Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2017
Number of items: 60.

2017

Aubert, Antal and Horváth, Andrea and Jónás-Berki, Mónika and Szeidl, Klaudia: A Dél-Dunántúli régió turizmusa 1990-2015 között: leszakadás és differenciálódás = Tourism of the region Southern Transdanubia between 1990-2015: breakaway and differentiation. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 73-90. (2017)

Baranyi, Béla: A magyar regionális fejlődés sajátosságai a határkutatások szemszögéből = Characteristic features of Hungarian regional development from the aspects borders researches. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 9-21. (2017)

Bodnár, Károly and Makra, László and Bodnárné Skobrák, Erika: Új állattenyésztési ágazat Magyarországon : a tejhasznú bivaly. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 142-147. (2017)

Boros, Szilárd: Kína geopolitikai viszonyai a harmonikus világrend elmélet tükrében. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 148-158. (2017)

Chovan, Brigitta: A munkaerőpiac marketing alapú megközelítése = The marketing based approach to labour market. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 152-163. (2017)

Debreceni, Péter: "Lengyelország és Magyarország a nyugati civilizáció két bástyája” : Hóman Bálint lengyelországi látogatása (1935 ősz) = ”Poland and Hungary, two bastions of Western civilization" : Bálint Hóman's visit to Poland (fall of 1935). In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 32-43. (2017)

Fábián, Attila and Koloszár, László: Tudáshálózat, avagy a szürreális kooperáció lehetősége a felsőoktatásban. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 11-22. (2017)

G. Fekete, Éva: A társadalmi gazdaság posztszocialista sajátosságai Kelet-Közép-Európában. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 59-74. (2017)

Gulyás, László: Adalékok a versaillesi békerendszer történetéhez 1. : a Szerb Királyság Osztrák-Magyar Monarchiával szembeni hadicéljai 1914-1917 = Some details of Versailles peace system 1. : the war objectives of Serbian Kingdom over against the Austro-Hungarian Monarchy 1914-1917. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 187-196. (2017)

Gulyás, László: Beszámoló a IX. Régiótörténeti Kutatások konferenciáról : 2016. december 9. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 200-201. (2017)

Gulyás, László: Főszerkesztői előszó a X. évfolyam első számához. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 7-8. (2017)

Gulyás, László: A rendszer változik a módszer marad? A közigazgatási térfelosztás és a nemzeti kérdés kapcsolatának összehasonlító elemzése. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 36-58. (2017)

Gulyás, László and Szónokyné Ancsin, Gabriella: A 75 éves Pál Ágnes köszöntése. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. p. 7. (2017)

Gulyás, László and Turcsányi, Enikő: A humán erőforrás mendzsment funkciók fejlődése 1. rész: A "társadalmi reformerek” szakaszának és a "szociálpolitikai koncepció” szakaszának jellemzői = Development of function of human resource management. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 195-205. (2017)

Gyarmati, Enikő: A föderalizmus pozíciói a Nagy Háború korában : Friedrich Naumann „Középeurópá”-ja száz év távlatából. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 115-128. (2017)

Gyurcsik, Petronella: Az Uniós finanszírozási források és a Kkv-szektor teljesítménymutatóinak összefüggései. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 60-67. (2017)

Gál, Zoltán: A magyar bankrendszer fejlődésének két évszázada: helyi bankoktól a globálisan függő bankrendszerig. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 23-35. (2017)

Haffner, Tamás: A megújuló energiaforrások alkalmazása a villamosenergia és hőtermelésre I. Napenergia, szélenergia, vízenergia. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 99-114. (2017)

Haffner, Tamás: A megújuló energiaforrások alkalmazása a villamosenergia- és hőtermelésre II. : geotermikus energia és biomassza = Application of renewable energy sources to power and heat generation II. : geothermal energy and biomass. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 44-59. (2017)

Haffner, Tamás and Kiss, Alexandra: Beszámoló a III. Fiatalok Európában konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 196-197. (2017)

Hamerli, Petra: A két világháború közötti magyar–olasz kapcsolatok vázlata = The aspects of the Hungarian-Italian relations in the interwar period. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 44-64. (2017)

Hegedűsné Baranyai, Nóra and Bali, Lóránt and Szabó, Péter: Magyar népesség, magyar identitás az Őrvidéken Ausztriában, egy kérdőíves felmérés tapasztalatai = Hungarian minority, Hungarian identity in Burgenland, Austria, experience a questionnaire survey. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 107-119. (2017)

Hidvéghi, Balázs: Geopolitikai változások a Balkánon. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 191-199. (2017)

Horváthné Kovács, Bernadett and Barna, Róbert and Titov, Alexander and Nagy, Mónika Zita: A Humán Tőke Indexe a Dél-Dunántúli régióban = Human Capital Index in the South Transdanubian region. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 55-72. (2017)

Joó, András: A magyar sajtófőnök "tudtával és segítségével”: Háborús portrévázlat kérdőjelekkel – Ullein-Reviczky Antal (1942-1944) = "With the knowledge and help" of the Hungarian press chief: a wartime portrait with question marks - Antal Ullein-Reviczky (1942-1944). In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 65-82. (2017)

Juhász, Csilla: Z generációs hallgatók felsőoktatási motivációjának vizsgálata. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 131-141. (2017)

Kaposi, Zoltán: Pécs gazdasági helyzete a 19. század közepén. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 7-22. (2017)

Koltai, Zoltán: A települési vonzerők magyarországi megítélése = Assessment of the attractions of the residential place in Hungary. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 91-106. (2017)

Kotsis, Ágnes: Diplomával a munka világában – a túlképzettség okai = Graduated workers - reasons for overducation. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 164-182. (2017)

Kovács, Áron: Közlekedésfejlesztés geopolitikai szemszögei két szomszédos ország példáján. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 159-168. (2017)

Kuzma, Dóra: Adásvételi szerződések a 16. század első felében Besztercebánya szabad királyi bányavárosban. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 23-32. (2017)

Köpfler, Balázs: Friedrich István szerepe Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának létrejöttében és felbomlásában = Stephen Friedrich role in the creation and dissolution of Christian National United Party. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 83-101. (2017)

Lazányi, Kornélia: A bizalom és a társaság kapcsolata és annak hatása a döntéshozatalra. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 120-130. (2017)

Lovas, Dóra: Energiaadó az Európai Unióban - energiaadózás és az Európa 2020 stratégia összefüggései. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 68-76. (2017)

Lányi, Beatrix: A startup vállalkozók személyiségjellemzőinek hatása az innovatív piaci jelenlétre - különös tekintettel az egészségügyi és orvosi biotechnológiai ágazatra. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 77-90. (2017)

Lőrinczné Bencze, Edit: Politikai stratégiák, avagy a horvát választási rendszer változásai. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 75-85. (2017)

Majoros, István: Párizs és Varsó, 1918 - 1922 = Paris and Warsaw 1918 - 1922. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 174-186. (2017)

Miklós, Péter: Roma fiatalok a munkaerőpiac kapujában = Young Romanies at the gate of labour market. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 183-194. (2017)

Nagy, Henrietta and Káposzta, József: A magyarországi régiók humán erőforrás potenciáljának vizsgálata az Európa 2020 stratégia tükrében. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 86-98. (2017)

Nagy, Miklós Mihály: Az Osztrák–Magyar Monarchia politikai földrajzi helyzete a Nagy Háború előestéjén. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 140-154. (2017)

Nagy, Miklós Mihály: Clausewitz és az Első Világháború = Clausewitz and the Great War. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 152-173. (2017)

Olasz, Lajos: Az 1941. júniusi magyar hadba lépés nemzetközi vonatkozásai = International aspects of Hungary entering the War in June, 1941. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 9-31. (2017)

Orosz, László: "a birodalmi német gyermekeket […] Magyarország régi becses kultúrájában jártassá teszik” : a budapesti Németbirodalmi Iskola, 1908–1944 = “Teach the children of the German Empire […] about Hungary's old and distinguished culture" : The Budapest school of the German Empire, 1908–1944. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 120-135. (2017)

Orosz, László: A kollektív bűnösség jegyében : Magyarország és a „németkérdés” – hetven évvel ezelőtt. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 129-139. (2017)

Palotai, Jenő and Jarjabka, Ákos: Migrációs attitűdök a magyar ki- és bevándorlási tendenciák tükrében. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 169-181. (2017)

Pencz, Helga and Szalai, Gergely: Kína bankrendszerének fejlődése és reformjai, jelenlegi helyzete. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 101-110. (2017)

Rechnitzer, János: Bevezetés, avagy a megmozdult harmadik generáció. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 9-10. (2017)

Suba, János: Határvadászok I.- A M. kir. Honvédség határszolgálata : 1938-39 = Border guards; the border service of the I. - M. Royal Army, 1938-39. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 102-119. (2017)

Suba, János: A csehszlovák erődrendszer magyar határmenti szakasza. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 168-177. (2017)

Szabó, Pál: Fejlettségi mutatók értékelésének változása Európában egy adatbázis alapján = Changing evaluation of development indicators in Europe in the case of a specific database. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 22-37. (2017)

Szamek, Gabriella: Az EU klímavédelmi törekvései, különös tekintettel az Európa 2020 stratégiára és Párizsra. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 182-195. (2017)

Szilágyi, Dániel: A Horizont 2020 program és az inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak létrehozásának kihívásai. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 111-119. (2017)

Szilágyi, Győző Attila: A különböző lakóhelyi szegregáció típusok kialakulásának hálózati modellezése = Network modelling of the formation of the different residential segregation types. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 38-54. (2017)

Szávai, Ferenc: A Horthy-korszak jóléti állama, eredményei a gazdasági modernizáció tükrében = The welfare state of the Horthy era, its achievements in light of the economic modernization. In: Közép-európai közlemények, (10) 4. pp. 136-151. (2017)

Tóth, Zsuzsanna: A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve – gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából = The last 25 years of Hungarian economic policy - an outline of economic history with a view to convergence. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 120-137. (2017)

Varga, Beáta: "Két Ukrajna”? : Ukrajna megosztottságának történeti gyökerei. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 155-167. (2017)

Varga, József: A Chiemgauer, mint sikeres helyi pénz működése. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 91-100. (2017)

Varga, József and Sipiczki, Zoltán: A hazai mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodása, a belső felhalmozás, a hitelezés és a támogatási csatorna tükrében 2005 és 2014 között = The management of Hungarian agricultural enterprises in the light of the internal capital formation and the lending and state aid channels between 2005 and 2014. In: Közép-európai közlemények, (10) 3. pp. 138-151. (2017)

Veres, Lajos: A telephelyválasztás aktuális kérdései. In: Közép-európai közlemények, (10) 2. pp. 33-43. (2017)

Zachar, Péter Krisztián: Úton a rendszerváltoztatás felé : A gazdasági kamarák narratívái az államszocializmus utolsó éveiben. In: Közép-európai közlemények, (10) 1. pp. 178-190. (2017)

This list was generated on 2020. október 1. 11:55:05 CEST.