Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2009
Number of items: 44.

2009

Belvedere Meridionale Alapítvány : közhasznúsági beszámoló a 2008. évről. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 113-115. (2009)

A Belvedere Meridionale repertóriuma : 1999-2008. In: Belvedere Meridionale, (Repert). pp. 5-119. (2009)

Liptó vármegye története. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 116-120. (2009)

Nagy-Küküllő vármegye története. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 61-64. (2009)

Szikáncs tanyaközpont 1949-ben : „Az egész tulajdonképpen csak karóleszúrás dolga”. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 121-129. (2009)

Biró, Teofil: A liberális eszmerendszer kialakulása a XVIII–XIX. században. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 35-44. (2009)

Bán, András: A Fehér Gárda mozgalma a Dél-Alföldön. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 33-49. (2009)

Bíró, Csaba: Ezeréves államiság, ezeréves megyerendszer : tablókiállítás a Szent István-i vármegyéktől napjainkig a Megyeházán. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 97-98. (2009)

Cicero, Marcus Tullius and Nótári, Tamás: Titus Annius Milo védelmében : fordította és jegyzetekkel ellátta Nótári Tamás. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 65-97. (2009)

Csóti, Sándor: A kalocsai szőlőkbeli templom és plébánia története : 1. rész. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 51-73. (2009)

Eördögh, István: Az egyház és a függetlenség Spanyol-Amerikában : kronológia : 2. rész. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 4-34. (2009)

Falusi, Norbert: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 21-36. (2009)

Fehér, Lóránt and Kondorosi, Ferenc: Végveszélyben? : Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései. Budapest, 2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 141 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 109-112. (2009)

Fejes, Bálint: Színlelt menekülés, cselvetés a nomád népek harcászatában. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 77-81. (2009)

Földvári, László: A hódmezővásárhelyi termelőszövetkezeti mozgalom első szakasza. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 50-82. (2009)

G. Tóth, Péter: Gondolatok a szegedi Zákány család eredetéről és tagjainak 16. századi szerepléséről. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 100-106. (2009)

Halmágyi, Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. p. 4. (2009)

Harmat, Árpád and Harmat, Péter: Hódmezővásárhely első kútjai. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 96-112. (2009)

Hoffmann, Zsuzsanna: Cicero és Cato Maior : az öregségről szóló filozófiai fejtegetés korvonatkozásai. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 81-92. (2009)

Igaz, Levente: Államfejlődés és háború a VIII–XI. századi Ibér-félszigeten. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 88-99. (2009)

Juhász, Ágnes: A raguzai mindennapok egy kézműves szakma tükrében : cipőkészítők a XIII. század végén–XIV. század elején. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 64-72. (2009)

Katona-Kiss, Attila: Hol voltak a morva végek? : a „déli lokalizáció” kutatástörténeti vázlata. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 37-51. (2009)

Kiss, Nikolett: Hajdú vármegye története. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 74-76. (2009)

Kiss, Nikolett: Kis-Küküllő vármegye története. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 74-78. (2009)

Makó, Gergő and Koszta, László: Budapest, Szeged, Bern: egy tudós élete és munkássága : Capitulum II. Deér József emlékezete. Tanulmányok Deér József (1905–1972) professzor születésének centenáriumára. Szerkesztette: Koszta László. Szeged, 2006, JATEPress Kiadó. 133 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 107-109. (2009)

Makó, Gergő and Makk, Ferenc: Egy kutatócsoport tíz éve : interjú Makk Ferenc professzorral, az MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport vezetőjével. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 117-122. (2009)

Matura, Tamás and Nótári, Tamás and Dér, Terézia: Antik bölcsességek : Dér, Theresia – Nótári, Thomas: Sapientia liberat animum. Sententiae Graecae et Latinae. Bibliotheca Latina IV. Saarbrücken, 2008, Societas Latina. 189 p. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 97-98. (2009)

Matura, Tamás and Nótári, Tamás and Gecsényi, Lajos and Máthé, Gábor: Rólunk, de nélkülünk : Máthé Gábor–Gecsényi Lajos: Sub Clausula – 1920, 1947. Dokumentumok két békeszerződés – Trianon, Párizs – történetéből. Budapest, 2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1324 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 112-116. (2009)

Miklós, Péter: Balogh István és a sajtóügyek : 1944–1945. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 53-60. (2009)

Máthé, Tímea: Interkultúra : Máthé Tímea: Az interkulturális tanulásról, az Európai Unió nézőpontjából. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 93-97. (2009)

Mészáros, Tamás: A romániai forradalom hódmezővásárhelyi vonatkozása, Tóth Sándor segélyszállító vértanúsága : „Románia népei, értetek égjen a láng, a demokráciáért, a szabadságért!”. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 83-95. (2009)

Nótári, Tamás: Történelmi személy, fikció vagy téves szövegértelmezés? : „Ingo herceg” azonosításának kísérletei és lehetőségei. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 45-51. (2009)

Presztóczki, Zoltán: A Nemzeti Parasztpárt hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője : Pap János életútja és közéleti tevékenysége levéltári dokumentumok alapján. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 4-20. (2009)

Presztóczki, Zoltán: Száz éve született Keresztes Tamás hódmezővásárhelyi parlamenti képviselő. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 15-33. (2009)

Ráday-Pesthy, Pál Frigyes: 333 évvel ezelőtt született II. Rákóczi Ferenc. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 103-106. (2009)

Révész, Éva: A keleti kereszténység: szerep, hatás vagy jelenlét? : a veszprémvölgyi monostor története. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 52-64. (2009)

Szabó, Pál: Megjegyzések a középkori nomád harcmodor ókori előzményeihez. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 80-87. (2009)

Szalóki, Gergely and Cicero, Marcus Tullius: Cicero legjava : Marcus Tullius Cicero: Válogatott védőbeszédek I. Fordította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta Nótári Tamás. Szeged, 2009, Lectum Kiadó, 482 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 98-101. (2009)

Szélpál, Tamás: Mentem, láttam, leírtam : diákszemmel Washington D.C. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 133-139. (2009)

Szőcs, Tibor: Nagyfejedelmeink temetkezési helyei az írott források tükrében. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 16-44. (2009)

Varga, Ferenc and Williams, Stephen: Róma megmentéséért : Diocletianus és a Római Birodalom talpraállítása. Stephen Williams: Diocletian and the Roman Recovery. Routledge, London, 2000, 263 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 129-133. (2009)

Vincze, Gábor: „Nevezett a legbrutálisabban végzett egy üldözöttel” : egy lelkész-per anatómiája. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 4-15. (2009)

Vukman, Péter: A katolikus egyház Jugoszláviában az 1950-es évek elején a brit diplomaták jelentéseinek tükrében. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 45-52. (2009)

Ábrahám, Ádám: Az Attila-kép alakulása történetírásunkban : – a krónikás kezdetektől Katona Istvánig. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 5-15. (2009)

This list was generated on 2020. október 30. 17:40:52 CET.