Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1966
Number of items: 77.

1966

Tematikát a történelmi szakkörök számára. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 44-52. (1966)

Baranyi, Albertné: A tartalom és forma kölcsönhatásai az énekórákon. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 1-6. (1966)

Bemőcz, Ferencné: A programozás "hazai" viszonylatban : tévedések eloszlatása, lehetőségek. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 63-64. (1966)

Bereczki, Sándor and Jósa, Zoltán and Nagy, Imréné and Zentai, Károly and Gaál, Géza and Csapody, Vera and Priszter, Szaniszló and Simon, Tibor and Lengyel, Dénes and Ravasz, János and Permjakov, A. A.: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 59-67. (1966)

Bán, Ervin: Az anyanyelv és a nyelvtan szerepe a tagozatos általános iskolai osztályok nyelvtanításában. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 12-17. (1966)

Dobcsányi, Ferenc and Gaál, Géza and Szörényi, József and Zentai, Károly and Lengyel, Dénes and Csáki, Imre and Tihanyi, Andor and Csoma, Vilmos and Károlyi, Zsigmondné and Bogojavlenszkij, and Mencsinszkaja, and Semjakin, F. N.: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 68-72. (1966)

Erdei, Mihály: Az orosz igeaspektusok (vid) használatáról. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 3-5. (1966)

Esztergály, Keve: Gondolatok a terepasztal munkáról. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 72-73. (1966)

Fehérvári, Ferenc: Hogyan szervezzük meg a kisállattenyésztési gyakorlatokat a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 24-26. (1966)

Fehérvári, Ferenc: A kisállattenyésztéssel kapcsolatos ügyeletes munkájának megszervezése. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 70-72. (1966)

Fodor, János: Helyesírási készségvizsgálat a gimnázium I. osztályában. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 59-68. (1966)

Forgách, Géza: Dr. Eperjessy György : 1899-1966. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 72-73. (1966)

Gazsó, István: Kombinatorikai feladatok az alsó tagozaton. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 7-12. (1966)

Gaál, Lajos: Az úttörő négytusa edzése. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 41-45. (1966)

Gaál, Lajos: Úttörő négytusa versenyek szervezése és rendezése. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 74-75. (1966)

Geréb, György and Olasz, Géza and Turai, Kálmán and Kozma, Tamás and Kiss, Ferenc and Gyapay, Gábor and Unger, Mátyás and Sinkovics, István and Horváth, Károly and Lantosyné Dabas, Erzsébet: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 76-84. (1966)

Glózik, Pál: Szabadgyakorlatok a reálisabb osztályozás és a tanítási idő jobb kihasználása érdekében. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 57-59. (1966)

Glózik, Pál: A felmentett tanuló foglalkoztatása a testnevelési órákon. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 67-70. (1966)

Glózik, Pál: A kislabdahajítás gyakorlatának játékos megoldásai az általános iskola egyes osztályaiban: 2-4. osztály. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 36-41. (1966)

Glózik, Pál: A kislabdahajítás gyakoroltatásának játékos megoldásai az általános iskola egyes osztályaiban. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 66-71. (1966)

Glózik, Pál: A labdagyakorlatok különleges szerepe az alsó tagozat testnevelésében. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 65-69. (1966)

H. Tóth, Imre and Erdei, Mihály: A csak többesszámban használatos orosz főnevek tanítása. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 30-32. (1966)

Harmath, István: A tv szerepe a történelemtanításban. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 40-44. (1966)

Hegedűs, András: Amit tudni kell és amit tanítani kell. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 34-36. (1966)

Hegedűs, András: Az esztétikai nevelés néhány kérdése az általános iskola 1—4. osztályában. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 1-7. (1966)

Horváth, Imre: A világnézeti nevelés tartalma az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 1-9. (1966)

Huszka, László: Hogyan használja fel az általános iskolai történelemtanár a "Magyarország történetét"? : Gondolat Könyvkiadó 1964. 1-2. 626, 654 oldal. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 61-65. (1966)

Jósa, Zoltán: „Az emberi település körül élő állatok" c. témakör tartalmi elemzése : kritikai észrevételek az Élővilág c. 5. osztályos tankönyvhöz (III.). Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 8-17. (1966)

Jósa, Zoltán: A koncentráció vizsgálata a „környezetismeret" és az „élővilág" tantárgyak között. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 22-27. (1966)

Jósa, Zoltán: "A nagyüzemi gyümölcsös és zöldségeskert élete tavasszal" c. témakör tartalmi elemzése : észrevételek az Élővilág c. 5. osztályos tankönyvhöz és a tanári kézikönyvhöz. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 45-50. (1966)

Jósa, Zoltán: A tanulók aktivizálása és önállóságra nevelése a tények megismerésében és a tényismeretek alkalmazásában a biológiai oktatás kezdetén. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 40-48. (1966)

Kamarás, György: Bélyeggyűjtés a biológiai ismeretszerzés szolgálatában. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 64-67. (1966)

Kamarás, György: A fajismeret szerepe a biológiai oktatásban. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 26-27. (1966)

Kelemen, Jánosné: 8. osztályos tanulók tudásszintje és matematikai gondolkodása. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 32-38. (1966)

Kelemen, Jánosné: Hogyan használhatjuk fel az új Mértan Tanterv-et a gondolkodás fejlesztésére? Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 17-21. (1966)

Kozma, Tamás: Az olvasási készség mérésének néhány elvi kérdése. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 22-25. (1966)

Kubinyi, Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök készítése. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 28-36. (1966)

Kubinyi, Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök készítése. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 56-61. (1966)

Kubinyi, Zoltán: Váltóáramú és egyenáramú generátor-modell. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 52-55. (1966)

Kávássy, Sándor: A történelemtanítás szakműveltség-közvetítő feladatai az általános és középiskolában. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 65-66. (1966)

Novák, István: Kisfalusi úttörő csapatok éves sportnaptára. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 73-75. (1966)

Németh, István: Az elbeszélés és a felolvasás módszereinek alkalmazása a földrajz tanításában. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 22-35. (1966)

Németh, István: Földrajzi fogalmak kialakítása térképek segítségével. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 38-47. (1966)

Németh, István: Térképek alkalmazása a földrajz tanításakor. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 48-55. (1966)

Németh, István: A folyók szabályozásával kapcsolatos fogalmak és elnevezésük. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 27-28. (1966)

Rakonczay, László: A nevelési terv és a tanterv végrehajtásának 3 éves tapasztalatai a testnevelésben. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 36-38. (1966)

Révész, Béla: Az Élővilág munkafüzetek felhasználása. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 69-72. (1966)

Schvób, Péter: A tanítók nyári akadémiája Baján. Módszertani közlemények, (6) 4. p. 80. (1966)

Schwalm, Pálné: A zenei hallás és ritmusérzék fejlesztésének szükségessége és lehetőségei a tanítási órán. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 1-4. (1966)

Somfai, László: Egyre nagyobb tudatosság hassa át oktató munkánkat! Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 17-21. (1966)

Somfai, László: Helyesírási jártasság — készség? Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 17-22. (1966)

Stein, Jánosné: Néhány gondolat az alsótagozatos oktatás pszichológiai szemléletéhez. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 10-15. (1966)

Szeléndi, Gábor: Gondolatok a környezetismeret tanításáról. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 15-19. (1966)

Szörényi, József: 3. osztályos népköltészeti anyag felhasználása a hazaszeretet mélyítésére. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 19-22. (1966)

Szörényi, József: Irodalmi szemelvény felhasználása kötött témájú osztályfőnöki órán. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 5-10. (1966)

Teleky, Miklós: Csehszlovák tapasztalatok a differenciált oktatás első kísérleteiről. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 7-10. (1966)

Turai, Kálmán: Szemelvények felhasználása a történelemórán : II. források, forrásértékű dokumentumok. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 53-58. (1966)

Turai, Kálmán: Áttekintő ismétlés bizonyítással történelemórán. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 57-64. (1966)

Turai, Kálmán: A történeti fogalmak elkülönítésének problémái. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 51-56. (1966)

Turai, Kálmán and Sipka, Sándor and Bodó, László: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 73-76. (1966)

Veidner, János: Zártláncú televízióadás egy 7. osztályos fizika órán : a zártláncú televízióadás lehetőségei. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 25-32. (1966)

Veidner, János: A fizika reformtankönyvek új koncepciója a mértékegységek műveleti használatában. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 5-8. (1966)

Veidner, János: Új koncepció az elektromos ellenállás 8. osztályos tanításában. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 32-40. (1966)

Veidner, János: Év eleji analitikai felmérés a fizikában a tanulók személyiségének megismerésére. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 10-16. (1966)

Vincze, István: A daltanítás kombinált módszerei a hallásfejlesztés szolgálatában. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 43-44. (1966)

Várkonyi, Nándor: Komplex munkák az 5. osztályban : folytatás. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 55-63. (1966)

Várkonyi, Nándor: Komplex munkák az ötödik osztályban. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 48-57. (1966)

Várkonyi, Nándor: Műveletelemek gyakorlása a műszaki oktatásban. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 45-53. (1966)

Várkonyi, Nándor: A munkadarabok megválasztásának szempontjai a gyakorlati órákon. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 55-57. (1966)

Várkonyi, Nándor and Glózik, Pál and Zentai, Károly and Lévay, Pálné and Szijj, Zoltán and Ambrus, László and Bálint, Józsefné: Szemle. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 75-79. (1966)

Zentai, Károly: Szempontok a gyermek otthoni (önálló) tanulásának megszervezéséhez. Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 23-29. (1966)

Zentai, Károly: A feladatmegoldási menet kialakítása és alkalmazása a tanuló egyéni munkájában. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 28-34. (1966)

Zentai, Károly: A tanulási készség fejlesztésének fontosabb problémái az általános iskolai tanulóknál. Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 35-42. (1966)

Zentai, Károly: A "tanulási készség" fejlesztésének néhány módszertani elve. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 17-24. (1966)

Zentai, Károly: A tanuló önálló (otthoni) tanulásának előkészítése a tanítási órán. Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 10-16. (1966)

Zsolnai, József: Irodalmi színpad az általános iskolában. Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 38-40. (1966)

Ágoston, György: A francia nyelv tanítása az alsó tagozaton. Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 1-3. (1966)

This list was generated on 2020. április 7. 15:39:36 CEST.