Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2012
Number of items: 64.

2012

A Dráva-medence kutatása a horvát-magyar határ két oldalán IPA finanszírozásban. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. p. 199. (2012)

Bali, Lóránt and Hegedűsné Baranyai, Nóra: A harkányi folyamat, avagy a horvát-magyar határon átnyúló tervezés hajnala. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 70-76. (2012)

Balizs, Dániel and Bajmócy, Péter: A magyarországi és erdélyi városok etnikai homogenizációjának néhány aspektusa a 20. században. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 127-136. (2012)

Bretter, Zoltán: Átmeneti Románia : a román rendszerváltás történelmi, kulturális háttere. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 33-45. (2012)

Csehné Papp, Imola: A hazai felsőoktatásban részt vevő határon túli magyar hallgatók munkaerőpiaci elképzelései. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 188-197. (2012)

Csonka, Arnold: Strukturális folyamatok a vágósertés-piacon az EU-csatlakozás után. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 115-122. (2012)

Csüllög, Gábor: A Közép-Európai Duna-völgy történeti földrajzi jellemzői. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 137-146. (2012)

Csüllög, Gábor: Áramlási terek és államhatárok Közép-Európában : Magyarország történeti térhelyzetének áttekintése. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 7-14. (2012)

Csüllög, Gábor and Gulyás, László: A Román állam területi kialakulásának története I. : középkortól a román királyság kikiálltásáig (1881). In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 113-126. (2012)

Dajnoki, Krisztina: Esélyegyenlőség és diszkrimináció - fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek a munka világában. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 145-156. (2012)

Döbör, András: A Jelenkor a nemzeti identitás és a polgári átalakulás szolgálatában az 1830-as években. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 169-177. (2012)

Frisnyák, Sándor: Adalékok a Gömöri-medence történeti földrajzához. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 100-114. (2012)

Gulyás, László: Beszámoló Az 1944-45-ös délvidéki magyar tragédia a magyar-szerb történelmi kapcsolatok tükrében tudományos konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. p. 199. (2012)

Gulyás, László: Beszámoló a IV. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában tudományos konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. p. 198. (2012)

Gulyás, László: Egy régió kettészakítása : a Bánság kérdése a versailles-i békekonferencián. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 88-99. (2012)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. p. 5. (2012)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. p. 5. (2012)

Gulyás, László: Szerb etnoregionalista törekvések 1848-1849. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 55-64. (2012)

Horeczki, Réka: Gulyás László: Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac témaköreiből 1998-2008. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 200-204. (2012)

Imre, Gabriella: A magyar tőkebefektetések szerepe Kárpátalja gazdaságában. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 147-164. (2012)

Jakus, János: Titkos háború a déli államhatár mentén az '50-es évek elején. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 42-54. (2012)

Juhász, Csilla and Vántus, András: Humánerőforrások elvárás vizsgálata különböző ágazatokban. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 225-240. (2012)

Juhász, Krisztina: Románia, mint befektetési célterület. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 63-74. (2012)

Kaposi, Zoltán: Az agrárkonjunktúra hatása a nagykanizsai uradalom erdőgazdálkodására : 1850-1914. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 178-187. (2012)

Kaposi, Zoltán: Kihívások és modellértékű válaszok : a dél-dunántúli városok átalakulása a 19. században. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 186-198. (2012)

Kaposi, Zoltán: A herceg Batthyány-Strattmann hitbizomány gazdasági változásai a 20. század első felében. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 191-208. (2012)

Keczer, Gabriella: Beszámoló a II. Vezetéstudományi Konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. p. 263. (2012)

Keczer, Gabriella: A felsőoktatás finanszírozása a közép-európai államokban. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 75-94. (2012)

Keczer, Gabriella: A felsőoktatási intézmények szerepvállalása a régió- és városfejlődésben. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 136-144. (2012)

Kis, Krisztián and Nagy, Sándor: A LEADER-megközelítés alkalmazásának tapasztalatai az eredményesség, hatékonyság és fenntarthatóság szemszögéből. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 159-168. (2012)

Kugler, József: Bárdi Nándor-Tóth Ágnes szerk. (2011): Asszimiláció, integráció, szegregáció - Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Tér és terep, az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyve 8. Argumentum Kiadó, Budapest. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 241-244. (2012)

Kugler, József: A békés-csanádi szlovák parasztcsaládok csehszlovákiai letelepítése a lakosságcsere keretében : 1945-1948. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 16-28. (2012)

Kókai, Sándor: Adalékok a bánsági magyar nyelvű elemi oktatás történetéhez : 1718-2010. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 28-41. (2012)

Kókai, Sándor: A Román-Bánság demográfiai és etnikai viszonyainak változása : 1910-2002. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 15-32. (2012)

Lőrinczné Bencze, Edit: Az uniós csatlakozás támogatottságának változásai Horvátországban. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 56-69. (2012)

Lőrinczné Bencze, Edit: Gazdaság és regionalitás: Horvátország. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 65-74. (2012)

Martyin, Zita and Boros, Lajos: A turizmus szerepe Mórahalom fejlődésében. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 145-158. (2012)

Miklósné Zakar, Andrea: Konvergáló Erdély-percepciók : interetnikus értelmiségi párbeszéd a térség kontextusában. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 47-61. (2012)

Molnár, Gábor: Regionális mintázatok a preszókratikus filozófiában. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 102-115. (2012)

Nagy, Lilla: Nyilvános diplomácia Közép-Kelet Európában. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 177-190. (2012)

Nagy, Miklós Mihály: Balkán-kép vagy a Balkán képei? : a Balkán-félsziget a magyar katonai utazási irodalomban. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 15-27. (2012)

Nagy, Miklós Mihály: Pap Norbert: (2010): Magyarország a Balkán és a Mediterráneum vonzásában. Magyarország dél-európai kapcsolatainak politikai- és gazdaságföldrajzi értékelése. Publikon Kiadó. Pécs. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 251-262. (2012)

Nagy, Sándor: Az Európai Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének kohéziós politikai vetülete. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 127-135. (2012)

Németh, Ádám: "Ország az államban". Latgale történeti földrajza és nemzetiségi összetételének átalakulása a XX. században. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 116-126. (2012)

Pintér, Ákos: Lengyelország légi személyközlekedésének közelmúltbeli dinamikus növekedése, a lengyel légi "boom" legfrissebb trendjei. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 130-137. (2012)

Polgár, Tamás: Kelet-Galícia 1918-1919 : egy Nyugat-Ukrán állam önállóságának létjogosultságáról. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 165-173. (2012)

Schlett, András: Zöld forradalom a szürke zónában : a taylorista mezőgazdaság útvesztői Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 209-223. (2012)

Sipos, Tamás: Az atomerőmű-bővítés térségfejlesztésre gyakorolt hatása. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 123-129. (2012)

Soós, Edit: Az EGTC alapítás kihívásai a hármashatár térségében : a Banat-Triplex Confinium EGTC. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 77-87. (2012)

Suba, János: A Román királyság Nyugati erődrendszere : történeti-földrajzi vázlat. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 5-14. (2012)

Szabó, Pál and Farkas, Máté: A fejlettség különböző felfogásai és mérései Európában és Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 86-101. (2012)

Szilágyi, István: Katalán tanulságok a Kárpát-medence számára. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 75-85. (2012)

Székely, Andrea: Rechnitzer János-Smahó Melinda: (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 245-249. (2012)

Székely, Csaba: A magyar agrárágazat a rendszerváltás után. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 174-185. (2012)

Szűts, Zoltán: Ujváry Gábor (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Ráció Kiadó. Budapest. 2011. illetve Ujváry Gábor (szerk.): Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Ráció Kiadó. Budapest. 2011. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 204-207. (2012)

Takács, Gyula: Krasznojarszk, 1919. augusztus 1-2. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 165-175. (2012)

Takács, Gyula: A Vörös Őrség. In: Közép-európai közlemények, (5) 1. pp. 157-464. (2012)

Turcsányi, Katalin: Turisztikai mikro- és kisvállalkozások a magyarországi régiókban. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 138-144. (2012)

Tóth, Andrej: A magyar nemzeti kisebbség helyzetének néhány aspektusa az első Csehszlovák Köztársaságban : 1918-1938. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 7-15. (2012)

Varga, Anita: Centrumok és perifériák : Dunaújváros kulturális intézményrendszerének helye a megyei jogú városok között. In: Közép-európai közlemények, (5) 3-4. pp. 95-111. (2012)

Vizi, László Tamás: A Magyar Távirati Iroda közleménye Benárd Ágoston nyugalmazott miniszter népbírósági ítéletéről : 1948. október 7. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 42-55. (2012)

Weber, Erika: Szerk.: Mezei Cecília és Bakucz Márta Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés. Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 200-204. (2012)

Zachar, Péter Krisztián: Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra : 1918-1938. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 29-41. (2012)

Zemniczky, Nándor: M. Császár Zsuzsa: Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon. In: Közép-európai közlemények, (5) 2. pp. 208-210. (2012)

This list was generated on 2020. október 1. 15:12:03 CEST.