Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2015
Number of items: 26.

2015

Almási Tibor: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 5-6. (2015)

B. Halász Éva: A kőrösi várjobbágyok útja a nemességbe. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 61-67. (2015)

Bartha Annamária: A királynéi udvarbírói tisztség és viselői Károly Róbert uralkodása idején. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 91-103. (2015)

Berta Adrián: Megjegyzések az aracsi középkori templom történeti és régészeti kutatásához. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 381-391. (2015)

Bárány Attila: Adalékok az 1521-es magyar-török viszonyhoz a nyugati követjelentések tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 21-38. (2015)

Csákó Judit: Bővülhetett-e a hunhagyomány a 13. századi Magyarországon? In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 277-297. (2015)

Gyönki Viktória: "Bűn és bűnhődés" : két törvényen kívül ember sorsa a 10. századi Izlandon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 395-403. (2015)

Gálffy László: Városok, birtokosok, társadalmak a folyamtérben : a Duna magyarországi felső szakasza Győr és Buda között - 13. század vége-14. század közepe. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 251-259. (2015)

Halmágyi Miklós: "Neveden szólítalak" : nevek és névváltoztatási szokások a 10-11. századi uralkodók és népek történetében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 263-275. (2015)

Igaz Levente: Arnulf herceg 913-as győzelme a magyarok felett : néhány megjegyzés a X. század első felének Kárpát-medencei had- és politikatörténetéhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 301-314. (2015)

Kiss Gergely: A Sainte-Chapelle intézménye és lehetséges magyar kapcsolatai. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 127-149. (2015)

Kiss P. Attila: A sirmiumi háború, 504-505 : kapcsolatok az osztrogótok, Bizánc és a gepidák között a 6. század elején. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 41-60. (2015)

Kovács Szilvia: A ferencesek és Jajlak katun. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 151-162. (2015)

Maléth Ágnes: Az avignoni pápaság a 14. századi francia nyelvű krónikákban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 163-178. (2015)

N. Vida Beáta: A menedékszirti karthauzi krónika. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 107-125. (2015)

Novák Ádám: Vizsgálati szempont egy 15. századi arisztokrata működéséhez : Perényi János tárnokmester pecsétjei. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 181-200. (2015)

Révész Éva: Radomir és "Magyarország királya" leányának a házassága. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 9-20. (2015)

Szabó Pál: Ostromolhatta-e I. Bayezid szultán Nándorfehérvárt? In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 315-330. (2015)

Szeberényi Gábor: Szlavónia határai a 13-14. században : megjegyzések a Dráva és a Gvozd határszerepének megítéléséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 215-225. (2015)

Szende László: Kolostori kézművesség az Árpád-kori Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 333-345. (2015)

Székely Gusztáv: A Borsák tartományúri hatalma Ugocsa vármegyében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 71-76. (2015)

Szőcs Tibor: Nádorhelyettesítő tisztségek a 14. század közepéig. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 77-90. (2015)

Takács Melinda: A 9. századi Felső-Tisza-vidék problémás kérdéseiről a telepkutatás tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 365-379. (2015)

Teiszler Éva: Anjou István herceg pecsétjei. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 201-211. (2015)

Tóber Márta: Cegléd késő középkori határvitái : tájtörténeti elemzés. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 227-250. (2015)

Vajda Tamás: Vízimalmok építésével előidézett, mesterséges áradások a középkori Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 347-362. (2015)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:45:49 CEST.