Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1968
Number of items: 85.

1968

Arató, Ferenc: Számvetés a kötelező népoktatás centenáriumán! In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 205-206. (1968)

Baksa, József: Egyéni bánásmód a 2-4. összevont osztályközösségben. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 127-129. (1968)

Baksa, József: A politechnikai képzés a szocialista ember nevelésének eszköze. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 50-53. (1968)

Ballai, Antalné: Előkészületek az Élővilág tanításához a folyamatosság jegyében. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 241-244. (1968)

Ballai, Antalné and Vargha, László: „Afrika lakossága" az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 115-119. (1968)

Bencze, Ferenc: A természet világa és az emberi munka : témakör olvasás anyagából év végi összefoglalás : 4. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 157-159. (1968)

Bernáth, Béláné: A tanulók helyesírási készségének fejlesztése orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 33-36. (1968)

Birtalan, István and Sinka, Antalné: A tanulók önállóságának fokozása az általános iskola 8. osztályában a „Mondatrend" című nyelvtani tanítási egység feldolgozásával. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 307-310. (1968)

Borbás, Endréné: Jelentéstan : összefoglalás az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 159-162. (1968)

Borsodi, István: Az írásbeli szorzás ismétlése új összefüggések keresésével. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 263-265. (1968)

Borsodi, István: Az összeadás tanításának egy érdekes problémája. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 124-125. (1968)

Borsodi, István: Az összeadás és szorzás kapcsolata ismétlő-rendszerező órán. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 143-145. (1968)

Borsodi, István: Egy módszertani hiba a mértani alapfogalmak tanításánál. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 126-127. (1968)

Borsodi, István: Gondolkodási hibák megelőzése és javítása az alsó tagozatos számtantanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 98-103. (1968)

Borsodi, István: Mi így dolgozunk egyenlőtlen mennyiségekkel. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 129-130. (1968)

Boty, Endréné: Ady Endre : összefoglalás. 8. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 168-172. (1968)

Cs. Nagy, István: Az alsó tagozati költeménytárgyalás esztétikai-módszertani problémái. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 207-211. (1968)

Csaba, Károlyné and Tóth, Gáborné: Módszertani megjegyzések „Jugoszlávia éghajlata, növényzete és vízrajza (5. osztály)" című anyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 109-115. (1968)

Csillik, László: A tanév végi ismétlés-rendszerezés problémái az 5. osztály történelemtanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 173-180. (1968)

Csoma, Vilmos: A gondolkodás és az önállóság fejlesztése az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 211-218. (1968)

Deli, István: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 281-282. (1968)

Dorán, Istvánné: A módszertani közlemények bibliográfiája : 1961-1968. In: Módszertani közlemények. 0-58. (1968)

Duba, Gyuláné: A levél tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 221-226. (1968)

Durucz, István and Nyitrai, Józsefné: Az élővilág és a műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása a VIII. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 301-306. (1968)

Erdélyi, Lászlóné: Munkahelyekről, foglalkozásokról tanultak ismétlése : tanév végi összefoglaló óravázlat 2. osztályos olvasásból. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 150-152. (1968)

Erdős, János: Tanév végi munka a 6. osztályos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 181-187. (1968)

Erhardt, Imre: Javaslatok a hetedik osztályos közelítő számítások tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 103-108. (1968)

Forgách, Géza: Cselekvés és gondolkodtatás [!,] tekintettel az alapfokú kémia tanításában alkalmazott munkalapokra. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 227-233. (1968)

Forgách, Géza and Kárpáti, László and Szereday, Éva and Becker, Istvánné and Borszéki, Sándorné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 268. (1968)

Fábián, Zoltán: Az olvasás-gyakorlás tantárgypedagógiai problémáiról. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 95-98. (1968)

Fábián, Zoltán: Az olvasási gyakorlatok megválasztásáról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 146-149. (1968)

Fábián, Zoltán: A követő olvasás képző hatásairól. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 258-260. (1968)

Függ, Tiborné: Egy fotoszakkör munkaterve és tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 249-250. (1968)

Függ, Tiborné: Pályakezdésem örömei - gondjai. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 318-319. (1968)

Füle, Sándor: Új feladatunk - a honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 271-274. (1968)

Gaszner, Istvánné and Várnai, Zseni: Május 1. témáinak feldolgozása az 1-4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 77-84. (1968)

Gulácsy, Éva: Környezetismeret : ipari és mezőgazdasági munka. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 2-3. (1968)

Hegedűs, András: Az esztétikai és pszichológiai szemlélet érvényesítése az irodalmi alkotások elemzésében : szempontok a Pál utcai fiúk és az Egri csillagok feldolgozásához az V. és a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 296-300. (1968)

Hegedűs, András: Gyermekkönyvek az iskolában : néhány gondolat a gyermekkönyv szerepéről az iskolai munkában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 120-124. (1968)

Hoffmann, Ottó: Az ige a beszédben és a fogalmazásban : egy differenciált foglalkozású nyelvtani gyakorló óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 324-328. (1968)

Horváth, Dezsőné and Lux, Ibolya: Felkészülés az úttörő életre. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 92-95. (1968)

Jankó, Istvánné: Népköltészet témakörének év végi összefoglaló órája a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 152-156. (1968)

Jármai, Éva: A jellemzés tanítása. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 187-192. (1968)

Kalmár, Lajosné: A művészi torna oktatásának módszere az általános iskolai testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 329-331. (1968)

Karácsonyi, Imre and Marosvári, József: Az úttörő tanulságos és szép élete. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 84-89. (1968)

Kisvárdai, Károly: Russkij âzyk rubežom : új orosz nyelvű metodikai folyóirat orosz nyelvtanárok számára. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 204. (1968)

Kosztjaskin, E. G. and Ogorodnikov, I. T. and Boltjanszkij, V. G. and Fokina, Z: Nemzetközi Szemle : az országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 133-135. (1968)

Körtvélyessy, László and Ferenczy, Istvánné and Wéber, Péter: Szalai István: A biológia és a haladás I. : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 194. oldal ; Szalatnai Rezső: Magyar írók nyomában, Móra Könyvkiadó, 1967. ; Széchy Éva: A közösségi nevelés útjai a középiskolában : [könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 74-76. (1968)

Litkei, Katalin: A betűelemekkel végezhető manipulációk írásórán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 260-261. (1968)

Magi, János: A helyesírás gyakorlása orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 70-71. (1968)

Meleg, József: A tanító szava : nevelési esettanulmány. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 254. (1968)

Miklósvári, Sándor: Hol tart a mi pedagógiánk? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 1-2. (1968)

Miklósvári, Sándor and Drews, U. and Lompscher, F. and Thiem, W. and Beswick, N. W. and Bradfield, D. L. and Clark, J. R. and Subin, N. and Dockhorn, M. and Lompscher, J. and Butscher, H. and Imbert, A. and Sacher, W. and Zöchbauer, F. and Salade, D. and Buxton, J.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 251-253. (1968)

Miklósvári, Sándor and Kudrjavcey, T. V. and Zabotin, V. V. and Sztrezikozin, V. and Fulchignomi, E. and Boborükin, A. and Sztepanov, A. and Mcmullen, T. and Drefenstedt, E. and Kaestner, E. and Tost Ruddigkeit, R. and Dorst, W.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 200-202. (1968)

Miklósvári, Sándor and Logvinov, I. I. and Protapopova, A. and Szkatkin, M. N. and Uszpenszkij, V. and Jackson, B. and Berezowski, E. and Goodman, and Dumitrescu, and Sztoljar, A. A. and Rosina, J. and Proprentner, K.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 72-73. (1968)

Miklósvári, Sándor and Newsome, J. and Jean, G. and Zelenkov, V. and Bühler, U. and Danilova, É. and Hollenbach, G. and Pietsch, G. and Mahlah, E. Sz.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 320-323. (1968)

Molnár, Józsefné: [Mezőgazdasági munka] : [a mezőgazdasági dolgozók munkája] : [a gépek szerepe a mezőgazdasági munkában]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 12-18. (1968)

Muszty, László: „Motivált" előkészítés a nyelvtan tanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 193-199. (1968)

Muszty, László: A „motivált" előkészítés szerepe az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 56-70. (1968)

Mészáros, Ferenc: Az alsó tagozati mozgásos játékokban fellelhető oktatási-nevelési lehetőségek. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 257-258. (1968)

Németh, István and Takács, Lajosné: Az úttörők tanulságos és szép élete egy úttörőraj foglalkozásán való részvétel tapasztalatai alapján : előkészület a próbákra, táborozásra, sport és játék. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 89-92. (1968)

Pálffy, Zoltán: A vizuális nevelés algoritmusairól. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 289-295. (1968)

Pálmai, Katalin: A hivatástudatról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 141-142. (1968)

Pálmai, Kálmán: Tanárok és tanítványok. In: Módszertani közlemények, (8) 5. p. 269. (1968)

Pásztor, Emil: Hogyan taníthatnánk eredményesebben a hangtant? In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 331-333. (1968)

Riesz, Béla: A tevékenység belső síkjának vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 218-221. (1968)

Révész, Béla and Mészáros, István and Márkus, István and Kántor, Zsuzsa and Riesz, Béla and Rozsnyai, Istvánné and Révész, Béla and Kovács, István and Függ, Tiborné and Kériné Sós, Júlia and Fónay, Tibor and Durkó, Mátyás and Waldmann, József and Tóth, József and Erdei, Mihály and Bihari, J. and Tyihonov, A. N. and Hajzer, Lajos and Zimin, V. I. and Muszty, László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 334-340. (1968)

Sasvári, Tiborné: A "drága kincs az egészség" című témakör tanév eleji ismétlése. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 261-263. (1968)

Sinka, Antalné: A kuruc kor költészete c. tárgykör ismétlése á 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 166-168. (1968)

Szabó, Zoltán and Molnár, József: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 283-288. (1968)

Szeléndi, Gábor: Szocialista hazaszeretetre nevelés a 2. osztályos olvasástanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 274-280. (1968)

Szepes, Lajos: Filmvetítés osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 244-248. (1968)

Szepes, Lajos: A nevelés fogalma, társadalmi szerepe. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 203. (1968)

Szántó, Károly: Pedagógiai szakkifejezések értelmezése : politechnikai oktatás, nevelés vagy képzés? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 53-55. (1968)

Székely, Jenő: A matematika tanár világnézeti nevelőmunkája az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 36-42. (1968)

Szörényi, József: Izgalmak egy elégtelen körül. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 131-132. (1968)

Szörényi, József and Török, Lászlóné and Horgosi, Ödön and Muszty, László and Somfai, László: Andrási Béla int. igazgató ; Tanári kézikönyv az Élővilág című tantárgy tanításához az általános iskola 8. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 226 oldal ; Ignácz Rózsa: Papírmalom : Móra könyvkiadó, Budapest, 1967. ; Kertész Erzsébet: Harriet regénye, Móra könyvkiadó. Budapest, 1967. ; Dorota Polívková: Játékok a nyelvtanításhoz, Slovenské Pedagogícké Nakladatel'stvo, Bratislava, 1965. 107 I., 1. kiadás ; Hernádi Sándor: Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan tanításához az általános iskolák 5. és 6. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 178 I. ; Makay Gusztáv: Irodalomtanítás : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 354 lap : [Könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 136-140. (1968)

Tóth, Andrásné: Jövőbe vivő biztos út" c. tárgykör összefoglalása, rendszerezése. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 162-165. (1968)

Tóth, József: Szögletes testekből összetett alakzat : emlékmű rekonstruálása adott vetületetek és nézőpont alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 265-267. (1968)

Török, Józsefné and Végvári, István: Az ipari munka című anyag feldolgozása. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 19-32. (1968)

Varsányi, László: Hogyan növelhetjük az iskolai ünnepélyek nevelő hatását? In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 254-256. (1968)

Várkonyi, Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon : a hengerkerék. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 311-317. (1968)

Vértes, Gellértné: [Ipari munka] : [az építkezésen dolgozók munkája, munkaeszközeik]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 3-12. (1968)

Zukovits, Imre: A különböző aktivizálási fajták alkalmazása a gyakorlati foglalkozások tanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 43-50. (1968)

Zukovits, Imre: A tanulókísérletek alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 234-240. (1968)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 19:00:38 CEST.