Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2001
Number of items: 14.

2001

Balogh László: A mongol támadások a Volga-vidéki népek ellen, 1222-1236. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 7-19. (2001)

Bartkó János: Egy 13. századi francia prédikációgyűjtemény : Hugues de Saint-Cher : Sermones dominicales. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 21-28. (2001)

Csige Mónika: Baksa nembeli László birtokai. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 29-38. (2001)

Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan hiteles helyi levéltára a középkorban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 39-53. (2001)

Gálffy László: Egy átkelőhely a Loire-on a 13. században : Les Ponts de Cé. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 55-66. (2001)

Kristó Gyula: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 5-6. (2001)

Nyulassy Ágnes: Adalék a Santiago de Compostelában járt magyarországi zarándokok történetékez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 85-94. (2001)

Nótári Tamás: Megjegyzések a Conversio Bagoariorum et Carantanorum avar vonatkozású fejezeteihez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 67-84. (2001)

Parlagi Márton: A bácsi káptalan hiteles helyi tevékenysége a 14. század első felében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 95-112. (2001)

Szarka József: Néhány megjegyzés a temetési menetben vezetett egyházra hagyott lovakról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 113-123. (2001)

Vajda Tamás: Adatok a Dráva menti középkori fokgazdálkodásról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 125-137. (2001)

Varga Tibor Róbert: Adatok Szécsényi Tamás vajdai széken kívüli igazságszolgáltató tevékenységéhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 139-149. (2001)

Vázsonyi Ottó: Hasonlóságok és különbözőségek a 10-14. századi nyugat-európai és a magyar kivégzési szokások közt. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 151-168. (2001)

Weisz Boglárka: A vásár és a vám Árpád-kori törvényeinkben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (2). pp. 169-182. (2001)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:36:30 CEST.