Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2007
Number of items: 23.

2007

Balogh László: 917. évi anchialosi csata és a magyarság. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 8-21. (2007)

Halmágyi Miklós: Merseburgi Thietmar felfogása saját népéről és Európa más népeiről. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 23-31. (2007)

Horogszegi Zoltán: Egy számadáskönyv kultúrtörténeti vonatkozásai. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 33-40. (2007)

Juhász Ágnes: A raguzai tisztségviselők а XIV. század közepén. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 41-53. (2007)

Kiss Gergely: A székesfehérvári prépostság középkori kiváltságai egy XVIII. századi "vitairatban". In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 55-64. (2007)

Konstantinov Konstantin: Mindennapi élet a VIII-XI. századi Pliskában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 65-69. (2007)

Kovács Szilvia: A kínai hercegnők a nomád ordukban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 71-81. (2007)

Kulcsár Beáta: Holub József és a középkori végrendelkezési jog. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 83-92. (2007)

Makk Ferenc: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). p. 5. (2007)

Marton Szabolcs: Királyok mérgezési esetei a középkori Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 93-104. (2007)

Nagy Katalin: A segédnépek szerepe az avar hadseregben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 105-117. (2007)

Nótári Tamás: A iurisprudentia helye Enea Silvio Piccolomini munkásságában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 119-127. (2007)

Piti Ferenc: Új elemek a központi oklevélkiadásban az 1342. évi királyváltás után. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 129-132. (2007)

Rábai Krisztina: Jagelló Zsigmond herceg számadásainak orvostörténeti tanulságai. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 133-140. (2007)

Révész Éva: A keleti keresztény temetkezési rítus X. századi sírleleteinkben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 141-150. (2007)

Szabados György: "Árpád-házi" "szent" királyunk, Aba Sámuel. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 151-158. (2007)

Szeberényi Gábor: A Pacta Conventa és a középkori horvát nemesi társadalom : historiográfiai áttekintés. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 165-179. (2007)

Szántó Richárd: Környezeti változások Európában a 14. század első évtizedeiben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 159-164. (2007)

Tamási-Tóth Zsuzsa: Nők a soproni bírósági könyvben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 181-189. (2007)

Teiszler Éva: Adattár a Károly Róbert korban alapított felvidéki településekről. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 191-201. (2007)

Tóth Ildikó: Adalékok Jánki László kalocsai érsek életrajzához. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 203-209. (2007)

Vajda Tamás: Újabb adatok Árpád-kori vízimalmainkról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 211-245. (2007)

Weisz Boglárka: A nemesércbányákból származó királyi jövedelmek az Árpád-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 247-259. (2007)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:23:52 CEST.