Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2009
Number of items: 75.

2009

Bank, Klára: Paradigmaváltás az energiagazdaságban. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 9-16. (2009)

Bertalan, Péter: Dévényi Anna, Rab Virág (szerk.): Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pannónia Könyvek, Pécs, 2008.181 o. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 121-123. (2009)

Bertalan, Péter: Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 383 p. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 123-126. (2009)

Besze, Tamás: A policentrikus városhálózat-fejlesztés gondolatisága országos területfejlesztés dokumentumokban : az ír és magyar példa. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 181-187. (2009)

Botos, Katalin: Importált és hazai valóság. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 7-17. (2009)

Burgerné Gimes, Anna: Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlődése a kezdetektől 2007-ig. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 17-20. (2009)

Csehné Papp, Imola: Gulyás László (szerk.): Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac témaköréből 1998-2008 EETOSZ-VIKEK, Budapest, 2008., 122 oldal. Közép-európai közlemények, (2) 1. p. 130. (2009)

Csordás, László: Második otthonok az Alföldön. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 158-166. (2009)

Csüllög, Gábor: A középkori Magyarország regionális tagolódása. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 64-71. (2009)

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt: Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után : az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 151-160. (2009)

Gulyás, László: Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottság 2009. március 16-i üléséről. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 114-117. (2009)

Gulyás, László: Előszó. Közép-európai közlemények, (2) 1. p. 5. (2009)

Gulyás, László: Előszó. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. p. 5. (2009)

Gulyás, László: Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban MTA RKK, Pécs, 2008. Közép-európai közlemények, (2) 1. p. 129. (2009)

Gulyás, László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási térfelosztás Közép-Európában 1. : csehszlovák és szlovák tanulságok. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 86-91. (2009)

Gulyás, László: A Sporazum, avagy föderalista kísérlet a királyi Jugoszláviában : 1939-1941. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 80-86. (2009)

Gulyás, László: Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 118-119. (2009)

Gulyás, László and Botos, Katalin: Helyesbítés [Botos Katalin: Kihívások a Kárpát-medencében a XXI. század elején című tanulmányához]. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 195-196. (2009)

Győri, Ferenc: A középfokú oktatás eredményességének területi különbségei a Dél-Alföldön, különös tekintettel a határ menti térségre. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 49-56. (2009)

Gábrity Molnár, Irén: A vajdasági magyarok és az EU. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 72-79. (2009)

Gálné Horváth, Ildikó: A tanyai iskolarendszer változása a Hódmezővásárhely környéki településszerkezet megváltozásának hatására. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 44-48. (2009)

Hajdú, Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia : a geopolitikai kényszertől a világpolitikai feleslegességig. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 73-85. (2009)

Hajdú, Zoltán: Magyarország állam-szomszédsági környezetének átalakulása : 1918-2008. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 87-91. (2009)

Hegedűs, Gábor: A szegedi lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 167-174. (2009)

Herendi, István: Kevesebb tanuló, kevesebb iskola? : a kistelepülések kisiskoláit érintő változások. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 57-63. (2009)

Karancsi, Zoltán and Horváth, Gergely and Kiss, Andrea: A képeslap, mint a turizmusmarketing fontos eszköze; tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 219-226. (2009)

Keczer, Gabriella: A magyar felsőoktatás és az egyetemirányítás változásai az Osztrák-Magyar Monarchiában. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 16-21. (2009)

Komarek, Levente: Abonyiné Palotás Jolán: A földrajz közgazdasági alapjai SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szeged, 2007.146. p. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 120-121. (2009)

Komarek, Levente: Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza Nyíregyháza 2006, 314. p. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 126-128. (2009)

Komarek, Levente: A termelői és szociális infrastruktúra néhány indikátorának területi kérdései a Nyugat/Vest romániai régióban. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 161-170. (2009)

Kovács, Zoltán: Urbanizáció és átalakuló városhálózat Kelet-Közép-Európában. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 175-182. (2009)

Kókai, Sándor: A Bánság, mint sajátos kultúrföldrajzi régió : 1718-1918. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 92-101. (2009)

Kókai, Sándor: Illúziók és csalódások : a Bánsági Köztársaság. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 63-74. (2009)

L. Rédei, Mária: A Budapesti Közlekedési Szövetség területén várható demográfiai kihívások. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 183-191. (2009)

Lőrinczné Bencze, Edit: Horvát integráció magyar szemmel. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 100-113. (2009)

M. Császár, Zsuzsanna and Kolutácz, Andrea: Baranya megye és Tuzla kanton társadalmi-gazdasági változásainak összehasonlító elemzése. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 18-29. (2009)

M. Császár, Zsuzsanna and Mérei, András and Végh, Andor: Kisebbségi múlt és jövő Koszovóban. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 7-15. (2009)

M. Pelesz, Nelli: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatása Csanád vármegye oktatási életére. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 126-129. (2009)

Majdán, János: A vasutak és a dunai kikötők kapcsolata 1895-ben. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 102-108. (2009)

Majoros, István: Közép-Európa nyomában... : viták, vélemények a régióról. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 55-60. (2009)

Marjanucz, László: Térképek a nemzeti terjeszkedés szolgálatában. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 30-43. (2009)

Miklós, Péter: Fejezetek a csehszlovák-magyar lakosságcsere dél-alföldi történetéből : Csanádalberti példája. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 114-117. (2009)

Mohos, Mária: Az első világháború következményei a Rábától délre. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 109-112. (2009)

Nagy, Mariann: A felvidéki akció : állami gazdaságpolitika a peremvidékek felzárkóztatása érdekében. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 22-30. (2009)

Nagy, Miklós Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia geostratégiai és katonaföldrajzi kényszerei. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 31-40. (2009)

Nagy, Miklós Mihály: Katonaföldrajzi jegyzet néhány geográfiai és történeti könyvhöz. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 188-194. (2009)

Nagy, Miklós Mihály: Politikai földrajzi határ a katonaföldrajzban. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 113-120. (2009)

Pap, József: Az 1887 és 1905 közötti országgyűlési választások eredményeinek statisztikai vizsgálata. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 41-49. (2009)

Pap, Tibor: A szerb Vajdaság, mint politikai cél/eszme kialakulása, formálódása, s a róla folyó diskurzusok 1848 és 1867 között. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 50-62. (2009)

Pintér, István: A caporettói áttörés (1917). Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 75-80. (2009)

Pál, Viktor: Új megközelítési módok, kutatási irányok a nemzetközi egészségföldrajzban. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 21-28. (2009)

Pál, Ágnes and Gulyás, László: Előszó. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. p. 5. (2009)

Pál, Ágnes and Nagy, Gábor: A régiók jelene és jövője Magyarország példáján. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 145-149. (2009)

Rudl, József: Foglakoztatás és munkanélküliség a Dél-Dunántúl falvaiban. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 29-35. (2009)

Sallai, János: „Vasfüggöny a magyar államhatár mentén. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 121-129. (2009)

Sarnyai, Csaba Máté: Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impériumváltás után (1921). Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 135-140. (2009)

Simon, Attila: Nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 107-113. (2009)

Sipos, József: A „Kiáltó szó" és az Erdélyi Néppárt megalakítása. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 81-92. (2009)

Suba, János: Nemzetiségek törekvések kartográfiai ábrázolása cseh és szlovák példák alapján. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 44-54. (2009)

Suba, János: A trianoni magyar-román államhatár határjeleinek története 1921-25. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 130-136. (2009)

Suti, Zoltán: Európa az öregedés útján vagy talán a „fiatalodás" lépcsőjén? Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 36-43. (2009)

Szalai, Gábor: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatásai a lokális társadalmakra : esettanulmány Véméndről. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 118-125. (2009)

Szávai, Ferenc: Volt-e szerepe a gazdasági tényezőnek az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásában? Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 61-72. (2009)

Szörényiné Kukorelli, Irén: Posztproduktivista átmenet? - avagy új funkciók a rurális térben. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 192-196. (2009)

Süli-Zakar, István: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 137-144. (2009)

Takács, Gyula: Szándékok és körülmények a belgrádi konvencióval kapcsolatban. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 93-99. (2009)

Tánczos-Szabó, László: A telekárak és a demográfiai mutatók Bács-Kiskun megye térszerkezetében. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 197-204. (2009)

Tóth, Imre: Indivisibiliter ac inseparabiliter? Térszerkezeti változások egy összetartozó térségben. Ausztria és Magyarország. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 171-180. (2009)

Tóth, István: Az alföldi szlovákok útkeresése : 1918-1921. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 130-134. (2009)

Tóth, József: Budapest karrierje a világ nagyvárosai között. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 205-218. (2009)

Tóth, József: Szónokyné Ancsin Gabrielláról. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. p. 7. (2009)

Veres, Lajos: Regionális logisztikai rendszerek. Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 150-157. (2009)

Veres, Lajos and Abonyiné Palotás, Jolán: Gondolatok Paul Krugman 2008 évi Nobel-díjas amerikai közgazdász munkásságáról. Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 92-99. (2009)

Vincze, Gábor: Magyar egyetemalapítási kísérlet Kolozsváron 1920-ban. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 141-150. (2009)

Vörös, Boldizsár: A magyar köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án : szimbolikus helyfoglalás térben és időben. Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 100-106. (2009)

This list was generated on 2020. február 21. 11:30:38 CET.