. Aetas, (19) 3. pp. 337-343. (2004)

Gyáni, Gábor: Modernitás, modernizmus és identitásválság : a fin de siècle Budapest. Aetas, (19) 1. pp. 131-143. (2004)

Harsányi, Iván and Sáringer, János: A spanyol kormány 1943-as békeközvetítése magyar diplomáciai iratokban : Madrid-Budapest-Lisszabon. Aetas, (19) 3. pp. 172-189. (2004)

Heltai, Gyöngyi: Operett-diplomácia : a Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955-1956 fordulóján. Aetas, (19) 3. pp. 87-118. (2004)

Hermanson, Lars: Kungahälla, a hatalmi központ : Norvégia balti-tengeri külpolitikája 1123-1135 között. Aetas, (19) 2. pp. 41-52. (2004)

Hámori, Péter: Kísérlet a magyar falu lakásügyének rendezésére a két világháború közötti Magyarországon : az Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet története. Aetas, (19) 1. pp. 49-73. (2004)

Keller, Márkus: Új polgárok - régi értékek : a piarista szerzetestanárok rekrutációja és mobilitása, 1876-1930. Aetas, (19) 1. pp. 144-157. (2004)

Kisantal, Tamás: Egy kitalált tárgy megtisztítása : A történész szerszámosládája : a jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa : a "Történelem - Társadalomtudományok" konferencia anyagai : szerk. Szekeres András. Aetas, (19) 1. pp. 224-230. (2004)

Kiss, Zsuzsanna: Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében : Bevezetés a társadalomtörténetbe : hagyományok, irányzatok, módszerek : szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. Aetas, (19) 1. pp. 218-223. (2004)

Komár, Krisztián: Az Osztrák-Magyar Monarchia és Marokkó diplomáciai kapcsolatai a 20. század elején : Gróf Victor Folliot de Crenneville-Poutet Victor I. osztályú főkonzul, rendkívüli követ látogatása (1902. január 27-1902. február 10.) Mulaj Abdel Aziz Hasszán marokkói uralkodónál. Aetas, (19) 3. pp. 50-61. (2004)

Kövér, György: Kincstár és konzorcium : a magyar aranyjáradék-konverzió mérlegei, 1881-1884. Aetas, (19) 1. pp. 74-99. (2004)

Kövér, György: "gondoltam, ha olyan drámai története van Magyarországnak, jó, ha magyarul tanulok" : beszélgetés Scott M. Eddie amerikai kliometrikus történésszel. Aetas, (19) 1. pp. 187-198. (2004)

Lakatos, Ágnes: Királynékról, nőtörténetről Magyarországon és Franciaországban : Soltész István : Árpád-házi királynék : szentek és szeretők ; Fanny Cosandey : La reine de France : symbole et pouvoir XVe-XVIIIe siecle. Aetas, (19) 2. pp. 214-220. (2004)

Löfgren, Orvar: Másholföld. Aetas, (19) 3. pp. 214-219. (2004)

Magyarics, Tamás: Henry A. Kissinger és a realista külpolitikai hagyományok. Aetas, (19) 3. pp. 62-73. (2004)

Miskolcy, Ambrus: Csoportkép történészekkel : az antiszemitizmus ürügyén? Aetas, (19) 3. pp. 285-311. (2004)

Nótári, Tamás: Notitia Arnonis - Epistola Theotmari : két forrás a kora-középkori Salzburgból. Aetas, (19) 2. pp. 72-95. (2004)

Orbán, Zsolt: Csodás történet : Stanko Andric : The miracles of St. John Capistran. Aetas, (19) 2. pp. 210-213. (2004)

Pallagi, Mária: Spanyol békeközvetítési kísérletek az első világháború alatt. Aetas, (19) 3. pp. 190-210. (2004)

Papp, Zsuzsanna: A középkori Anglia enciklopédiája : Medieval England : an encyclopedia : eds. Paul E. Szarmach, M. Teresa Tavormina, Joel T. Rosenthal. Aetas, (19) 2. pp. 225-228. (2004)

Perényi, Roland: Kispolgári identitás a 19. században : Heinz-Gerhard Haupt, Geoffrey Crossick : Die Kleinbürger : eine europäische Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts. Aetas, (19) 1. pp. 231-235. (2004)

Pető, Andrea: A zsidó kommunista funkcionáriusnő felemelkedése és bukása : Ana Pauker élete : Robert Levy : Ana Pauker : the rise and fall of a Jewish Communist. Aetas, (19) 3. pp. 328-330. (2004)

Prantner, Zoltán: Aranyifjúból kötelességtudó politikus? : Szilágyi Ágnes Judit, Sáringer János : Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik fia : tanulmányok, dokumentumok. Aetas, (19) 1. pp. 236-239. (2004)

Pusztai, Bertalan: Turizmus, képzelet, történelem. Aetas, (19) 3. pp. 211-219. (2004)

Péter, Róbert: A 18. századi szabadkőművesség és a brit nemzeti identitás kialakulásának problematikája. Aetas, (19) 3. pp. 134-147. (2004)

Seaton, A. V.: Háború és thanaturizmus : Waterloo, 1815-1914. Aetas, (19) 3. pp. 220-244. (2004)

Simon, Ágnes and Simon, Eszter: Forródrót a hidegháborúban. Aetas, (19) 3. pp. 74-86. (2004)

Szabados, György: Párhuzamos gondolatok Attiláról, Szent Istvánról. Aetas, (19) 2. pp. 130-139. (2004)

Szikra, Dorottya: Az 1891. évi betegbiztosítási törvény végrehajtása. Aetas, (19) 1. pp. 31-48. (2004)

Szántó, Richárd: Fordulópontok az angol városfejlődés történetében a rendiség kialakulása előtt. Aetas, (19) 2. pp. 96-109. (2004)

Székely, Melinda: "A humán tudományok feladata erkölcsi alapot adni a társadalomnak" : beszélgetés Alföldy Géza ókortörténésszel. Aetas, (19) 2. pp. 155-163. (2004)

Tamási-Tóth, Zsuzsa: Enciklopédia az Óperencián túlról : Medieval Germany : an encyclopedia : ed. by John M. Jeep. Aetas, (19) 2. pp. 221-224. (2004)

Tandori, Mária: A korzikai angol királyság, avagy a kölcsönös meg nem értés története. Aetas, (19) 3. pp. 31-49. (2004)

Thompson, Paul: Történelem és közösség. Aetas, (19) 1. pp. 173-186. (2004)

Veszprémy, László: Mint békák a mocsárban : püspökök gyűlése a Duna mellett 796-ban. Aetas, (19) 2. pp. 53-71. (2004)

Vértesi, Lázár: Oral history : a szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. Aetas, (19) 1. pp. 158-172. (2004)

Wolfram, Herwig: Origo et religio : etnikai hagyományok és irodalom a kora középkori szövegekben. Aetas, (19) 2. pp. 5-21. (2004)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:13:28 CEST.