Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1981
Number of items: 69.

1981

Óravázlatok a hazaszeretetre nevelés tárgyköréből. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 126-128. (1981)

Antal, Jánosné: A technika tantárgy tanításának tapasztalatai az általános iskola 1. osztályában. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 170-173. (1981)

Bagdi, Sándor: Pósa Lajos: 1926-1980. In: Módszertani közlemények, (21) 1. p. 76. (1981)

Balogh, József and Hadnagy, János: Hadnagy János: A környezetismeret tantárgypedagógiája. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 329-330. (1981)

Balázsfi, István: Országjáró tanulmányi kirándulások a földrajztanár szervezésében. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 200-204. (1981)

Bereczki, Sándor and Illés, Lajosné: Illés Lajosné szerk.: Összehasonlító pedagógia. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 327-329. (1981)

Bonifert, Domonkosné and Szerdahelyi, Ágota: A fizikai feladatok funkciói az új fizikatanításban: 6. osztály. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 49-55. (1981)

Borsodi, István: A matematikatanítás néhány logikai problémája a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 246-249. (1981)

Békefi, Irén and Sikó, Ágnes: Lemeztektonikai ismeretek feldolgozása az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 249-252. (1981)

Bóra, Ferenc: Színházi élmény és példaképválasztás 10-11 éves korban: az elméleti háttér felvázolása. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 41-48. (1981)

Büki, Pálné: Az ellenőrzés új útjait kerestem történelemóráimon. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 117-124. (1981)

Daragó, József: Egyenesek kölcsönös helyzete és a transzformációk. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 320-322. (1981)

Daróczy, Sándor: A nevelési folyamat korszerűsítéséért. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 285-288. (1981)

Dombi, Alice: Olvasmányélmények nyomában. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 323-326. (1981)

Erdei, Sándor: Oktatójátékok az 5. osztályos olvasókönyv „Rólad szól a mese" című fejezetéhez. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 174-179. (1981)

Erdődy, János and Gel, František: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (21) 1. p. 75. (1981)

Erdős, János: Hogyan ünnepelhetjük meg Bartók Béla születésének századik évfordulóját? In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 81-87. (1981)

Farkas, Ferenc and Fabricius-Kovács, Ferenc: Fabricius-Kovács Ferenc: Kommunikáció és anyanyelvi nevelés. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 74-75. (1981)

Fodor, Jánosné: Az életszerű párbeszédek tanítása az oroszórán. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 198-200. (1981)

Földy, Ferenc: A feladatrendszeres oktatás hatása az alsó tagozatos tanulók ismeretelsajátítására. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 99-104. (1981)

Geréb, György: Neurózis és pedagógiai tevékenység. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 221-226. (1981)

Gönczy, Tiborné and Illés, András: Egy bemutató tanítás megvalósulásának folyamata és tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 62-66. (1981)

H. Tóth, Erika: Diáklevelezés, neologizmusok, általános iskolai oroszoktatás. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 255-260. (1981)

Hajzer, Lajos and Panov, Mihail Viktorovič: M. V. Panov: Szovremennij russzkij jazik. Fonetyika. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 73-74. (1981)

Hegedűs, Andrásné: Felszabadulási emlékműsor. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 131-134. (1981)

Hertelendy, Lajosné and Szegedi, János: Az antiszociális növendékek elhelyezésének és nevelésének problémái. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 160-169. (1981)

Honffy, Pál and Péter, László and Juhász, Gyula and Vajkai, Zsófia and Péter, László and Bognár, Róbert and Tótfalusi, István and Eszik, Zoltán and Rozanova, V. V. and Vészi, János and Kovács, Kristóf András and Bokányi, Dezsőné and Korčic, Mihail A.: Szemle. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 205-208. (1981)

Hornyák, Andrásné: Játékigényt kielégítő testnevelési óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 128-131. (1981)

Horváth, Dénes: A formák sokfélesége. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 28-37. (1981)

Ill, Mártonné and Kopasz, Éva: Néhány feladat megoldása munkaeszköz segítségével. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 308-316. (1981)

Kelendi, Gyuláné: Napközi otthon és a gyermek szabad ideje. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 66-69. (1981)

Kerékgyártó, Imre: Emberek és tárgyak kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 269-276. (1981)

Kerékgyártó, Imre: Gyermekek kortársi kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 145-152. (1981)

Kerékgyártó, Imre: Szerelem és nevelés. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 91-98. (1981)

Kerékgyártó, Imre: Tanárok és diákok kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 209-215. (1981)

Kerékgyártó, Imre: A barátság szerepe a személyiség fejlődésében. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 17-23. (1981)

Koncz, János: Az oktatásügy és a pedagógusok munkája Franciaországban. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 136-140. (1981)

Korčic, Mihail A. and Bulanin, Lev L'vovič: Bulanyin L. L.: Trudnüje voproszü morfologii. In: Módszertani közlemények, (21) 2. p. 143. (1981)

Korčic, Mihail A. and Tekučev, Aleksej Vasil'evič and Panov, Boris Trofimovič: Tyekocsóv A. V.-Panov B. T.: Gramátyiko-orfograficseszkij szlovár russzkovo jazüka. In: Módszertani közlemények, (21) 2. p. 142. (1981)

Kulacsik, Julianna and Hajnády, Zoltán and Rumpler, Nina and Vilor, Ninel': Rumpler Nyina-Vilor Nyinelj-Hajnády Zoltán: A mai soknemzetiségű szovjet irodalom: 1955-1975. In: Módszertani közlemények, (21) 5. p. 331. (1981)

Kálmán, György and Hegedűs Bite, Dániel and Zalka, Máté and Ignácz, Rózsa and Fodor, András and Czifferszky, István and Somoskői, Lajos and Stingl, Miloslav and Schäferné Földvári, Ilona and Fenyves, György and Hajzer, Lajos and Akišina, Alla Aleksandrovna and Baranovskaâ, Svetlana Aleksandrovna and Kabainé Huszka, Antónia and Lengyel, Zsolt and Bereczki, Sándor and Miklós, Imre and Perendy, Mária: Szemle. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 261-268. (1981)

Lachata, István: A családban alkalmazott nevelési módszerek és a tanulmányi teljesítmény kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 88-91. (1981)

Lengyel, Zsolt: Az orosz szavak észlelésének, kiejtésének néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 289-296. (1981)

Matyó, Ferencné: Hogyan értékelik iskolájukat és a nevelő hatásokat a nyolcadik osztályos tanulók? In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 23-28. (1981)

Miha, Tamásné: Osztályfőnöki óra. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 252-254. (1981)

Miksa, Lajos: A kézikönyvek felhasználhatóságáról. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 70-73. (1981)

Miruné Kittler, Júlia: Nevelési célok és feladatok megoldásának lehetőségei a tanítási órákon. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 153-160. (1981)

Miskolczi, Józsefné: Néhány transzparens tervezet fizikából. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 179-186. (1981)

Miskolczi, Józsefné and Szántó, Lajos: Transzparens javaslatok az elektromos áram hatásai tanításához. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 234-241. (1981)

Mányai, Anna and Ágh, István and Würtz, Ádám and Fehér, Klára and Fekete, István and Takács, Imre and Rockenbauer, Pál and Balogh, Péter: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 143-144. (1981)

Nádori, László: A mozgástanulás néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 37-41. (1981)

Oláh, Emőd: Zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet a zenehallgatás területén. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 241-245. (1981)

Péter, László: Telepíthető feleletválasztásos oktatógép. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 318-319. (1981)

Rácz Fodor, Sándor and Gergely, Ferenc and Kőhegyi, Mihály: Gergely Ferenc-Kőhegyi Mihály: Baja népoktatásának főbb kérdései 1944-1948 között. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 330-331. (1981)

Siposné Kedves, Éva: A Tanárok XI. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 135-136. (1981)

Szabó, Lajos: A helytörténet felhasználása a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 194-197. (1981)

Szalay, Lenke and Földes, Péter and Kutík, Josef and Tandori, Dezső and Iskander, Fazil' Abdulovič: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (21) 5. p. 332. (1981)

Szederkényi, Antalné and Tüske, Magdolna: A racionális számok kivonásának tanításáról. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 187-194. (1981)

Szeléndi, Gábor and Balázs, Mihály and Karlovitz, János: Balázs Mihály és Karlovitz János szerk.: Pedagógiai látókör. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 140-142. (1981)

Szántó, Lajos: Transzparens-javaslatok a fénytan tanításához. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 105-115. (1981)

Szító, Mária: A drámajátékok elemeinek alkalmazása 1. osztályban. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 56-58. (1981)

Tuza, Tibor: Mitől függ a tantárgyi osztályzat? In: Módszertani közlemények, (21) 2. p. 116. (1981)

Tóth, János: Napközis foglalkozások szabad időben. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 316-317. (1981)

Vargha, László Gyula: Az oktatócsomagról. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 58-61. (1981)

Vidéki, Mátyás: Gondolatok a tanári etikáról. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 216-221. (1981)

Voksán, József: Két évtized az általános iskolai nevelés és oktatás szolgálatában: a jubileumi emlékülés anyagából : Szeged, 1980. XII. 1. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 1-16. (1981)

Zukovits, Imre: Az oktatás, az ismeretközlés és elsajátítás alapvető fogalmai és azok összefüggései. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 226-233. (1981)

Zukovits, Imre: A tanítási-tanulási folyamat elvei, követelményei az iskolai munkában. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 277-284. (1981)

Zátonyi, Sándor: A reprezentatív eredmény vizsgálat feladatlapjai: fizika 6. osztály. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 297-307. (1981)

This list was generated on 2020. szeptember 22. 17:52:58 CEST.