Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1977
Number of items: 64.

1977

Bakacsi, Gézáné and Varga, István: Tapasztalatok a tanulói szabad szombatról egy vizsgálat tükrében. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 225-229. (1977)

Bereczki, Sándor and Kovács, István and Révész, Béla and Szepes, Lajos and Veszprémi, László and Reginina, Kira Vasil'evna and Turina, Galina Pavlovna and Širokova, Lûksena Ivanovna and Megay, László and Rékassy, Csaba and Frenyó, Vilmos: Szemle. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 253-256. (1977)

Báron, Lászlóné: Táblázatok, szemléltető ábrák a szaktantermekben. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 247-250. (1977)

Békésiné Fejes, Katalin: Az új tanterv a készülő alsós tankönyvekben : 1 rész. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 45-53. (1977)

Békésiné Fejes, Katalin: Szótagolás és elválasztás : 2. rész. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 97-105. (1977)

Dobcsányi, Ferencné: A tanulás eredményességet befolyásoló tényezők, módszerek; eljárások a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 165-171. (1977)

Galicz, Tiborné: Kísérletek az általános iskola tervszerű nevelő munkájának lemérésére. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 74-80. (1977)

Galicz, Tiborné: Kísérletek az általános iskola tervszerű nevelőmunkájának lemérésére. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 154-160. (1977)

Geréb, György and Szabó, Pál: Az iskolára való felkészítés pszichológiai problémáiról : Iskolás lesz gyermekünk. Szerk.: Szabó Pál, Gondolat K., Bp. 1976. Módszertani közlemények, (17) 2. p. 105. (1977)

Gledura, Lajosné and Nagy J., József: Integrált anyanyelvi órák az első osztályban. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 230-234. (1977)

Gyarmati, Lajos and Kovács, Kálmán: A tanári magatartás és vezetési stílus hatása a tanulói teljesítményre testnevelési órán. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 33-39. (1977)

Gácser, József: A közművelődési törvény új lehetőség az általános iskola nevelő munkájában. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 65-67. (1977)

H. Tóth, Erika: Néhány elméleti és metodikai megjegyzés az ált. iskolai 5. osztályos „Orosz nyelvi munkafüzet"-hez. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 122-125. (1977)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben 2. : részletek a kísérleti munkafüzetből : folytatás. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 17-32. (1977)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : megjegyzések : befejező rész. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 88-96. (1977)

Horváth, Dénes: A kisgyermekrajzról. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 115-117. (1977)

Hudra, András: Csoportmunka a történelemórán. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 240-244. (1977)

Juhász, Károly and Pollák, Richárd: Felkészülés és felkészítés az új általános iskolai dokumentumok bevezetésére. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 138-143. (1977)

Jáger, László: Csapatprogram tervezése a 2334. sz. II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapatban : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 290-296. (1977)

Kelendi, Gyuláné: Az önpazarlás művészete. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 177-179. (1977)

Kelendi, Gyuláné: Képesítés nélkül a katedrán. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 7-10. (1977)

Kerékgyártó, Imre: Emberi kapcsolatok a nevelőtestületben. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 1-7. (1977)

Kerékgyártó, Imre: Szexualitás és tanulói magatartás. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 67-74. (1977)

Kerékgyártó, Imre: A mozdulatok szerepe a nevelésben. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 199-205. (1977)

Kerékgyártó, Imre: A pedagógiai tevékenység szabályozói. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 261-267. (1977)

Kerékgyártó, Imre: A tehetségek kibontakoztatása. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 130-137. (1977)

Konrád, Lászlóné: Hogyan ösztönzöm tanulóimat önálló olvasásra? Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 309-311. (1977)

Kovács, Márta: Ötlet egy irodalmi vetélkedőhöz. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 250-251. (1977)

Kóbor, Jenő and Nagy, Andor and Hegedűs, András and Frisnyák, Sándor and Bagdi, Sándor and Öveges, József and Molnár, Ottó and Gladkov, Fedor Vasil'evič and Nesbit, Edith and Serafimovič, Aleksandr Sergeevič and Kataev, Valentin Petrovič: Szemle. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 189-192. (1977)

Lukács, Tiborné: Aktivitás, motivációs munka az ének-zene tanításában. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 311-314. (1977)

Matusevič, Margarita Ivanovna and Hajzer, Lajos and Frisnyák, Sándor and Riesz, Béla and Bagdi, Sándor and Völgyesy, Pál: Szemle. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 126-128. (1977)

Miklósvári, Sándor: Az 1977-78-as tanév a felkészítés éve az általános iskolai nevelés - oktatás tervének bevezetésére. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 194-198. (1977)

Nótin, Lajos and Nótin, Lajosné: A hagyományos anyagrészek megközelítése az ideiglenes matematika-tanterv szellemében. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 40-44. (1977)

Pirisi, Jánosné: Az 1. osztályos környezetismereti munkafüzetről. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 160-165. (1977)

Pirisi, Jánosné: Néhány munkalap az 1. osztályos környezetismereti munkafüzetből. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 234-239. (1977)

Piskalo, A. M. and Ickovič, Viktor Aleksandrovič and Graudina, Lûdmila Karlovna and Katlinskaâ, Lia Pavlovna and Hajzer, Lajos and Bereczki, Sándor and Koroknai, Zsuzsa and Lenin, Vladimir Il'ič and Csulák, Mihály and London, Jack and Arató, Endréné and Balkovitzné Cynolter, Magda and Kepes, Ágnes and Sluckis, Mykolas and Kepes, Ágnes: Szemle. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 315-320. (1977)

Pleskó, András and Pósa, Lajos: „Kísérleti földrajz" tanítása. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 297-301. (1977)

Pusztai, József: A szaktermi oktatás hatása az iskolai fegyelem és higiénia alakulására. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 80-88. (1977)

Riesz, Béla: A szovjet pedagógia hatvan éve. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 257-260. (1977)

Rózner, Katalin: Hogyan tanítottam orosz mondatmodelleket 3. osztályban. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 106-109. (1977)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok VII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 251-252. (1977)

Szabó, Tibor: Adalékok a mágnescsikok [!mágnescsíkok] használatához : az y kogo szerkezet néhány gyakorlattípusa. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 54-59. (1977)

Szabó, Tibor: Applikációs képek a lexikai munkában. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 109-115. (1977)

Szabó, Tibor: Applikációs képek a lexikai munkában : a jelzett komplex képek. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 221-225. (1977)

Szalóky, Terézia: Feladatlapok a szakosított tantervű 3. osztályos általános iskolai tanulók orosz nyelvi tudásának mérésére. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 305-308. (1977)

Szende, Aladár: A magyar nyelvi tantervek három újító vonásáról. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 301-304. (1977)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Játékosan, életszerűen. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 244-247. (1977)

Szoboszlai, Ferenc: Hogyan használom fel a Kincskereső ifjúsági irodalmi folyóiratot a magyar nyelv és irodalom óráin? Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 205-213. (1977)

Szörényi, Józsefné: Egy nevelési eredményvizsgálat tanulságai. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 171-177. (1977)

Sütő, Károlyné: Hangjegy utáni daltanítás az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 183-188. (1977)

Takács, Julianna: Az irodalombarát szakköri munkáról. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 119-121. (1977)

Tarján, László: Az olvasási készség fejlesztése az általános iskola felső tagozatán. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 59-62. (1977)

Tóth, Andrásné: A névszók. Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 117-119. (1977)

Varga, Attila: Az ACP 101-es feleletvisszacsatoló berendezés alkalmazása munkáltató órán. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 282-286. (1977)

Veidner, János: Az új fizikatantervben használatos SI mértékegység-rendszerről. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 180-183. (1977)

Veidner, János: Mágneses applikációs tábla felhasználása a fizikatanításban. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 214-220. (1977)

Waldmann, József: A megtett útról. Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 193-194. (1977)

Zehner, Kurt and Waldmann, József: Szemle. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 63-64. (1977)

Zsiga, Attila László: Hogyan óvjuk a térképeket az elhasználódástól? Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 121-122. (1977)

Zsolnai, József: Beszédművelés - beszédfejlesztés kisiskoláskorban. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 276-282. (1977)

Zsolnai, Józsefné: Felmérési tapasztalataim a 6-10 éves tanulókról. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 286-290. (1977)

Zukovits, Imre: Az audiovizuális oktatási eszközök felhasználási lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 10-17. (1977)

Zukovits, Imre: A játékos cselekedtetés és a tanulók teljesítményei. Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 267-275. (1977)

Zukovits, Imre: A tanítási órák megfigyelésének és elemzésének didaktikai, metodikai összefüggései. Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 143-153. (1977)

This list was generated on 2020. április 5. 14:46:15 CEST.