Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2005
Number of items: 16.

2005

Fedeles Tamás: Pécsi kanonokok uralkodói szolgálatban a késő középkorban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 7-24. (2005)

Gálffy László: Módszertani megjegyzések a középkori francia város topográfiai vizsgálatához a 13. századi Angers kapcsán. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 25-34. (2005)

Horogszegi Zoltán: Zsigmond lengyel herceg utazásai Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 35-44. (2005)

Hunyadi Zsolt: Prediálisok, haszonbérlők : johannita birtokgazdálkodás a 13-14. században. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 45-56. (2005)

Kiss Gergely: "... iurisdictionem ... in abbatiis et praeposituris regalibus, ecclesiae Strigoniensi per Ungariam ubicunque subiectis ..." : a királyi egyházak helye a középkori magyar egyházi hierarchiában - eredmények és kutatási lehetőségek. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 57-69. (2005)

Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi kiküldöttei. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 71-80. (2005)

Makk Ferenc: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 5-6. (2005)

Marton Szabolcs: Középkori szeszesitalaink színei : vörös- és fehérborok, világos és barna sörök. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 81-97. (2005)

Nótári Tamás: Adalékok Virgil apát és püspök bajorországi működéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 99-122. (2005)

Rábai Krisztina: Morbus Gallicus : az eredet és terjedés problematikája. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 123-133. (2005)

Szeberényi Gábor: A 13. századi horvát társadalom szerkezetének néhány aspektusa a Vinodolski zakon tükrében : gradokmetek és várjobbágyok a Drávántúlon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 143-167. (2005)

Szántó Richárd: Az 1315-17. évi európai éhínség. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 135-142. (2005)

Teiszler Éva: A Felső Részek főkapitányságáról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 169-183. (2005)

Tóth Ildikó: Adalékok Köcski Sándor országbírói működéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 185-192. (2005)

Vajda Tamás: Okleveles adatok Árpád-kori vízimalmainkról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 193-220. (2005)

Weisz Boglárka: Közlekedési vámtarifák az Árpád-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (4). pp. 221-239. (2005)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:47:09 CEST.