Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1969
Number of items: 81.

1969

Magyar nevelési folyóirat Jugoszláviában : a novi-sadi rádió "Szempont" c. adásából 1968. november 19-én 16,02. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 39-40. (1969)

A hondvédelmi nevelés lehetőségei a földrajz órán. Módszertani közlemények, (9) 3. p. 184. (1969)

Appel, György: Minőségi csoportokkal való matematikaoktatás előkészítése az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 308-309. (1969)

B. Kovács, István: A sorban harmadiknak... Módszertani közlemények, (9) 4. p. 241. (1969)

Bagdy, Lászlóné: Különböző nevelői magatartásokkal történő értékelés hatása a tanulók teljesítményeire. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 69-76. (1969)

Baksa, József: Első osztályosok és útjuk a közösség felé. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 199-207. (1969)

Bellyei, László: Az olvasóvá nevelés az általános iskola 4. osztályában. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 267-270. (1969)

Bokor, Istvánné: Az olvasási készség fejlesztése és az olvasóvá nevelés néhány kérdése a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 212-215. (1969)

Bokor, Istvánné: Csoportfoglalkozás a 2. osztályban a nyelvtan-helyesírás órán. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 12-16. (1969)

Bonifert, Domonkos and Mándy, Iván and Kertész, Erzsébet and Száva, István: Szemle. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 255-256. (1969)

Bálint, József: A derékszögű háromszög tulajdonságai : 5. osztály. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 51-54. (1969)

Cs. Nagy, István: Komplex gyakorlatok szókártyával a nyelvtan-helyesírás tanításakor. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 122-124. (1969)

Csillik, László: Korszerű utakon a történelem tanításában. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 16-21. (1969)

Deli, István: A csládlátogatásról. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 118-120. (1969)

Elekes, Mihály: Vita az ifjúsági irodalomról : Jelenkor 1965-66 : Móra Könyvkiadó, Budapest, 1968. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 55-56. (1969)

Emődi, János: Dramatizálás az irodalmi órán. Módszertani közlemények, (9) 4. p. 254. (1969)

Függ, Tiborné: Az igazgató segítsége az önképzésben. Módszertani közlemények, (9) 3. p. 183. (1969)

Függ, Tiborné: Egy új kezdeményezés üdvözlése. Módszertani közlemények, (9) 1. p. 50. (1969)

Függ, Tiborné: Mutasd az osztályod, megmondom ki vagy! Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 177-178. (1969)

Füle, Sándor: Pedagógusképzés és továbbképzés. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 1-2. (1969)

Garzó, Mária: Szemléltetés a magyarórán. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 246-248. (1969)

Gaszner, István: Az ének-zene órák élménykeltő mozzanatainak tervezése. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 63-69. (1969)

Harmat, István: A csoportos oktatás alkalmazása az általános iskolai történelemtanításban. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 44-46. (1969)

Hoffmann, Ottó: Történelmi vetélkedő a 6. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 248-254. (1969)

Homoki, Mária: Visszapillantás a pálya elejéről. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 116-117. (1969)

Honfi, Ferenc: Az élővilág cimű tantárgy élő szemléltetésének megvalósítása gyakorló kert és élősarok segítségével az 5. és 6. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 231-236. (1969)

Horváth, Ilona and Gazsó, István and Függ, Tiborné and Petrikás, Árpád and Fekete, István and Nagy, Katalin: Szemle. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 125-128. (1969)

Huszti, Sándorné: Számonkérés a matematika órákon. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 173-174. (1969)

István, Tóth: A filmesztétikai nevelés jelentősége az általános iskolában („A Légy jó mindhalálig" című film elemzése). Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 27-29. (1969)

Kelendi, Gyuláné: Korszerű tanulás a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 262-264. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Az irodalom tanítása és a pedagógiai elemzés. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 129-134. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Műveltségünk eszközei és a pedagógiai elemzés. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 285-290. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Nevelési eredményeink elemzése. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 3-7. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Pedagógiai elemzés a nyelvtan tanításában. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 77-82. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Teljesítmény a pedagógiában. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 194-199. (1969)

Király, Gyula: Az osztályfőnök koordinációs tevékenysége. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 291-295. (1969)

Kiss, Albertné: Megfigyelések és gondolatok az irodalmi művek serdülőkorú gyermekekre gyakorolt hatásáról. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 270-273. (1969)

Kiss, Albertné: A kötelező olvasmány hatása egy tanulócsoportra. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 170-172. (1969)

Kiss, Béláné and Abaffy, Zoltánné: A tanulók gyakorlati munkájának ellenőrzése és értékelése a mezőgazdasági gyakorlat tanítása során. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 174-177. (1969)

Kiss, Géza: Hazafiságra nevelés és nemzeti hagyományaink ápolása történelemtanításunkban. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 295-300. (1969)

Kisvárdai, Károly and Damó, Elemérné and Belčikov, U. A. and Panûševa, M. S. and Banó, István and Suara, Róbert and Tálasi, Istvánné and Berkes, Péter and Réber, László and Gergely, Márta and Gács, Demeter and Rónaszegi, Miklós and Függ, Tiborné and Magyarfalvi, Lajos: Szemle. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 187-191. (1969)

Kolta, Ferenc: Két költő vallomása a tankönyvben szereplő verséről. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 265-266. (1969)

Lakatos, Pál: Tanyán tanító nevelők problémái. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 41-42. (1969)

Magassy, László: Verselemzés színjátszó szakkörben. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 135-141. (1969)

Mihály, Endre: A tervezés didaktikai és metodikai jelentősége a mezőgazdasági foglalkozás keretében. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 94-100. (1969)

Mihály, Endre: A tervezés és szervezés munkaegészségügyi szerepe a gyakorlati foglalkozás oktatásában. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 147-154. (1969)

Miklósvári, Sándor and Presszmann, L. and Cerghit, J. and Biener, K. and Muszynsky, H. and Levin, M. I. and Grant, N. and Sztrezikozin, V.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 112-115. (1969)

Miklósvári, Sándor and Vaszilev, H. and Gibbs, G. I. and Stoica, D. and Sturgess, D. and Watson, F. R. and Poljakov, E. and Redina, K. and Gilbuh, J.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 165-167. (1969)

Miklósvári, Sándor and Witzlack, G. and Atkinson, R. C. and Silberman, H. F. and Duclos, D. and Haugstrup, R.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 36-39. (1969)

Mosonyi, Kálmán and Süli, Dezső: A természetes számok tanítása az általános iskola 5. osztályában. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 224-230. (1969)

Muraközy, Péter: Bíráló szemmel. Módszertani közlemények, (9) 2. p. 117. (1969)

Mészáros, Ferenc: Az ismeretszerzés útja a testnevelés sajátos körülményei között. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 184-186. (1969)

Mészáros, Ferenc: A személyiség módszertani problémái a testnevelési órán. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 215-220. (1969)

Mészáros, László: Matematikaoktatás minőségi csoportokkal. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 178-180. (1969)

Németh, István: A tanítás a leghatékonyabb eszköze a tanulásnak. Módszertani közlemények, (9) 4. p. 193. (1969)

Papné Dobos, Mária: Az érzelmi nevelés helye az általános iskolai orosz nyelv oktatásban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 220-223. (1969)

Pornai, Éva: Társtanító vagy mostohagyerek? Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 314-317. (1969)

Pálmai, Kálmán: Az osztályozás felelőssége. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 57-62. (1969)

Pálmai, Kálmán: Mire való a tankönyv. Módszertani közlemények, (9) 1. p. 44. (1969)

Riesz, Béla: Az osztályközösség struktúrájának vizsgálata a szociometria módszerével. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 275-284. (1969)

Ráduly, Ilona and Móra, Ferenc: Magyar irodalom 5. osztály : Móra Ferenc : A másik csaló. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 47-50. (1969)

Rápolthy, Viktor: Az érzelmi nevelés jelentősége és eredményessége az általános iskolai ének-- zene tanterv követelményeinek végrehajtásában. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 22-26. (1969)

Révész, Béla: Olvasóvá nevelés élővilág szakkör foglalkozásain. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 273-275. (1969)

Révész, Béla: A csoportmunka az élővilág órán. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 82-93. (1969)

Róna, Borbála: Korszerű egészségügyi szemlélet a pedagógiában. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 257-258. (1969)

Rózsa, Éva: Egésznapos iskola Hódmezővásárhelyen és Makón. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 259-262. (1969)

Szabó, Mihályné: Iskolaközösségünk és a fiatal nevelők : hozzászólás. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 42-43. (1969)

Szabó, Zoltán: Beszéd és gyermeki tevékenység számtanórán az I. osztályban : néhány gondolat egy hagyományos és egy kísérleti számtanóra rövid összehasonlítása közben. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 207-211. (1969)

Szalay, András: A tanulók önálló és differenciált munkájának segítése a feladatmegoldás lépéseinek programozásával. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 618-320. (1969)

Szőnyi, Károly: Természet utáni tanulmányok a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 180-182. (1969)

Tóth, István: Az irodalmi dolgozatok javításának módszereiről. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 120-122. (1969)

Tölgyesi, József: Az önálló órák megszervezése, vezetése és ellenőrzése az összevont osztályú tanulócsoportok 1-4. osztályaiban. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 168-169. (1969)

Tölgyesi, József: A heti terv készítésének néhány gyakorlati problémája az összevont 1-4. osztályú tanulócsoportokban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 242-246. (1969)

Várkonyi, Nándor: Famunkák a hetedik osztályban. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 100-111. (1969)

Várkonyi, Nándor: Famunkák a hetedik osztályban : II. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 154-164. (1969)

Várkonyi, Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 29-35. (1969)

Várkonyi, Nándor: Műszaki szakkörök szervezése és az oktatás módszerei. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 301-307. (1969)

Várkonyi, Nándor: Üzemlátogatások a hetedik osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 236-240. (1969)

Zukovits, Imre: A játékosság szerepe az oktatásban. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 7-12. (1969)

Zukovits, Imre: A tanulói közreműködés lehetőségei a konkrét tények megismerésében. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 141-147. (1969)

Zukovits, Imre: A tények elemzése és a problémamegoldó gondolkodás. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 310-314. (1969)

This list was generated on 2020. április 7. 15:34:27 CEST.