Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2010
Number of items: 90.

2010

Doktori iskolák "Félidőben" c. találkozója és konferenciája. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. p. 161. (2010)

Baj, Gabriella: Hardi Tamás-Hajdú Zoltán-Mezei István: Határok és városok a Kárpát-medencében MTA Regionális Kutatások Központja, Győr-Pécs, 2009, 374 o. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 133-135. (2010)

Baranyi, Béla: Új helyzetben - paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 76-89. (2010)

Bartók, Béla: A rozsnyói egyházmegye tanítóinak és papjainak 1938-as petíciója. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 98-105. (2010)

Berde, Csaba: Funkcionalizmus a vezetésben : a magyarországi kutatás eredményei. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 7-13. (2010)

Botos, Katalin: Nincs királyi út. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 22-28. (2010)

Buday-Sántha, Attila: Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 29-37. (2010)

Buday-Sántha, Attila: Környezetvédelem-környezetgazdálkodás : vitaanyag. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 161-163. (2010)

Buday-Sántha, Attila: Vidékfejlesztés : vitaanyag. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 163-166. (2010)

Bácsfainé Hévizi, Józsa: A nyelvtörvények és nyelvhasználat tisztázatlan kérdései a XIX. századi Magyarországon : asszimiláltunk, vagy segítettük a kulturális önállósodást? In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 29-37. (2010)

Csüllög, Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében a 10-19. század között. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 29-37. (2010)

Csüllög, Gábor: A Kárpát-medencei államtér problémái Trianon után. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 56-61. (2010)

Czagány, László: A kis- és középvállalkozások finanszírozásának aktuális kérdései az Európai Unióban. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 14-21. (2010)

Dienes, Tamás: Regionális hulladékszállítás Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 148-160. (2010)

Dusek, Tamás: Beszámoló "A Területi Statisztika fél évszázada" című műhelybeszélgetésről. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 176-177. (2010)

Dusek, Tamás: Beszámoló a „Térparaméteres elemzési eszközök" című vitaülésről. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 174-175. (2010)

Faragó, László: Településfejlesztés : vitaanyag. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 166-168. (2010)

Fábián, Attila: Kultúraalapú városfejlesztés, kreatív városok. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 90-99. (2010)

Gulyás, László: Beszámoló : II. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában : tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak és regionalistáknak : 2010. március 5. Szeged, Móra Ferenc Múzeum. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. p. 173. (2010)

Gulyás, László: Beszámoló : III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl : tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak és regionalistáknak : 2010. június 11. Szeged, Móra Ferenc Múzeum. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. p. 174. (2010)

Gulyás, László: Beszámoló az V. Európai Kihívások Nemzetközi Tudományos Konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. p. 175. (2010)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. p. 5. (2010)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. p. 5. (2010)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. p. 5. (2010)

Gulyás, László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási térfelosztás Közép-Európában : 2. rész: Délszláv tanulságok. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 108-116. (2010)

Gulyás, László: Trianon hatása a Kárpát-medence régióinak fejlődésére. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 140-147. (2010)

Gulyás, László: A délvidéki régióközpontok - Arad, Temesvár és Szeged - ipara a dualista korszakban. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 38-45. (2010)

Győri, Ferenc: Határtalan határok Jubileumi Tudományos Nemzetközi Konferencia, Dobogókő : 2008. október 26-27. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 171-174. (2010)

Gál, József: Helyi tömegközlekedés vizsgálata egy közép-kelet-európai vidéki városban. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 100-107. (2010)

Gál, Zoltán: A helyi bankok aranykora: bankközpontok a Bánságban a 20. század közepén. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 117-133. (2010)

Hajdú, Zoltán: A Bánság térfejlődésének közigazgatás-történeti csomópontjai 1918-ig. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 7-16. (2010)

Hajdú, Zoltán: Trianon és a magyar földrajztudomány. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 20-33. (2010)

Horváth, Gyula: A paradigmaváltás szükségessége a magyar területpolitikában : vitaanyag. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 168-171. (2010)

Kaposi, Zoltán: A felvidéki gazdaság felzárkózási esélyei a vámunió korában : 1850-1914. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 7-15. (2010)

Kaposi, Zoltán: A trianoni békeszerződés hosszú távú gazdasági következményei. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 44-55. (2010)

Kaposi, Zoltán and Gulyás, László: Gazdaságtörténet Széchenyitől a Széchenyi tervig. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 170-173. (2010)

Keczer, Gabriella: Beszámoló a Régiótörténeti Kutatások Albizottság megalakulásáról. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 174-175. (2010)

Keczer, Gabriella: Beszámoló az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 175-176. (2010)

Keczer, Gabriella: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. p. 5. (2010)

Keczer, Gabriella: A jegyzett társaságok (felügyelő) testületére vonatkozó EU-alapelvek Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 38-43. (2010)

Keczer, Gabriella and Czagány, László: A romániai Bánság fejlettsége a Dél-Alfölddel történő összevetésben. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 134-138. (2010)

Kincses, Áron: Román állampolgárok Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 148-159. (2010)

Komarek, Levente: Az ipari parkok jellemző vonásai a Nyugat/Vest romániai régióban. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 139-147. (2010)

Kránicz, Judit: Zalaegerszeg és testvérvárosai. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 160-170. (2010)

Kugler, József: Bognár Zalán (szerk.): Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot"-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955. Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2009. 526 p. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 176-178. (2010)

Kugler, József: Kupa László (szerk.): Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában - a múltban és a jelenben. Tanulmányok. PTE és a Bookmaster Kft. közös kiadása, Pécs, 2009. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 174-177. (2010)

Kugler, József: Miért fáj nekünk, magyaroknak már közel egy évszázad óta Trianon? In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 133-139. (2010)

Kókai, Sándor: A Bánság etnikai-kulturális közösségei a XX. század elején. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 16-28. (2010)

Kókai, Sándor: A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző szemléletek tükrében. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 17-28. (2010)

Kókai, Sándor: Trianon néhány társadalmi-gazdasági hatása a Bánságban. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 62-68. (2010)

L. Rédei, Mária: A migráció gazdaságtana. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 44-52. (2010)

Lux, Gábor: Periférikus fejlődés, szerkezetátalakítási törekvések : Baranya megye és az államszocialista iparpolitika. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 161-169. (2010)

Lőrinczné Bencze, Edit: Az Európai Unió további bővülése : a jugoszláv utódállamok. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 152-160. (2010)

Lőrinczné Bencze, Edit: Trianon és Magyarország déli határrégiói. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 69-76. (2010)

Majdán, János: A vasutak kiépülése a Bánságban. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 46-53. (2010)

Marjanucz, László: A bánsági német bevándorlás okai. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 54-62. (2010)

Miklós, Péter: Újszentiván lakosságának etnikai és felekezeti viszonyainak változásai. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 63-69. (2010)

Miszlay, Zsolt: Kárpátalja vasúthálózatának alakulása az 1939-es területvisszacsatolás következtében. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 90-97. (2010)

Molnár, Ernő: Románia rendszerváltás utáni ipari szerkezetváltásának globális és regionális aspektusai. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 123-131. (2010)

Mérei, András: A németek tájformáló szerepének néhány aspektusa a Bánságban. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 70-79. (2010)

Móricz, Ádám: Boros Lajos - Garamhegyi Ábel: Bevezetés a településmarketingbe Egyetemi jegyzet. JATEPress, Szeged. 2009. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 180-181. (2010)

Nagy, Frigyes: Régió és világpiac az élelmiszergazdaságban. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 117-120. (2010)

Nagy, Miklós Mihály: Egy elmulasztott történelmi lehetőség : az osztrák-magyar gyarmatosítás. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 46-57. (2010)

Nagy, Miklós Mihály: Trianon földrajzi előzménye : az első világháború geostratégiai (katonaföldrajzi) viszonyrendszere. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 34-43. (2010)

Nagy, Miklós Mihály: Tudománytörténeti széljegyzet új történeti földrajzi monográfiánkhoz : Kókai Sándor: A Bánság történeti földrajza (1718-1918), A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete 2010), 421 p. + 16 t. + 1 CD-ROM. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 177-188. (2010)

Németh, Ádám: M. Császár Zs. (szerk.): Magyarország és a Balkán. Balkán füzetek - Különszám I-II. PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja. Pécs, 2009. 313 p. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 178-180. (2010)

Pap, József: Kísérlet a magyarországi választókerületek huszadik század eleji etnikai karakterének meghatározására. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 38-45. (2010)

Pap, Tibor: Szerb próbálkozás a Bánság kikerekítésére : egy, az 1860-as évekből való etnikai alapú területkikülönítési terv társadalomelméleti vonatkozásai. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 80-90. (2010)

Polgár, Tamás: A lengyel-szovjet-orosz háború és a revízió 1920. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 77-85. (2010)

Pál, Ágnes: A Bánság földrajzos szemmel. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 91-97. (2010)

Pál, Ágnes: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. A Kárpát-medence régiói 9. Dialóg Campus Kiadó. Pécs-Budapest, 2009. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 181-182. (2010)

Pálné Kovács, Ilona: A regionális fejlesztéspolitika és a területi irányítás. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 171-172. (2010)

Reményi, Péter: A jugoszláv városhálózat rang-nagyság eloszlásának változásai. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 144-151. (2010)

Sarnyai, Csaba Máté: Az impériumváltás hatása a felekezeti viszonyok alakulására a szerbiai Bánságban. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 98-106. (2010)

Sarnyai, Csaba Máté: A jogi személyiség kérdése az erdélyi római katolikus státust illetően az 1932-es emlékirat tükrében. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 58-66. (2010)

Sipos, Anna Magdolna: A magyar tudományos gyűjtemények trianoni veszteségei. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 86-97. (2010)

Suba, János: A Habsburg Birodalom térképei a Bánságról : XVIII-XX. sz. In: Közép-európai közlemények, (3) 2. pp. 107-116. (2010)

Suba, János: A trianoni magyar-csehszlovák határmegállapítás egyik mozzanata : a politikai határbejárás 1921-1923. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 80-89. (2010)

Suba, János: A trianoni északi határszakasz redemarkálása az 1947. évi párizsi békeszerződés szerint. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 98-108. (2010)

Suti, Zoltán: Botos Katalin (szerk.)-Kiss Gábor Dávid (szerk.)-Nagy Sándor (szerk.): Idősödés és globalizáció: Nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanság. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 179-180. (2010)

Szabó, Attila: A trianoni Magyarország törvényhatósági jogú városainak és megyeszékhelyeinek oktatási intézmény ellátottsága. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 106-114. (2010)

Szabó, Ingrid: Munkaerő-piaci folyamatok a szlovák-magyar határ mentén. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 115-122. (2010)

Szávai, Ferenc: Trianon és a nemzetközi jog. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 7-19. (2010)

Szávai, Ferenc: Vitás és vitatott gazdasági kérdések az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 63-75. (2010)

Székely, Andrea: Az eurorégiók szerepe a határok lebomlásában. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 132-143. (2010)

Székely, Csaba: A versenyképesség növelésének lehetőségei a magyarországi vállalkozásoknál. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 53-62. (2010)

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt: A magyarországi idegenforgalmi régiók fejlettségének, versenyképességének és leterheltségének vizsgálata. In: Közép-európai közlemények, (3) 1. pp. 121-132. (2010)

Vizi, László Tamás: Ki legyen az aláíró? : vita a minisztertanácsban a trianoni békediktátum aláíróinak személyéről. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. pp. 109-132. (2010)

Vizi, László Tamás: A trianoni diktátum aláírója : a miniszter Benárd Ágoston. In: Közép-európai közlemények, (3) 3. pp. 67-79. (2010)

Zombori, István: Miklós Péter (szerk.): A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó kora és munkássága. Szeged, 2008. Belvedere Méridionale, 255 o. In: Közép-európai közlemények, (3) 4. p. 181. (2010)

This list was generated on 2020. október 1. 15:30:20 CEST.