Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1967
Number of items: 74.

1967

Adorján, Gyula: Gondolatok az összevont osztályok sajátos problémájáról. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 282-286. (1967)

Almásy, György: A szülői értekezletek levezetésének néhány módszertani problémája. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 78-84. (1967)

Bachát, László: A határozók tanításához. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 221-224. (1967)

Bagdy, Lászlóné: A gyermeki aktivitást elősegítő és gátló tényezők egy alsó tagozatban tartott testnevelési óra keretében. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 202-209. (1967)

Bagdy, Lászlóné and Juhász, Endréné: A meserács nevű tornaszer alkalmazása az alsó tagozatos testnevelés tanításában. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 136-147. (1967)

Bodosi, Mihályné: A mozgásgátlások okai és megszüntetésük lehetőségei. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 196-202. (1967)

Bor, Pál and Fehér, Imre and Horváth, Árpád and Szepes, Lajos and Bábosik, István and Magassy, László: Szemle. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 316-319. (1967)

Borsodi, István: Világnézeti és szaktárgyi problémák az alsó tagozatos számtantanításban. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 3-6. (1967)

Bársony, Sándor: Tantermi testnevelési óra. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 127-136. (1967)

Béky, Loránd: Kísérletek egy nyelvi lecke programszerű feldolgozására. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 22-28. (1967)

Béky, Loránd: Televíziós orosz óra a 6. osztályban. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 306-309. (1967)

Dobó, Géza: A fogalmak fejlődése az általános iskolai élővilág-oktatás folyamán. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 352-356. (1967)

Dobó, Géza: A programozott oktatás hatása a biológia-oktatásra. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 147-150. (1967)

Dudás, István: Hogyan segítheti a báb az 1. osztályban az oktató-nevelő munkát? Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 274-282. (1967)

Dudás, István: Árnyképes szemléltetés a 3 - 4 . osztály fogalmazási óráin. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 118-126. (1967)

Erhardt, Imre: A transzformációk tanítása az általános iskola 7. osztályában. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 341-351. (1967)

Fekete, István: Előkészítő és rávezető testnevelési gyakorlatok szerepe a képességek és készségek fejlesztésében. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 235-238. (1967)

Forgách, Géza: A kémiai nagyüzemi eljárások néhány elvi kérdése a kémia tanításában. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 28-36. (1967)

Geréb, György and Hertelendy, Magdolna and Hencz, Aurél and Zalányi, Sámuel and Szendrei, János and Ruzsa, Imre and Urbán, János and Pósa, Lajos and Koroknay, István and Süli, Dezső and Előd, Istvánné and Mosonyi, Kálmánné and Jakab, László and Gaál, Géza and Héjjas, Endre: Szemle. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 377-382. (1967)

Giricz, Béla: Műalkotáselemző óra a 6. osztályban : gótikus épületek. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 232-235. (1967)

Gulácsy, Zoltán: Javítóvizsgáztassunk már júniusban. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 357-361. (1967)

Gyenis, József: A technikai szemlélet formálásának lehetőségei Az egyszerűbb mechanizmusok szerelése című témakörben. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 230-232. (1967)

Hegedűs, András: A szocialista hazafiságra nevelés néhány időszerű kérdése az általános iskola alsó tagozatában. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 37-41. (1967)

Horgosi, Ödön: Az orosz nyelv tanítása a 3. és 4. osztályban. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 246-254. (1967)

Kamasz, Margit: Az akarat nevelése a 3. osztály környezetismereti óráin. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 336-341. (1967)

Kelemen, Jánosné: Filmes programok az általános iskolában : műveletek a racionális számkörben. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 50-56. (1967)

Kiss, Gézáné and Orbán, Lászlóné and Takáts, Béla: A szorzótáblák tanítása. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 187-195. (1967)

Kopácsy, Béláné: Az értelmi erők fejlesztésének szerepe az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 368-371. (1967)

Kovács, Vendel: A tanulók írásbeli és gyakorlati ellenőrzésének kérdései. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 93-98. (1967)

Kubinyi, Zoltán: Az elektromos energia szállításának kísérleti bemutatása. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 47-50. (1967)

Kubinyi, Zoltán: A helyzeti és mozgási energia kísérleti bemutatása. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 296-299. (1967)

Kármán, Józsefné: A tanulók szóbeli kifejezőképességének helyzete és jellemző hibái iskolánkban. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 161-165. (1967)

Köves, József: A földrajzi munkafüzet felhasználása a tanulók önálló munkára nevelésében. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 107-113. (1967)

Magassy, László: A csoportfoglalkozás egy sajátos módja az általános iskolai irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 213-217. (1967)

Magi, János: Írásbeli versenyfeladatok az orosz nyelv tanításában. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 300-304. (1967)

Miklósvári, Sándor: Szélesebb horizonton. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 1-2. (1967)

Miklósvári, Sándor and Skorzynska, Z. and Günther, W. and Bergius, Rudolf and Teply, J. and Hassenforder, Jean and Mal'cev, Anatolij Ivan: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 313-315. (1967)

Miklósvári, Sándor and Szendrei, János and Varga, Tamás and Orosz, Gábor: Szemle. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 238-240. (1967)

Miklósvári, Sándor and Touyarot, M. and Fremont, H. and Ehrenberg, N. and Meserve, B. E. and Prokofjev, M. A. and Saposnikova, I. and Andronov, I. and Koljagin, Ju.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 375-377. (1967)

Muszty, László: Az irodalomnevelés tanév eleji gondjai - a szakköri munka tervezése. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 286-296. (1967)

Muszty, László: A rádió szerepe a nyelvtantánításban. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 209-213. (1967)

Muszty, László: A tanulók írásbeli és gyakorlati ellenőrzésének kérdései. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 98-107. (1967)

Nagy, Andor: Az iskolatelevíziós órák néhány módszertani kérdése. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 11-16. (1967)

Nagy, József: A tanulói aktivitás és önállóság módszertani problémái az olvasmányok elemzésekor. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 327-336. (1967)

Nagy, Sándor: Csoportalakítási kísérletek. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 309-311. (1967)

Novák, István: Ki a szabadba! Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 56-57. (1967)

Novák, István: A tavaszi sportversenyek előkészítői. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 126-127. (1967)

Németh, István: Csehszlovákia feldolgozása az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 41-47. (1967)

Papp, József: A tanulók gondolkodásának fejlesztése az általános iskola 3.—4. osztályában. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 260-268. (1967)

Pietrasinski, Zbigniev and Kiss, Tihamér and Veidner, János and Landa, Lev Nahmanovič and Kovács, Zoltán and Zátonyi, Sándor and Zsámbéki, László and Bartha, Lajos and Szilágyi, Lilla: Szemle. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 61-64. (1967)

Pozsgai, Vidáné: A 4-5. osztály közötti átmenet megkönnyítésére alkalmazott eljárásaink. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 312-313. (1967)

Pál, Gyula: A pedagógiai rajz kialakításának problémé[!á]járól. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 371-375. (1967)

Péterfia, Zoltánné: A bábok felhasználása az orosz nyelv tanításában. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 269-273. (1967)

Póbis, István: Az élővilág tantárgy filmvetítéseinek néhány problémája. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 361-364. (1967)

Rados, Mihály: Az indukált áram és feszültség című egység tanítása tanulókísérlettel az általános iskola 8. osztályában. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 224-230. (1967)

Rakonczai, Jánosné and Szolnoki, Jánosné and Körtvélyessy, László and Gaszner, István and Béres, János and Bor, Pál and Fáy, Gyula and Hédervári, Péter and Zentai, Károly and Donáth, Tibor and Fekete, József: Szemle. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 155-160. (1967)

Stein, Jánosné: A motiváció szerepe a 3. osztályos szépirodalmi olvasmányok feldolgozásában. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 172-176. (1967)

Szabó, Balázsné: Gondolatok az ellenőrzéssel kapcsolatban. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 7-11. (1967)

Szeléndi, Gábor: Hazaszeretetre nevelés a környezetismeret tanításában. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 254-260. (1967)

Szeléndi, Gábor: Hazaszeretetre nevelés az 1. osztályos olvasástanításban. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 321-327. (1967)

Szeléndi, Gábor: Maximalizmus a környezetismeret tanításában. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 57-58. (1967)

Szepes, Lajos: A helyes módszerek megválasztása a nevelő munka gyakorlatában. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 65-71. (1967)

Szerencsi, Sándorné: Tegyük korszerűbbé és eredményesebbé az alsó tagozatos számtan tanítást! Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 71-77. (1967)

Szincsák, János: Frontális kísérletezés lehetőségei a kémia tanításában. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 304-306. (1967)

Szörényi, József: Tapasztalatok az érzelmi nevelés területéről. Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 241-246. (1967)

Sárik, Tibor: Óraterv készítése kémiából. Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 364-368. (1967)

Sárosy, Józsefné and Stein, Jánosné: A közös fogalmazástól az önálló munkáig. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 166-171. (1967)

Tóth, József: A kocka axonometrikus ábrázolása és csonkolása adott vetület alapján. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 150-154. (1967)

Ungváry, Gyula: A programozott oktatás elemei egy alsótagozati kisérleti matematikaoktatás folyamatában. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 177-186. (1967)

Vanczák, József and Madácsi, Mária: A neveltségi szint felmérése a Nyíregyházi Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájának I/B. osztályában az 1964/65. tanév végén. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 58-61. (1967)

Zentai, Károly: Adatok a felső tagozatba lépő tanulók íráskészségének alakulásáról. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 85-93. (1967)

Zukovits, Imre: Az előző ismeretek didaktikai szerepe és a célkitűzés, mint a tudatos tanulói tevékenység előfeltétele az oktatásban. Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 16-22. (1967)

Zukovits, Imre: Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások, mint az „életközelség" megvalósításának eszközei. Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 114-118. (1967)

Zukovits, Imre: A modern technikai eszközök, mint a szemléletes oktatás segítő tényezői. Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 217-220. (1967)

This list was generated on 2020. február 21. 11:40:12 CET.