Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1978
Number of items: 61.

1978

Szemle. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 185-192. (1978)

Bereczki, Sándor and Lőrincz, Pál and Miskolczi, József and Tóth, Balázs and Szikszai, József and Németh G., Béla and Sebéné Madácsy, Piroska and Erdélyi, István and Sugár, Lajos and Zsebeházy, György and Veress, Miklós: Szemle. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 122-124. (1978)

Berenteiné Ruttkay, Judit: A tehetségről, a tehetséges gyerekek személyiségének fejlesztési lehetőségeiről. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 208-211. (1978)

Bernáth, József: A permanens nevelés - művelődés az általános iskola funkciórendszerében. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 29-35. (1978)

Bezdán, Sándorné: Az orosz nyelvű diáklevelezés mint nevelési forma az általános iskolában. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 239-241. (1978)

Bonifert, Domonkosné and Miskolczi, Józsefné: Munkáltatás, munkatankönyv a fizika 6. osztályos oktatásában. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 163-169. (1978)

Bonifert, Domonkosné and Szántó, Lajos: Az energiafogalom kialakítása a 6. osztályos új fizika tankönyvben. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 292-296. (1978)

Budai, Júlia: Szótárhasználat az orosz nyelv oktatásában. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 18-23. (1978)

Bálint, Ferenc: Osztályfőnöki óra a családi életre való felkészítés témaköréből a 8. osztályban. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 249-253. (1978)

Báron, Lászlóné: Két csoportos foglalkozásra tervezett óra a 6. osztályos matematikából. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 307-310. (1978)

Csikesz, Erzsébet: Irodalmi szöveg értelmezése az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 38-42. (1978)

Csompilla, Mária: Gondolatok az orosz nyelvi íráskészség kialakításáról, fejlesztéséről. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 180-184. (1978)

Csorba, Józsefné and Leövey, Jenőné and Molnár, Sándor: Óravázlat az 1. osztályos testneveléshez. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 310-312. (1978)

Csorba, Józsefné and Molnár, Sándor and Leövey, Jenőné: Tanmenet és óravázlat az 1.osztályos testneveléshez. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 225-233. (1978)

Dobóné Berencsi, Margit: Idegen szavak az általános iskolai nyelvhasználatban. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 137-141. (1978)

Dévényi, Istvánné: Egy óramodell a 7. osztályos új kémiatantervi anyagból. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 107-113. (1978)

Erdei, Sándor: Korrepetálások orosz nyelvből. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 303-307. (1978)

Farkas, Katalin: A motiválás mint „a pedagógiai tevékenység általános elve". Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 279-282. (1978)

Gácser, József: A pedagógiai hatás jelentősége a személyiségfejlesztésben. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 204-207. (1978)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejező képesség fejlesztéséről. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 176-180. (1978)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejező képesség fejlesztéséről : folytatás. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 234-239. (1978)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről : folytatás. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 297-301. (1978)

Kelendi, Gyuláné: Napközi otthonaink korszerűsítése. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 211-213. (1978)

Kelendi, Gyuláné: Útban a nevelőiskola felé... Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 36-38. (1978)

Keresztes, Árpádné: A nyelvtani gyakorlatok és az életkori sajátosság. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 114-116. (1978)

Kerékgyártó, Imre: Közvélemény és nevelés. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 197-204. (1978)

Kerékgyártó, Imre: Unalom, közöny, cinizmus. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 257-263. (1978)

Kerékgyártó, Imre: A gyerekekkel való helyes bánás. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 1-7. (1978)

Kerékgyártó, Imre: A nevelés eszköze és eredménye : a fegyelem. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 57-63. (1978)

Kerékgyártó, Imre: A viselkedés megváltoztatása. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 125-132. (1978)

Keszthelyi, György and Bereczki, Sándor and Zrinszky, László and Krékits, József and Békésiné Fejes, Katalin and Pósa, Lajos and Lőrincz, András and Varajti, Károly and Feustel, Günther and Simai, Mihály and Ignácz, Rózsa: Szemle. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 313-320. (1978)

Kunoss, Judit: Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 82-91. (1978)

Könyves-Tóth, Lilla: A Kincskereső mint az általános iskolai tanulók könyv- és könyvtárhasználatra nevelésének motivációs bázisa. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 73-82. (1978)

Lőrinczné Szabó, Margit: Néma olvasás - ismeretszerzés. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 301-303. (1978)

Miklósvári, Sándor: Az általános iskola feladatai az 1978-79-es tanévtől kezdődően. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 193-196. (1978)

Miskolczi, Józsefné and Szántó, Lajos: Diasorozat és írásvetítő transzparensek alkalmazása a 6. osztályos fizika tanításában. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 217-225. (1978)

Molnár, János: Komplex esztétikai nevelés irodalomórán. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 47-51. (1978)

Nagy, Pálné: A síkgeometria tanításáról az új tantervű 5. osztályban. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 173-175. (1978)

Pleskó, András: Felkészülés az osztályfőnöki órákra. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 150-156. (1978)

Pleskó, András: Rajprogram tervezése. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 91-99. (1978)

Pusztai, József: Észrevételek a szaktermi oktatás fáradtságot befolyásoló hatásáról egy vizsgálat alapján. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 132-137. (1978)

Romankovics, András and Romankovics, Andrásné: Az első osztályos tankönyvcsalád szerkezete : az egyes dokumentumok funkciója. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 283-291. (1978)

Rósa, Lászlóné: Tapasztalatok, eredmények a tantervkísérleti matematikaoktatásban. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 63-73. (1978)

Somfai, Lászlóné: Tevékenység és gondolkodás koordinálása a rajzórán. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 241-245. (1978)

Szalay, András: Korszerűsítések a geometriai számítások tanításában. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 11-18. (1978)

Szeléndi, Gábor: A családi életre nevelés megalapozásáról és az alsó tagozatos feladatokról : 1. [rész] A családi életre nevelés aktuális problémái. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 156-162. (1978)

Szendrei, János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 169-172. (1978)

Szendrei, János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 214-217. (1978)

Szendrei, János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 169-172. (1978)

Szendrei, János and Pelle, Béla and Békésiné Fejes, Katalin and Sárosy, Józsefné and Szabó, Balázsné and Aksënov, Vasilij Pavlovic and Csukás, István and Nekrasov, Andrej Sergeevic: Szemle. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 254-256. (1978)

Szirmay, Endre: Kreativitás az anyanyelvi nevelésben. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 274-278. (1978)

Szépe, György and Zsolnai, József and Bereczki, Sándor and Jáki, László and Kiss, Dénes and Prišvin, Mihail Mihajlovič and Tasnádi Kubacska, András: Szemle. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 52-56. (1978)

Tóth, Károlyné: Napközis csoportom kulturális nevelése. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 43-47. (1978)

Veidner, János: A standardizált fizika témazáró tesztekkel végzett teljesítménymérésekből levonható következtetések. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 23-29. (1978)

Vidéki, Mátyás: A környezet- és természetvédelmi oktatást-nevelést segítő általános iskolai biológiaszakkör munkaterve. Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 245-248. (1978)

Zsolnai, József: Beszédművelés - beszédfejlesztés kisiskoláskorban : 2. kommunikációs figyelmet és fegyelmet fejlesztő gyakorlatok. Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 7-11. (1978)

Zsolnai, Józsefné: Szeretet - kapcsolatról gyerekszemmel. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 119-121. (1978)

Zukovits, Imre: Az iskolai oktató-nevelő tevékenység vezetésének, irányításának pedagógiai és pszichológiai kérdései. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 99-106. (1978)

Zukovits, Imre: A feladatlapok kérdéseinek, feladatainak variációi a természettudományos tárgyak oktatásában. Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 141-150. (1978)

Zukovits, Imre: A feladatlapok szerkezeti változatai, didaktikai és metodikai kapcsolatai. Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 264-274. (1978)

Ördögh, Győzőné: Természetismereti kísérletezés a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 117-119. (1978)

This list was generated on 2020. április 5. 16:52:21 CEST.