Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1979
Number of items: 77.

1979

Anyanyelv hete a gyakorlóiskolában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 317-318. (1979)

B. Fejes, Katalin and Horgas, Béla and Lázár, Ervin and Kósa, Csaba and Zsolnai, József: Tanítványainknak ajánlhatjuk. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 71-72. (1979)

Baltási, Judit: Milyen szintet értek el negyedikeseim a kiemelt esztétikai nevelés eredményeként? In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 121-127. (1979)

Bereczki, Sándor and Danilov, Mihail Aleksandrovič and Boldirev, Nikolaj Ivanovič: M. A. Danyilov-N. I. Boldirev: Pedagógiai metodológia és kutatásmódszertan. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 256-258. (1979)

Bereczki, Sándor and Kozma, Tamás: Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 186-187. (1979)

Bereczki, Sándor and Petrikás, Árpád: Petrikás Árpád szerk.: A tanulói önkormányzat fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 193-195. (1979)

Bonifert, Domonkosné and Szántó, Lajos: Fogalmak különböző szintű bevezetésének jelentősége a 6. osztályos fizikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 40-42. (1979)

Báron, Lászlóné: Az alapműveletek és a lineáris függvény kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 304-308. (1979)

Békésiné Fejes, Katalin: „Játsszunk a hangunkkal!": néhány megjegyzés a 2. osztályos Anyanyelvünk egyik fejezetéhez. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 223-225. (1979)

Bóra, Ferenc: Az azonosulás és ellenérzés hatása a 4. osztályos tanulók színházi élményeiben. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 8-12. (1979)

Bóra, Ferenc: A harmadik és negyedik osztályos általános iskolai tanulók színházi élménye fogalmazványaik tükrében. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 164-168. (1979)

Csorba, Győzőné and Leövey, Jenőné and Molnár, Sándor: A torna oktatási anyagának módszeres felépítése az általános iskola 2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 290-295. (1979)

Csorba, Józsefné and Leövey, Jenőné and Molnár, Sándor: Módszertani ajánlás az 1. osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 61-67. (1979)

Deák, György: A 7. osztályos kémiai ellenőrző feladatlapok ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 238-243. (1979)

Deák, György: Az általános iskola 7. osztálya számára készült kémiai ellenőrző füzet ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 114-118. (1979)

Deák, György: Az általános iskola 7. osztálya számára készült kémiai ellenőrző füzet ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 159-163. (1979)

Deák Györgyné Simon, Mária: A nyelvi tényezők a kémia tanításában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 309-310. (1979)

Dobcsányi, Ferenc: Irodalomtanításunk tantárgypedagógiai alapelvei. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 295-303. (1979)

Erdei, Sándor: Rendhagyó oroszórák az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 252-255. (1979)

Farkas, Ferenc and Wacha, Imre: Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 187-188. (1979)

Ferencz, Béláné: A Hold mozgása és fényváltozásai. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 52-58. (1979)

Geréb, György: Pszichológiai vizsgálatok az „éberségi szint" tanulmányozására és a figyelem jelenségének újabb megvilágítására. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 17-20. (1979)

Guttmann, Miklós: A magyartanárok továbbképzéséről. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 180-183. (1979)

H. Tóth, Erika and Loginova, Valentina Georgievna: V. G. Loginova: Nacsinajem govority po-russzki. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 192-193. (1979)

Hajzer, Lajos and Bondarko, Liâ Vasil'evna: L. V. Bondarko: Zvukovoj sztroj szovremennovo russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 190-191. (1979)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 310-317. (1979)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben: a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 168-173. (1979)

Honffy, Pál: Bepillantás a tankönyvkészítés műhelyébe. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 68-71. (1979)

Horváth, Dénes: Az 1. osztályos rajz tantárgy lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 103-113. (1979)

Horváth, Dénes: Gondolatok az 1. osztályos rajz tantárgyhoz. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 31-39. (1979)

Juhász, Károly: Tanítók XIV. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (19) 3. p. 184. (1979)

Jékely, Zoltán and Nemes Nagy, Ágnes and Kormos, István and Lear, Edward and Mészáros, Emőke and Kiss, Anna: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 195-196. (1979)

Kelendi, Gyuláné: A beszélgetés művészete. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 244-246. (1979)

Kelendi, Gyuláné: A gyermek és a munka. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 119-121. (1979)

Kerékgyártó, Imre: Hatalom és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 208-214. (1979)

Kerékgyártó, Imre: Ingerözön, válaszadás, reagálás és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 139-145. (1979)

Kerékgyártó, Imre: Pénz és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 261-267. (1979)

Kerékgyártó, Imre: A családi nevelés és az iskola. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 96-102. (1979)

Kerékgyártó, Imre: A film szerepe a tanulók nevelésében. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 1-7. (1979)

Kirschner, Józsefné: Pályaválasztási munka a napköziben. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 127-130. (1979)

Kiss, Sándor: A kombinatorika tanításának néhány problémája alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 225-231. (1979)

Koncz, János: Pedagógusok a Tanácsköztársaságban. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 73-78. (1979)

Kovács, Józsefné and Kereszty, Zsuzsa: Kereszty Zsuzsa szerk.: Bevezetés a napközi otthoni nevelőmunkába. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 191-192. (1979)

Kovács, Kristóf András and Balogh, László: Balogh László: Mag hó alatt. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 188-189. (1979)

Krékits, József and Suara, Róbert: Suara Róbert: Kevés szóval oroszul. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 189-190. (1979)

Kárpáti, Andrea: „A képzőművészet nyelve": művészeti foglalkozások az alsó tagozatos napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 280-284. (1979)

Köte, Sándor: Forradalmi közneveléspolitika. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 78-83. (1979)

Kövesdi, Pál and Molnár, Györgyné: Egyensúly folyadékokban és gázokban. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 287-290. (1979)

Laczó, Katalin and Durkó, Mátyás and Tóth, Béla and Keresztesné Várhelyi, Ilona and Boros, Sándor and Soós, Pál and Sz. Szabó, László and Rubovszky, Kálmán and Soós, Pál: Nevelés, művelődés. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 258-260. (1979)

Lázár, Ervin and Heves, Ferenc and Szepes, Mária and Végh, György and Heves, Ferenc and Csukás, István: Tanítványainknak ajánljuk! In: Módszertani közlemények, (19) 4. p. 261. (1979)

Lénárd, Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 83-88. (1979)

Lénárd, Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 153-158. (1979)

Lénárd, Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 218-222. (1979)

Lőrinczné Szabó, Margit: Teljesítménymérés az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 247-252. (1979)

Miklósvári, Sándor: „A második tanév". In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 197-200. (1979)

Miskolczi, Józsefné and Szántó, Lajos: Tapasztalatok az elektromosságtan 7. osztályban történő tanításáról. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 231-238. (1979)

Móra, Ferenc and Jarunková, Klára and Pákolitz, István and Brasnyó, István and Horváth, Imre and Dala, László and Teknős, Péter: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (19) 5. p. 324. (1979)

Oláh, Emőd: Az óvodai és az általános iskolai ének-zene nevelés célja és feladatai közötti összefüggés az új óvodai program és az új tanterv alapján. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 21-24. (1979)

Papp, János: Boncolási lehetőségek „Az ember szervezete" című témakör tanításában. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 173-179. (1979)

Petrusán, Györgyné: Egy kulturális foglalkozás leírása „A képzőművészet nyelve" című művészeti programból. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 284-286. (1979)

Priležaeva, Mariâ Pavlovna and Zalka, Miklós: Tanítványainknak ajánljuk. In: Módszertani közlemények, (19) 2. p. 133. (1979)

Pusztai, József: Szocialista brigádtagok iskolát patronáló munkájának tapasztalatairól. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 12-17. (1979)

R. Csorba, Józsefné and Leövey, Jenőné and Molnár, Sándor: Módszertani ajánlás az 5. osztályos testnevelési tanmenet elkészítéséhez. In: Módszertani közlemények, (19) 3. p. 158. (1979)

Rendes, Béláné: A családrajzoltatás pedagógiai jelentősége az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 43-51. (1979)

Riesz, Béla: A közösségi magatartás értékelésének módszertani kérdései. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 267-274. (1979)

Romankovics, András and Romankovics, Andrásné: Az első osztályos tankönyvcsalád szerkezete. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 25-31. (1979)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok IX. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 131-132. (1979)

Szabó G., Mária: Egy napközi otthoni kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 279-280. (1979)

Szebenyi, Péter: Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában I. rész. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 319-323. (1979)

Székely, Istvánné: A társadalmilag hasznos munka szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 274-279. (1979)

Tuza, Tibor: Foglalkozási terv egy „irodalmi színpad" jellegű magyar szakkör munkájához. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 58-61. (1979)

Veidner, János: A Tanácsköztársaság Iskolai Reformbizottságának tervezete az alapfokú természettudományi tárgyak tanítására. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 133-138. (1979)

Veszprémi, László: Jubiláló gyakorlóiskolánk köszöntése: fél évszázados a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 201-207. (1979)

Veszprémi, László and Lénárd, Ferenc: Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 184-186. (1979)

Zukovits, Imre: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának figyelembevétele a feladatlapok összeállításában, tervezésében. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 146-153. (1979)

Zukovits, Imre: A gyakorlati problémák felhasználása a feladatlapok készítésekor. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 88-95. (1979)

Zátonyi, Sándor: Szóban vagy írásban? In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 215-218. (1979)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 18:35:24 CEST.