Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2016
Number of items: 78.

2016

Anka, László: Apponyi Albert jubileumi születésnapjai a kultusz jegyében. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 9-18. (2016)

Apjok, Vivien: Miklós Péter: Az emlékezés világai. Szeged, Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2015, 224 old. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 229-231. (2016)

Babucs, Zoltán: Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 1941-1944 : Esemény-Elbeszélés-Utóélet : Osiris Kiadó, Budapest, 2015. 467. old. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 286-289. (2016)

Bagdi, Róbert: Településnevek Ung és Bereg vármegyében az I. világháborút megelőző két évtizedben. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 137-149. (2016)

Bajor, Tibor: Az I. világháborút lezáró békeszerződés máig tartó hatása a Kárpát-medence vasúthálózatára. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 65-71. (2016)

Bajor, Tibor: Kárpátalja logisztikai viszonyai. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 118-136. (2016)

Bajor, Tibor: Régiók nélküli regionalizmus Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 238-252. (2016)

Baranyai, Béla: Gondolatok a területi kohézióról a Kárpát-medencében a régiótörténeti kutatások szemszögéből. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 57-64. (2016)

Benke, Mariann and Mohácsi, Bernadett: Az emberi erőforrás értékelésének módszertani sajátosságai. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 95-106. (2016)

Dajnoki, Krisztina and Balázs-Földi, Emese: Diszkrimináció a munkaerőpiacon. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 150-165. (2016)

Debreceni, Péter: Gömbös Gyula 1934-es varsói látogatása a lengyel politikai sajtó és diplomáciai dokumentumok tükrében. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 35-51. (2016)

Debreceni, Péter: Kerepeszki Róbert: A „tépelődő gentleman" Darányi Kálmán (1886-1939) : Sziluett Korszerű Életrajzok : A Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat sorozata : Kronosz Kiadó - Magyar Történelmi Társulat : Pécs-Budapest, 2014. 163. old. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 268-271. (2016)

Domján, Dániel Ferenc: Horthy Miklósné: Napló, 1944—45 : Libri Kiadó, Budapest 2015., 213 oldal. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 265-267. (2016)

Domján, Dániel Ferenc: Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig : Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939-1941. Kairosz kiadó, Piliscsaba-Budapest, 2015. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 277-279. (2016)

Dövényi, Zoltán: Migránsok, menekülők, szerencsét próbálók és társaik. I. rész. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 58-66. (2016)

Fenyves, Veronika and Tarnóczi, Tibor and Bács, Zoltán: Az Észak-alföldi régió élelmiszerjellegű vegyes bolti kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásainak elemzése. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 166-184. (2016)

Gelencsér, József: Macskazene Ybl Miklós lakásánál. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 154-167. (2016)

Gergely, Éva: Karriervizsgálatok egyetemisták körében. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 134-145. (2016)

Gergely, Éva and Nagy, Richárd: Gazdasági szakos hallgatók tanulási motivációjának és személyes kompetenciáinak vizsgálata. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 114-122. (2016)

Gulyás, László: Adalékok a régiótörténeti kutatásokhoz 2. : Kárpátalja visszatérésének diplomáciai előkészítése, különös tekintettel Teleki Pál földrajzi/gazdasági érveire. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 210-219. (2016)

Gulyás, László: Beszámoló a IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 173-175. (2016)

Gulyás, László: Beszámoló a VIII. Régiótörténeti Kutatások konferenciáról : 2015. december 4. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 173-174. (2016)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 6-7. (2016)

Gulyás, László: Karrierutak, különös tekintettel a patchwork-re. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 146-153. (2016)

Gulyás, László and Csüllög, Gábor: A román állam területi kialakulásának története IV. Nagy-Románia születése 1918-1920. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 158-170. (2016)

György, Sándor: Berekméri Árpád Róbert: Lesz még kikelet! A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a második világháborúban (1940-1945) : Lector kiadó-EME, Marosvásárhely : 2015. 463 old. és 24 old. képmelléklet. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 253-260. (2016)

Győri, Ferenc and Pál, Ágnes: Az ipari termelés szerepének és területi szerkezetének változáas Magyarországon napjainkban. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 22-38. (2016)

Haffner, Tamás: A dél-dunántúli gázellátás története 1869-től napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 38-57. (2016)

Haffner, Tamás: A pécsi erőmű korszakváltásai - szénfelhasználástól a biomasszáig. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 49-56. (2016)

Halász, Imre: Elhaló aprófaluból dinamikusan fejlődő fürdőváros. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 33-50. (2016)

Hamerli, Petra: Kultúrdiplomáciai közeledés Magyarország és Olaszország között : 1926-1928. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 52-65. (2016)

Hartl, Mónika: A határon átnyúló turizmus fejlesztésének vizsgálata az Ister-Granum EGTC példáján. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 24-37. (2016)

Haág, Zalán István: Miklós Péter: „A nemzet érdekeit tartva szem előtt" : Mindszenty József koalíciós évekbeli tevékenységéről. Barankovics István Alapítvány-Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, Budapest, 2014. 110 old. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 171-172. (2016)

Joó, András: Helyzetmérlegelés és taktika a magyar háborús diplomáciában, 1942-1944. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 19-34. (2016)

Juhász, Csilla: Kommunikációs elvárások a szervezetben. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 124-133. (2016)

Kabai, Gergely and Szabó, Pál: A hazai fejlesztéspolitika és térszervezés kapcsolódásának változása az európai uniós csatlakozás tükrében. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 7-21. (2016)

Kaposi, Zoltán: Kaszópusztai vadászatok : 1912-1926. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 72-83. (2016)

Kaposi, Zoltán: Tudomány és gazdaság : Festetics Imre gróf birtokai és gazdálkodása a 19. század első harmadában. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 67-83. (2016)

Karcagi-Kováts, Andrea and Kovács, István and Dombi, Mihály and Kuti, István: A gazdasági válság lehetséges környezeti ajándékhatásai a visegrádi négyek országaiban. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 51-60. (2016)

Katona, Norbert: Mindenki másképp egyforma? : stratégiai fókuszpontok mintázata a piaci szerkezet tükrében. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 134-146. (2016)

Katona, Norbert: A méret a lényeg? : Stratégiai dimenziók vizsgálata a szervezet-, illetve piacszerkezet specifikus csoportosítás mentén. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 199-213. (2016)

Keczer, Gabriella: Felsőoktatás Kínában 2. : decentralizáció, piacosítás, privatizáció és nemzetközi nyitás. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 147-157. (2016)

Keczer, Gabriella: Felsőoktatás Kínában 3. : A mennyiség és a minőség ellentmondásai. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. 061-071. (2016)

Kiss, Anita: A vállalat értékét befolyásoló tényezők szerepének vizsgálata angolszász és kontinentális vonatkozásokban. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 107-116. (2016)

Koudela, Pál: A V4 országok regionális koherenciája az EU integráció kivándorlásra gyakorolt hatásának tükrében. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 7-23. (2016)

Kárász, Dávid Sándor: A magyar labdarúgás erőtere. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 123-133. (2016)

Láczay, Magdolna: A szakoktatás reformjának menedzsment szempontú megközelítése. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 72-81. (2016)

Lányi, Beatrix: A szabadalmak szerepe az innovatív startupok esetén. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 82-94. (2016)

Miklós, Péter: Orosz László: Tudomány és politika : Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban : Ráció Kiadó. Budapest, 2014. 468 oldal. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 280-281. (2016)

Miklós, Péter: A revíziós gondolat és a területgyarapodás a „Kecskeméti Lapok" hasábjain. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 166-172. (2016)

Murádin, János Kristóf: Együttélés vagy asszimiláció? : az Erdélyi Párt viszonya az etnikai kisebbségekkel Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 66-86. (2016)

Nagy, Miklós Mihály: Erdély és a Partium a magyar hadtörténelemben. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 98-113. (2016)

Nagy, Miklós Mihály: Kárpátalja a magyar hadtörténeti földrajzban. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 84-101. (2016)

Nagy, Miklós Mihály: A válságos évtizedek világa magyar katonaszemmel : a magyar tisztikar földrajzi képe a két világháború között. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 220-237. (2016)

Nagy, Sándor: Kerekes Sándor szerk.: Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek. Wolters Cluwer Kiadó, 2016, 283 old. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 242-246. (2016)

Nyári, Gábor: Az „Sz Programpont" : Teleki Pál egy kevésbé ismert reformtervezete. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 87-104. (2016)

Nyári, Gábor: Földesi Margit - Szerencsés Károly: Egy nemzet kétségek között : Adalékok Magyarország XX. századi történetéhez. Kairosz, Budapest 2015. 228. oldal. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 261-264. (2016)

Olasz, Lajos: Magyarország csatlakozása a háromhatalmi egyezményhez. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 105-124. (2016)

Orosz, László: Tudományos pálya - nemzetiszocialista háttérrel : Fritz Valjavec karrierépítésének politikai aspektusai. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 125-139. (2016)

Pierog, Anita: Civil szervezetek menedzsmentje - feladatvégrehajtás és státuszvizsgálatok. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 117-123. (2016)

Pénzes, János: Szabó Pál: Régió és térszerkezet az elmélettől a területpolitikáig. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 275 p. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 239-241. (2016)

Pócs, Nándor: Turbucz Dávid: Horthy-kultusz 1919-1944 : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Történettudományi Intézet, Budapest, 2016. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 282-285. (2016)

Rechnitzer, János: Fábián Attila, Pogátsa Zoltán (szerk.): Az európai kohéziós politika gazdaságtana. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2016, 272. old. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. p. 172. (2016)

Suba, János: Magyar Kir. Csendőrség és az országgyarapítások : 1939-1941. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 140-154. (2016)

Suba, János: A Magyar Királyi Honvédség Kárpátalján. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 102-117. (2016)

Suba, János: A történelmi magyar-román határszakasz felülvizsgálata 1941-ben. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 84-97. (2016)

Sztányi, Róbert: Munkaerőpiaci sajátosságok vizsgálata az építőiparban. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 185-198. (2016)

Szávai, Ferenc: Küzdelem az egységes közép-európai gazdaságért : Hantos Elemér : 1881-1942. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 173-190. (2016)

Székely, Andrea: Dusek Tamás, Kotosz Balázs: Területi statisztika. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2016 472 old. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 168-171. (2016)

Takács, Zsuzsanna Mária: A magyar tanítónők, valamint a pécsi tanítóképzés a századfordulótól a második világháborúig. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 214-222. (2016)

Uzzoli, Annamária and Tagai, Gergely and Király, Gábor and Czirfusz, Márton and Koós, Bálint: A klímaváltozás és a demográfiai folyamatok kapcsolata Magyarországon - járási szintű előrejelzések 2051-ig. In: Közép-európai közlemények, (9) 1. pp. 39-48. (2016)

Varga, József and Ary, Tamás: A TTIP lehetséges hatásai Magyarország gazdaságára. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 7-18. (2016)

Veres, Lajos: Az európai kohézió kihívásai. In: Közép-európai közlemények, (9) 2. pp. 19-32. (2016)

Vizi, László Tamás: A „kegyetlenül szomorú kötelesség" - A trianoni békediktátum becikkelyezése 1. : 1920. június - 1920. október. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 191-209. (2016)

Zachar, Péter Krisztián: Lőrinczné Bencze Edit: Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig. Budapest, Aposztróf Kiadó, 2015. 412. old. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 223-228. (2016)

Zachar, Péter Krisztián: Pascal Fontaine: Út Európa szívébe : a Kereszténydemokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlamentben 1953-2009. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2015. 838 oldal. In: Közép-európai közlemények, (9) 3. pp. 232-238. (2016)

Zeman, Ferenc: Miklós Péter: A „Kecskeméti lapok története (1868-1956) : Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. Szeged, 2016. 132 old. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 272-276. (2016)

Zeman, Ferenc: A hódmezővásárhelyi Turul Szövetség működése : 1925-1944. In: Közép-európai közlemények, (9) 4. pp. 155-165. (2016)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 17:28:56 CEST.