Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1995
Number of items: 35.

1995

Ajánlás helyett. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 13-15. (1995)

Kristó Gyula szakirodalmi munkássága. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 505-521. (1995)

Tabula Gratulatoria. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. p. 16. (1995)

Almási Tibor: Az 1328. évi országbíróváltás okleveles adatai. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 19-37. (1995)

Benkő Loránd: Anonymus kunjairól. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 39-67. (1995)

Bertényi Iván: A pecsétek mint a magyar rendek Szent Korona őrzésében birtokolt jogai előtörténetének forrásai. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 69-75. (1995)

Blazovich László: Megjegyzések Szeged középkori jogi helyzetéhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 77-94. (1995)

Boba Imre: Vlachs in the history of Central Europe : a "Problemstellung". In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 95-102. (1995)

Csernus Sándor: Francia források Zsigmond párizsi tartózkodásáról - 1416 március. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 103-140. (1995)

Engel Pál: A magyarországi birtokszerkezet átalakulása a Zsigmond-korban : öt északkeleti megye példája. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 141-159. (1995)

Font Márta: Felvidéki kisnemesek királyi szolgálatban : adalékok 13-14. századi társadalomtörténetünkhöz. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 169-185. (1995)

Gerics József: De Hungaria, hereditate Beatae Mariae Virginis. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 187-189. (1995)

H. Tóth Imre: Metód találkozása az "ugor királlyal". In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 191-196. (1995)

Hajnóczi Gábor: Filippo Brunelleschinek szóló ajánlás Leon Battista Alberti festészetről írt traktátusában. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 197-210. (1995)

J. Nagy László: Laudatio. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. p. 17. (1995)

Jánosi Mónika: Bírósági döntvények és szokásjogi feljegyzések "Nota"-k a Gregoriánczi-kódexben. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 211-220. (1995)

Kordé Zoltán: Székelyek, őrök és lövők. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 221-232. (1995)

Koszta László: Püspöki székhely és városfejlődés : Pécs központi funkciói és vonzáskörzete a 14. század közepéig. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 233-271. (1995)

Kosztolnyik Zoltán József: Remarks on Andrew III of Hungary. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 273-290. (1995)

Kovács László: Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban : a rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja - Kalmár János (1899-1977) emlékének. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 291-308. (1995)

Kubinyi András: A királyi udvar élete a Jagelló-korban. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 309-335. (1995)

Lele József: Szempontok Szulejmán szultán 1541. évi magyarországi döntéseihez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 337-349. (1995)

Makk Ferenc: Csaba és Alpár. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 351-365. (1995)

Marosi Ernő: Van-e értelme és létjogosultsága a középkori művészet történetének Kelet-Közép-Európában? In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 367-379. (1995)

Olajos Terézia: A magyarországi bizantinológia a XX. században. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 381-399. (1995)

Petrovics István: Temesvár és Nagyszeben : megjegyzések egy oklevéltöredék kapcsán. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 401-412. (1995)

Rokay Péter: A 110. krónikafejezet szerkezetének kérdéséhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 413-415. (1995)

Róna-Tas András: Hogyan hívták Árpád dédunokáját. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 417-430. (1995)

Sebők Ferenc: Fraknói Vilmos jelentősége a Jagelló-kor kutatásában. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 431-443. (1995)

Szakály Ferenc: Szeged török uralom alá kerülésének történetéhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 451-469. (1995)

Szádeczky-Kardoss Samu: Adalék a Marcus Aurelius korabeli Pannónia társadalomtörténetéhez : szökés a provinciából a Barbaricumba. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 445-450. (1995)

Trogmayer Ottó: Egy francia a középkori Szeren. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 487-489. (1995)

Tóth Sándor László: Az etelközi magyar törzsek szállásterületei. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 471-485. (1995)

Zsoldos Attila: A rokonsági jogok érvényesülése a várjobbágyi birtoklásban. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 491-504. (1995)

Érszegi Géza: Exsecutio maiorum - exsecutio filiorum. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 161-168. (1995)

This list was generated on 2023. június 8. 16:23:35 CEST.