Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1975
Number of items: 60.

1975

Szemle. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 56-64. (1975)

Szemle. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 243-248. (1975)

Szemle. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 318-320. (1975)

Annus, Antal: Az általános iskolai új Rendtartás alkalmazása, fejlesztése. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 3-5. (1975)

Arató, Endréné: Előkészítés az önálló ismeretszerzésre a környezetismeret tanítása során. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 262-271. (1975)

Balogh, Viktória: Közös tulajdonsággal rendelkező pontok halmaza : mértani helyek előkészítése az általános iskolában. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 149-152. (1975)

Baltási, Judit and Bellyei, László: Komplex elemek és differenciált munkáltatás egy anyanyelvi kísérleti órán. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 165-168. (1975)

Baltási, Judit and Szirmay, Endre: Olvasástechnikai és szövegértési szint mérése az 1. osztályban : egy komplex anyanyelvi kísérlet összehasonlító méréseredményeiből. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 76-79. (1975)

Buzás, Klára: Eszközhasználat az alsótagozatos matematikaoktatásban. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 291-297. (1975)

Bíró, István: A földrajzi fogalomalkotás logikai műveletei. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 279-284. (1975)

Cservenyák, Lászlóné: Az anyaggyűjtés fogalmazástanításhoz az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 230-231. (1975)

Csorba, Józsefné: A korszerű módszerek alkalmazása az alsótagozatos testnevelés tanításában. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 285-290. (1975)

Deák, László: Új ismeretek feldolgozása elágazásos programmal. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 34-38. (1975)

Diós, Sándorné: A magatartás és a szorgalom értékelése. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 315-317. (1975)

Dobcsányi, Ferenc: Irodalmi évfordulóinkról. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 113-116. (1975)

Földy, Ferenc: Differenciált feladatrendszeres oktatás az általános iskolák részben összevont alsótagozatos osztályaiban. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 256-262. (1975)

Garami, Jánosné: Gyermekirodalom a tanítási órán. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 169-171. (1975)

Garzó, Mária: Gondolatok az általános iskolai házi olvasmányok feldolgozásáról. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 177-180. (1975)

Gejza, Olas: A pedagógusok posztgraduális továbbképzéséről a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 106-110. (1975)

Horváth, Dénes: Az ösztönös gyermekrajzok és a vizuális nevelés. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 143-148. (1975)

Juhász, Károly: Pedagógusképzők a közművelődési határozat megvalósításáért. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 111-112. (1975)

Jáki, Lászlóné: A feladatlapok felhasználásának lehetőségei az oktatási folyamat különböző szakaszaiban az általános iskola harmadik osztályában. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 79-84. (1975)

Kelendi, Gyuláné: Gyermekeink érdeklődése. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 13-16. (1975)

Kelendi, Gyuláné: Tanítsd meg játszani! Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 193-195. (1975)

Kerékgyártó, Imre: Aktivitás, önállóság, önnevelés. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 132-138. (1975)

Kerékgyártó, Imre: Nevelői magatartás : 2. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 5-12. (1975)

Kerékgyártó, Imre: Életmodellek a nevelésben. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 196-204. (1975)

Kerékgyártó, Imre: A nevelés állandó és változó tényezői. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 149-255. (1975)

Kerékgyártó, Imre: Ünnepek a nevelés folyamatában. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 69-76. (1975)

Kerényi, Józsefné: Osztályfőnöki óra a szocialista hazaszeretetről. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 84-92. (1975)

Kiss, Géza: Az általános iskolai történelemszakkörök működésének tartalmi és szervezési kérdései, alapvető munkaformái. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 237-242. (1975)

Kovács, Iván and Isky, László: A kézilabdázás labda nélküli mozgásainak biomechanikai elemzése : 1. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 38-46. (1975)

Kovács, Katalin: Egy második osztályos matematikai óra leírása. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 297-301. (1975)

Kunstár, Jánosné: Néhány gondolat a szemléltető eszközök kezeléséről. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 47-52. (1975)

Laczkó, Ottóné: „Célunk a közművelődési szemlélet kialakítása" : a közművelődési munkára való felkészítés lehetőségei a Jászberényi Tanítóképző Intézetben. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 153-155. (1975)

Moholi, Károly: 30. évfordulónkra. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 65-69. (1975)

Moholi, Károly: Hegedűs András : 1923-1975. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 1-2. (1975)

Molnár, Jánosné: Csoportmunkák a negyedik osztály olvasás óráin. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 172-176. (1975)

Munz, Károly: Pedagógusok a tudományos ismeretterjesztésért. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 227-229. (1975)

Nagy, Istvánné: Mondatelemzési gyakorlatok. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 231-234. (1975)

Nagy, Tamás: A tanítás anyagának elrendezése : testnevelés 1-4. osztály. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 301-312. (1975)

Németh, Tibor and Détári, Ferencné: A 8—10 éves korú tanulók zenei képességének és teljesítményének vizsgálási lehetőségei MAGNOCORR kollektív oktatógép segítségével. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 139-142. (1975)

Pósa, Lajos: Az ábrák szerepe a földrajz tanításában. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 116-122. (1975)

Pósa, Lajos: Az ábrák szerepe a földrajz tanításában : befejező rész. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 156-165. (1975)

Pósa, Lajos and Zsámbéki, László: Szemle. Módszertani közlemények, (15) 2. p. 128. (1975)

Stein, Jánosné: A gyermek bábkészítő tevékenysége, mint személyiségvizsgálati módszer. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 204-209. (1975)

Szabó, Balázsné: A funkcionális szemlélet érvényesítése az anyanyelvi nevelésben. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 16-23. (1975)

Szabó, Balázsné: A mondatfajták tanítása korszerű szemlélet alapján. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 209-214. (1975)

Szabó, Ferencné and Halas, Lászlóné: A kisdobos akadályversenyek szervezésének, lebonyolításának problémái, gyakorlati megvalósítása. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 189-191. (1975)

Szabó, Lajos: Magatartás-szorgalom iskolai követelményeinek meghatározása. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 312-315. (1975)

Szabó, Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : az igeragozás gyakorlása. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 234-237. (1975)

Szabó, Tibor: Fémcsíkok sávos képsorok kialakításához. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 53-55. (1975)

Szabó, Tibor: Ismeretfenntartó beszélgetések, a témaegyénítés kérdése az orosz nyelvi órán. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 183-188. (1975)

Szabó, Tibor: A mechanikus jelleg oldása a helyesírás alapfokú gyakorlásában. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 123-127. (1975)

Szabó G., László: Pedagógusoknak a XI. kongresszusról. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 129-131. (1975)

Szepes, Lajos: Ami a legújabb kiadású IV. osztályos olvasókönyvből is hiányzik. Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 180-182. (1975)

Zukovits, Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel. Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 214-226. (1975)

Zukovits, Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel : befejező rész. Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 272-278. (1975)

Zukovits, Imre: Változatos és sokoldalú tanulói tevékenységet biztosító kérdések, feladatok alkalmazása a műszaki-természettudományos vetélkedőkön. Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 23-34. (1975)

Zukovits, Imre: A természettudományos, technikai szellemi versenyeken alkalmazható érdekes és változatos kérdések, feladatok. Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 93-106. (1975)

This list was generated on 2020. február 17. 17:31:54 CET.