Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1983
Number of items: 78.

1983

Bolyai matematikaverseny Szombathelyen. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 220-226. (1983)

Abrudbányay, János: Adalékok a napközis tanulmányi munka korszerűsítéhez. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 145-151. (1983)

Albert, Sándorné and Kubatov, Jánosné: A szöveggrammatikai ismeretek alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 23-31. (1983)

Babinszky, Pál: Az idegennyelv-tanulás és az életkor kapcsolatáról. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 295-299. (1983)

Bedő Gyuláné Tóth, Éva: Nyelv és zene kapcsolata az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 300-305. (1983)

Bende, Gusztáv: Gyermekeink érzelmi nevelése. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 265-266. (1983)

Bereczki, Sándor: Marx pedagógia gondolatai. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 277-279. (1983)

Bereczki, Sándor and Mészáros, István: Mészáros István: Mióta van iskola? In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 272-274. (1983)

Bokányi, Dezsőné: Az orosz nyelv tanítása az általános iskola 4. osztályában: elméleti és gyakorlati útmutató. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 132-134. (1983)

Brezsnyánszky, László: Módszertani kézikönyv osztályfőnököknek. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 130-132. (1983)

Bóra, Ferencné: Játékos módszerek az iskolaelőkészítő foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 107-110. (1983)

Csapó, Imréné: Differenciált foglalkozások az első osztályos matematika tanítása során. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 305-318. (1983)

Csapó, Imréné: Gondolatok az első osztályos környezetismeret tanításáról. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 47-55. (1983)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Történeti adatok a papír, az alumínium és a műanyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 55-59. (1983)

Dobcsányi, Ferenc: Juhász Gyula pedagógiai öröksége: 1883-1983. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 137-140. (1983)

Dobcsányi, Ferenc: Kerékgyártó Imre: 1917-1983: a pedagógiai realizmus képviselője. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 73-74. (1983)

Dobcsányi, Ferenc: Nyitottság és komplexitás irodalomtanításunkban. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 37-41. (1983)

Emődi, János: Könyvtárhasználati óra. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 249-250. (1983)

Farkas, Katalin: Metodikai ajánlások tanulmányok, pályamunkák írásához. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 266-268. (1983)

Felföldi, Antalné: Barátkozás az elektromossággal az 5. osztályos technika B órákon. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 41-46. (1983)

Gaál, Attila: Az általános iskola harmadik osztálya számára írt „Környezetismeret" munkafüzet használatának néhány tapasztalata. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 104-106. (1983)

Gácser, József: A család és az iskola a gyermekért. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 20-22. (1983)

Gácser, József and Farkas, Katalin: A tanítási órák pedagógiai szempontú elemzésének néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 333-336. (1983)

Gönczy, Tiborné and Illés, András: Komplex nevelőhatások megvalósulása egy ének-zene óra folyamatában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 244-248. (1983)

H. Tóth, Erika and Kotelova, Nadežda Zaharovna: N. Z. Kotelovoj szerk.: Novoe v russkoj leksike: slovarnye materialy. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 274-275. (1983)

H. Tóth, István: Hogyan használom fel a Kincskereső irodalmi folyóiratot a nyári táborozás során? In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 195-203. (1983)

Hadházy, Tibor: Egy természetismereti hatásvizsgálat néhány konklúziója. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 89-94. (1983)

Hajzer, Lajos and Lûbimova, Nina Aleksandrovna and Bratygina, Alisa Germanovna and Vostrova, Tamara Aleksandrovna: Ny. A. Ljubimova-A. G. Bratigina-T. A. Vosztrova: Russzkoje proiznosenyije zvuki udarenyije ritmika. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 275-276. (1983)

Hargitai, Mária: A fiatalkori magatartás-zavarok, a bűnelkövetések megelőzése a gyakorló pedagógus és a hivatásos pártfogó szemével. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 8-14. (1983)

Horgosi, Ödön and Misky, György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásáért I. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 205-207. (1983)

Karlovitz, János and Kerékgyártó, Imre: Kerékgyártó Imre posztumusz könyvéről. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 336-338. (1983)

Kelemen, Elemérné: Az olvasástanítás előkészítő időszakáról A. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 182-184. (1983)

Kerékgyártó, Imre: Gyermekeink életszemlélete. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 280-287. (1983)

Kerékgyártó, Imre: Hazaszeretet, hazafias nevelés. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 75-82. (1983)

Kerékgyártó, Imre: Honvédelem, honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 209-215. (1983)

Kerékgyártó, Imre: A tulajdonságok szerepe kapcsolatainkban. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 1-8. (1983)

Keszthelyi, György: A történelmi tárgyú olvasmányok tanításának néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 216-219. (1983)

Kiss, Albertné: Együttműködés a családi életre nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 287-290. (1983)

Kollarits, Rita: Önálló és közös munka a környezetismereti foglalkozáson. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 184-187. (1983)

Kovács, Dezsőné: Szabad időben tervezett kulturális tevékenység kezdeményezése a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 82-89. (1983)

Krajcsó, Judit: Pályakezdőként — az új 2. osztályos olvasókönyvről. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 100-103. (1983)

Kunoss, Judit: A beleképzeléses fogalmazási témák szerepe a szociális tanulásban. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 169-176. (1983)

Lajkó, Lajos and Lajkó, Lajosné: Szociodramatikus játék az alsó tagozatos osztályfőnöki órákon. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 152-157. (1983)

Lendvai, Endre and Vereŝagin, Evgenij Mihajlovič and Kostomarov, Vitalij Grigor'evič: E. M. Vereŝagin, V. G. Kostomarov: Lingvostranovedčeskaâ teoriâ slova. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 134-136. (1983)

Loska, Zoltánné: A napközi és a kisdobos tevékenység összehangolása. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 68-69. (1983)

Lovrity, Ernőné: Nyelvi készségeket ellenőrző feladatsor a 4. osztályos orosz nyelv szóbeli kezdőszakaszának összefoglalásakor. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 242-243. (1983)

Madaras, Erika and Legge, David and Barber, Paul J.: David Legge-Paul J. Barber: Információ és készség. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 338-339. (1983)

Magyarfalvi, Imréné: A 7. osztály é v s z a k o k témakörével kapcsolatos oktatási és nevelési lehetőségek az oroszórán és az órán kívüli munkában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 251-254. (1983)

Miklovicz, Árpád and Szabó, Gézáné: „Helyzet és mozgás": 4. osztályos környezetismereti óraleírás. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 324-328. (1983)

Molnár, Péter: Szakmai tapasztalatcsere a technika tanításáról. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 204-205. (1983)

Nagy, Antal: A kultúraközvetítés-ifjúságformálás szemléleti szélsőségei. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 127-130. (1983)

Nagyné Sulyok, Hedvig and Bihari, József and H. Tóth, Imre: Bihari József-H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. In: Módszertani közlemények, (23) 5. p. 338. (1983)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Délutánonként... In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 193-195. (1983)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A tanulást segítő didaktikai játékok a napközi otthonokban. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 263-264. (1983)

Nyáriné Pandúr, Márta: Párhuzamosság keresése a 4. osztályos magyar- és rajztanításban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 111-115. (1983)

Orbán, Józsefné: A képzőművészeti nevelést és rajzoktatást segítő alsó tagozatos szakkör munkaterve. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 319-323. (1983)

Polák, István: Matematikai feladatmegoldó verseny a 4. osztályosok szakköri foglalkozásán. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 328-332. (1983)

Pozsgai, Vidáné: Az alsó tagozati osztályfőnöki tevékenység koordináló és szintetizáló szerepe a nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 140-145. (1983)

Pápay, Péter: Programozható zsebszámítógép alkalmazása az alsó tagozatos matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 115-120. (1983)

Rónai, Béla: Beszédművelés a távoktatásban. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 290-294. (1983)

Rózner, Katalin: Az orosz és magyar nyelv kontrasztív összevetésének lehetőségei az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 31-37. (1983)

Sikó, Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 165-169. (1983)

Sikó, Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához II. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 95-100. (1983)

Szegfű, László: Kézikönyvek a történelemtanításhoz. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 207-208. (1983)

Szentistványi, Gyula and Majzik, Lászlóné and Kürti, Jarmila and Mihály, Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 70-72. (1983)

Szolnoky, Jenő and Papp, János: Papp János: Környezetvédelem szabadidőben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. p. 340. (1983)

Szűcs, Istvánné: A fizikaórák hatékonyságának növelése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 255-257. (1983)

Takács, Gábor: Az úttörőmozgalom tevékenységi formáinak felhasználása a pályaválasztási döntés előkészítése érdekében. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 14-19. (1983)

Takács, Gábor: Matematikai absztrakciók alapozása manuális tevékenykedtetéssel. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 258-263. (1983)

Trencsényi, László: Hárs László és a gyermekirodalom. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 268-272. (1983)

Tóth, Istvánné: A közművelődési intézmények által kínált lehetőségek felhasználása osztályfőnöki nevelő munkámban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 124-126. (1983)

Tóth-György, József: Nyílt levél a technika tanításával kapcsolatban. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 176-181. (1983)

Varga, Istvánné: A bűvös négyzetek. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 187-193. (1983)

Vargáné Beregszászi, Irma: A környezetvédelmi nevelés jelentősége és lehetőségei az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 60-63. (1983)

Zeke, Istvánné: Dinamikus óraindítások a 7. osztályos kémia anyag tanítása során. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 120-123. (1983)

Zentai, Mária: Az alkotás mint terápia. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 158-164. (1983)

Zátonyi, Sándor: A reprezentatív eredményvizsgálat feladatlapjai. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 227-241. (1983)

Örkényi, Lászlóné: Javaslat az úttörő-vegyész szakkör éves programjának összeállítására. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 64-67. (1983)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 19:09:04 CEST.