Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1963
Number of items: 83.

1963

Hogyan valósítom meg a dolgozó nép megismerését és a nép iránti pozitív érzelmek felébresztését szolgáló tevékenységi formákat az általános iskola III. osztályában? In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 389-392. (1963)

Antal, Istvánné: A fogadóórák jelentősége az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 242-243. (1963)

Arató, Endréné: A környezetismeret központi szerepe az I—IV. osztály oktató-nevelő munkájában. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 270-276. (1963)

Bakay, Mária: Minden első osztályos gyermeket tanítsunk meg olvasni és írni. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 311-313. (1963)

Barta, József: Esztétikai nevelés és tanműhely. In: Módszertani közlemények, (3) 3. p. 244. (1963)

Barta, József: Kisebb kéziszerszámok tárolásának megoldása. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 307-311. (1963)

Bereczki, Sándor: Önállóság és ellenőrzés a számtan-mértan órákon. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 377-381. (1963)

Bálint, Alajosné: Gondolatok a környezetismeret tanítása elé. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 181-185. (1963)

Bálint, Alajosné: Tényanyagnyújtás a környezetismereti órákon. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 276-278. (1963)

Bödő, Erzsébet: Szempontok az év eleji ismétléshez számtanból : IV. osztály. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 250-256. (1963)

Börcsök, Vince: A mértékváltások tanításának néhány kérdése v az általános iskola I—IV. osztályában. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 85-91. (1963)

Csihás, Gábor: Megjegyzések az ammoniumhidroxid tanításához. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 237-239. (1963)

Csillik, László: A rajzos táblai vázlat szerepe az általános iskolai történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 30-35. (1963)

Csillik, László and Dobcsányi, Ferenc and Lakits, Pál: Szemle. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 79-80. (1963)

Csoma, Vilmos: A beszélgetés módszerének alkalmazása az 1—4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 81-85. (1963)

Dobcsányi, Ferenc: Az olvasási készség továbbfejlesztésének lehetőségei az általános iskola felső tagozatában. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 211-217. (1963)

Dér, István: Év végi rajzkiállítás. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 245-246. (1963)

Fehérvári, Ferenc: Nagyüzemi gyakorlatok és üzemlátogatások szervezésének és vezetésének módszerei. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 364-370. (1963)

Frisnyák, Sándor: Az útikönyvek szerepe a földrajztanár munkájában. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 392-393. (1963)

Földes, István: Iskolai szolgálatok ellátása az úttörő védnöksége alatt. In: Módszertani közlemények, (3) 2. p. 152. (1963)

Földes, István: Iskolai szolgálatok ellátása az úttörő védnöksége alatt. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 152-153. (1963)

Földes, István: Úttörők a jobb tanulmányi eredmény eléréséért. In: Módszertani közlemények, (3) 3. p. 246. (1963)

Garamszegi, József: Az alsó „ti" hang tanítása. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 185-190. (1963)

Geréb, György: Gondolatok a közösséget formáló egyik erőröl : hozzászólás „A közösségi nevelés két kérdése" című cikkhez. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 146-147. (1963)

Glózik, Pál: Az évzáró testnevelési ünnepélyek előkészítése. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 239-240. (1963)

Gulácsy, István: A szülői értekezletektől. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 313-314. (1963)

Gulácsy, Zoltán: Intő-rovó nélkül hogyan tovább? In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 393-394. (1963)

Gulácsy, Éva: A nyelvtan, helyesírás év eleji ismétlése a III. osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 256-262. (1963)

Gyapay, József: A mozgástanulás feltételei és lehetőségei az általános iskola alsó tagozatában. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 15-23. (1963)

Gálfi, József: A politikai gazdaságtan ismereteinek alkalmazása a környezetismeret tantárgy keretében. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 330-336. (1963)

Hemmert, János: Az év eleji ismétlés didaktikai problémái az alsótagozatos rajztanításban. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 262-264. (1963)

Hirják, Balázs and Zsámbéki, László and Mosonyi, Kálmán and Németh, István and Török, Lászlóné and Jármai, Éva and Kovács, Józsefné and Dobos, László and Suhomlinskij, Vasilij and Cser, Andor and L. Ziermann, Margit and Reményi, Gusztáv and Borsos, and Sódor, and Zádor, and Bács, Rudolfné and Telegdi, Bernát and Barsi, Dénes and Majzik, Lászlóné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 157-160. (1963)

Huszka, László: Az alsótagozatos anyanyelvi tárgyak dolgozatainak javítása és a helyesírás-tanítás. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 154-156. (1963)

Huszka, László: Az alsótagozatos anyanyelvi tárgyak dolgozatainak javítása és a helyesírás-tanítás. In: Módszertani közlemények, (3) 2. p. 156. (1963)

Jósa, Zoltán: Biológiai képzet- és fogalomalkotások : a szarvasmarha. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 36-53. (1963)

Jósa, Zoltán: A „búza" alaktanára vonatkozó képzet- és fogalomalkotások problémáinak elemzése. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 125-137. (1963)

Jósa, Zoltán: A differenciálás szerepe és jelentősége a biológiai képzetalkotásoknál. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 351-364. (1963)

Jósa, Zoltán: A fogalmak fejlődésének elemzése a „patás" állatok fogalomrendszerén belül. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 54-64. (1963)

Jósa, Zoltán: Új biológiai szemléltető eszközök és alkalmazásuk. In: Módszertani közlemények, (3) 2. p. 151. (1963)

Jósa, Zoltán: A "kapásnövény" fogalma. In: Módszertani közlemények, (3) 3. p. 241. (1963)

Kelemen, Jánosné and Mosonyi, Kálmán: Az oktatási folyamat korszerű szervezése az új számtan-mértan Tanterv bevezetése után. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 288-294. (1963)

Keresztes, Árpádné: Orosz nyelvoktatásunk új útjain... In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 217-221. (1963)

Kubinyi, Zoltán: Lenc törvényének kísérleti bemutatása. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 77-78. (1963)

Kálmán, Attila and Kelemen, Jánosné: Az új matematika Tanterv néhány jelentős elgondolása a gyakorlatban. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 295-302. (1963)

Körtvélyessy, Lászlóné: Természettudományos gondolkodásra nevelés a kémiai órákon. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 302-307. (1963)

Körtvélyessy, Lászlóné: A munkáranevelést szolgáló tevékenységi formák megvalósítása a Ca és a Ca (OH)2 tanításakor. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 387-389. (1963)

Kőhegyi, Erzsébet: Orosz nyelvű beszélgetés а VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 97-99. (1963)

Kőhegyi, Erzsébet: Orosz nyelvű beszélgetés а VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 97-99. (1963)

Lang, Elemér: A kosárlabda tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 100-112. (1963)

Majzik, Sándor: Év végi osztályozás kérdése az I. osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 234-235. (1963)

Majzik, Sándor and Nagy, János: Játék a számtáblán : számtan az I. osztályban. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 91-96. (1963)

Majzik, Sándor and Nagy, János: A tudatosság elvének alkalmazása az I. osztályosok írástanításában. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 3-9. (1963)

Mihály, Endre: A aktív módszerrel vezetett munkafüzetek jelentősége az oktatási folyamatban. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 221-228. (1963)

Mosonyi, Kálmán: Tapasztalataim a potsdami általános iskolákban. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 347-351. (1963)

Nagy, János: Megemlékezés március 15-ről az alsó tagozat osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 24-30. (1963)

Nagy, János: Tanév végi ismétlések. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 166-180. (1963)

Nagy, János: A szülői értekezletekről. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 243-244. (1963)

Nagy, János: Év eleji ismétlő órák. In: Módszertani közlemények, (3) 4. p. 249. (1963)

Nagy, Jánosné: A céltól az eszközig. In: Módszertani közlemények, (3) 3. p. 241. (1963)

Németh, István: Kontúrrajzok szerepe a földrajzórákon. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 147-150. (1963)

Németh, István: A földrajzi névanyag. In: Módszertani közlemények, (3) 1. p. 77. (1963)

Németh, István: A táblai rajzok szerepe a földrajzi fogalom- és ítéletalkotásban. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 204-211. (1963)

Németh, István and Zsámbéki, László: A „tó" földrajzi fogalmának vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 119-125. (1963)

Pósa, Lajos: Tapasztalatok egy földrajzi szakkörről. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 235-237. (1963)

Szigeti, János: Az ismétlő-rendszerező órák néhány kérdése az általános iskolai történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 381-386. (1963)

Szászfalvi, Lászlóné: Hogyan hasznosítom a felmérések eredményét a fogalmazás tanításában? In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 9-15. (1963)

Tihanyi, Andor: Derű a nyelvtanórán. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 161-166. (1963)

Turai, Kálmán: Tanmenettervezés történelemórákhoz az iskolareform szellemében. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 315-320. (1963)

Török, László and Németh, István and Berkes, Miklós and Székely, János: Szemle. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 247-248. (1963)

Vadászy, Béláné: Év eleji ismétlő órák az általános iskola részben összevont osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 264-270. (1963)

Várkonyi, Nándor: Komplex munkák a politechnika oktatásban : körző készlet. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 229-234. (1963)

Várkonyi, Nándor: Komplex munkák a politechnikai oktatásban. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 64-69. (1963)

Várkonyi, Nándor: Komplex munkák módszere a politechnikai oktatásban : körhinta építőszekrény készítése. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 113-118. (1963)

Várkonyi, Nándor: Komplexmunkák módszere a politechnikai oktatásban : elméleti összefoglalás. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 370-377. (1963)

Waldmann, József and Zentai, Károly and Láng, István and Turai, Kálmán and Gazsó, István and Majzik, Sándor and Dobcsányi, Ferenc and Kovács, Lajos and Péter, József and Vigassy, Lajos and Lengyel, Dénes: Szemle. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 394-400. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése. In: Módszertani közlemények, (3) 2. pp. 137-146. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 279-287. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 337-347. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése : alapkérdések. In: Módszertani közlemények, (3) 1. pp. 70-76. (1963)

Zentai, Károly: Az oktatási folyamat pszihológiai elemzése : folytatás. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 190-200. (1963)

Zsámbéki, László: Az óvodai környezetismereti foglalkozás mint az általános iskolai környezetismereti oktatás előkészítője. In: Módszertani közlemények, (3) 5. pp. 325-329. (1963)

Zsámbéki, László: A sematizmus veszélye az általános iskolai tanulók társadalmi fogalmainak kialakulásánál. In: Módszertani közlemények, (3) 3. pp. 200-203. (1963)

Zsámbéki, László and Mihály, Endre and Várkonyi, Nándor and Keresztes, Árpádné and Németh, István and Gmurman, and Csoma, Vilmos and Seprődi, László and Suara, Róbert: Szemle. In: Módszertani közlemények, (3) 4. pp. 320-324. (1963)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 18:11:26 CEST.