Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2012
Number of items: 34.

2012

Baranyai Zsolt: Az első magyar szecessziós regény - Asbóth János: Álmok álmodója. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 191-203. (2012)

Buzinkay Géza: Harc a sajtóreform körül, 1914. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 282-292. (2012)

Bányai János: A kolumnista : bennszülött antropológus. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 381-384. (2012)

Debreczeni Attila: Folyóirat vagy gyűjteményes kötet? : Csokonai Diétai Magyar Múzsája. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 39-47. (2012)

Deréky Pál: Kritikus hangok. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 397-410. (2012)

Dávidházi Péter: "Nem adhatom még olvasásra sem" : ismeretlen levélváltás Csáth Géza naplójáról. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 228-234. (2012)

Fried István: Író és/vagy újságíró : magyar írók választásai/pályamódosításai. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 257-264. (2012)

Fórizs Gergely: A Berzsenyi-Döbrentei-levelezés kiadásának problémái. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 93-106. (2012)

Havasréti József: Arcképzés : széljegyzetek három Szerb Antal-levélhez. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 235-254. (2012)

Hollósi Zsolt: "A globális értelmiségellenesség hosszú távon nem tartható" : Szajbély Mihállyal Hollósi Zsolt beszélget. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 13-34. (2012)

Hász-Fehér Katalin: Szövegihletek Arany költeményeiben. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 157-178. (2012)

Ivaskó Lívia: Történeteink. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 351-359. (2012)

Labádi Gergely: "No ez már Cultura" : Csokonai és a kultúra diskurzusa. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 48-63. (2012)

Lőrincz Csongor: Tanúságtétel, erőszak, archívum - Esterházy Péter : javított kiadás. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 433-453. (2012)

Mikola Gyöngyi: A Symposion képi fordulata. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 411-420. (2012)

Monok István: Az intézményi könyvtárak szerepe a nemzeti kulturális identitás kialakulásában Magyarországon a 18. században. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 75-92. (2012)

Mátyus Imre: Szubkulturális identitásperformansz : online önmediatizáció, a Comicbookgirl19 YouTube csatorna példája. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 385-394. (2012)

Pusztai Bertalan: Isten nem kellemes alkotása vagy a művelt emberiség nemes hajtása? : turisták a Vasárnapi Újság hasábjain (és ’bérczein’). In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 366-380. (2012)

Pusztai Bertalan and Tóth Benedek: Előszó. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 9-12. (2012)

Rákai Orsolya: A figyelem szenvedélye : megjegyzések a 19-20. század fordulójának irodalomszemléleti változásaihoz Schöpflin Aladár kapcsán. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 204-218. (2012)

S. Varga Pál: Ellenséges istenek Bábele : a romantikus "új mitológia" alakulása Vörösmarty lírájában. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 128-139. (2012)

Simon Melinda: A kiadói jelvények mint a jogfolytonosság jelzésének eszközei. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 454-470. (2012)

Sipos Balázs: Az Új Idők mint női lap a két világháború között. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 293-309. (2012)

Szalisznyó Lilla: "Nem volna jó a Kisfaludy-Társaság kérdésére felelnünk?" : a Shakespeare-t játszó és tanító Egressy Gábor. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 107-127. (2012)

Szijártó Zsolt: Az "átmenetiség" jelentősége : közelítések egy elmosódott fogalomhoz. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 327-333. (2012)

Széchenyi Ágnes: Az újságírás önreflexiója : Biró Lajos, 1908-1911. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 265-281. (2012)

Szörényi László: Jókai Mór : Bokáczius kalandjai című elbeszélésének forrásaihoz. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 179-190. (2012)

Takáts József: Utazás egy utazás körül : Jókai turistaúton. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 360-365. (2012)

Tokai Tamás: Az intermedialitás mint kulturális metafora. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 421-432. (2012)

Tóth Benedek: Az értelem mint a kultúra médiuma : a kultúra értelme - az 'értelem' és a 'kultúra' rendszerelméleti fogalmairól. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 334-350. (2012)

Török Zsuzsa: Wohl Janka és Arany János kapcsolata sajtóközlemények tükrében. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 140-155. (2012)

Vörös Boldizsár: "az oroszok rendszeresen támogatták Rákóczit tüzérséggel, tisztekkel, sőt időnként pénzzel is" : propagandisztikus történelemhamisítás I. Péter cár és II. Rákóczi Ferenc kapcsolatáról az 1940-1950-es években. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 310-322. (2012)

Wernitzer Julianna: "Kedves Sándorkám!" : Rajz Sándor levelezése Csáth Gézával és Brenner Dezsővel a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának anyagai alapján. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 219-227. (2012)

Zvara Edina: Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Számára. In: Médiumok, történetek, használatok: ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. pp. 64-74. (2012)

This list was generated on 2022. október 1. 00:51:36 CEST.