Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1964
Number of items: 94.

1964

Az iskolatanács működésének elvi és gyakorlati kérdései. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 73-75. (1964)

Megjegyzések az összetett mondat tanításához. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 30-33. (1964)

A kutatás módszerei : Dr. Kelemen László könyvének ismertetése. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 227-229. (1964)

Bakay, Mária: A gyengén olvasó tanulókról. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 389-390. (1964)

Bába, Károly: Az életközösségek tanításának új szemléltetési eszközei : az általános iskola VI. osztályában. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 352-360. (1964)

Bödő, Erzsébet: Az egyszerű mondatról tanultak év végi ismétlése, gyakorlása a 4. osztályban. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 161-164. (1964)

Bödő, Erzsébet: Folyamatos gyakorlási módszerek a számtan-mértan tanításában. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 81-86. (1964)

Csillik, László: Tanítási vázlatok : Petődi Sándor: A nép nevében c. vers elemzése. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 230-234. (1964)

Csillik, László: A bemutatás módszere a történelemtanításban. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 33-37. (1964)

Dobcsányi, Ferenc: Az audio-vizuális eszközök alkalmazása az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 342-345. (1964)

Dobcsányi, Ferenc: Az állítmány tanítása az általános iskola VII. osztályában. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 111-114. (1964)

Dobcsányi, Ferenc and Hudi, Antal and Molnár G., Istvánné and Radnóti, Tamás: Humor az életben, humor az irodalomban : munkaterv irodalmi szakkörök számára. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 375-380. (1964)

Drahos, Ágoston: A beszédkészség fejlesztésének problémái a szlovák nyelvi órákon. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 101-105. (1964)

Erdős, János: Beethoven IX. Szimfóniájának tanítása a nevelési terv tükrében. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 129-134. (1964)

Erdős, János: A XX. századi magyar zeneszerzők munkássága : tantárgy: ének-zene, VIII. osztály. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 234-235. (1964)

Fehérvári, Ferenc: A kisállattenyésztés megszervezésének néhány elvi és módszertani problémája az általános iskolában. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 215-218. (1964)

Fekete, László: Hogyan érvényesül a tanulók örállósága és aktivitása műszaki jellegű rajzórán? Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 345-351. (1964)

Forgách, Géza: Ujabb [!újabb] módszertani törekvések a kémiatanításban. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 264-270. (1964)

Frisnyák, Sándor: Diapozitív képek készítése és felhasználása a földrajz oktatásban. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 145-147. (1964)

Frisnyák, Sándor: Tömbszelvények készítése és felhasználása a földrajz órán. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 65-67. (1964)

Fátray, Károly and Sárosy, Józsefné: A gyakorlat korszerű megoldása az anyanyelvi tárgyak módszertan óráin. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 325-328. (1964)

Glózik, Pál: Nevelési lehetőségek a testnevelési óra bevezető részében. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 246-248. (1964)

Hadnagy, János: Iskolatelevízió. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 179-180. (1964)

Hadnagy, János: A környezetismeret oktatási folyamatában óratípusok egymásraépülése, jelentősége. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 165-176. (1964)

Hamar, Tiborné and Révész, Béla: Tanulókísérletek alkalmazása új anyag feldolgozásánál. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 120-124. (1964)

Hencz, Aurélné: Gondolatok a gyakorlati foglalkozás tanmenetének összeállításához. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 290-292. (1964)

Horváth, Rózsa: A kisdobos foglalkozásokról. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 139-140. (1964)

Héjjas, Endre: Az V. osztályos orosz nyelvi órákon folytatott kísérletek tapasztalatai. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 365-374. (1964)

Héjjas, Endre: Az orosz nyelvoktatás bevezető beszélgető tanfolyamának óráin használt eljárások. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 180-192. (1964)

Jósa, Zoltán: Az oktatás mozzanatainak dialektikus alkalmazása egy biológiai óra elemzésének tükrében : a tulipán. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 196-202. (1964)

Jósa, Zoltán: Az oktatási folyamat korszerűsítésének elvi kérdései. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 124-129. (1964)

Jósa, Zoltán: A rendszerezés alapelve és problémája az évközi ismétlések alkalmával. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 71-72. (1964)

Jósa, Zoltán and Németh, István: Matt üvegre való vetítés és rajzolás a biológiai képletek és fogalmak kialakításának szolgálatában. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 109-111. (1964)

Kardos, Alajos: A szocialista iskolai testnevelés korszerű vonásai. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 361-365. (1964)

Kardos, Alajos: A testnevelés epizodikus formáinak szervezése az iskolában. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 61-64. (1964)

Kelemen, Jánosné: Egy szakkönyv tanulságai... Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 45-49. (1964)

Kelemen, Jánosné: A feladatmegoldó gondolkodás fejlesztésének pszichológiai előfeltételei és módszerei. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 251-264. (1964)

Kováts, Zoltán: A népesség török hódoltsági pusztulásának eltúlzása : gondolatok az ált. isk. VII. o. történelem tankönyve nyomán. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 141-143. (1964)

Krasznay, Ferenc: Az iskolakert jelentősége és szerepe a környezetismeret tanításában. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 329-334. (1964)

Kubinyi, Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök tervezése és készítése. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 134-139. (1964)

Kubinyi, Zoltán: Gömbtükrök és lencsék képalkotásainak szemléltetése mozgó ábrákkal. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 235-239. (1964)

Kálmán, Jánosné: Egy környezetismereti és olvasási óra munkájának összehangolása a II. osztályban. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 18-23. (1964)

Kőhegyi, Erzsébet: Kísérletek az általános iskola V. osztályában orosz nyelvi órákon. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 26-30. (1964)

Kőhegyi, Erzsébet: Kísérletek az általános iskola V. osztályában orosz nyelvi órákon : az olvasástanítás tapasztalatai. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 274-279. (1964)

Lohn, Jánosné: A környezetismeret és a kisdobosi munka kapcsolata. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 248-251. (1964)

Majzik, Sándor: „Bevezetés az iskolai munkába". Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 14-17. (1964)

Mihály, Endre: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozások szervezésének egészségügyi követelményei. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 56-60. (1964)

Mihály, Endréné: Az ellenőrzés és az új ismeretnyújtás egységesítése a földrajz órán. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 147-149. (1964)

Moholi, Károly and Zentai, Károly: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 316-320. (1964)

Mosonyi, Kálmánné: A Tüzelés c. tanítási óra. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 306-311. (1964)

Nagy, Ernő: Hazudik! Lop! Csal! Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 149-150. (1964)

Nagy, Jánosné: A tanulmányi séta szerepe az I. osztályos környezetismeret tanításában. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 241-256. (1964)

Németh, István: Földrajzi egyedi (individuális) fogalmak. Módszertani közlemények, (4) 1. p. 6. (1964)

Németh, István: Környezetismeret : A felszíni formák kialakításának problémái. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 176-178. (1964)

Németh, István: Modern tanítási segédeszközök. Módszertani közlemények, (4) 1. p. 13. (1964)

Németh, István: Vetítés és rajzolás matt üvegre a földrajz órán. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 75-76. (1964)

Németh, István: A sémák alkalmazása a földrajz órákon. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 115-120. (1964)

Németh, Zoltán: A nevelési terv bevezetésének Tolna megyei tapasztalatai. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 386-389. (1964)

Papp, Sándor: A síklapok térformáló szerepe a rajzoktatásban : válasz Somfai Lászlóné cikkére. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 202-204. (1964)

Papp, Sándor: Áttérés a szögletes testek prespektivikus ábrázolására. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 37-41. (1964)

Pataki, Istvánné: Tanítsunk játékosan! Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 390-391. (1964)

Pásztor, Emil: Az általános iskola év végi helyesírási felmérés IV. osztályában. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 295-296. (1964)

Pásztor, Emil: Tanulói sorrenddel a jobb eredményekért. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 380-382. (1964)

Pósa, Lajos: Tapasztalatok egy földrajzi szakkörről. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 143-145. (1964)

Pósa, Lajos: Vázlat : Magyarország vízrajza: A Tisza. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 311-313. (1964)

Radnóti, Tamás and Esik, Zoltánné and Ferenczy, Istvánné and Mihály, Gyuláné: Munkaterv az irodalmi jellegű szakkörök számára. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 280-290. (1964)

Rakonczay, László: Az új tanterv végrehajtásának tapasztalatai. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 296-297. (1964)

Rendes, Béláné: Tanítási vázlatok : gyakorlati foglalkozás I. o. Fonalmunka 1. óra (2). Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 297-299. (1964)

Rácz, Sándor: Felső tagozatosokkal való bánásmód. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 382-386. (1964)

Schwalm, Pálné: Vázlat : a Szépen szól a kis pacsirta kezdetű dal hallás utáni tanításának menete. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 299-301. (1964)

Somfai, László: Az egyszerű mondat elemzéshez. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 270-274. (1964)

Somfai, László: Nyelvtani összefoglaló óra a VI. osztályban a tanév végén. Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 314-315. (1964)

Somfai, László: A helyesírási norma kérdéséhez. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 105-109. (1964)

Somfai, Lászlóné: A szögletes testek távlati ábrázolására való áttérés egyik módja. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 42-44. (1964)

Szörényi, József: „Kötelező olvasmány" a IV. osztályban. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 1-6. (1964)

Szörényi, József: A közösségi érzés fejlesztése II. osztályos olvasási órán. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 321-325. (1964)

Szörényi, József: A stilisztikum tudatosítása IV. osztályos költeménytárgyalási órán. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 86-90. (1964)

Szörényi, József and Tóth, Gyuláné: Elemei általánosítás III. osztályos fogalmazási órán. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 157-160. (1964)

Tóth, József: Az alapsíkon levő szabálytalan alakú tárgyak ábrázolása a IV. osztályban. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 23-26. (1964)

Tóth, József: Az alapsíkra illeszkedő szögletes térformák vonaltávlati ábrázolása. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 192-196. (1964)

Veidner, János: Az elektromos áram munkájának és teljesítményének tanítása az általános iskolában. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 49-56. (1964)

Veidner, János: Készüljünk fel a reformtanterv 6. osztályos fizika tanításra! Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 205-210. (1964)

Veidner, János: Vázlat : mi szükséges a testek alakjának megváltoztatásához? Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 302-305. (1964)

Várkonyi, Nándor: Mit várok a napközi otthontól? Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 292-295. (1964)

Várkonyi, Nándor: Áramkörök összeállítása gyakorlati foglalkozásokon. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 211-215. (1964)

Várkonyi, Nándor and Zsámbéki, László and Bereczki, Sándor and Zentai, Károly and Mihály, Endre and Mosonyi, Kálmánné and Frisnyák, Sándor and Jósa, Zoltán and Moholi, Károly and Jármai, Éva: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 150-156. (1964)

Zentai, Károly: Egy fogalmazási óra néhány neveléslélektani tanulsága. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 7-13. (1964)

Zentai, Károly: Tanulóink megismerésének néhány módszertani kérdése. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 335-341. (1964)

Zentai, Károly: A gyermek fejlődése a kisiskolás korban : előadás anyaga a szülők akadémiája számára. Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 91-100. (1964)

Zentai, Károly: A serdülők a családban* : A szülők akadémiáján elhangzott előadás. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 219-227. (1964)

Zentai, Károly and Németh, István and Bereczki, Sándor and Kőhegyi, Erzsébet and Garamszegi, József and Geréb, György and Gazsó, István: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 391-396. (1964)

Zentai, Károly and Németh, István and Ferenczy, Istvánné and Jármai, Éva and Láng, István: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 77-80. (1964)

Zsámbéki, László: A logikai műveletek tudatos alkalmazása az oktatásban. Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 67-71. (1964)

Zsámbéki, László and Zentai, Károly and Frisnyák, Sándor: Szemle. Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 239-240. (1964)

This list was generated on 2020. február 18. 15:47:28 CET.