Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2007
Number of items: 71.

2007

Ieda Osamu műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (22) 2. pp. 189-190. (2007)

Kiss András műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (22) 1. pp. 171-178. (2007)

Richard Marsina műveinek bibliográfiája 2005-ig. Aetas, (22) 3. pp. 173-182. (2007)

Számunk szerzői. Aetas, (22) 1. p. 201. (2007)

Számunk szerzői. Aetas, (22) 2. p. 231. (2007)

Számunk szerzői. Aetas, (22) 3. p. 223. (2007)

Számunk szerzői. Aetas, (22) 4. p. 215. (2007)

Uffe Østergaard műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (22) 4. pp. 179-183. (2007)

Antos, Balázs: A mártír miniszterelnök reformkori előélete : Molnár András : Viam meam persequor : Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig : politikai életrajz (1807-1848), beszédek, levelek, írások (1824-1848). Aetas, (22) 4. pp. 203-208. (2007)

Bakó, Boglárka: "...megbántam, és az Úristen azt tudja, és megbocsátja nekem" : S. története egy dél-erdélyi falu új vallási mozgalmáról. Aetas, (22) 2. pp. 89-105. (2007)

Balázs, Péter: Francia filozófusok Németországban : Michel Espagne : En deçà du Rhin : l'Allemagne des philosophes français au XIXe siècle. Aetas, (22) 2. pp. 215-216. (2007)

Bögre, Zsuzsanna: Személyes történelem : Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus : A forradalom emlékezete : személyes történelem : az Oral History Archívum interjúi alapján. Aetas, (22) 2. pp. 224-226. (2007)

Cora, Zoltán: Összehasonlító módszer a mai európai történettudományban : nemzetközi konferencia a CEU szervezésébe. Aetas, (22) 2. pp. 174-179. (2007)

Csikány, Tamás: Hadászati vezetés a gödöllői hadjáratban. Aetas, (22) 4. pp. 5-32. (2007)

Deák, Ágnes: Mennyire volt "neo" és "abszolút" az 1849 utáni neoabszolutizmus? : Georg Christoph Berger Waldenegg : Mit vereinten Kräften! : zum Verhältnis von Herrschaftspraxis und Systemkonsolidierung im Neoabsolutismus am Beispiel der Nationalanleihe von 1854. Aetas, (22) 4. pp. 184-188. (2007)

Domenová, Marcela: A polgári háztartások felszereltsége és tulajdona Eperjesen a középkor végén. Aetas, (22) 3. pp. 101-134. (2007)

Fedeles, Tamás: Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció : a késő középkori körmenetek főbb jellemzői. Aetas, (22) 3. pp. 59-82. (2007)

Fenyő, István: Eötvös és Tocqueville. Aetas, (22) 1. pp. 127-134. (2007)

Ferwagner, Péter Ákos: Tocqueville és Algéria. Aetas, (22) 1. pp. 104-126. (2007)

Gángó, Gábor: Hangadó birodalomfél vagy néma tartomány? : Somogyi Éva : Hagyomány és átalakulás : állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. Aetas, (22) 1. pp. 197-210. (2007)

H. Tóth, Imre: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai tevékenységéhez. Aetas, (22) 3. pp. 24-34. (2007)

Halmágyi, Miklós: A magyarok nyilaitól... : egy kósza idézet nyomában. Aetas, (22) 3. pp. 142-147. (2007)

Hechberger, Werner: Nemesség és hatalom : a német történettudomány vitái a középkori nemesi hatalom alapjairól. Aetas, (22) 3. pp. 5-23. (2007)

Hoffmann, Zsuzsanna: A hatalom megnyilvánulási formái és szimbolikája az ókori Rómában. Aetas, (22) 4. pp. 143-152. (2007)

Horváth, Csaba: A Magyar Királyi Honvédség a Románia és Jugoszlávia elleni tervek tükrében. Aetas, (22) 4. pp. 69-96. (2007)

Igaz, Levente: Kísérleti régészet Magyarországon és külföldön : néhány példa különböző történeti korszakok kísérleti régészeti úton történő "életre keltésére" : megjegyzések az Árpád-kor harcászatának a kísérleti régészet módszereivel történő rekonstrukciós kérdéseihez. Aetas, (22) 4. pp. 161-169. (2007)

Ispán, Ágota Lídia: Arisztokrata családok életmódja, életstratégiája 1945 után. Aetas, (22) 2. pp. 31-52. (2007)

Janek, István: Magyar-szlovák kapcsolatok 1939-1941 között a két állam diplomáciai irataiban. Aetas, (22) 4. pp. 116-142. (2007)

Johnson, A. Ross: A Szabad Európa Rádió szerepe az 1956-os magyar forradalomban. Aetas, (22) 2. pp. 147-173. (2007)

Kaiser, Ferenc: A blokád elmélete és gyakorlata a tengeri hadviselésben. Aetas, (22) 4. pp. 49-68. (2007)

Keller, Márkus: Másoknak magunkról - az 1956-os forradalom németül : György Dalos : 1956 : Der Aufstand in Ungarn. Aetas, (22) 2. pp. 227-238. (2007)

Kisantal, Tamás: Milyen az idő? : Jean Leduc : A történészek és az idő : elméletek, problémák, írásmódok. Aetas, (22) 4. pp. 209-222. (2007)

Kiss, András: Kor- és kórkép 1611 táján az erdélyi fejedelmi hatalomról. Aetas, (22) 1. pp. 179-186. (2007)

Koszta, László and Vida, Beáta: "...az együttműködésre sok lehetőség lenne..." : beszélgetés Richard Marsina pozsonyi történésszel. Aetas, (22) 3. pp. 165-172. (2007)

Kubinyi, András: Hunyadi Mátyás, a személyiség és a király. Aetas, (22) 3. pp. 83-100. (2007)

Kövér, György: "...egy másik társadalmat kívülállóként csak akkor lehet megérteni, ha először teljesen együtt élünk azzal" : beszélgetés Ieda Osamu japán Kelet-Európa kutatóval. Aetas, (22) 2. pp. 180-188. (2007)

Kövér, György: Önéletrajzi hamisítvány, avagy csalóka emlékezet : Scharf Móric önéletírása. Aetas, (22) 2. pp. 106-122. (2007)

Lázok, Klára: A román közelmúlt és az oral history : oral history a romániai történeti kutatásokban. Aetas, (22) 2. pp. 123-129. (2007)

Lénárt, András: "Történetgyűjtés" - Oral history archívumok Magyarországon. Aetas, (22) 2. pp. 5-30. (2007)

Maciejewski, Jacek: A középkori lengyel püspöki kar mint társadalmi csoport a középkorban. Aetas, (22) 3. pp. 135-141. (2007)

Makk, Ferenc: Régiek az elődökről : Szabados György : A magyar történelem kezdeteiről : az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században. Aetas, (22) 3. pp. 195-199. (2007)

Marsina, Richard: A mai Szlovákia területén lévő városok tipológiájáról és kategóriáiról a 14. század közepéig. Aetas, (22) 3. pp. 183-194. (2007)

Miru, György: Egy liberális nacionalista gondolkodó : Beksics Gusztáv politikai publicisztikája : Beksics Gusztáv : válogatta, sajtó alá rend., bev., jegyz. Müller Rolf. Aetas, (22) 1. pp. 187-189. (2007)

Nagy, Botond: Régiók egykor és most : Gulyás László : Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Aetas, (22) 4. pp. 200-202. (2007)

Nagy, Miklós Mihály: Akciórádiusz és magyar táj. Aetas, (22) 4. pp. 97-115. (2007)

Osamu, Ieda: A szövetkezeti gazdálkodás és a vidéki társadalom átalakulásának folyamata Magyarországon : a kettős vezetésű integráció a mezőgazdasági termelésben. Aetas, (22) 2. pp. 191-214. (2007)

Pap, József: "Két választás Magyarországon" : az országgyűlési képviselők társadalmi összetétele a 20. század első éveiben. Aetas, (22) 1. pp. 5-31. (2007)

Pap, József: Magyarország mezőgazdasága a dualizmus utolsó éveiben : Nagy Mariann : A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. Aetas, (22) 4. pp. 189-193. (2007)

Papp, Gábor: Önérdekből szerveződő polgárok? : az egyesületek hagyományosabb társadalomtörténete : Tóth Árpád : Önszervező polgárok : a pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Aetas, (22) 4. pp. 194-199. (2007)

Papp, Róbert: Évszázadok Baranya megyei jogesetei : A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára : 1254-1526 : szerk. és a bev. tanul. írta Kőfalvi Tamás. Aetas, (22) 3. pp. 209-212. (2007)

Pihurik, Judit: Második világháborús naplók és emlékiratok mint történeti források. Aetas, (22) 2. pp. 130-146. (2007)

Polácska, Edina: Franciaország és a karlizmus : 1868-1874. Aetas, (22) 1. pp. 63-85. (2007)

Raáb, Renáta: "...kérdéseket kell feltenni a múltnak" : beszélgetés Uffe Østergaard dán történésszel. Aetas, (22) 4. pp. 170-178. (2007)

Resperger, István: A gépesített hadviselés elmélete és megvalósítása, a Blitzkrieg. Aetas, (22) 4. pp. 33-48. (2007)

Rosenfeld, Gavriel: Miért a kérdés, hogy "mi lett volna, ha ...?" : elmélkedések az alternatív történetírás szerepéről. Aetas, (22) 1. pp. 147-160. (2007)

Révész, Éva: Templomok és patrónusok : Mező András : Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Aetas, (22) 1. pp. 190-191. (2007)

Somogyi, Andrea: "Igen hatalmas úr, jól ismeri az államügyeket" : Emlékkötet Szatmári György tiszteletére : szerk. Fedeles Tamás. Aetas, (22) 3. pp. 213-216. (2007)

Sroka, Stanisław: A lőcsei rotulus 1332-ből. Aetas, (22) 3. pp. 148-164. (2007)

Streitman, Krisztina and Velich, Andrea: Az angol reformációtól Oliver Cromwellig : Szántó György Tibor : Anglikán reformáció, angol forradalom ; Oliver Cromwell. Aetas, (22) 1. pp. 192-196. (2007)

Szabados, György: A 12. századi magyar hadtörténet forrásproblémáiból. Aetas, (22) 4. pp. 153-160. (2007)

Szabó, Dániel: Katonadalok és az első világháború. Aetas, (22) 1. pp. 44-62. (2007)

Szende, Katalin: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma..." : Kolozsvári ispotály-számadások : a Szentlélek ispotály számadáskönyvei 1601-1650 : a számadások szövegét közzéteszi Márton Tünde, Mihály Ágnes. Aetas, (22) 3. pp. 217-230. (2007)

Szokol, Réka: "És ha rikoltanék, ki hallaná meg?" : Petrás Mária életútja Diószéntől Budapestig. Aetas, (22) 2. pp. 74-88. (2007)

Szélpál, Lívia: A történelem jövője : bevezetés egy nem hagyományos történetírás (unconventional history) elméletébe. Aetas, (22) 1. pp. 135-146. (2007)

Tusor, Péter: A bécsi Augustineum és Magyarország, 1816-1918 : vázlat. Aetas, (22) 1. pp. 32-43. (2007)

Tóth, Eszter Zsófia: "Mindenki... úgy ment oda, hogy ez a világcsúcs" : Munkásnő országgyűlési képviselők megéléstörténetei a szocialista időszakiból. Aetas, (22) 2. pp. 53-73. (2007)

Vajda, Tamás: Jövőbe mutató koncepciók múltunkról : Kijevtől Kalocsáig : emlékkönyv Boba Imre tiszteletére : szerk. Petrovics István. Aetas, (22) 3. pp. 200-208. (2007)

Vajda, Zoltán: Forradalom és republikanizmus az amerikai eszmetörténetben : Lévai Csaba : A republikanizmus-vita : vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. Aetas, (22) 2. pp. 217-223. (2007)

Varga, Gábor: Heinricus III. rex pacificus : az Árpádok és a Német-Római Birodalom uralkodóinak kapcsolatáról. Aetas, (22) 3. pp. 35-58. (2007)

Vida, István Kornél: Egy ágyban Abraham Lincolnnal, avagy homoszexuális volt-e az Egyesült Államok tizenhatodik elnöke? Aetas, (22) 1. pp. 86-103. (2007)

Voloncs, László Mihály: "...a mi generációnk is egy kényszerpályára került..." : interjú Kiss Andrással. Aetas, (22) 1. pp. 161-170. (2007)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:17:57 CEST.