Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1972
Number of items: 67.

1972

Palocsay Zsigmond: Nádiringó : Kriterian Könyvkiadó, Bukarest, 1971. ; Anneliese Felsenstein: Hétköznapi varázslat : Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1972. ; Balázs Anna: Történetek Flóráról : Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1972. ; Kriza János: A csókalányok : Móra Könyvkiadó, Budapest, 1972. ; Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató : Móra Könyvkiadó, Budapest, 1972. ; T. S. Eliot: Macskák könyve : Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1972. : [könyvismertetés]. Módszertani közlemények, (12) 2. p. 91. (1972)

Aszódi T., Éva: A vers hatalma : a gyermek és a vers lélektani kapcsolata. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 298-306. (1972)

Baksa, József: Túlkorosság - egyéni bánásmód - közösségi nevelés. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 72-75. (1972)

Baksa, József: Túlkorosság - egyéni bánásmód - közösségi nevelés : befejező rész. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 147-152. (1972)

Bellyei, László and Richter, Sándorné: Hogyan gyakoroltatjuk a szóbeli fogalmazást a 4.osztályos olvasásórákon? Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 98-101. (1972)

Boor, Éva and Gyaraki, Etelka: Diákkörök az országos szakmai konferencián. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 211-213. (1972)

Bozzai, László: A Pedagógusjelöltek I. Országos Találkozója. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 179-181. (1972)

Bálint, József: A függvényszerű gondolkodás fejlesztése az elektromos mérőműszerek tanítása kapcsán. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 87-91. (1972)

Dobcsányi, Ferenc and Gazsó, István and Nagy, Lajosné and Csőke, Lajos: Szemle. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 307-308. (1972)

Emődi, János: Filmvetítés az irodalmiórán. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 227-228. (1972)

Erdei, Mihály: Az orosz alaktani terminusok és magyar megfelelőik az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 220-221. (1972)

Fügh, Rezsőné and Bugár, Ferencné: A feladatlapok alkalmazásának lehetősége és módjai az 1. osztály olvasás tanításában. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 276-281. (1972)

Füle, Sándor: Tanárképző főiskolák új rendszerű gyakorlati képzése. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 181-183. (1972)

Füle, Sándor: Tanítóképző intézetek új rendszerű gyakorlati képzése. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 4-6. (1972)

Geréb, György: A „didaktogén ártalom" néhány sajátossága a terhelő hatások tükrében. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 191-195. (1972)

Gulácsy, Éva: A megelőzés pszichológiai „hátterének" néhány kérdése a gyermek- és ifjúságvédelemben. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 245-249. (1972)

Hadházy, Tibor: Televíziós tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 262-271. (1972)

Hadnagy, János: Ellenőrzés, értékelés, osztályozás tantárgypedagógiai problémái a környezetismeret oktatásának folyamatában. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 196-201. (1972)

Hadnagy, János: Feladatlapok alkalmazása a környezetismeret tanításában. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 157-162. (1972)

Hajzer, Lajos and Hajzerné Tóth, Erika: Mit és hogyan tudatosítsunk orosz helyesírásból az általános iskolában? Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 40-43. (1972)

Hegedűs, András: "Engem Félegyháza tett íróvá..." : elhangzott Móra Ferenc kiskunfélegyházi Szarvas utcai szülőházának avató ünnepélyén 1972. február 8-án. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 1-4. (1972)

Hencz, Aurélné: Gondolatok a fogalomalkotásról : az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 284-285. (1972)

Hoffmann, Ottó: Az elbeszélő fogalmazás tanítása. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 201-210. (1972)

Hoffmann, Ottó: Folyamatosság és fokozatosság a fogalmazástanításban. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 75-80. (1972)

Hoffmann, Ottó: Folyamatosság és fokozatosság a fogalmazástanításban : befejező rész. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 153-155. (1972)

Holpert, Flóra: Fiatal nevelők fóruma. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 92-93. (1972)

Holpert, Flóra: Pénzes Géza karikatúrái. Módszertani közlemények, (12) 3. p. 156. (1972)

Hornyák, Krisztina and Juhász, Teréz: Működő rajzos modellek a fizikatanításban. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 272-275. (1972)

Horváth, Dénes and Pásztor, Ágnes: Az elemi formák bonyolultsága : egy konkrét feladatsor feldolgozása közben felmerült problémák. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 249-262. (1972)

Jósa, Zoltán: Az evolúciós szemléletre nevelés tartalmi kérdései : „A növényvilág fejlődéstörténeti áttekintése" c. témában. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 23-32. (1972)

Kamondy, Istvánné: A grafoszkóp és az oktatógép alkalmazása kémia órán. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 37-40. (1972)

Kelendi, Gyuláné: Miért nem osztályozunk? Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 177-178. (1972)

Kelendi, Gyuláné: Önkormányzat az általános iskolában. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 68-71. (1972)

Kerékgyártó, Imre: Az emberi kapcsolatok. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 6-16. (1972)

Kerékgyártó, Imre: Az értekezletek lélektana. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 184-190. (1972)

Kerékgyártó, Imre: Kommunikáció az iskolában. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 125-132. (1972)

Kerékgyártó, Imre: Konfliktusok a pedagógiai közösségben. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 57-66. (1972)

Kerékgyártó, Imre: A pedagógus és a társadalom. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 240-245. (1972)

Kiss, Albertné: Feladatlapok a hetedik osztályban kötelező házi olvasmány feldolgozásához. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 213-219. (1972)

Komlósi, Sándor: Kutatásmódszertani szeminárium neveléstudományi kutatók számára. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 121-124. (1972)

Kovács, Iván: A kézilabdázás technikai elemeinek módszeres oktatása : labda nélküli technikai elemek. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 44-46. (1972)

Kovács, Iván: A kézilabdázás technikai elemeinek módszeres oktatása : labdával végzett technikai elemek. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 111-114. (1972)

Kovács, Margit: Gyakorló óra matematikából csoportfoglalkozással. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 285-286. (1972)

Kozma, Róbert: Építőkészlet : egyszerű áramkörök és a logikai áramkörök alapfogalmainak realizálására. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 221-227. (1972)

Kozma, Róbert: Építőkészlet : egyszerű áramkörök és logikai áramkörök alapfogalmainak realizálására. : folytatás. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 288-294. (1972)

Kunráth, Sándor: Az osztályfőnök nevelőmunkája : a fegyelmezett magatartás kialakítása. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 286-288. (1972)

Ködöböcz, József: Gyakorló pedagógusok továbbképzése a Sárospataki Tanítóképző Intézetben. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 233-240. (1972)

Merétei, Klára: A gyakorló iskolák egészségügyi helyzete. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 67-68. (1972)

Merétei, Klára: A gyakorlóiskolák egészségügyi helyzete : befejező rész. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 143-147. (1972)

Pósa, Lajos: Egyszerű meteorológiai állomás felszerelése és működtetése. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 46-51. (1972)

Pósa, Lajos: Iskolai meteorológiai állomás Lajosmizsén. Módszertani közlemények, (12) 4. p. 228. (1972)

Regőczey, József: A grafoszkóp és oktatógép kombinált alkalmazása. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 35-37. (1972)

Szeléndi, Gábor: A haza földje, természeti kincsei és a hazafias nevelés : Olvasás 3. osztály. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 33-35. (1972)

Szerencsi, Sándor: A számtan-mértan órák tervezése az 1. - 4. osztályban. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 101-107. (1972)

Szűcs, Bertalan: A birtokos jelző tanítása az általános iskola hetedik osztályában. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 162-166. (1972)

Sásdi, Imréné: Kiscsoport alakítása az általános iskola első osztályában. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 282-284. (1972)

Tóth, József: Az alma egyszerű metszetrajzai, színes papírból kivágott metszetekkel sordísz tervezése. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 107-111. (1972)

Tóth, József: Vízszintes helyzetű körlap távlati ábrázolása, sordísz tervezése az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (12) 5. pp. 294-297. (1972)

Tóth, Lajos: A tanulók ellenőrzésének és osztályzásának időszerű kérdései. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 94-98. (1972)

Tóth, Lajos and Vörös, Károlyné: Szemle. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 115-120. (1972)

Török, Lászlóné: Személyiségjegyek gyűjtése a szociometriai módszerek alkalmazásával az osztályközösség fejlesztése érdekében. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 132-143. (1972)

Vörös, Károlyné: Szemle. Módszertani közlemények, (12) 4. pp. 229-232. (1972)

Vörös, Károlyné: A könyv felhasználása az oktató-nevelő munkában. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 52-56. (1972)

Vörös, Károlyné and Tóth, Lajos and Huszka, László: Szemle. Módszertani közlemények, (12) 3. pp. 167-176. (1972)

Zsolnai, Józsefné: Magatartás és üzenőfüzet együtt. Módszertani közlemények, (12) 4. p. 219. (1972)

Zukovits, Imre: Az aktivitás megvalósításának módjai és lehetőségei. Módszertani közlemények, (12) 1. pp. 16-22. (1972)

Zukovits, Imre: Az élettel való kapcsolat megvalósítása az iskolai oktatásban. Módszertani közlemények, (12) 2. pp. 81-87. (1972)

This list was generated on 2020. február 21. 11:38:06 CET.