Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2010
Number of items: 71.

2010

Catherine Horel műveinek bibliográfiája. Aetas, (25) 2. pp. 185-189. (2010)

Ewa Domanska műveinek bibliográfiája. Aetas, (25) 4. pp. 175-179. (2010)

Gerhard Seewann műveinek bibliográfiája. Aetas, (25) 1. pp. 193-198. (2010)

Számunk szerzői. Aetas, (25) 1. p. 230. (2010)

Számunk szerzői. Aetas, (25) 2. p. 225. (2010)

Számunk szerzői. Aetas, (25) 3. p. 215. (2010)

Számunk szerzői. Aetas, (25) 4. p. 191. (2010)

Apor, Péter: A hitelesség fabrikálása : az 1919 és 1956 közti történelmi folytonosság megformálása. Aetas, (25) 3. pp. 67-95. (2010)

Balogh, János Mátyás: Kisemberek kishitelei a 19. század végi Budapesten. Aetas, (25) 2. pp. 118-140. (2010)

Becze, Szabolcs: Közösségtanulmány : diszciplínák árnyékában. Aetas, (25) 1. pp. 144-164. (2010)

Bencsik, Péter: Amerikai emlékezet 1956-ról : Glant Tibor : Emlékezzünk Magyarországra, 1956 : tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetéről. Aetas, (25) 3. pp. 210-214. (2010)

Biás, Zoltán Barna: A Wilson-kormány kísérlete a Lordok Háza megújítására 1966–1969-ben. Aetas, (25) 3. pp. 33-51. (2010)

Blühdorn, Ingolfur: Az "én" élménye a radikális akciókban? : a késő modernitás társadalmi mozgalmai és politikai megnyilvánulásai. Aetas, (25) 1. pp. 165-181. (2010)

Bognár, Zalán: A magyar hadifoglyok ügye, sorsa 1947-ben - a párizsi békeszerződés és a parlamenti választások függvényében. Aetas, (25) 1. pp. 131-143. (2010)

Brendel, Mátyás: Egy terrorista naplója? : Che Guevara : A motoros naplója. Aetas, (25) 2. pp. 221-224. (2010)

Bácskai, Vera: Hitelviszonyok Pesten és Budán a 19. század első felében. Aetas, (25) 2. pp. 19-44. (2010)

Bárdi, Nándor and Deák, Ágnes and Valuch, Tibor and Takáts, József and Szilágyi, Márton and Gyurgyák, János and Bellavics, István: Diákfolyóiratok a rendszerváltozás előestéjén és azután. Aetas, (25) 4. pp. 107-130. (2010)

Bódy, Zsombor: A Hagenström-modell : Halmos Károly : Családi kapitalizmus. Aetas, (25) 1. pp. 218-223. (2010)

Csapody, Tamás: Abdai gyilkosok. Aetas, (25) 1. pp. 66-92. (2010)

Czoch, Gábor: A periodizáció problémái és a francia történetírás. Aetas, (25) 4. pp. 89-96. (2010)

Deák, Ágnes: Közép-Európa a geopolitikai folyamatok folytán egyszer "Észak" volt, egyszer "Nyugat", egyszer "Kelet" : beszélgetés Catherine Horellel. Aetas, (25) 2. pp. 180-184. (2010)

Domanska, Ewa: Az ellen-történetírás mint az elnyomottak ideológiája : reflexiók az új humántudományok Múlt-képéről. Aetas, (25) 4. pp. 165-174. (2010)

Dömötör, Ildikó: Úri hölgyek a vademberek között : az ausztráliai őslakosok ábrázolása brit telepesnők és utazónők írásaiban a 19. században. Aetas, (25) 3. pp. 20-32. (2010)

Eley, Geoff: Mi a kultúrtörténet? Aetas, (25) 2. pp. 167-179. (2010)

Erdődy, Gábor: Egy legenda és a történelmi valóság : Dénes Iván Zoltán : Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. Aetas, (25) 1. pp. 224-229. (2010)

Erős, Vilmos: "Posztkoloniális értelmiséginek tartom magam" : beszélgetés Ewa Domanska lengyel történésszel. Aetas, (25) 4. pp. 156-164. (2010)

Eőry, Gabriella: Kaszinók, részvénytársaságok és hitelek. Aetas, (25) 2. pp. 101-117. (2010)

Farkas, Péter: "A pogányokkal vívott nagyon szerencsétlen harc" : Egy elfeledett diadal : a 907. évi pozsonyi csata : szerk. Torma Béla Gyula, Veszprémy László. Aetas, (25) 2. pp. 202-205. (2010)

Galamb, György: Korszakolás és narratívák : a középkor esete : rövid esszé. Aetas, (25) 4. pp. 81-88. (2010)

Gaál-Kántor, György Kristóf: Egy ember ideje : Losonczi Ágnes : Az ember ideje : esszék az időről. Aetas, (25) 4. pp. 186-190. (2010)

Gesztelyi, Tamás: Egy fontos könyv a hellenisztikus korról : Hermann Bengtson : A hellenisztikus világkultúra. Aetas, (25) 4. pp. 184-185. (2010)

Giczi, Zsolt: Felekezeti viták a katolikusok és a protestánsok érvényesülési lehetőségeiről a Horthy-korszakban. Aetas, (25) 1. pp. 24-42. (2010)

Grüll, Tibor: Globális kereskedelem - római módra : Székely Melinda : Kereskedelem Róma és India között. Aetas, (25) 1. pp. 213-217. (2010)

Gyáni, Gábor: A hazai történetírás nemzetközi beágyazottsága : egykor és most. Aetas, (25) 4. pp. 15-27. (2010)

Halmos, Károly: Református fővárosiak : Reformátusok Budapesten 1-2. : tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról : szerk. Kósa László. Aetas, (25) 2. pp. 212-220. (2010)

Hermann, Róbert: Programvita és obszcenitás : Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején (avagy, mindig lehet lejjebb). Aetas, (25) 2. pp. 155-166. (2010)

Hoffmann, Zsuzsanna: "Una vera catholica fides" : Sáry Pál : Pogány birodalomból keresztény birodalom : a Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. Aetas, (25) 3. pp. 185-187. (2010)

Hoffmann, Zsuzsanna: "A törvény a legmagasabbrendű ésszerűség" : Marcus Tullius Cicero : A törvények. Aetas, (25) 1. pp. 210-212. (2010)

Horbulák, Zsolt: Konstantinápoly 626. évi ostroma : mítosz és valóság : Martin Hurbanic : Posledná vojna antiky : avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach ; História a mýtus : Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Aetas, (25) 3. pp. 188-190. (2010)

Horel, Catherine: Multi- és plurikulturalizmus városi közegben : nemzeti és társadalmi sokszínűség a Habsburg Monarchia városaiban, 1867–1914. Aetas, (25) 2. pp. 190-201. (2010)

Hunyadi, Zsolt: Az Óperencián innen és túl : a hazai középkortörténet-írás nemzetközi beágyazottsága. Aetas, (25) 4. pp. 39-48. (2010)

Kemény, Krisztián: "mert ő ölt, maga a király..." : Hermann Róbert : I. Ferenc József és a megtorlás. Aetas, (25) 2. pp. 209-211. (2010)

Kisantal, Tamás: Korszakok léteznek – hogyan lehetségesek? : korszakfogalom és korszakolás a történetírásban. Aetas, (25) 4. pp. 49-63. (2010)

Kiss, Zsuzsanna: A Zala megyei nemesi pénztár : egy hitelintézet születése. Aetas, (25) 2. pp. 76-100. (2010)

Kocsis, Attila: A koldulás helyi szintű kezelése Magyarországon a dualizmus korában. Aetas, (25) 1. pp. 5-23. (2010)

Kosárkó, László: Helyi elit, érdekviszonyok és teljesítmények Nyíregyházán : Takács Tibor : Döntéshozók : városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében. Aetas, (25) 4. pp. 180-183. (2010)

Kövér, György: Aetates Aetatum. Aetas, (25) 4. pp. 64-80. (2010)

Kövér, György: Hitelkonverziók : a nagykállói Kállay-család hitelügyei a 19. század közepén. Aetas, (25) 2. pp. 45-75. (2010)

Laczó, Ferenc: Kultúramodellek és történelmi változások : a Libanon című magyar zsidó folyóirat. Aetas, (25) 1. pp. 43-65. (2010)

Loiacono, Gabriel J.: Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között : függő helyzetben lévők a függetlenné válást követő időszakban az Egyesült Államokban. Aetas, (25) 3. pp. 5-19. (2010)

Lénárt, András: A film mint történeti forrás. Aetas, (25) 3. pp. 159-171. (2010)

Lévai, Csaba: Megszakított folytonosság : a magyarországi politikai szocializáció története : Szabó Ildikó : Nemzet és szocializáció : a politika szerepe az identitások formálásában Magyarországon 1867–2006. Aetas, (25) 3. pp. 200-205. (2010)

Nagy, Emőke: A magyar középkorról francia nyelven : Pál Engel, Gyula Kristó, András Kubinyi : Histoire de la Hongrie médiévale : Des Angevins aux Habsbourgs : Vol. 2. Aetas, (25) 3. pp. 191-195. (2010)

Pallagi, Mária: "Az osztrák kapcsolat" : Franz König, bécsi bíboros látogatásai Mindszenty József hercegprímásnál (1963-1971). Aetas, (25) 1. pp. 93-112. (2010)

Papp, István: Borzsák István hiányzó dossziéja, avagy mit kezdhetett a politikai rendőrség egy ókortudóssal? Aetas, (25) 3. pp. 96-128. (2010)

Papp, Júlia: Adatok Mária Terézia ikonográfiájához : Blaschke János (1770–1833) könyvillusztrációinak tükrében. Aetas, (25) 2. pp. 141-154. (2010)

Petit, Jacques-Guy: A társadalmi szabályozó folyamatok és a történetírás. Aetas, (25) 3. pp. 143-158. (2010)

Prohászka, Géza: Újjászületett nemzet? : a skóciai "devolúció” kialakulása a 20. század második felében. Aetas, (25) 3. pp. 52-66. (2010)

Romsics, Ignác: A magyar történetírás intézményrendszere és fórumai. Aetas, (25) 4. pp. 7-14. (2010)

Seewann, Gerhard: Megosztott lojalitások, egyforma közösségek : németek és magyarok a román nacionalizáló államban. Aetas, (25) 1. pp. 199-209. (2010)

Somorjai, Szabolcs: Pest-Pilis-Solt vármegye adósai és hitelezői a 18. század második és a 19. század első felében. Aetas, (25) 2. pp. 5-18. (2010)

Szalisznyó, Lilla: Született politikusfeleségek : Lady Palmerston és Lieven hercegnő. Aetas, (25) 3. pp. 129-142. (2010)

Székely, Tamás: "Az állam maga a nemzet" : Kuncz Ignác nemzetállami koncepciója. Aetas, (25) 4. pp. 131-155. (2010)

Szélpál, Lívia: Sommersby, avagy Martin Guerre visszatérése a történelem és film kapcsolatának tükrében. Aetas, (25) 3. pp. 172-184. (2010)

Tomka, Béla: A "befejezetlen 20. század" és a "csonka 20. század" : a jelenkori európai és magyar történelem periodizációjáról. Aetas, (25) 4. pp. 97-106. (2010)

Tóth, Ágnes: "A különböző kultúrák együtt-létezése, egymásra hatása óriási élmény volt számomra" : beszélgetés Gerhard Seewann-nal. Aetas, (25) 1. pp. 182-192. (2010)

Varga, E. László: Jan Emisarski vezérkari alezredes, budapesti lengyel katonai attasé működése, 1938-1940. Aetas, (25) 1. pp. 113-130. (2010)

Vatai, Gábor: A visszafoglaló háború költségei : Balogh István : Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. Aetas, (25) 2. pp. 206-208. (2010)

Veszprémy, László: A helyét kereső hadtörténetírás : nemzetközi és hazai tapasztalatok. Aetas, (25) 4. pp. 28-38. (2010)

Virágh, Anna: Bonyolult szomszédság : Éva Eszter Szabó : U. S. foreign and immigration policies in the Caribbean basin. Aetas, (25) 3. pp. 206-209. (2010)

Árvai, Tünde: Vallás és etnikum Közép-Európában : Vallás és etnikum Közép-Európában : tanulmányok : szerk. Kupa László. Aetas, (25) 3. pp. 196-199. (2010)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:19:47 CEST.