Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2009
Number of items: 73.

2009

Alun Munslow műveinek bibliográfiája. Aetas, (24) 4. pp. 199-203. (2009)

Jacques-Guy Petit műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (24) 3. pp. 173-177. (2009)

Papp Gyula műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (24) 2. pp. 159-161. (2009)

Számunk szerzői. Aetas, (24) 1. p. 224. (2009)

Számunk szerzői. Aetas, (24) 2. p. 214. (2009)

Számunk szerzői. Aetas, (24) 3. p. 199. (2009)

Számunk szerzői. Aetas, (24) 4. p. 232. (2009)

Urbán Aladár szakmai tevékenységének válogatott bibliográfiája. Aetas, (24) 1. pp. 181-191. (2009)

Antos, Balázs: Báró Meszéna Ferenc visszaemlékezése. Aetas, (24) 4. pp. 172-189. (2009)

Apor, Péter: Cigányok tere : kísérlet a kommunista romapolitika közép-kelet-európai összehasonlító értelmezésére, 1945-1961. Aetas, (24) 2. pp. 69-86. (2009)

Babják, Ildikó: Az írástudatlanok váltóképessége a dualizmus idején. Aetas, (24) 1. pp. 144-160. (2009)

Balázs, Péter: A felvilágosodásról - radikálisan : Jonathan I. Israel : Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750. Aetas, (24) 4. pp. 210-216. (2009)

Becze, Szabolcs: A közösségtől a közösségtanulmányig : Közösségtanulmány : módszertani jegyzet : szerk. Kovács Éva. Aetas, (24) 2. pp. 208-213. (2009)

Bencsik, Péter: Az MDP értelmiségi határozata és az 1956. őszi "funkcionárius-vita". Aetas, (24) 2. pp. 87-103. (2009)

Bencsik, Péter: "A történész...szükségszerűen a szereplők és a nézőközönség közt foglal helyet" : beszélgetés Papp Gyulával. Aetas, (24) 2. pp. 145-158. (2009)

Borus, György: A pápista összeesküvés és a kizárási válság Angliában, 1678-1681. Aetas, (24) 3. pp. 5-19. (2009)

Cieger, András: A 19. századi politika társadalomtörténetének hazai kutatása - ahogy én látom. Aetas, (24) 3. pp. 138-146. (2009)

Cieger, András: "Királyi demokrácia" : szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után. Aetas, (24) 3. pp. 55-82. (2009)

Cora, Zoltán: Mi a transznacionális történelem? Aetas, (24) 2. pp. 130-133. (2009)

Csikány, Tamás: "Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva..." : Hermann Róbert : A Drávától a Lajtáig : tanulmányok az 1848. nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez. Aetas, (24) 1. pp. 210-212. (2009)

Erős, Vilmos: A forma fontosabb a tartalomnál : beszélgetés Alun Munslow-val. Aetas, (24) 4. pp. 190-198. (2009)

Fisli, Éva: Áldozat és regeneráció : a Nagy Háború öröksége a két világháború közötti Kelet-Európában : konferenciabeszámoló. Aetas, (24) 2. pp. 124-127. (2009)

Fábián, Borbála: Egy kisvárosi nemesi rezidencia építésének története. Aetas, (24) 4. pp. 156-171. (2009)

Glósz, József: A gabonakereskedelem feltételrendszere Magyarországon a 19. század első felében : a hiány és felesleg területi mérlege. Aetas, (24) 4. pp. 16-31. (2009)

Halmos, Károly: Filius? Nepos? : Honszeretet és felekezeti hűség : Wahrmann Mór, 1831-1892 : szerk. Frank Tibor. Aetas, (24) 3. pp. 186-194. (2009)

Hermann, Róbert: Kossuth, az ördög. Aetas, (24) 4. pp. 63-79. (2009)

Hermann, Róbert: A botcsinálta katona : Ács Tibor : Batthyány Lajos gróf, a huszártiszt. Aetas, (24) 1. pp. 218-223. (2009)

Hermann, Róbert: A miniszterelnök és a honvéd őrnagy : Batthyány és Görgei. Aetas, (24) 1. pp. 20-50. (2009)

Hoffmann, Zsuzsanna: Hannibal diplomáciai tevékenységéhez. Aetas, (24) 4. pp. 100-110. (2009)

Hoffmann, Zsuzsanna: Új szintézis az antik erkölcsi-etikai szabályokról és életviteli elvekről : Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. : összeáll., bev. tanulmányt írta Havas László. Aetas, (24) 3. pp. 182-185. (2009)

Kiss, P. Attila: A gót "földmérők" eredete és tettei, avagy a meg nem vett város megvédése : megjegyzések Jordanes Geticájának új kiadásáról : Iordanes : Getica : a gótok eredete és tettei. Aetas, (24) 1. pp. 192-202. (2009)

Koltai, Gábor: A munkásnők már a spájzban vannak? : Tóth Eszter Zsófia : "Puszi Kádár Jánosnak" : munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben. Aetas, (24) 2. pp. 203-207. (2009)

Kunt, Gergely: Kísérlet a náci Németország közhangulatának rekonstruálására : Volkes Stimme : Skepsis und Führervertrauen im Nationalsozialismus : hrsg. von Götz Aly. Aetas, (24) 2. pp. 186-190. (2009)

Kunt, Gergely: "És a bombázások sem izgattak...legalább egy kis változatosság van." : gyereknaplók a második világháborúból. Aetas, (24) 2. pp. 44-68. (2009)

Kövér, György: A politikatörténet "visszavétele". Aetas, (24) 3. pp. 147-155. (2009)

Kőszeghy, Miklós: "Szőlőskertje volt barátomnak...". Aetas, (24) 4. pp. 5-15. (2009)

Lantos, Edit: Múzsákban futás : Borgos Anna : Portrék a Másikról : alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. Aetas, (24) 2. pp. 180-185. (2009)

Lichtneckert, András: A nőnemesek - egy tévhit nyomában. Aetas, (24) 3. pp. 112-120. (2009)

Maróti, Egon: Egy ókortörténész emlékezete : Orpheusz búcsúzik : tanulmányok Sarkady János emlékére : szerk. Fehér Bence, Könczöl Miklós. Aetas, (24) 1. pp. 203-209. (2009)

Middell, Matthias: Transznacionális történelem mint transznacionális projekt? : vitaindító. Aetas, (24) 2. pp. 134-139. (2009)

Mislovics, Erzsébet: Vázlatok a középkori és 18. századi magyarországi zsidóság történetéből : szőlőbirtoklás és borkereskedelem. Aetas, (24) 4. pp. 139-155. (2009)

Munslow, Alun: Tudomány-e még a történelem? : a múlt mint történelem. Aetas, (24) 4. pp. 204-209. (2009)

Orosz, László: Tudomány és politika : egy habilitációs eljárás háttere : Németország, 1938. Aetas, (24) 2. pp. 5-22. (2009)

Papp, Gyula: Az igazoló eljárások és a háborús bűnök megtorlása 1945 után Magyarországon. Aetas, (24) 2. pp. 162-179. (2009)

Pelyach, István: Egy életpálya vonzásában : összeállításunkkal köszöntjük Urbán Aladár történészt 80. születésnapján. Aetas, (24) 1. pp. 175-180. (2009)

Pál, Judit: Erdélyi főispánok a kiegyezés után. Aetas, (24) 4. pp. 80-99. (2009)

Rehák, Géza: Fékek és kétségek a turizmus fejlesztését illetően a hatvanas évek elején. Aetas, (24) 2. pp. 104-117. (2009)

Rosonczy-Kovács, Mihály: A trienti megújulás püspöke a magyar végeken : Véghseő Tamás : "Catholice reformare" : Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad, 1631-1702. Aetas, (24) 4. pp. 228-230. (2009)

Rotár, Krisztina: Az 1848-as forradalom jelenetei egy román történész értelmezésében : Nicolae Isar : Din istoria generatiei de la 1848. Revolutie, exil, destin istoric. Aetas, (24) 1. pp. 213-217. (2009)

Sajó, András: Az ember és polgár érzelmeinek nyilatkozata, 1789. Aetas, (24) 3. pp. 121-137. (2009)

Sebők, Ferenc and Tapolcai, László: Beszámoló a lengyel medievisták III. kongresszusáról. Aetas, (24) 2. pp. 128-129. (2009)

Siegrist, Hannes: A transznacionális történetírás mint kihívás a tudományos történetírás számára. Aetas, (24) 2. pp. 140-144. (2009)

Sipos, Balázs: Van-e a politikának társadalomtörténete : a politológia, a szociológia és a történetírás viszonya. Aetas, (24) 3. pp. 156-166. (2009)

Somorjai, Szabolcs: Mikrotörténelem a határon : Sebők Marcell : Humanista a határon : a késmárki Sebastian Ambrosius története, 1554-1600. Aetas, (24) 3. pp. 195-198. (2009)

Szalisznyó, Lilla: Palmerston és a krími háború. Aetas, (24) 3. pp. 35-54. (2009)

Szász, Géza: "Afféle történészi iparosmunkát végeztem" : interjú Jacques-Guy Petit francia történésszel. Aetas, (24) 3. pp. 167-172. (2009)

Szíjártó, M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban I. Aetas, (24) 3. pp. 83-111. (2009)

Szíjártó, M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II. Aetas, (24) 4. pp. 111-138. (2009)

Tamás, Ágnes: Közép-Kelet-Európa nemzetiségei - egymás szemüvegén keresztül : Szomszédok világai : kép, önkép és a másikról alkotott kép : szöveggyűjtemény : szerk. Klement Judit, Miskolczy Ambrus, Vári András. Aetas, (24) 4. pp. 217-221. (2009)

Tillman, Gábor: Mi történt az Alamónál? : érvek, ellenérvek és érdekességek David Crockett, 19. századi amerikai szabadsághős halála körül kialakult vitában. Aetas, (24) 3. pp. 20-34. (2009)

Tóth, Hajnalka: Kahlenberg, 1683 : Varga J. János : Válaszúton : Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. Aetas, (24) 4. pp. 222-227. (2009)

Tóth, Imre: A polgári arisztokrata : Kánya Kálmán jellemrajza a kezdetektől a miniszteri posztig. Aetas, (24) 2. pp. 23-43. (2009)

Urbán, Aladár: Herceg Esterházy Pál a Batthyány-kormányban. Aetas, (24) 1. pp. 5-19. (2009)

Urbán, Aladár: Herceg Esterházy Pál belépése a Batthyány-kormányba és visszahúzódása a miniszteri tevékenységtől. Aetas, (24) 1. pp. 161-174. (2009)

Varga, E. László: Szovjet-lengyel epizód 1939 szeptemberében : Stefan Brzeszczyński dandártábornok, volt moszkvai lengyel katonai attasé visszaemlékezése. Aetas, (24) 2. pp. 118-123. (2009)

Velkey, Ferenc: "Este társaság hozzánk. Batthyányval sokat beszéltünk." : Széchenyi és Batthyány közös-közélete társas- és magánszíntereken. Aetas, (24) 1. pp. 51-94. (2009)

Vitári, Zsolt: A hűség jutalma? : a soproni németség kálváriája a második világháború végén : Krisch András : A soproni németek kitelepítése, 1946. Aetas, (24) 2. pp. 191-196. (2009)

Vonyó, József: Új értékelés a Volksbundról : Norbert Spannenberger : A magyarországi Volksbund : Berlin és Budapest között : 1938-1944. Aetas, (24) 2. pp. 197-202. (2009)

Zakar, Péter: Az Apostoli Tábori Helynökség 1848-1849-ben. Aetas, (24) 1. pp. 95-125. (2009)

Zakar, Péter: Tábori papok fegyelmi ügyei a reformkorban. Aetas, (24) 4. pp. 47-62. (2009)

Zsigmond, Gábor: Az Osztrák-Magyar Lloyd története. Aetas, (24) 1. pp. 126-143. (2009)

Ö. Kovács, József: A kollektivizálási kampány "szocreál" kontextusai Magyarországon (1948-1953). Aetas, (24) 4. pp. 32-46. (2009)

Ötvös, Péter: Róma és Perzsia a késő ókorban : Beate Dignas, Engelbert Winter : Rome and Persia in late antiquity : neighbours and rivals. Aetas, (24) 3. pp. 178-181. (2009)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:20:18 CEST.