Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1983
Number of items: 14.

1983

Balázs L. Gábor: Adalék az egyjeres nyelvemlékek történetének tanulmányozásához. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 179-196. (1983)

Bezdán Sándor: A korai bolgár olvasókörökről. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 101-110. (1983)

Bödey József: Bolgár püspök levele a költő és hadvezér Zrínyi Miklóshoz. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 81-100. (1983)

Ferincz István: Az óbolgár és az óorosz irodalom kapcsolatáról. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 111-124. (1983)

H. Tóth Imre: A magyar nyelv bolgár-szláv elemeiről. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 135-158. (1983)

Haralampiev Ivan: Segedskata naučna b"lgaristična konferenciâ. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 197-201. (1983)

Haralampiev Ivan: A bolgár nyelv fejlődése a bolgár állam történelmének tizenhárom évszázada során. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 125-134. (1983)

Kacziba Ágnes: A genitivus accusatívusi használata a Száva-könyvben. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 159-170. (1983)

Kocsis Mihály: Az evangéliumi verskezdetek óbolgár nyelvű betűrendes mutatója : a mutató elkészítésének szükségességéről és felépítésének elveiről. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 171-178. (1983)

Kristó Gyula: Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 27-37. (1983)

Nacsa Mária: Bulgária egy XIII-XIV. század fordulóján keletkezett "világpolitikai" elképzelésben. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 69-80. (1983)

Olajos Terézia: Megjegyzések a protobolgárok és szlávok helyzetéhez az avar kaganátusban. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 17-25. (1983)

Szegfű László: A bogumil eretnekség hatása a XI. századi magyarság ideológiai fejlődésére. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 39-68. (1983)

Szádeczky-Kardoss Samu: Egy elhanyagolt forráshely a VI. század végének protobolgárairól. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 3-16. (1983)

This list was generated on 2022. október 6. 07:12:45 CEST.