Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2010
Number of items: 26.

2010

Almási Tibor: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 5-6. (2010)

B. Halász Éva: Hahót Miklós szlavón báni működése, 1343-1356. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 7-12. (2010)

Derzsi Júlia: Városi és körzeti fellebbviteli bíráskodás Brassóban és a Barcaságban, 1558-1580. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 13-19. (2010)

G. Tóth Péter: A Csanádi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete, 1239-1353. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 21-49. (2010)

Halmágyi Miklós: Önazonosság és idegenfelfogás Rodulfus Glaber műveiben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 51-62. (2010)

Hegyi Géza: Az erdélyi dékánkanonoki tisztség betöltése az Árpád- és az Anjou-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 63-73. (2010)

Horogszegi Zoltán: Az egyszerű ember mindennapjai Zsigmond herceg számadásainak tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 75-82. (2010)

Igaz Levente: A steppei eredetű harcmodor nem steppei környezetben történő használatának néhány kérdése. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 83-94. (2010)

Juhász Ágnes: A raguzai (dubrovniki) diplomácia a XIV. század közepén, 1343-1367. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 95-108. (2010)

Kiss Gergely: Premontrei prépostságok az esztergomi érsek joghatósága alatt : a királyi egyházak jogállásának kérdéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 109-117. (2010)

Kiss P. Attila: A gepidák avarkori továbbélésének vizsgálatáról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 119-133. (2010)

Kovács Szilvia: A kunok 1094-es hadjárata a Bizánci Birodalom területén. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 135-146. (2010)

Marton Szabolcs: Tinódi Lantos Sebestyén és Thuróczy krónikájának összehasonlítása Zsigmond császár személyén keresztül. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 147-152. (2010)

Mislovics Erzsébet: A szőlőbirtoklás, a bortermelés és borkereskedelem a középkori magyarországi zsidóság körében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 153-159. (2010)

Nótári Tamás: Marca és commarcanus a Lex Baiuvariorumban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 161-167. (2010)

Petrovičová Mária: Bártfa város jegyzői a XV. században. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 169-178. (2010)

Rábai Krisztina: Adalékok Zsigmond lengyel herceg számadásaihoz. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 179-187. (2010)

Révész Éva: Zarándokkeresztek a X-XI. századi sírokban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 189-201. (2010)

Szabados György: Az állam-fogalom középkori létjogosultságáról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 203-213. (2010)

Szabó Pál: Árukidobás a tengeren? : a bizánci nomosz rhodión nautikosz római jogi párhuzamairól. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 215-232. (2010)

Szeberényi Gábor: A gorai comitatus a XIII században : megjegyzések a "hat gorai nemzetség" és a Babonic-ok korai történetéhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 233-248. (2010)

Szőcs Tibor: A turul-monda szövegkapcsolatai a középkori írásos hagyományunkban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 249-259. (2010)

Türk Attila: A szaltovói kultúrkör és a magyar őstörténet régészeti kutatása. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 261-306. (2010)

Vajda Tamás: Régészeti adatok középkori malmainkról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 307-318. (2010)

Varga Tibor Róbert: A magyarországi városok közjogi szabadságának tartalma. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 319-325. (2010)

Weisz Boglárka: A zágrábi kamara az Árpádok korában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (6). pp. 327-334. (2010)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:48:33 CEST.