Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1999
Number of items: 17.

1999

A kötetben gyakrabban használt rövidítések. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 13-14. (1999)

Homonnai Sarolta: Egy angol követ a 14. századi Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 17-27. (1999)

Hunyadi Zsolt: A johanniták a középkori Magyarországon : az első évtizedek. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 29-37. (1999)

Kis Péter: Megjegyzések a királyi szolgáltatónépi szervezet 13-14. századi történetéhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 39-47. (1999)

Kiss Gergely: A pécsváradi bencés kolostor birtokainak és egyházjogi kiváltságainak biztosítása a 12-13. században. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 49-64. (1999)

Kurecskó Mihály: A nyitrai káptalan kétes hitelű oklevele. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 75-84. (1999)

Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent külső hiteleshelyi tevékenységének főbb jellemzői 1526-ig. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 65-73. (1999)

Makk Ferenc: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 7-9. (1999)

Piti Ferenc: Sir Urre : egy magyar lovag Arthur király udvarában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 85-90. (1999)

Polgár Szabolcs: Kötöny, kun fejedelem. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 91-102. (1999)

Regényi Kund: Az eperjesi Szentháromság karmelita konvent története. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 103-113. (1999)

Szabados György: Imre, Bulgária királya. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 115-120. (1999)

Szántó Richárd: Szerkezeti különbségek a nyugati hűbéri és a magyarországi rokoni-nemzetségi társadalomszerveződés között. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 121-128. (1999)

Thoroczkay Gábor: Az első magyarországi érsekek kérdéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 129-142. (1999)

Tóth Ildikó: Károly Róbert első országbírója : adalékok Csák János országbírói működéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 143-150. (1999)

Tóth Sándor László: Köszöntő. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 11-12. (1999)

Weisz Boglárka: Zsidó kamaraispánok az Árpád-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (1). pp. 151-161. (1999)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:26:02 CEST.