Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2018
Number of items: 22.

2018

A Medievisztikai PhD-konferenciák eddig megjelent kötetei. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). p. 381. (2018)

Almási Tibor: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 7-9. (2018)

Bara Péter: Texts and contexts : closing the Gap between Leo of Chalcedon and Anna Kommene. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 211-232. (2018)

Báling Péter: Dinasztiák és hálózatok : az Árpád-ház összeköttetéseinek új dimenziói. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 165-181. (2018)

Farkas Csaba: Egy udvari katonabáró I. Károly szolgálatában Lackfi István és az Anjouk Magyarországa. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 13-33. (2018)

Gouveia Monteiro João: The Portuguese medieval castles : an overview. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 365-379. (2018)

Halmágyi Miklós: Felnőttek és gyermekek a középkori Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 233-250. (2018)

Horváth Illés: Brezovai Lőrinc Zsigmond-ellenes szatírái. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 251-262. (2018)

Juhász Péter: Anonymus : hivatalnok vagy irodalmár? : história az oklevelekben - oklevelek a históriában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 265-280. (2018)

Kiss Máté: Gondolatok a De administrando imperio besenyő-képéről és a kelet-európai erőviszonyokról a 9. század végétől a 11. század közepéig. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 311-330. (2018)

Kádas István: A megye jegyzője : Prócsi Gyármán Antal : egy kisnemesi család hivatali karrierje a középkori Sáros megyében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 35-51. (2018)

Lados Tamás: Egy magyarországi ügyvéd a 14. század fordulóján : Péter veszprémi éneklőkanonok jogi műveltsége a források tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 81-94. (2018)

Novák Ádám: A terebesi Perényi család familiárisi hálózata : különös tekintettel a Zsigmond-korra. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 183-208. (2018)

Nótári Tamás: Benedictas Levita és a Lex Baiuvariorum. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 347-362. (2018)

Pfeiffer Attila: Uralkodói látogatások a középkori Bácson. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 281-298. (2018)

Pozsár Dániel: Egy keresztes háború a partvonalon : 1101. évi keresztes hadjárat vereségének okai a történetírás tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 151-162. (2018)

Ribi András: A várnagy és a püspök : fehérvári johannita preceptorok karrierje a 15. század második felében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 95-115. (2018)

Szabó Pál: 1456 : Athén ostroma és a Nándorfehérvár elleni várháború. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 135-150. (2018)

Szegvári Zoltán: A második Rómából az elsőbe : Bizánci tudósok itáliai tapasztalatai saját levelezésük tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 299-307. (2018)

Szmutkó Sándor: Mongol-horezmi kapcsolatok az otrari incidenst megelőzően. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 331-343. (2018)

Ternovácz Bálint: A nándorfehérvári püspökség története a középkorban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 117-131. (2018)

Veres Kristóf: Reform, konzervatív fordulat vagy szerves folytatás? : IV. Béla kancelláriája a tatárjárás előtt, 1220-1241. In: Középkortörténeti tanulmányok, (10). pp. 53-77. (2018)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:05:27 CEST.