Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2018
Number of items: 34.

2018

A kötet szerzői. In: Az idegen, (16). pp. 444-450. (2018)

Balázs Gábor and Kiss András: "A közöttünk élő gojok" : az "idegen" fogalma a középkori zsidó-keresztény viszony tükrében. In: Az idegen, (16). pp. 55-71. (2018)

Barcsi Tamás: A kegyetlenség rendje és az idegenség. In: Az idegen, (16). pp. 95-108. (2018)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: Az idegen a nyugati féltekén. In: Az idegen, (16). pp. 199-216. (2018)

Fekete Vali: Az idegen szépség : a dadaizmus kozmopolita esztétikája. In: Az idegen, (16). pp. 320-334. (2018)

Garaczi Imre: Idegenből szuverén ismerős? : adalékok az ember és technika kapcsolatának történeti geneziséhez. In: Az idegen, (16). pp. 396-409. (2018)

Gausz András: Idegenek az elidegenedésben. In: Az idegen, (16). pp. 367-385. (2018)

Grósz Eszter: Az idegentől a demokráciáig Jacques Derrida filozófiájában. In: Az idegen, (16). pp. 425-433. (2018)

Gábor György: Az idegen arca a zsidó a középkori keresztény gondolkodásban és művészetben. In: Az idegen, (16). pp. 18-54. (2018)

Hankovszky Tamás: A nem-én, a másik és az idegen : a nemzeti bezárkózás motívumai Fichte A tökéletes állam című művében. In: Az idegen, (16). pp. 133-144. (2018)

Heller Ágnes: Miért idegen minden korban a "filozófiai beszédmód", s ezen idegenség következményei. In: Az idegen, (16). pp. 11-17. (2018)

Kiss Endre: Ignacio Corsaro és a Lo Straniero. In: Az idegen, (16). pp. 257-266. (2018)

Kiss Lóránt: Az idegen a filozófia szolgálólánya, avagy az idegen-ség társadalom- és történetfilozófiai megközelítése. In: Az idegen, (16). pp. 434-443. (2018)

Kovács Gábor: A bűnös város : a nemzetidegen város toposza a két háború közötti magyar kultúrkritikában - Szabó Dezső és Szekfű Gyula. In: Az idegen, (16). pp. 247-256. (2018)

Krémer Sándor: A "melting pot" metafora, és az amerikai pragmatisták véleménye az idegenség tapasztalatáról (Dewey, Rorty). In: Az idegen, (16). pp. 161-170. (2018)

Kántor Ágnes: Mi lesz a művészettel az ismeretlen nélkül? : mesterséges intelligencia a képzőművészetben. In: Az idegen, (16). pp. 344-351. (2018)

Laczkó Sándor: A másik mint idegen : előszó. In: Az idegen, (16). pp. 5-7. (2018)

Lamár Erzsébet: A tapasztalat kronotopológiája : az úton-lét és az idegenség problémája az egzisztencia és a megértés kontextusában. In: Az idegen, (16). pp. 267-273. (2018)

Mester Béla: Szellem versus "józan ész" : a sensus communis fogalmának parasztossá tétele és elidegenítése a magaskultúrától a filozófia és a nemzeti kultúra viszonyáról folytatott 19. századi vitákban. In: Az idegen, (16). pp. 229-246. (2018)

Máté Zsuzsanna: Az elidegenedés fokozatai Jean-Paul Sartre Az undor című regényében. In: Az idegen, (16). pp. 300-306. (2018)

Máté-Tóth András: Temetetlen testek : az idegen diskurzusa Judith Butler nyomán. In: Az idegen, (16). pp. 80-94. (2018)

Mészáros András: "Idegenek" a magyar filozófiában. In: Az idegen, (16). pp. 217-228. (2018)

Olay Csaba: Idegen és ellenség : megfontolások Carl Schmitt nyomán. In: Az idegen, (16). pp. 72-79. (2018)

Pólik József: A sivatag polgárai. In: Az idegen, (16). pp. 410-424. (2018)

Rembeczki Eszter: A Descartes-i én idegenszerűségei. In: Az idegen, (16). pp. 120-132. (2018)

Szendi István: Az elemberietlenedett Én : az önmagunktól elidegenedés kórállapota. In: Az idegen, (16). pp. 355-366. (2018)

Széplaky Gerda: A nő mint árnyék : idegenség és kívülség Rakovszky Zsuzsa : A kígyó árnyéka című regényében. In: Az idegen, (16). pp. 277-299. (2018)

Szücs László Gergely: A szabadság, mint az idegenség felszámolása Axel Honneth politikai filozófiájában. In: Az idegen, (16). pp. 145-160. (2018)

Tánczos Péter: Szellemi rokonság és idegenség : a kísérteties elem szerepe Nietzsche Manfred-élményében. In: Az idegen, (16). pp. 171-181. (2018)

Tóth I. János: Interakcióban az idegennel. In: Az idegen, (16). pp. 386-395. (2018)

Ungvári Zrínyi Imre: Idegenség és transzcendencia Émmanuel Lévinasnál. In: Az idegen, (16). pp. 182-195. (2018)

Valastyán Tamás: Az idegen tekintete : a Borbély Szilárd-drámák olvashatóságának és játszhatóságának két előfeltételéről. In: Az idegen, (16). pp. 307-319. (2018)

Váraljai Anna: Aigliontól Harlequinig : beszélők-e a művészi álnevek? In: Az idegen, (16). pp. 335-343. (2018)

Weiss János: A relatív és az abszolút idegen : Jacques Derridától Niklas Luhmannon át Elfriede Jelinekig. In: Az idegen, (16). pp. 111-119. (2018)

This list was generated on 2024. június 18. 21:14:28 CEST.