Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2012
Number of items: 53.

2012

Balog Balázs: A haszonbérleti szerződés a XIX. század magyar bírói gyakorlatában : az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra.

Borbényi Laura: A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat tükrében.

Bódis Berta Brigitta: Az élethez való jog : az élet, mint érték.

Bóta Zsuzsanna: Az MNV Zrt., avagy az állami szuperholding társasági jogi analízise.

Czibolya Ágnes: Körjegyzőség - Közös hivatal.

Garamvölgyi Bence: A közép-kelet-európai radikális, jobboldali pártok támogatottsága az etnikai- és nemzeti kisebbségek függvényében.

Gottesman Dávid: A nyomorúság matematikája - Közép-Kelet-Európa területi vitáinak játékelméleti elemzése.

Gulyás Nóra: A Lisszaboni Szerződés hatása a nemzeti parlamentek szubszidiaritásvizsgálataira.

Gyémánt András: Jogellenes drogpolitika, vagy téves jogértelmezés a bírói jogalkalmazásban? : a fogyasztás, mint elkövetési magatartás a kábítószerrel való visszaélés bűncselekményében.

Gál Andor: A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az ügyfél cselekményére.

Gömöri Roland: Az Egyesült Államok pakisztáni UAV-akcióinak értékelése.

Gönczi Gergely: A kármegosztás jogintézménye a lex Rhodia tükrében, kitekintéssel annak modern továbbélésére.

Hajdú Attila Balázs: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás elméleti és gyakorlati kérdései.

Hollós Annamária and Sovány Attila: A prostitúció régen és ma.

Ivanics Dorina: A termékmegjelenítés.

Kardos Cintia: Holtomiglan, holtodiglan : avagy a családon belüli erőszak az alkotmányjog aspektusából.

Kecskés Tamás: A többes állampolgárok diplomáciai védelme.

Kereki Ádám: A terrorizmus finanszírozása az állam nemzetközi jogi felelősségének tükrében.

Kis Petra: Jegyző : az állami és önkormányzati igazgatás metszéspontjában.

Kispál Richárd: Esterházy János értékelése a rendszerváltástól napjainkig politikai, ideológiai és jogi aspektusokban.

Kiss Nikolett and Boros Annabella: Demográfiai robbanás a világban és a kínai nép növekedése.

Kálmán Renáta: Az örökbefogadás, különös tekintettel a nemzetközi örökbefogadásra.

Kéri Judit: A magánélet szociális jogi határai.

Laci Renáta: Az egységes belső piac : 20 éve az európai gazdasági és társadalmi kohézió szolgálatában.

Legát Csaba: A gyülekezési jog megítélése a Képviselőházi Naplók alapján 1877/78-ban.

Lencse Georgina Beatrix: Az oktatás statisztikai vizsgálata a KSH 2011/2012-es adatai alapján.

Lukács Adrienn: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra.

Major Stella: Euro-atlanti törésvonal a politikusok email használatában.

Masa Gabriella: Szeged Város Bűnfenyítő Törvényszékének ítélkezési gyakorlata 1861 és 1864 között.

Mayer Erzsébet: A föld méhe kincseinek magáncélú kihasználása egyes kérdéseiről az antik Rómában.

Megyesi Tímea: A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek hasznosításának szabályai.

Mikes Lili and Ágoston Flóra: Adalékok a szegedi joghallgatók pályaképének vizsgálatához.

Molnár Erzsébet: Az ajánlat jogintézményének szabályozása a hazai és a nemzetközi joggyakorlat tükrében.

Monori Zsuzsanna Éva: Zaklatás : egy tényállás kritikája a magyar joggyakorlat tükrében.

Nagy Renáta: Digitalizálni, vagy nem digitalizálni?! : ez, itt a kérdés - az írott mű kezelésének jogi problematikája.

Németh Kamilla: Az építési közbeszerzési eljárás a 2011. évi CVIII. törvény fényében.

Patyi Zsófia and Frányó Zita Dorottya: Lehetőség vagy korlátozás : az internet az emberi jogok tükrében.

Pongó Tamás: A boldogság, mint alkotmányos érték megjelenítése európai alkotmányokban.

Pozsár Zoltán: A munkaviszony keretében létrehozott találmányok szabályozása.

Pénzes Ernő and Miklós Gergő: Eredeti vagy mégsem? : gondolatok az eredetiség és a képzőművészet szerzői jogi vonatkozásairól.

Pétervári Máté: A magyar csődjog fejlődése a 19. század közepéig.

Simon Emese and Szalóky Béla: A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

Sutka Csilla and Széles Flóra: A Cherokee Nemzet mint szuverén hatalom, 1831-1832.

Szabó Nóra Katalin: A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összehasonlítása.

Szalma Borbála: Mérnöki visszafejtés, mint az innováció hajtóereje?!

Tamás Csaba: Részességi alakzatok a furtum delictuma esetén.

Tisóczki Flóra: "Az európai álom" : avagy az Európai Egyesült Államok létrejöttének lehetséges dilemmái.

Tornyai Gergely: A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében.

Tribl Norbert: A történeti alkotmány vívmányai az Alaptörvényben és az Alkotmánybíróság joggyakorlatában.

Tóth Mónika: Az intézeten kívüli szülés alapjogi megközelítése : javaslat egy új szabályozás kialakításához.

Végh Nándor: Az adatvédelem intézményi változásának problémái Magyarországon.

Wessenauer Veszna: Roma kisebbség perspektívái napjaink Európájában, avagy mi történt a hagyományos kisebbségvédelemmel?

Zádori Tamás: Változások a bíróságok belső igazgatásában.

This list was generated on 2022. október 5. 16:46:56 CEST.