Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1986
Number of items: 89.

1986

Barta, Aladár: Így is lehet újítani... Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 79-84. (1986)

Bereczki, Sándor: Imre Sándor gondolatai a családi nevelésről. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 47-50. (1986)

Bereczki, Sándor and Gáspár, László and Kocsis, József: Gáspár László: A szentlőrinci iskolakísérlet I.; Kocsis József: A szentlőrinci iskolakísérlet II. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 117-119. (1986)

Bereczki, Sándor and Kozma, Tamás: Kozma Tamás: Tudásgyár? - Az iskola mint társadalmi szervezet. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 194-195. (1986)

Borbás, Lászlóné: Az olvasóvá nevelés néhány lehetőségéről az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 30-33. (1986)

Borosné Kézy, Zsuzsanna: Hogyan készültünk fel Molière: A mizantróp c. darabjának megtekintésére? Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 227-230. (1986)

Bóra, Ferenc: A békére nevelés pedagógiai módszerei. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 266-271. (1986)

Bóra, Ferenc: A szülők pedagógiai kultúrája a bukott tanulók esetében. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 202-205. (1986)

Bóra, Zsolt: Tevékenység-időmérleg-feladatok. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 10-14. (1986)

Büki, Pálné: Forráselemzésről a történelemtanításban. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 230-234. (1986)

Csizmazia, György and Magyar, Károly and Nádai, Magda: Környezetvédelmi kiadványok: Magyar Károly: Környezetvédelmi akciók; Nádai Magda: Számvető könyvecske. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 56-57. (1986)

Dobcsányi, Ferenc: Búcsú dr. Riesz Bélától, a Módszertani Közlemények felelős kiadójától. Módszertani közlemények, (26) 5. (1986)

Dobcsányi, Ferenc and Erős, Zoltán: Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 51-52. (1986)

Dobóné Berencsi, Margit: A tanulók anyanyelvi tudatának erősítéséért. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 14-17. (1986)

Dombi, Józsefné: A zenei képességvizsgálatok forrása. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 17-20. (1986)

Dombi, László and Dombi, Alice: Erkölcsi szituációk osztályfőnöki órákon. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 183-185. (1986)

Dulgyovai, Lászlóné: Az önkormányzat kialakítása a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 44-46. (1986)

Dános, Kornélné: Egy kulturális foglalkozás leírása. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 241-243. (1986)

Dózsa, Józsefné and Kacsur, István: Kacsur István: Ismeretrendszerek és módszerek az ökológia-környezetvédelem tanításában. Módszertani közlemények, (26) 2. p. 121. (1986)

Farkas, Gyula: A testi fejlettség jelentősége a beiskolázásnál és a pályaválasztásnál. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 275-281. (1986)

Farkas, Katalin and Klein, Sándor: A házirend. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 216-223. (1986)

Földesi, Péterné: Alkotó dramaturgia a napközis munkában. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 107-112. (1986)

Gaál, Attila: A kölcsönhatás fogalmának alakítása a 3. osztály környezetismeret tantárgya keretében. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 182-183. (1986)

Gedon, László and Balogh, József: A technikai nevelésért (alk. szerk. Balogh József). Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 54-56. (1986)

Györke, Zoltán and Višnâkova, Ol'ga Viktorovna: O. V. Visnyakova: Szlovar paranyimov russkovo jazika. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 258-260. (1986)

Gőcze, György: Bács-Kiskun megyei napok. Módszertani közlemények, (26) 4. p. 260. (1986)

H. Tóth, Erika and Loginova, Valentina Georgievna and Dunaeva, Elena Vladimirona and Šamšin, Leonid Borisovič: V. G. Loginova-J. V. Dunajeva-L . B. Samsin: Znakomimszja SZ SZSZSZR. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 53-54. (1986)

Hajzer, Lajos and Tihonov, Aleksandr Nikolaevič: A. Ny. Tyihonov: Szlovoobrazovatyelnij szlovar russzkovo jazika. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 322-323. (1986)

Hankó, Györgyné: Karácsonyi műsor 3-4. osztály részére. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 311-317. (1986)

Hegedűs, Andrásné: A napköziről - a gyakorló nevelő szemével. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 191-194. (1986)

Kernya, Róza: A koherencia vizsgálata 8-10 éves tanulók fogalmazásaiban. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 139-148. (1986)

Kertész, Sándorné: A kaposvári komplex anyanyelvi kísérlet összegezése. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 121-123. (1986)

Kertész, Sándorné: A szövegalkotás és a helyesírás párhuzamos tanítása az általános iskola alsó tagozatán. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 96-100. (1986)

Kiss, István: Légköri helyzetek hatása az iskolai munkára. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 72-79. (1986)

Kiss, Sándor: A matematikai tehetség egyik jele: a gondolkodás eredetisége. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 39-41. (1986)

Kocsmáros, Attiláné: Könyvbarát szakkör az általános iskola 3-4. osztályában. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 301-306. (1986)

Kopasz, Éva: A test és a síkidom fogalma alakulásának vizsgálata 6-10 éves korban. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 282-290. (1986)

Kovács, Lajosné: A film mint szintetikus művészet nevelőmunkánkban. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 176-177. (1986)

Kovácsné Lénárt, Gizella: Nyomtatott áramköri panel elkészítése a 7. osztályban. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 89-95. (1986)

Krékits, József: A felszólító módú orosz igealakok használatának pragmatikai és szemantikai megközelítése. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 128-139. (1986)

Kunstár, Jánosné: Összefüggés a matematika témakörei között. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 237-241. (1986)

Kövecs, Gyulané: A mundér becsülete kötelez. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 320-321. (1986)

Magassy, László: Belső továbbképzés : beszámoló egy kísérletről. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 123-124. (1986)

Magocsa, Lászlóné: Ismeretek feldolgozásának lehetőségei a tanítási órán kívül. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 306-311. (1986)

Mikes, Zdenkóné: A szakkör szerepe a pályaorientációban. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 205-211. (1986)

Mojzes, János: Modell-kísérlet a mól- és atomtömeg tanításához. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 25-29. (1986)

Molnár, Jánosné: Történelemtanítás az önálló ismeretszerzésre nevelés szolgálatában. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 170-175. (1986)

Molnár, Péter: Javaslat a 8. osztályos technika tantárgy egy tantervi témájának feldolgozásához. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 161-165. (1986)

Mágoriné Huhn, Ágnes and Major, Zoltán and Valkovics, István: Major Zoltán-Valkovics István: A Basic-feladatok tükrében (Párbeszéd a számítógéppel). Módszertani közlemények, (26) 4. p. 257. (1986)

Mátyus, Lajosné: A képmagnó alkalmazása a földrajztanításban. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 42-43. (1986)

Nagy, Zsuzsanna and Mojzes, János: Mojzes János: Módszerek és eljárások a kémiatanításban. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 120-121. (1986)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Barátkozás a természettel. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 185-186. (1986)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Fórum '86 Debrecenben. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 323-324. (1986)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Jausz Béla, a debreceni professzor. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 113-114. (1986)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Péter András, az iskolaalapító. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 318-319. (1986)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A kisiskolások egészséges életmódjának alakításáról. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 246-248. (1986)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A korszerű szakköri munka pedagógiai irányítása. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 21-24. (1986)

Nádori, László: A testi képességek fejlődésének érzékeny időszakai, alapelvek, alapfogalmak. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 61-71. (1986)

Olajos, Istvánné: Matematikai alapfogalmak kialakításának előkészítése korrekciós osztályban. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 294-300. (1986)

Orkonyi, Ede: Eszközjavaslat földrajzi feladatlapok készítéséhez. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 178-181. (1986)

Orosz, Bálintné: A tanulói bukások és a szülők foglalkozásának összefüggése. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 1-5. (1986)

Pollák, Richárd: A szerb-horvát és az orosz nyelv egymásrahatása az általános iskolai nyelvoktatás kezdő szakaszában. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 211-215. (1986)

Rigóné Péter, Irén and Dajri, N. G. and Korokvin, F. P.: N. G. Dajri - F. P. Korovkin: A történelemtanítás módszertana. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 57-58. (1986)

Schablauer, Zoltánné: Gondolatok a nevelői és a tanulói kreativitás összefüggéséről. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 125-128. (1986)

Simon, Gyula: Emlékezés Földes Ferencre. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 187-190. (1986)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XVI. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 115-116. (1986)

Somogyi, Józsefné: A tőszámnevek gyakorlásának néhány formája az oroszórákon. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 234-236. (1986)

Szalóky, Béláné: Úttörőmozgalom-napközi otthon. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 244-246. (1986)

Szederkényi, Antal and Fried, Ervin: Fried Ervin: Lineáris algebra. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 256-257. (1986)

Szegfű, László: Rák virágkoszorúval. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 321-322. (1986)

Szikora, Lászlóné: A számítógép alkalmazásának lehetőségeiről az anyanyelvi oktatásban. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 166-169. (1986)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Szerep- és szituációs játékok a kisiskolások orosz nyelv oktatásában. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 101-104. (1986)

Szöllősi, Erzsébet: A világnézeti nevelés szaktantárgyi vonatkozásai. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 262-266. (1986)

Szőllősi, Erzsébet and Szebenyi, Péterné and Nyirkos, Tibor: Szebenyi Péterné-Nyirkos Tibor: A személyiségközpontú világnézeti nevelés módszerei. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 253-254. (1986)

Sárosdy, Ivánné: A beszédkészség fejlesztése egy orosz gyermekvers tanítása során. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 33-39. (1986)

T. Kiss, Tamás: Klebelsberg Kunó népiskolaépítési programjáról. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 249-252. (1986)

Takács, Gábor: Néhány gondolat a tanulás tanulásáról, avagy tudnak-e tanítványaink tanulni? Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 5-10. (1986)

Takács, Gábor: Néhány lehetőség a motiváció erősítésére a matematika tanításakor. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 153-161. (1986)

Tranker Ervinné Antal, Gabriella: Hogyan tanítottam a Dráma és színjáték című fejezetet a nyolcadik osztályban? Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 85-89. (1986)

Tóth, Rózsa: Az osztályközösség struktúrája és a tanulói kollektivitás összefüggésének vizsgálata. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 197-201. (1986)

Veressné Mező, Judit: Matematika életközelben: egy osztálykirándulás emlékei matematikaórán a 3-4. osztályban. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 104-106. (1986)

Veszprémi, László and Báthory, Zoltán: Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 254-256. (1986)

Veszprémi, László and Gácser, József: Gácser József: Demokratizmus és általános iskola. Módszertani közlemények, (26) 3. p. 196. (1986)

Wodala, Jánosné: Egy kétnyelvű, magyar-angol gyermek olvasás-tanulása. Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 148-152. (1986)

Zsolnai, Anikó and Fábián, Zoltánné: Fábián Zoltánné, dr. Kocsis Lenke-dr. Fábián Zoltán-dr. Gledura Lajos-Tordáné Hajabács Ilona-dr. Tóth Béla: Feladat- és szöveggyűjtemény a nevelési alapismeretek tantárgyhoz : IV. osztály. Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 119-120. (1986)

Zsolnai, Anikó and Szebenyi, Péterné: Szebenyi Péterné: Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 52-53. (1986)

Zétényi, Imréné: Arcaink-harcaink. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 272-274. (1986)

Zétényi, Imréné: Késleltetett követeléssel a sikerért. Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 224-226. (1986)

Žuravëva, Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár, Judit: A motiváció növelésének lehetőségei az orosz számnevek tanulmányozása során. Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 291-294. (1986)

This list was generated on 2020. február 17. 17:08:13 CET.