Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1982
Number of items: 80.

1982

Antal, Jánosné: Az 1-2. osztályos technika tantárgy tanításának tapasztalatai. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 167-170. (1982)

Balogh, Jolán: Művelődési szokások kialakulása a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 318-321. (1982)

Bereczki, Sándor and Koncz, János: Koncz János: Pedagógushivatás. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 188-190. (1982)

Bereczki, Sándor and Kozyrev, Ivan Sofronovič and Demidenko, Larisa Petrovna: I. Sz. Kozirjev-L. P. Gyemigyenko: Fonetyika. Orfoepija. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 192-193. (1982)

Bereczki, Sándor and Lukács, Péter: Lukács Péter szerk.: Szovjet szociológiai tanulmányok a pályaválasztásról. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 259-261. (1982)

Berkes, Miklós and Mózer, Ibolya and Simon, Péter and Sz. Balázs, Edit: Mózer Ibolya-Simon Péter-Sz. Balázs Edit: A történelem könyvei. Módszertani közlemények, (22) 3. p. 196. (1982)

Berkes, Miklós and Porcsalmy, János: Porcsalmy János: Eszközsorozatok a történelem tanításához. Módszertani közlemények, (22) 1. p. 70. (1982)

Bernáth, Béláné: Az eredményesebb orosz olvasás tanításáért. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 102-107. (1982)

Bodolay, Gyula: Az osztályfőnöki foglalkozási tervek. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 242-249. (1982)

Bodosi, Tamásné and Bóra, Ferenc: Az általános iskola első osztályába kerülő tanulók indulási hátrányának néhány összetevője. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 272-278. (1982)

Borosné Kézy, Zsuzsanna: Egy komplex szakkör munkájáról. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 111-114. (1982)

Bóra, Ferenc: Az általános iskolák osztályfőnöki óráin alkalmazott nevelési módszerek. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 11-17. (1982)

Bóra, Ferencné: Tapasztalatok és módszerek a 2. osztályos általános iskolai környezetismeret tanulásában és tanításában. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 215-221. (1982)

Daróczy, Sándor: A nevelési folyamat korszerűsítéséért. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 17-22. (1982)

Dobcsányi, Ferenc: Visszapillantás és útjelzés. Módszertani közlemények, (22) 1. p. 3. (1982)

Doboss, István: Ellenőrzési módszerek az általános iskolai napközi otthonban. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 60-64. (1982)

Dobóné Berencsi, Margit: A kifejezőképesség fejlesztésének egyik lehetséges módja. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 163-166. (1982)

Emődi, János: Koncentráció és szemléltetés az irodalomórán. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 58-60. (1982)

Erdei, Sándor and Hernádi, Sándor and Grétsy, László: Hernádi Sándor-Grétsy László szerk.: Nyelvédesanyánk. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 69-70. (1982)

Eszenyi, Aladárné: Fizika szakköri foglalkozás az általános iskola 7. osztályában. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 181-187. (1982)

Farkas, Katalin: A család és iskola eredményes együttműködéséért: beszámoló a Tanárok Nyári Akadémiája pedagógiai tagozatának munkájáról. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 322-324. (1982)

Geréb, György: Az idősebb korosztály pszichológiai sajátosságai és a nevelés. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 204-209. (1982)

Geréb, György: A pedagógus-személyiség néhány pszichológiai aspektusa. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 73-76. (1982)

Györke, Zoltán and Felicyna, Vera Petrovna and Prohorov, Ûrij Evgen'evič and Kostomarov, Vitalij Grigor'evič and Vereŝagin, Evgenij Mihajlovič: V. P. Felicina, Ju. E. Proborov: Russzkije poszlovici, pogovorki i krilatije virazsenyija lingvosztranovedcseszkij szlovar' pod. red. E. M. Verescsagina i V. G. Kosztomarova. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 262-264. (1982)

H. Tóth, Erika and Kotelova, Nadežda Zaharovna: Nadežda Zaharovna Kotelova (szerk.): Novoje v russzkoj lekszike. Szlovarnije Matyeriali - 77. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 71-72. (1982)

H. Tóth, István and Kovacsev, Istvánné: A könyvtári ismeretek tanításáról: lexikonok és szótárak. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 239-242. (1982)

Hajzer, Lajos: Ratio educationis. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 193-194. (1982)

Hegedűs, Andrásné: Összeállítás anyák napjára. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 108-111. (1982)

Horváth, Dénes: A színek sokfélesége. A színcsaládok. A színek hangulati-érzelmi-gondolati hatása. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 300-305. (1982)

Juhász, Károly: Tanítók továbbképzése a Bajai Főiskolán. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 132-133. (1982)

Kerékgyártó, Imre: Gyermekeink és az iskola. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 265-272. (1982)

Kerékgyártó, Imre: Gyermekek a közösségben. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 76-83. (1982)

Kerékgyártó, Imre: Gyermekek és környezetük. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 4-11. (1982)

Kerékgyártó, Imre: Kapcsolataink érzelmi tartalma. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 197-204. (1982)

Kerékgyártó, Imre: A kapcsolatok konfliktusai. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 137-144. (1982)

Kleininger, Ottó: Érzelmi élet vizsgálata 8-10 éves általános iskolai tanulóknál. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 144-150. (1982)

Kovács, Dezsőné: A tanulás irányítása a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 249-255. (1982)

Kőhegyi, Mihály and Mészáros, István: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 261-262. (1982)

Kőhegyi, Mihály and Petrikás, Árpád: Petrikás Árpád szerk.: Közösségfejlesztés az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 190-192. (1982)

Lachata, István: A tanár-diák kapcsolat alakítása. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 284-288. (1982)

Lakatos, Judit: Óraterv-javaslatok az ének-zenei csoportmunkához. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 53-58. (1982)

Lengyel, Zsolt: Az orosz szavak észlelésének, kiejtésének néhány problémája II. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 31-39. (1982)

Lőrinczné Szabó, Margit: Gondolatok a felzárkóztatásról. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 87-90. (1982)

Magassy, László: Az értékelés, osztályozás mint nevelési eszköz. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 84-87. (1982)

Mihály, Endre: A technika tantárgy tanításával kapcsolatos tantárgypedagógiai kérdések elemzése. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 98-102. (1982)

Miklós, Zoltánné: A tanulói tevékenykedtetés a történelemórán. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 234-238. (1982)

Miskolczi, Józsefné and Nyári, István: Koncentrációs lehetőségek matematika- és fizikaórán. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 295-299. (1982)

Modrovichné Nagy, Klára: Néhány ötlet a napközis vetélkedőkhöz. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 124-126. (1982)

Nagy, Antal: Szocializáció — nevelés — kultúra. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 127-131. (1982)

Nagy, Istvánné: A kölcsönhatások vizsgálata, mint a természettudományos gondolkodásra nevelés eszköze. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 40-42. (1982)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A próbateljesítés játékos módszerei a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 178-181. (1982)

Oláh, Emőd: Ádám Jenő és a Kodály-módszer. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 326-328. (1982)

Pappné Betlehem, Mária: A csoportmunka lehetőségei az ének-zene órán. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 114-119. (1982)

Pollák, Richárd: Az orosz nyelv oktatása az általános iskola IV. osztályában. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 255-258. (1982)

Rakonczás, Pál and Köllő, Márta: Köllö Márta: Az orosz nyelv oktatásának néhány kérdése. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 70-71. (1982)

Riesz, Béla: Búcsú a távozóktól: Gaál Géza: 1911-1981. Módszertani közlemények, (22) 1. p. 1. (1982)

Rétháti, Istvánné: Képességek, tehetségek. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 324-326. (1982)

Révész, Béla: Az ellenőrzés különböző módjai a biológiatanításban. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 119-123. (1982)

Révész, István: A 1-2. osztályos technika tantárgy anyagának lineáris kapcsolata és annak érvényesítése a 3-4. osztályok anyagának tanításában. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 170-173. (1982)

Schablauer, Zoltánné: Egy peremhelyzetű gyermek közösségbe illesztése. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 91-97. (1982)

Schablauer, Zoltánné: Egy peremhelyzetű gyermek közösségbe illesztése. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 158-162. (1982)

Sikó, Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 289-295. (1982)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 135-136. (1982)

Somogyi, Györgyné: Az új ötödikes irodalomkönyv néhány beszédművelési vonatkozása. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 42-44. (1982)

Szabó G., Mária and Eperjessy, Gézáné: Eperjessy Gézáné: Mire jó az egész napos nevelés? Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 134-135. (1982)

Szilágyi Hodosi, Zsuzsanna: A játékok és a játékos elemek feltételei a kisiskolások orosz nyelvi óráin. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 174-178. (1982)

Szolnoky, Jenő and Göllesz, Viktor: Göllesz Viktor: A fejlődéstan alapjai. Módszertani közlemények, (22) 4. p. 264. (1982)

Sáráné Lukátsy, Sarolta: A könyvtárhasználati ismeretek tematikája osztályok szerinti bontásban. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 312-317. (1982)

Sásdi, Imréné: Az osztályfőnök pályaorientációs tevékenysége. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 278-284. (1982)

Takács, Julianna: A dolgozatjavítás akaratnevelő ereje. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 311-312. (1982)

Terbe, Dezsőné: A Hunyadivárosi Általános Iskola és a közművelődési intézmények együttműködése. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 209-214. (1982)

Veszprémi, László: Geréb György: 1923-1982. Módszertani közlemények, (22) 1. p. 2. (1982)

Veszprémi, László and Tóth, Lajos: Tóth Lajos: A korszerű önigazgatású általános iskola kialakulásának útjai és feltételei. Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 133-134. (1982)

Váczy, László and Negnevickaâ, Elena Iosifovna and Šahnarovič, Aleksandr Markovič: E. I. Nyegnyevickaja-A. M. Sahnarovics: Jazik i gyétyi. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 194-196. (1982)

Várkonyi, Nándor: Gondolatok a Német Demokratikus Köztársaság általánosan képző politechnikai iskolája felső tagozatának tanterv-tervezetéről. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 65-68. (1982)

Zalka, György: Az általános iskolai napközi otthon igazgatói irányítása. Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 151-157. (1982)

Zentai, Mária: Műalkotáselemzési órák a Magyar Nemzeti Galérián. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 45-53. (1982)

Zukovits, Imre: A fizikai és a műszaki-technikai ismeretek szintetizálása az oktatási folyamatban. Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 22-30. (1982)

Zátonyi, Sándor: A reprezentatív eredményvizsgálat feladatlapjai-Fizika 7. osztály-. Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 221-233. (1982)

Ördögh, Győzőné: Két nehezen kapcsolható betű tanításának vázlata. Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 305-311. (1982)

This list was generated on 2020. február 24. 17:36:07 CET.