Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2012
Number of items: 32.

2012

B. Halász Éva: A kőrösi várjobbágyok a 13-15. században. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 313-323. (2012)

Balogh László: Niképhoros Phókas és a szkíták. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 281-287. (2012)

Bartha Annamária: Hatalmaskodás és nők 1301-1323 közötti okleveles források tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 325-336. (2012)

C. Tóth Norbert: Az ország nádora. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 439-450. (2012)

Csiky Gergely: Konstantinápoly városfalai és a 626. évi avar ostrom. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 165-183. (2012)

Csömöre Zoltán: Temesközi várak, erődített templomok a török portyázások időszakában, 1390-1551. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 485-503. (2012)

Fedeles Tamás: Fegyverek, felszerelés, logisztika a késő középkori Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 505-527. (2012)

G. Tóth Péter: A Csanádi székeskáptalan vonzáskörzete a késő-középkorban, 1354-1526 : a területi kapcsolatok esete a káptalanba való bejutás módjai közül. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 117-132. (2012)

Halmágyi Miklós: Chabannes-i Adémar világképe. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 9-22. (2012)

Igaz Levente: "Keleti hadművészet" Nyugaton : a könnyűlovas harci műveltség elemei az ibériai rekonkviszta időszakában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 453-473. (2012)

Juhász Ágnes: A magyar diplomácia a raguzai-cattarói háborúban, 1361-1362. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 475-484. (2012)

Katona-Kiss Attila: Magna Moravia, Szvatopluk országa : hol voltak a morva végek? In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 199-218. (2012)

Kiss Andrea: Dunai árvizek Magyarországon a középkori írott források tükrében 1000-1500 : esettanulmányok, forráskritika és elemzési problémák. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 339-355. (2012)

Kiss Gergely: Királyi egyházak a középkori Magyarországon : a királyi kápolna mint lehetséges közös eredet? In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 77-87. (2012)

Kiss P. Attila: "Nem a hadnak sokasága..." : megjegyzések a Tisza-vidéki gepida fegyveres réteg összetételéhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 135-163. (2012)

Kopeczny Zsuzsanna: Castellumok és curiak a Temesközben : a nemesi rezidenciák középkori latin terminológiájáról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 45-55. (2012)

Kruták Anita: A nádori congregatio intézménye Druget Vilmos nádorsága alatt. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 425-438. (2012)

Langó Péter: Délszlávok Nyitrán? : megjegyzések az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikaékszerek klasszifikációja kapcsán. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 237-280. (2012)

Marek Miloš: A pöstyéni öreg kolostor titka : fejezetek egy híres egyházi emlék történetéből. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 89-101. (2012)

Nótári Tamás: Bajor kifejezések a Lex Baiuvariorumban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 531-543. (2012)

Pintér-Nagy Katalin: A sátor leszakítása a halálra ítélés jelképes kifejezése? : egy avar szokás nyomai Theophylaktos Simokattés művében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 185-195. (2012)

Rábai Krisztina: Oklevélhamisítások az Anjou-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 31-43. (2012)

Révész Éva: A torquesek (nyakperecek) és a keleti kereszténység? In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 61-75. (2012)

Sebők Ferenc: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). p. 5. (2012)

Szabados György: Avar pusztalakók és birodalmi nagymorvák : a 9. századi Kárpát-medence politikai és ethnikai viszonyairól. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 219-235. (2012)

Szabó Pál: Karó vagy bitófa? : a bizánci források jogi szóhasználatáról Bulcsú kivégzése kapcsán. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 545-567. (2012)

Szeberényi Gábor: A rojcsai prediálisok a 13-14. században. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 291-312. (2012)

Szőcs Tibor: A nádori ítélkezés és jogkör területi vonatkozásai a 13. század első felében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 411-423. (2012)

Szőke Melinda: Interpolált oklevelek és a magyar nyelvtörténet. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 23-30. (2012)

Tóber Márta: Fa és erdő megjelenése a középkori Homokhátságon az egykorú források tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 357-374. (2012)

Vajda Tamás: 1326 és 1344 közötti okleveles adatok a hazai vízimalmokról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 375-407. (2012)

Vida Beáta: Fejezetek a karthauzi rend kutatástörténetéből. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 103-115. (2012)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:25:28 CEST.