Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1943
Number of items: 149.

1943

A Bácskai Muzeum [!Múzeum] megnyitása Zomborban. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 563-564. (1943)

Munkásfőiskola. In: Délvidéki szemle, (2). p. 517. (1943)

Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 526. (1943)

Tápéi gyerekjátékok. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 324-332. (1943)

Tömörkény szobra előtt : [Ünnepi beszéd a szegedi Dugonics-Társaság Tömörkény István-szobor-felavatására. 1943 május 2S.-án]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 298-303. (1943)

Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 286-288. (1943)

A., A.: A délvidéki írók nyári táborozása Palicsfürdőn. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 416-419. (1943)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Délbaranyai képek. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 25-31. (1943)

Aldobolyi Nagy, Miklós: A magyar Duna-tengerhajózás. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 398-401. (1943)

Balogh, Ányos: A délvidéki szellem kialakulásának tényezői. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 356-370. (1943)

Banner, : Beköszöntő : [Elnöki megnyitó a Dugionics-Társaság 50 éves jubileuma alkalmával Szegeden, a városháza közgyűlési termében 1942 nov. 29-én tartott ünnepi közgyűlésen]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 289-290. (1943)

Banner, János and Bálint, Sándor: Bálint Sándor: Az esztendő néprajza. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 237-238. (1943)

Banner, János and Kiss, Lajos: Kiss Lajos: A szegény asszony élete. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 431-432. (1943)

Berczik, Árpád: Széchenyi első délvidéki utazása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 457-466. (1943)

Berkes, László: Dalmáciai magyar emlékek. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 266-271. (1943)

Berky, Imre: Nietzsche és az új Európa. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 125-129. (1943)

Berky, Imre: A félszázados Dugonics-társaság. In: Délvidéki szemle, (2). p. 36. (1943)

Berényi, János: Bunyevác népszokások. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 509-512. (1943)

Birkás, Géza: Francia utazók az Alföldön. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 207-217. (1943)

Bognár, Cecil: Herczeg Ferenc. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 433-435. (1943)

Borbély, István: A szovjet és a kereszténység. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 345-356. (1943)

Buza, László: Háború és nemzetközi jog : Buza László. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 547-556. (1943)

Bálint, Béla: Északi-szlávok Bácskában. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 515-517. (1943)

Bálint, Sándor: Móricz Zsigmond Szegeden. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 308-316. (1943)

Bálint, Sándor: A délszláv néphit körvonalai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 218-223. (1943)

Bálint, Sándor and Vámos, Ferenc: Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 568-569. (1943)

Cankar, Ivan and Pável, Ágoston: Itélet [!Ítélet] : [Cankár István költeménye Mátyás királyról]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 414-416. (1943)

Csajkás, Bódog: Dugonics András betegsége. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 156-158. (1943)

Csikós-Nagy, Béla: Kapitalizmus, kollektivizmus? : Megjegyzések Wilhelm Röpke könyvéhez. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 75-80. (1943)

Csuka, János: A volt jugoszláviai német Kulturbund húsz éve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 170-176. (1943)

Degregorio, Ottone: Magyar úttörők a Dolomitokban. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 272-277. (1943)

Degregorio, Ottone and Melocco, János: Melocco János: Boccaccio életének regénye. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 569-571. (1943)

Dorogi, Imre: Jelenkori francia festőművészek kiállítása Budapesten. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 564-566. (1943)

Dorogi, Imre: Művészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 285-286. (1943)

Dorogi, Imre and Dorogi, Imre and Kopasz, Márta: Élet és kultúra. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0b. (1943)

Dorogi, Imre and Pfeiffer, Elek and Tóbiás, György and Kozáky, István: Élet és kultúra. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0d. (1943)

Dorogi, Imre and Vinkler, László and Halász Szabó, Sándor and Tokacsli, Lajos: Művészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 527-528. (1943)

Dorogi, Imre and Völgyessy, Ferenc and Barabás, Márton and Forgács, István: Művészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 188-190. (1943)

Dzsinich, Antal: A szívbajok. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 402-407. (1943)

Eckerdt, László: Karácsonyi népénekek Tápén. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 538-547. (1943)

Eperjessy, Kálmán and Kring, Miklós: Kring Miklós: A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történetében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 281-282. (1943)

Eperjessy, Kálmán and Nagy, Júlia: Nagy Julia: Térképek : 1936-1940. : az 1936-40. évkör magyar szakkönyvészete. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 43-44. (1943)

Erdélyi, János and Dohnányi, Ernő and Maklári, Lajos and Martzy, Johanna and Janigro, Antonio: Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 574-576. (1943)

Faluhelyi, Ferenc: Baranya, Bácska, Bánát nemzetiségi képe. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 337-344. (1943)

Fettich, Nándor: A magyarság őstörténete : A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete által rendezett előadássorozat. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 224-228. (1943)

Firbás, Oszkár and Szabados, János: Az ötvenéves Dugonics-Társaság. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 294-298. (1943)

Fröhlich, Pál: A szegedi egyetem feladatai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 394-397. (1943)

Fél, Edit: Délszláv kölcsönhatások a Sárköz népviseletében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 67-75. (1943)

Fél, Edit and Gunda, Béla: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára : szerkesztette: Gunda Béla. In: Délvidéki szemle, (2). p. 182. (1943)

Földes-Papp, Károly: Böhm idealizmusának alapellentmondása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 9-15. (1943)

Garay, Béla: Magyar színjátszás a megszállt Szabadkán. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 47-0. (1943)

Garay, Béla: Magyar színjátszás a megszállt Szabadkán. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 90-94. (1943)

Gergely, Gergely: Táj és irodalom. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 408-413. (1943)

Hadrovics, László: A szerb nacionalizmus kialakulása és a magyarországi szerbség. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 193-201. (1943)

Halasy-Nagy, József: A „józan ész". In: Délvidéki szemle, (2). pp. 450-456. (1943)

Halasy-Nagy, József and Kornis, Gyula: A tudományos gondolkodás : Kornis Gyula könyve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 108-110. (1943)

Halasy-Nagy, József and Sík, Sándor: Sík Sándor "Esztétiká"-ja. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 241-246. (1943)

Halász, Pál: Dr. moóri Glattfelder Gyula. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 476-480. (1943)

Hangel, Flóra and Takáts, Endre: Dr. Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 383-384. (1943)

Hermann, Egyed: Nagy Lajos. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 1-9. (1943)

Hermann, Egyed and Nagyfalusy, Lajos: Nagyfalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság története : I.-II. kötet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 184-185. (1943)

Hermann, Egyed and Petruch, Antal: Petruch Antal S. J.: A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 426-427. (1943)

Hermann, Egyed and Pfeiffer, Miklós: Pfeiffer Miklós: A katolikus Egyház és a hazai nemzetiségek. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 282-283. (1943)

Juhász, Gyula and Madácsy, László: Juhász Gyula két elfelejtett ifjúkori verse. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 513-514. (1943)

Juhász, Kálmán: Eltűnt helységek a Tisza-Marosszögletben. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 486-495. (1943)

Kiss, Sándor: Szórványmagyarság. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 31-36. (1943)

Klemm, Antal: Szeged neve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 97-108. (1943)

Koltay, Miklós and Harsányi, Lajos: Harsányi Lajos Összes versei. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 522-523. (1943)

Koltay-Kastner, Jenő and Huszti, József: Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 518-521. (1943)

Korbuly, Domokos: Szongott Kristóf. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 179-181. (1943)

Kozáky, István: Germanisztikai dolgozatok : [könyvismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 182-184. (1943)

Kozáky, István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 45-47. (1943)

Kozáky, István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 142-144. (1943)

Kozáky, István and Albert, Ferenc and Rösler, Edmund and Pataky, Kálmán and Szilvássy, Margit: Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 190-192. (1943)

Kozáky, István and Berczeli, Anzelm Károly: Berczeli A. Károly: Hőskor. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 185-186. (1943)

Krammer, Jenő: A Dugonics-Társaság Tömörkény-kiállítása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 333-334. (1943)

Krammer, Jenő: Délvidéki írók Szegeden. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 559-560. (1943)

Krammer, Jenő: Magyar versek németül : Neue ungarische Lyrik, übersetzt von Friedrich Lám, Ruszkabányai Verlag, Budapest, 1942. : [könyvismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 430-431. (1943)

Krammer, Jenő: A pozsonyi Toldy-Kör 1942-es irodalmi évkönyve : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 134-135. (1943)

Krammer, Jenő and Helle, Ferenc: Helle Ferenc: A magyar-német művelődési kapcsolatok története. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 135-137. (1943)

Krammer, Jenő and Sziklay, László: Két szlovák irodalomtörténc. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 233-235. (1943)

Kramár, Jenő: Gyermekvédelem. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 531-534. (1943)

Krenner, Miklós and Csadó, Pál and Molière, and Koncz, Antal: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 188. (1943)

Krenner, Miklós and Dér, Gyula and Juhász, József and Hauptmann, Gerhart and Coubier, Heinz and Ibsen, Henrik: Színház. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 284-285. (1943)

Krenner, Miklós and Moreto y Cabaña, Agustín and Harsányi, Zsolt: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 45. (1943)

Krenner, Miklós and Noë, Ivan: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 95. (1943)

Krenner, Miklós and Vándor, Kálmán and Croziére, Henry and Pirandello, Luigi: Színház. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 140-141. (1943)

Kádár, László: A Szent István-i eszme földrajzi alapjai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 467-475. (1943)

Lévay, Endre: Kálmány Lajos ismeretlen levele. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 557-558. (1943)

Lévay, Endre: Szerbia a megújhodás útján. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 111-119. (1943)

Lévay, Endre: Szerbia a megújhodás útján. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 422-425. (1943)

Lévay, Endre: A szerb szellemi élet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 230-231. (1943)

Lévay, Endre and Gregorić, Danilo: Gregorics Daniló dr.: Jugoszlávia öngyilkossága. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 523-525. (1943)

Lévay, Endre and Rátz, Kálmán: A pánszlávizmus története. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 379-383. (1943)

Madácsy, László: Herczeg Ferenc magyarsága : [a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 1943 szeptember 22-i ünnepi díszülésen elhangzott előadás]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 435-442. (1943)

Madácsy, László: Juhász Gyula és Oláh Gábor költői barátsága. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 15-25. (1943)

Madácsy, László and Fehér, Tibor: Fehér Tibor: Árnyék az úton. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 521-522. (1943)

Madácsy, László and Nicodemi, Dario and Shakespeare, William and Bourdet, Édouard: Szinház [!színház]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 573-574. (1943)

Madácsy, László and Tömörkény, István: Tömörkény István: Rónasági csodák. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 335-336. (1943)

Maklári, Lajos and Puccini, Giacomo: Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 526-527. (1943)

Megyer, József: Az európai ember szülőföldjén. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 145-155. (1943)

Megyer, József: Csendes városok. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 254-266. (1943)

Megyer, József: Magyar szemmel Tusnádtól Isztanbulig. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 55-66. (1943)

Megyer, József: Schütz Antal pályája. In: Délvidéki szemle, (2). p. 96. (1943)

Megyer, József: A zombori ünnep. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 177-179. (1943)

Megyer, József and Schütz, Antal: Schütz Antal pályája. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 88-90. (1943)

Muhi, János: Magyar falu a megszállás alatt. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 534-537. (1943)

Muntyán, István: Gróf Apponyi Albert. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 385-393. (1943)

Nyirő, Gyula: Ady több arca a psychiatria tükrében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 495-509. (1943)

Oroszlán, Zoltán: A Tápai-kiállítás : [Előadás a művésznek a Dugonics-Társaság jubileumával kapcsolatban rendezett kiállítása megnyitásán 1942 nov. 24-én]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 304-305. (1943)

Ortutay, Gyula: Kálmány Lajos ismeretlen levelei. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 120-124. (1943)

Pálfy, József: Szeged és a Dugonics-Társaság. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 291-294. (1943)

Pálfy-Budinszky, Endre: A városrendezés feladatai Szegeden. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 319-323. (1943)

Pálos, Károly: Ujvidék [!Újvidék]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 442-450. (1943)

Párducz, Mihály and Implom, József: Gyulai Dolgozatok : szerk.: Implom József. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 37-40. (1943)

Rátkai, László and Fodor, József: Fodor József: Összes versei. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 137-138. (1943)

Savelli, Agostino and Schneider, Reinhold and Louis, Bertrand and Soós, László: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0e. (1943)

Semjén, Gyula: Sík Sándor a költő. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 248-254. (1943)

Simenon, Georges and Thury, Zsuzsa and Tamási, Áron: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0b. (1943)

Szabó, : Gazdasági kérdések Délkelet-Európában. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 129-130. (1943)

Szabó, Pál Zoltán: Itália balkáni útjai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 166-169. (1943)

Szili Török, Dezső: A Dugonics-Társaség [!Társaság] képkiállítása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 334-335. (1943)

Szirmai, Károly: A halál költője. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 371-378. (1943)

Szirmai, Károly and Dvorniković, Vladimir and Pavičević, Mićun M.: A délszlávok humora. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 159-165. (1943)

Szögi, Endre: A hatvanéves Kodály és a magyar kórusművészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 49-54. (1943)

Sándor, István: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség Évkönyve : 1942/43 : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 229-230. (1943)

Sándor, István and Babay Győrffy, László and Ammer-Küller, Jo van and Eöttevényi, Olivér and Tóth, László and Mousset, Paul and Cseres, Tibor: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0a. (1943)

Sándor, István and Hangay, Sándor: Hangay Sándor Összes Versei : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 427. (1943)

Sándor, István and Jókai, Mór and Keméndyné Drucker, Irma: Jókai Mór levelei Keméndyné Drucker Irmához. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 429-430. (1943)

Sándor, István and Kenyeres, Imre: Diárium Könyvtár : szerk. Kenyeres Imre. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 428-429. (1943)

Sándor, István and Timár, Ferenc and Stadler, Aurél and Spakovszky, Anatol and Csuka, Zoltán: Délvidéki írások. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 131-133. (1943)

Sík, Sándor: Februári napsugár ; Februári napsugár. In: Délvidéki szemle, (2). p. 247. (1943)

Sörlei, Zsigmond: Középosztály-nevelés. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 202-206. (1943)

Tanhoffer, Lajos and Hoffmann, Edith and Tersánszky, Józsi Jenő and Perneczky, Béla and Kosztolányi, Dezső: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0c. (1943)

Tóth, László: Hóman Bálint: Történettudomány és politika. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 567-568. (1943)

Tóth, László: Klebelsberg. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 481-486. (1943)

Tóth, László and Biggini, Carlo Alberto: A lateráni béke. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 278-280. (1943)

Tóth, László and Genthon, István: Studi e documenti italo-ungheresi della R. Accademia d'Ungheria di Roma : diretti da Stefano Genthon. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 236-237. (1943)

Tóth, László and Hermann, Egyed: Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk korban. In: Délvidéki szemle, (2). p. 41. (1943)

Tóth, László and Hermann, Egyed: Hermann Egyed: Népoktatás a veszprémi egyházmegyében a XIX. század elején. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 571-572. (1943)

Tóth, László and Hóman, Bálint: Hóman Bálint: Magyar sors - magyar hivatás : Mult [!múlt] és jövő. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 40-41. (1943)

Vajtai, István and Komáromi, János and H. Szombathy, Ilona: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0a. (1943)

Visy, József: Balanyi György: Magyar Piaristák a XIX. XX.században. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 138-139. (1943)

Vándor, Gyula: Kisebbségi Körlevél : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Közleményei : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 186-187. (1943)

Vándor, Gyula: Nemzetiségi szemléletünk fejlődése. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 561-563. (1943)

Vándor, Gyula: Nemzetnevelés szomszédainknál. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 80-87. (1943)

Vándor, Gyula and Kovačić, Matija: A horvát „Szürke könyv" : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 232. (1943)

Vándor, Gyula and Márai, Sándor: Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 41-43. (1943)

Vándor, Gyula and Zilahy, Lajos: Horvát szemle. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 419-422. (1943)

This list was generated on 2020. szeptember 19. 01:25:07 CEST.